.

Етноцентризм – як соціально-психологічне явище (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
15 10720
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

“Етноцентризм –

як соціально-психологічне явище”

ПЛАН

ВСТУП

1. ЕТНОЦЕНТРИЗМ І МІЖГРУПОВІ УСТАНОВКИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЕТНОЦЕНТРИЗМУ

1.1. Негативне визначення етноцентризму

1.2. Етноцентризм як функція культурних фільтрів

2. ЕТНОЦЕНТРИЗМ ЯК НОРМАЛЬНИЙ НАСЛІДОК

СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ

2.1. Залучення до культури

2.2. Формування сподівань

2.3. Емоційні реакції і викликані ними судження

2.4. Результати соціалізації

3. ВИЗНАННЯ ВЛАСНОГО ЕТНОЦЕНТРИЗМУ

3.1. Вироблення гнучкого етноцентризму

3.2. Як відрізнити типи етноцентризму

4. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕТНОЦЕНТРИЗМ І МЕЖГРУПОВІ УСТАНОВКИ

4.1. Дослідження Кампбелла і Левайна

залучення до далекої культури

4.2. Дослідження Врій і Вінкеля

4.3. Антисемітизм у Квебеці

4.4. Дослідження Ламбера і його колег

5. ЕТНОЦЕНТРИЗМ І ШЛЯХИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЙОГО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Тема даної курсової роботи “Етноцентризм – як соціально-психологічне
явище” є вкрай актуальною для вивчення, оскільки існує відома істина, що
для кожної людини земна вісь проходить через центр її рідного міста чи
села. Американський соціолог Вільям Саммер (211, с. 13) назвав
етноцентризмом такий погляд на суспільство, при якому визначена група
вважається центральною, і всі інші групи порівнюються і співвідносяться
з нею.

Без сумнівів ми допускаємо, що моногамні шлюби краще полігамних; що
молоді люди самі повинні вибирати партнерів і це кращий спосіб утворення
подружніх пар; що наше мистецтво є самим гуманним і шляхетним, у той час
як мистецтво, що належить іншій культурі, зухвале і нецікаве.

Етноцентризм робить нашу культуру еталоном, з яким ми порівнюємо всі
інші культури: на нашу думку, вони будуть гарні чи погані, високі чи
низькі, правильні чи помилкові, але завжди стосовно нашої власної
культури. Це виявляється в таких позитивних вираженнях, як «обраний
народ», «зверхраса», і в негативних – «відсталі народи», «примітивна
культура», «грубе мистецтво».

У якійсь степені етноцентризм характерний усім суспільствам, і навіть
відсталі народи в чомусь почувають свою перевага над всіма іншими. Вони,
наприклад, можуть вважати культуру високорозвинених країн дурною й
абсурдною. Не тільки спільноти, але і більшість соціальних груп (якщо не
всі) у суспільстві етноцентричні. Численні дослідження організацій,
проведені соціологами різних країн, показують, що люди схильні
переоцінювати власні організації і при цьому недооцінювати всі інші.

Етноцентризм — загальна людська реакція, яка торкається всіх груп в
суспільстві і майже всіх індивідів. Правда, у цьому питанні можуть бути
вийнятки, наприклад: євреї-антисеміти, аристократи-революціонери, негри,
що виступають проти негрів з питань ліквідації расизму. Очевидно, однак,
що такі явища можна вважати уже формами поведінки, яка відхиляється.

Виникає природне запитання: етноцентризм — це негативне чи позитивне
явище в житті суспільства? Важко відповісти на це питання чітко й
однозначно.

