.

Робота з текстом в COREL DRAW (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
17 8593
Скачать документ

Реферат

на тему:

«Робота з текстом

в COREL DRAW»

План

1. Інструменти для роботи з текстом в Corel Draw.

2. Форматування тексту.

3. Інтерактивне розміщення тексту уздовж траєкторії.

4. Розміщення тексту уздовж замкнутих траєкторій

1. Інструменти для роботи з текстом в Corel Draw.

Графічний редактор Corel Draw має у своєму розпорядженні інструменти для
обробки текстів. Його можливості хоча і не так великі і не так зручні в
роботі, як у професійних видавничих систем і могутніх текстових
редакторів, але все-таки достатні для рішення багатьох задач.

Corel Draw дозволяє створювати текстові об’єкти двох типів: нормальний
текст (Paragraph) і артистичний текст (Artistic).

на панелі інструментів. При цьому рамки тексту не обмежені – досить
один раз клацнути в будь-якім місці екрана – і можна вводити текст. В
міру набору границі об’єкта будуть розширюватися автоматично.

. При створенні об’єкта потрібно вказати ту область на листі, у якій
буде розміщатися текст. При заповненні всієї рамки текстом, він не буде
виводитися на екран. Потрібно або розширити границі, або перенести ту
частину, що не влізла, в інший об’єкт Paragraph.

З об’єктом тексту можна робити різні ефекти, використовуючи команди з
меню Effects: масштабування, розтягування, стиск, перекіс, обертання. Як
і будь-яка програма, що працює за принципом WYSIWYG, Corel Draw наочно
відображає всі зміни тексту на екрані. Редактор дозволяє використовувати
усі встановлені шрифти Windows типів True Type і Post Script 1.

Розглянемо основні операції, які можна виконувати з текстом у Corel
Draw.

2. Форматування тексту

Для форматування виду самого тексту використовується меню Text. Нижче
даний опис його пунктів.

Text Roll-Up

Основні параметри тексту: використовуваний шрифт, його розмір,
вирівнювання рядків (ліворуч, праворуч, по центрі, по ширині). З цього
меню можна потрапити в інші меню для установки більш спеціалізованих
параметрів.

Character…

При виборі цього пункту виводиться меню, у якому користувач може змінити
використовуваний шрифт, розмір, стиль символів (підкреслений,
перекреслений, нижній, верхній регістр), відстань між символами, словами
і рядками, вирівнювання рядків (ліворуч, праворуч, по центрі, по
ширині). Лінія підкреслення може бути одинарним чи подвійним, тонким чи
товстим.

Paragraph…

Тільки для об’єкта Paragraph. У цьому меню можна змінювати параметри
параграфа тексту, як те: відстань між рядками, словами і символами,
границі параграфа, відступи ліворуч і праворуч, позиції табуляції. Можна
вставляти символи зі спеціальних художніх шрифтів (тварини, продукти,
музичні символи і т.п.).

Frame…

Тільки для об’єкта Paragraph. Дозволяє виводити текст у форматі газети,
тобто колонками. Число стовпчиків – від 1 до 8. Можна задати ширину
кожного стовпчика. При введенні текст автоматично переноситься в
наступну стовпчик, коли досягається нижня границя об’єкта.

Fit Text To Path

Це один з тих унікальних засобів, якими Corel Draw відрізняється від
звичайних текстових процесорів. Дана команда поєднує текст із яким або
об’єктом таким чином, що текст обгинає даний об’єкт. Нижче даний приклад
об’єднання тексту з окружністю. Для виконання операції повинні бути
виділені обидва об’єкти. У результаті з’являється новий унікальний
об’єкт, з яким можна виконувати всі звичайні дії. Наприклад,
розтягування і стискування. Але саме головне, що і тепер текст можна
редагувати! Це буде відбуватися не так наочно, просто виведеться вікно
редагування, у якому можна змінювати текст. Після цього буде зроблене
перерахування всіх складових, і внесені зміни додадуться в об’єкт. Corel
Draw дозволяє вибирати різні види накладення тексту. Наприклад,
вибудувати “парканом” по периметру. Можна вибрати, з якого краю писати
текст: зверху, знизу, чи ліворуч праворуч.

Даний ефект можна застосовувати для створення красивих заголовків,
буклетів, рекламних оголошень.

Align To Baseline

Вирівнює текст по базовій лінії.

Straighten Text

Вирівнює текст по базовій лінії і приводить формат усіх символів (вигин,
зсув) до звичайного.