Слід зазначити, що групи, у яких існують явно виражені прояви
етноцентризму, як правило, більш життєздатні, ніж групи, цілком терпимі
до інших культур чи субкультур. Етноцентризм об’єднує групу, виправдовує
жертовність і мучеництво в ім’я її добробуту; без нього неможливий прояв
патріотизму. Етноцентризм — необхідна умова появи національної
самосвідомості і навіть звичайної групової лояльності. Звичайно, можливі
і крайні прояви етноцентризму, наприклад націоналізм, презирство до
культур інших суспільств. Однак у більшості випадків етноцентризм
виявляється в більш терпимих формах, і його основна установка така: я
віддаю перевагу моїм звичаям, хоча припускаю, що деякі звичаї і
досягнення інших культур можуть бути в чомусь кращі. Отже, ми
зіштовхуємося з явищем етноцентризму практично щодня, коли порівнюємо
себе з людьми іншої статі, віку, представниками інших організацій чи
інших регіонів, у всіх випадках, коли маються розходження в культурних
зразках представників соціальних груп. Усякий раз ми ставимо себе в
центр культури і розглядаємо інші її прояви як би приміряючи їх на собі.

Етноцентризм може бути штучно посилений у якій-небудь групі з метою
протистояння іншим групам при конфліктній взаємодії. Вже одне згадування
про небезпеку, наприклад, для існування якої-небудь організації,
згуртовує її членів, підвищує рівень групової лояльності і
етноцентризму. Періоди напруженості у відносинах між націями чи
національностями завжди супроводжуються підвищенням інтенсивності
етноцентричної пропаганди. Можливо, це зв’язано з підготовкою членів
групи до боротьби, до майбутнього позбавленням і жертвам.

Говорячи про ту значну роль, яку етноцентризм відіграє в процесах
групової інтеграції, у згуртуванні членів груп навколо визначених
культурних зразків, слід зазначити і його консервативну роль, негативний
вплив на розвиток культури. Дійсно, якщо наша культура краща у світі,
тоді навіщо щось удосконалювати, змінювати і тим більше запозичати з
інших культур? Досвід показує, що подібна точка зору може значно
сповільнити процеси розвитку, що протікають у суспільстві з дуже високим
рівнем етноцентризму. Прикладом може служити досвід нашої країни, коли
високий рівень етноцентризму в довоєнний період став серйозним гальмом
розвитку культури. Етноцентризм може також бути інструментом, який діє
проти змін внутрішнього устрою суспільства. Так, привілейовані групи
вважають своє суспільство найкращим і справедливим і прагнуть вселити це
іншим групам, піднімаючи тим самим рівень етноцентризму. Ще в Древньому
Римі в представників незаможних шарів культивувалася думка, що,
незважаючи на убогість, вони все-таки громадяни великої імперії і тому
вище інших народів. Ця думка спеціально створювалося привілейованими
шарами римського суспільства.

Спробуємо в даній роботі дослідити етноцентризм як
соціально-психологічне явище.

1. ЕТНОЦЕНТРИЗМ І МІЖГРУПОВІ УСТАНОВКИ.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕТНОЦЕНТРИЗМУ

1.1. Негативне визначення етноцентризму

Етноцентризм — одне з фундаментальних понять, яке стосується міжгрупових
відносин. Цей термін часто використовується в негативному змісті,
обумовлений як нездатність підходити до інших людей в іншій манері, ніж
та, котра продиктована нашим власним культурним середовищем. Родинне
визначення етноцентризму припускає тенденцію судити людей, які належать
до інших груп і суспільств чи які ведуть інший спосіб життя, відповідно
до нашої власної внутрішньої групи чи культури, часто розглядаючи
зовнішні групи як нижчестоящі. Оскільки багато людей міркують про
етноцентризме в подібних негативних термінах, дискусії найчастіше
присвячені необхідності «порятунку» від нього.

Але чи можна в дійсності позбутися від етноцентризму? Аналіз цієї
проблеми показує, що не можна; стає ясно, що етноцентризм — це нормальна
психологічна функція і неминуча частина нашого життя. Дійсно, хоча це
слово часто вживають таким чином, що воно несе в собі негативні
відтінки, ці відтінки зовсім необов’язкові.

1.2. Етноцентризм як функція культурних фільтрів

Більшість дослідників визначають етноцентризм як тенденцію оцінювати
світ за допомогою власних культурних фільтрів. З цього визначення і
знання того, як ми здобуваємо ці фільтри, випливає, що буквально кожна
людина у світі етноцентрична. Тобто кожний засвоює визначену модель
поведінки й у процесі цього вбирає в себе визначений спосіб сприйняття й
інтерпретації поведінки інших людей. Саме подібним чином ми вперше
сприймаємо інших і інтерпретуємо їх дії, і це є нормальним наслідком
розвитку людини в суспільстві. У цьому змісті етноцентризм сам по собі
ні поганий, ні гарний; він тільки відбиває існуюче положення речей; те,
що на усіх нас надіті культурні фільтри, коли ми сприймаємо інших людей.

2. ЕТНОЦЕНТРИЗМ ЯК НОРМАЛЬНИЙ НАСЛІДОК

СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ

2.1. Залучення до культури

Розвиваючись, ми засвоюємо безліч правил того, як слід поводитися. Ці
правила формують основу культури. Культура складається з безлічі правил,
що стосується регулювання і контролю нашої поведінки через соціально
припустимі канали. Наприклад, ми довідуємося, що «великі хлопчики не
плачуть» і що «не можна чухатися в товаристві». У міру того як ці
правила формують нашу поведінку, ми засвоюємо, що багато норм сполучені
із санкціями за їхнє порушення. Приміром, якщо хлопчик плаче на людях,
він може бути висміяний своїми друзями чи родиною; його можуть прозвати
плаксієм чи якось інакше.

Поки ми ще зовсім маленькі, засвоєння нами цих правил повинне постійно
підкріплюватися. Наші батьки, друзі, вчителі й інші агенти, що
соціалізують, раз за разом нагадують нам про них. Багато хто з цих
правил також передаються і підкріплюються організаціями й інститутами.
Усі ці уроки вносять вклад у процес прилучення до культури. Коли ми
дорослішаєм, необхідність нагадування нам про ці правила зменшується. Ми
починаємо діяти виходячи з них, додаючи до цього все менше і менше
свідомих зусиль.

Культура складається з великої кількості правил, що стосується
регулювання і контролювання нашої поведінки через соціально припустимі
канали.

У підлітковий період ми починаємо протестувати проти правил. Ми ставимо
під сумнів владу і правила, що ця влада нам диктує. Ми починаємо шукати
нові моделі і правила поведінки. Ми намагаємося «знайти себе». Цей
процес зв’язаний з описаною Еріксоном стадією «ідентичність проти
сплутаності ролей». Однак по завершенню підліткового періоду багато
людей, очевидно, повертаються до своїх коренів, до моделей і правил,
згідно яких вони були виховані. Нерідко це трапляється після закінчення
коледжу чи університету, коли людина повинна почати трудове життя і
заново вивчити правила суспільства. До цього часу ми вже знаємо, як
потрібно поводитися відповідно до цих правил. Звичайно нікому не
доводиться нагадувати нам про правила, як це робили наші батьки, вчителі
і друзі, коли ми були маленькими. Дійсно, ставши дорослими, ми не тільки
інтерналізували правила поведінки, але засвоїли їх настільки добре, що
можемо функціонувати відповідно до них автоматично, не задумуючись про
них занадто часто. Багато чого з цих правил складає те, що ми називаємо
культурою: конгломерат засвоєних правил щодо того, як слід поводитися.
Оскільки ми розділяємо ці правила поведінки з іншими людьми, остільки ми
розділяємо з останніми визначену культуру.