Type Assist…

Спеціальні сервісні примочки для роботи з текстом:

Capitalize first letter of sentences – робить першу букву в пропозиції
заголовної. Ознакою кінця пропозиції вважається крапка й окличний чи
знаки питання.

Correct two initial, consecutive capitals – якщо слово починається з
двох заголовних букв (що часто буває при швидкому наборі тексту), те
друга буква робиться маленькою.

Capitalize names of days – перша буква в назві днів тижня робиться
заголовною.

Replace text while typing – сервісна функція, без якої не обходиться
жоден серйозний редактор: заміна деяких сполучень іншими в процесі
введення. Використовується для рішення двох задач: швидкого введення
деяких складних чи часто повторюваних словосполучень (наприклад, ARR –
All Rights Reserved), і для моментального виправлення часто
зустрічаються помилок (дял->для і т.п.). У Corel Draw уже є список
зарезервованих замін, але користувач може ввести і свої.

Spell Checker… – перевірка орфографії. Дозволяє перевірити не тільки
виділений об’єкт, але і всі об’єкти в документі, що містять текст.

Thesaurus… – можливість заміни кожного слова його синонімом.

Find… – знайти текст.

Replace… – замінити текст.

Edit Text… – не дуже наочна, але в багатьох випадках більш зручна
форма введення тексту: виводиться вікно введення, у якому і виробляється
редагування.

З текстом можна робити ті ж операції розтягання, стиску, обертання і
зрушення, що і зі звичайним об’єктом. Для цього потрібно в меню Effects
вибрати пункт Transform Roll-Up (у цьому випадку з’явиться меню), чи
просто клацнути мишею на об’єкті.

Зміна розміру:

у висоту

у ширину пропорційно

Установивши курсор миші на один з чорних квадратиків (курсор змінить
свою форму на хрестик), потрібно натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи
її, перемістити курсор. Зображення перемалюється вже в новому масштабі.
Розміри не обмежені. Якщо вибрати кутовий квадратик, то ширина і висота
будуть змінюватися пропорційно.

Нижче дані приклади зміни розміру текстового об’єкта:

Обертання і зрушення (ще раз клацнути на тексті):

зрушення по ширині

зрушення по висоті

обертання

Установивши курсор на одну зі стрілочок, натиснути ліву кнопку миші і
перемістити курсор у потрібне місце. Кутові стрілочки – розворот, інші –
зрушення. Кружок посередині – це центр розвороту, його також можна
перемістити.

Нижче показані приклади зрушення і розвороту тексту.

Усі ці операції можна виконати не тільки візуально, але і вводячи числа,
якщо вибрати пункт Transform Roll-Up у меню Effects. При цьому буде
виведено меню. У ньому є кнопки переміщення, обертання, зміни розміру,
дзеркального відображення, зміни розміру, зрушення. Можна вручну
установити необхідні значення довжин і кутів. Для виконання команди
натиснути Apply.

Відображення (Mirror)

Ця функція дозволяє перевернути текст ліворуч чи праворуч зверху вниз.

Після проведення даних операцій текст можна редагувати далі. При цьому
він буде вводитися прямо під таким кутом, як розгорнуть об’єкт. Якщо цей
варіант неприйнятний, можна натиснути CTRL+SHIFT+T (пункт Edit Text… у
меню Text).

Слід зазначити, що все-таки механізм роботи з великими обсягами тексту
в Corel Draw дуже недосконалий. Користувач, знайомий з могутніми
текстовими чи процесорами видавничими системами для Windows, відразу
помітить незручність інтерфейсу Corel Draw. Часто приходиться
переключати вид курсору для роботи з текстом і з об’єктами, по кілька
разів перевизначати стиль тексту. Складно зроблена робота з параграфами.
Немає багатьох корисних, а найчастіше і необхідних функцій редагування.

З іншого боку, якщо враховувати, для яких цілей створений даний пакет,
то підтримка роботи з текстом зроблена добре. Його можливості з успіхом
можна використовувати при створенні барвистих буклетів, листівок,
поздоровлень, дипломів. Що, власне, і потрібно.

3. Інтерактивне розміщення тексту уздовж траєкторії:

Для інтерактивного розміщення тексту використовується інструмент Text
Tool разом з незамінною панеллю атрибутів. На практиці:

1. Намалюйте довільну незамкнуту криву за допомогою інструмента Freehand
(Крива).

2. Не знімаючи виділення з лінії, виберіть інструмент Text Tool на
панелі графіки.