2.2. Формування сподівань

Але правила поведінки не єдине, що ми засвоюємо, коли дорослішаємо. Ми
також навчаємося тому, як сприймати інших, як інтерпретувати їх
поведінку і як виносити судження про це поводження. Оскільки ми
розділяємо набір правил з визначеною групою людей, то формуємо ряд
сподівань у відношенні моделей поведінки, які люди повинні
демонструвати. Тобто ми імпліцитно засвоюємо, що правила, по яких нас
виховали і які вірні для нас, повинні бути також вірні для інших людей,
що володіють тим же самою культурною спадщиною. Немає необхідності
обмовляти це, що мається на увазі знання всякий раз, коли ми, будучи
дорослими, діємо відповідно до нього. Ця ситуація нагадує комунікацію
між двома комп’ютерами, що мають однакову операційну систему і
«розмовляють» на одній мові.

2.3. Емоційні реакції і викликані ними судження

Нам характерні не тільки визначені сподівання щодо поведінки людей, але
і засвоєні патерни суджень про цю поведінку. Нам властиві емоційні
реакції, зв’язані з цими очікуванням і судженнями, що простираються від
прийняття і задоволення до збурювання, ворожості і фрустрації. Коли ми
спілкуємося з представником нашого культурного середовища, то
використовуємо ті ж «основні правила». Чого б не стосувалися обговорення
і переговори, вони будуть відштовхуватися від цих основних правил,
оскільки ми мовчазно розділяємо їх зі співрозмовником. Тим самим, коли
ми взаємодіємо, має місце визнання цих ключових правил (навіть якщо нам
і не подобається конкретний зміст інтеракції).

Однак коли ми спостерігаємо за людьми, що порушують те, що ми вважаємо
«нормальним» чи «соціально прийнятним», чи коли ми спілкуємося з такими
людьми, у нас виникають негативні реакції. Ми дратуємося, чи досадуємо
обурюємося, тому що засвоїли, що подібне поводження неприйнятне, і з ним
у нас стали асоціюватися негативні емоції. Звичайно, ці типи реакцій
виникають частіше, коли ми спілкуємося з людьми з іншого культурного
середовища, оскільки вони поводяться відповідно до інших основних
правил. Але ці реакції також нерідко мають місце, коли ми взаємодіємо з
людьми, що володіють з нами загальною культурною спадщиною.

Найчастіше наші емоційні реакції змушують нас виносити про інших людей
ті чи інші судження. Поведінка, яка спостерігається нами, відповідає
тому, що ми звичайно очікуємо побачити в даній ситуації, ми про себе
укладаємо, що людина є представником нашої культури чи що вона
поводиться соціально прийнятним образом. Ми можемо порахувати, що цей
індивід «успішно» соціалізувався в нашу культуру; що він «гарний». Але
поведінка, яка спостерігається нами, не відповідає нашим очікуванням, ми
починаємо сумніватися в людині. Інтерпретуючи поведінку людини, ми часто
вирішуємо, що вона «погана», чи «дурна», чи «погано вихована». Ситуація
виявляється щонайменше невизначеною і двозначною.

Залучаючись до культури, ми не тільки засвоюємо те, як варто входити в
неї, але також навчаємося тому, як варто сприймати й інтерпретувати
вчинки інших людей.

2.4. Результати соціалізації

Найчастіше ми виносимо судження про те, що добре і погано, правильно і
помилково, без додаткових міркувань. Дійсно, навіщо ще раз осмислювати
ці судження? Судження часто кореняться у вихованні, отриманому нами в
дитинстві, ми не звикли виносити інші. Вони забарвлені нашими емоціями,
що служать як орієнтири, що допомагають нам скласти думку про себе й
інших.

Таким чином, прилучаючись до культури, ми не тільки засвоюємо те, як
варто надходити, але також навчаємося тому, як варто сприймати й
інтерпретувати вчинки інших людей. Наше вчення зв’язано із сильними
емоціями прийняття чи неприйняття, з моральними звуженнями про гарному
чи поганому, правильному чи помилковому, і із судженнями про
особистість. Ці правила сприйняття й інтерпретації формують основу наших
власних «фільтрів», що ми використовуємо, коли оцінюємо світ. У міру
того як ми усе більше прилучаємося до культури, до цих фільтрів
додаються нові шари. Фільтри мають «лінзи», що дозволяють нам сприймати
світ певним чином, під визначеним чи кутом у визначеному кольорі. Коли
ми стаємо дорослими, то використовуємо ті ж фільтри — з тим же чи
пристроєм колірним фарбуванням, — що й інші члени нашої культурної
групи. Ми користаємося цими фільтрами постійно, так що, стаючи
дорослими, ледь їх зауважуємо. Вони стають частиною нашого «Я»,
невіддільною і невидимою. Вони є нормальною частиною нашої психологічної
конституції — через особливості нашої соціалізації і прилучення до
культури. Культура існує в кожнім індивіді у виді набору психологічних
правил, установок і представлень, і ці правила тісно зв’язані з нашими
емоціями і судженнями про моральність і особистість.

3. ВИЗНАННЯ ВЛАСНОГО ЕТНОЦЕНТРИЗМУ

З огляду на те, що всі ми деякою мірою етноцентричні, важливо, чи
усвідомлюємо ми свій етноцентризм чи ні. Деякі люди чітко усвідомлюють,
що вони реагують на інших і на різноманіття через фільтри свого способу
життя і культури. Вони розуміють, що сприймають і інтерпретують інших і
навколишній світ тільки одним з можливих способів, що існують інші
інтерпретації і що їхні інтерпретації можуть бути не точні у відношенні
справжнього наміру навколишніх. Інші ж люди не усвідомлюють, що реагують
на різноманіття, користуючись своїми культурними фільтрами; вони
думають, що їхній спосіб сприйняття й інтерпретації світу є єдиним.
Подібні люди не визнають ні існування інших можливих інтерпретацій, ні
того, що вони самі можуть бути не праві. Отже, питання не в тому, чи
існує етноцентризм, а в тому, визнають люди чи ні, що вони
етноцентричні.

3.1. Вироблення гнучкого етноцентризму

Важливо виробити в собі гнучкість при взаємодії з іншими людьми, у той
же час приймаючи свій власний етноцентризм. У роботах декількох
дослідників пропонується ряд способів досягнення такої гнучкості.
По-перше, важливо зрозуміти, як наша культура фільтрує реальність,
спотворюючи, зміщаючи й офарблюючи образи так, що ми бачимо речі певним
чином. По-друге, важливо визнати й оцінити той факт, що люди з різного
культурного середовища мають різні фільтри, що викликають власні
перекручування, зсуви і фарбування реальності, і що їхня версія
дійсності буде здаватися їм настільки ж реальною і валідною, як і наша —
нам. По-третє, хоча знання про нашу власну культуру і культуру інших
людей, а також про їхній вплив на процес фільтрації — це необхідна умова
знаходження гнучкості, його недостатньо. Ми повинні навчитися якось
оцінювати емоції, судження про моральність і судження про особистість,
що зв’язані з нашим етноцентризмом і культурними фільтрами.

Я не говорю, що наші потенційні негативні реакції не валідні; я маю на
увазі, що ми повинні знайти можливість і піднятися над цими реакціями,
спробувавши довідатися про погляди інших людей. У процесі цього нам,
можливо, прийдеться пройти інтенсивний курс вивчення культурних
фільтрів, властивим іншим культурам, і накласти їх на власні фільтри,
для того щоб ми могли наблизитися до бачення світу з позиції, займаної
іншою людиною. Цей процес насамперед припускає навчання тому, як
«приборкати» свої емоційні реакції і моральні судження хоча б на
короткий час, навіть якщо ми засвоїли їх настільки добре, що вони
виникають, як правило, автоматично.