3. Помістіть курсор миші прямо на перший вузол траєкторії. Коли покажчик
миші прийме вид вертикального відрізка з буквою А, клацніть лівою
кнопкою миші. Клацати обов’язково на першому вузлі, щоб пізніше можна
було легке правильно вирівняти текст.

4. Уведіть свій текст. Я ввів текст, що Ви можете бачити на кожній
сторінці – “CorelTutor – Ваш віртуальний підручник”. При цьому текст
автоматично розміститься уздовж траєкторії. Не здумайте вирівнювати
текст чи пробілами або ще! Зараз ми займемося цим, і зробимо це
правильно.

Виберіть інструмент Pick і зніміть виділення з тексту, клацнувши
де-небудь у порожнім місці сторінки. Потім знову клацніть на рядку
тексту, виділивши тим самим текст разом з лінією траєкторії.

А тепер гляньте на панель атрибутів. Чи не правда, райські можливості
вирівнювання? Немає??? Тоді поясню: Ви повинні бачити списки, що
випадають, і текстові полючи, що дозволяють вибрати (ліворуч праворуч):
Орієнтацію, Вертикальне положення, Вирівнювання, Відступ від кривої,
Горизонтальний зсув, а також Розташування з іншої сторони.

Порада:

Я повторюся, але це важливо: якщо Ви хочете точно вирівняти текст,
почніть уведення з першого вузла траєкторії, як це було описано вище. А
потім просто вирівняйте – наприклад по центрі, чи точно вказавши
горизонтальний зсув.

Редагування тексту:

Просто візьміть інструмент Text Tool і клацніть по тексту – далі
виділяйте, установлюйте шрифт і т.д. Панель атрибутів у цьому випадку
мало чим відрізняється від панелі, показуваної при редагуванні простого
тексту. Усі точно так само. Єдине, про що хочеться розповісти – про те,
як змінити інтервал між символами. Звичайно, можна це зробити через
панель інструментів, але можна і по-іншому: взяти інструмент Shape,
виділити текст, клацнути на горизонтальній стрілці і перетягнути її чи
вправо вліво. А якщо при цьому утримувати SHIFT, те тоді будуть
збільшені інтервали тільки між словами.

Зміна траєкторії:

Щоб змінити траєкторію, виберіть інструмент Shape і виділить траєкторію.
З’являться вузли, які можна перетаскувати. Просто візьміть і перетягнете
чи вузол кілька вузлів відразу (виділивши їхньою чи рамкою комбінацією
SHIFT+щиглик миші).

Розміщення тексту уздовж розімкнутих траєкторій за допомогою меню Text.

Для цього досить намалювати криву і текст, виділити їхній разом, і
вибрати команду Text->Fit Text to Path. Все інше ідентично розглянутому
вище. Як приклад приведу розміщення тексту уздовж спіралі:

4. Розміщення тексту уздовж замкнутих траєкторій.

Таке розміщення відрізняється від розміщення уздовж розімкнутих
траєкторій, але відмінності невеликі і якщо Ви освоїли всі те, що було
до цього, то у Вас не повинно виникнути тут ніяких проблем. Просто
поекспериментуйте.

Порада:

Помнете, я говорив, що лінію траєкторії легко забрати? Це дійсно так –
можна скористатися командою Arrange->Separate для відділення лінії від
тексту і наступного її видалення. Але в такому випадку Ви позбавляєтеся
можливості подальшого редагування. Другий спосіб (на мій погляд, кращий)
полягає в тому, щоб зробити заливання і контур лінії, що заважає Вам,
невидимими. Тоді згодом Ви легко поправите, наприклад, вирівнювання
тексту.

Отже, тепер прийшов час розглянути такий важливий інструмент, як Text
Tool (Текст). Для вибору цього інструмента Ви можете використовувати
клавішу F8 чи миша – він знаходиться на панелі графіки.

За допомогою цього інструмента Ви можете створити фігурний чи простий
текст.

Фігурний текст.

Фігурний (Artistic Text) текст використовується тоді, коли потрібно
створити короткий напис із застосуванням спеціальних ефектів. Їм можна
користатися і без застосування ефектів, але якщо вони Вам потрібні, то
без фігурного тексту не обійтися. Блок фігурного тексту не може містити
більш 32000 символів.