Усьому цей потрібно серйозно учитися, додаючи істотні зусилля. Нові
фільтри накладаються поверх існуючих у нас, а не заміняють їх. Наші
власні культурні фільтри стали постійною і фіксованою частиною нас самих
(хоча вірно і те, що, оскільки вони засвоєні, ми безперестану
модифікуємо їх по ходу свого життя). Ми не рятуємося від власних
фільтрів, коли учимося виявляти гнучкість, а знаходимо способи вносити в
них додавання, щоб полегшити собі бачення світу з різних точок зору. Ми
зовсім не втрачаємо себе в цьому процесі, чого обґрунтовано побоюються
багато людей, — скоріше, ми здобуваємо нові навички і знання.

Усю цю програму дій можна назвати гнучким етноцентризмом. Важливо
усвідомити, що гнучкий етноцентризм не означає, що ви повинні прийняти
чи схвалити іншу точку зору. Приміром, деякі стверджують, що менталітет
злочинців сам по собі складає культуру. Ви можете виявити гнучкий
етноцентризм, намагаючись зрозуміти кримінальну культуру; однак
прийняти ст схвалити її — зовсім інше питання.

Альтернативою цьому процесу знаходження гнучкості є негнучкий
етноцентризм. Цей термін відноситься до традиційного представлення про
етноцентризм як про нездатність вийти за рамки власних культурних
фільтрів при інтерпретації поведінки навколишніх. Негнучкий етноцентризм
може корінитися в незнанні процесів, необхідних для знаходження іншої
культурної точки зору, чи у відмовленні брати участь у подібному
процесі. Важливо провести межу між етноцентризмом як загальним процесом,
характерним для людей усіх культур, і гнучким чи негнучким використанням
цього етноцентризму в позитивному чи негативному ключі.

3.2. Як відрізнити типи етноцентризму

Якщо ви запитаєте людей, який тип етноцентризму їм характерний,
більшість, ймовірно, скажуть, що гнучкий. Але суб’єктивні судження людей
про себе і власні здібності також регулюються культурою. Кращим
індикатором того, який тип етноцентризму характерний людині, є фактичні
інтерпретації останніх поведінки навколишніх. Людина, що інтерпретує
пведінку вихідців з іншого культурного середовища винятково з власної
точки зору, дозволяючи собі такі оцінки, як: «Вони жахливі» чи «От тому
люди їх і ненавидять», реагує негнучко. Той же, хто інтерпретує
поводження з позиції гнучкого етноцентризму, швидше за все, дасть
наступні коментарі: «Їхній привчили так поводитися» чи «Не нам судити,
що добре, а що погано».

4. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕТНОЦЕНТРИЗМ І МЕЖГРУПОВІ
УСТАНОВКИ

Більше тридцяти років тому вчені Кемпбелл і Левайн припустили, що
етноцентризму сприяє ряд психологічних факторів. На індивідуальному
рівні вони вказали такі перемінні, як внутрішньогрупову лояльність,
етноцентричну ворожість, авторитаризм, непохитність, самооцінку і
ступінь чи частоту контактів із членами зовнішніх груп. Дослідники
перевірили зв’язок між цим перемінними і залученням до культури в
дослідженні американців, що живуть у Гватемалі.

4.1. Дослідження Кампбелла и Левайна:

залучення до далекої культури

Інформацію збирали в ході нерегламентованих інтерв’ю, яке охоплювало
багато аспектів повсякденного життя, а також установки, думки, уявлення
і моделі поведінки. Потім Кемпбелл і Левайн співвіднесли всі перемінні в
сукупності зі звиканням до гватемальського життя. Вони прийшли до
висновку, що «фактичний контакт із гватемальською культурою, особливо
якщо він підвищує почуття безпеки індивіда усередині нової культури і
послабляє його вірність первинній внутрішній групі, впливає на адаптацію
до культури, ніж перемінні, зв’язані з установками». Ці дані вказують на
важливу роль емоції, «Я» і цінностей у формуванні етноцентризму, що
обговорювалося раніше, а також на їхню роль у доданні гнучкості власному
етноцентризму.