Після того, як Ви вибрали інструмент Text Tool, просто клацніть лівою
кнопкою миші в будь-якім місці документа і починайте вводити потрібний
Вам текст. Шрифт, розмір кегля, нахил, підкреслення, вирівнювання і
багато чого іншого Ви зможете змінити легко і невимушено за допомогою
панелі атрибутів. Для того, щоб змінити властивості уже введеного
тексту, просто виділите його мишею (прямо як у Microsoft Word). Для
того, щоб перейти на новий рядок, натисніть Enter (автоматичного
переносу не буде).

Також, як і скрізь, панель атрибутів надасть Вам велику допомогу.
Використовуючи її, Ви можете змінити властивості тексту будь-яким
образом. Крім того, вона допоможе Вам і в тому випадку, якщо Ви захочете
задати атрибути тексту за замовчуванням (тобто такі атрибути будуть
надаватися за замовчуванням будь-якому тексту, що уводиться Вами,). Для
цього упевніться в тім, що жоден текстовий об’єкт НЕ виділений, а після
цього встановлюйте в панелі атрибутів необхідні значення. Завершивши
установку потрібних атрибутів, перевірте, що у Вас вийшло – створіть
блок тексту і подивитеся, як він одержить установлені Вами шрифт, розмір
і т.д.

Порада:

Відредагувати й відформатувати текст можна також за допомогою діалогових
вікон, викликуваних при натисканні на кнопки панелі атрибутів, показані
нижче:

Блок фігурного тексту має ті ж властивості, що й інші об’єкти Corel
DRAW!. Його можна розтягувати, повертати і робити будь-як інші
трансформації. Ви також можете розбити рядок символів на чи слова навіть
на окремі букви. Для цього використовуйте команду меню Arrange->Break
Apart. Для з’єднання воєдино розрізнених чи букв слів існує інша
команда: Arrange->Combine. Тільки не забудьте після об’єднання вставити
пробіли в потрібних місцях – інакше одержите одне довге слово.

На практиці:

Я створив напис “Corel DRAW!”, продублював його (Ctrl+D) 3 рази, а потім
спробував видозмінити її. Перший напис просто залитий однотонним
заливанням (я сподіваюся, Ви не забули, що для того, щоб залити
будь-який замкнутий об’єкт, досить виділити його і клацнути лівою
кнопкою по потрібному кольорі з палітри). В другий я небагато пограв з
розміром тексту і зробив його частково жирним (Bold). У третій я змінив
форму тексту за допомогою інструмента Interactive Envelope Tool (виділив
текст цим інструментом і перетягнув вузли, розташовані на середині
кожної сторони, у напрямку центра). А в останній я розбив текст на
окремі букви і залив їхніми різними квітами, а також підредагував букву
“С” у слові “Corel”. Спробуйте повторити ці найпростіші зміни тексту, а
потім підемо далі…

Простий текст.

Простий текст (Paragraph Text) застосовується для розміщення на малюнках
текстових блоків, що складаються з декількох абзаців, чи стовпчиків
кадрів. Цей інструмент допоможе Вам розмістити кілька абзаців тексту на
своєму малюнку. Кожен абзац може включати до 32000 символів, а кожен
кадр – до 32000 абзаців. Правда, для роботи з такими обсягами тексту
використовувати Corel DRAW! не зовсім раціонально.

Тому що в Corel DRAW! існує лише один інструмент для введення тексту, то
для позначення режиму введення простого тексту Вам треба буде не
клацнути мишею, як це було у випадку з фігурним текстом, а розтягти
рамку, натиснувши ліву кнопку і протягши мишу в довільному напрямку, і
тільки потім відпустивши кнопку миші.

Робота з простим текстом мало чим відрізняється від роботи з фігурним. Я
навмисно не хочу стосуватися таких тим, як, наприклад, створення
стовпчиків тексту й ін., тому що мені здається, що це Вам ніколи не
знадобиться, а вуж якщо знадобиться, те Ви самі швидко в усьому
розберетеся.

Підказка:

Використовуйте для форматування і редагування тексту (що, до речі,
містить у собі і створення стовпчиків тексту) дві вже згадувані мною
кнопки з панелі атрибутів, зображені праворуч. З їхньою допомогою Ви
доможетеся усього, чого захочете. Експериментуйте!

Напрямок тексту уздовж кривої.

У принципі в цьому немає нічого складного. Потрібно лише підготувати
траєкторію, вибрати інструмент Text Tool і клацнути їм по кривій.

Використана література:

Corel Draw. Підручник. – К., 2001.

Особливості роботи в Corel Draw 10. – К., 2002.

Робота з текстом в Corel Draw. – Харків, 2000.

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020