4.2. Дослідження Врій і Вінкеля

Однак інші дослідження показують, що зустріч з розходженнями може вести
до негативних установок і емоцій. Приміром, Врій і Вінкель показували
голландським поліцейським слайди або чорних (сурінамці), або білих
(голландці) акторів, яких нібито допитували в зв’язку зі зробленим
злочином, і запитували поліцейських про їхні враження. Крім зовнішності
і кольору шкіри дослідники маніпулювали акцентом, правильністю і манерою
мови, щоб вони відповідали або сурінамським, або голландським індивідам.

Результати свідчили, що і манера і правильність мови сурінамців були
зв’язані з більш негативними враженнями про нервозність, антипатичність
і підозрілість. Таким чином, розходження сприяли більш негативним
установкам, ніж подібності.

Експерименти Бохнера й Осако: використання етнічних термінів Бохнер і
Осако демонстрували учасникам з Японії, Австралії і японцям з Гаваїв
слайди, на якому була показана або японська, або європеоїдна пари.
Учасників просили описати подібності між парами. Потім відповіді
оцінювали відповідно до наявності чи відсутністю етнічних чи расових
засновків, включаючи колір шкіри, расу, зовнішні групи чи фізіогноміку.

Австралійці описували в етнічних термінах японців, але не європеоїдів,
тоді як японці описували в цих термінах европеоїдів, але не японців.
Японці з Гаваїв використовували етнічні терміни рівною мірою при описі
обох пар. Ці дані показують, що люди використовують стереотипні етнічні
терміни й етнічні рольові характеристики, коли описують інших,
сприйманих як членів зовнішньої групи, тобто тих, хто відрізняється від
них самих. Ці результати також підтверджують наш аналіз етноцентризму.

Люди використовують стереотипні етнічні терміни й етнічні рольові
характеристики, коли описують інших, яких сприймають як членів
зовнішньої групи, тобто тих, хто відрізняється від них самих.

4.3. Антисемітизм у Квебеці

Сильна залежність етноцентризму і міжгрупових установок від
соціокультурних факторів була також підтверджена в дослідженні
антисемітизму в канадській франкомовній провінції Квебек.

Дослідники провели телефонне опитування 2084 респондентів, 60% яких
також заповнювали і відсилали назад поштою запитальник. Англо- і
франкомовним респондентам задавали на їх рідній мові п’ять питань про
їхнє відношення до євреїв. Потім відповіді співвідносилися з
відповідями, отриманими від відповідних вибірок у Квебеці по релевантним
особистісним, політичним чи соціокультурним перемінним.

Франкомовні канадці частіше погоджувалися з негативними характеристиками
євреїв і рідше — з позитивними, ніж англомовні канадці. Ці розходження
корелювали з підтримкою франкомовними учасниками конформізму і не
корелювали з особистісними чи політичними перемінними. Ці дані були
витлумачені як показують, що квебекці частіше не довіряють і випробують
ворожість до людей, несхожим на них, і побоюються, що занадто велика
терпимість до розходжень може загрожувати організованому суспільству.

4.4. Дослідження Ламбера і його колег

У ще одному дослідженні канадців грецького походження запитували про
їхнє відношення до культури і збереження мови; про економічну і
культурну безпеку, що оцінювалася відповідно до економічної ситуації
їхньої власної родини, сприйманим економічним становищем своєї групи,
очікуваним виживанням і сприйманим соціальним статусом своєї групи; про
соціальну далекість від семи інших канадських етнічних груп; про
атрибуцію рис; і про етноцентризмі.

Греко-канадці явно оцінювали власну групу більш позитивно — як
працьовиту, розумну, законослухняну і т.д. Вони також віддавали перевагу
соціальним контактам усередині своєї групи відносинам з людьми з інших
груп. Цікаво, що перемінні безпеки, зв’язані з економічним і соціальним
статусом, а також з виживанням групи, позитивно корелювали з позитивними
оцінками інших груп і з близькістю на шкалах соціальної дистанції. І
знову, ці дані висвічують значимість емоцій, «Я» і цінностей у
збереженні етноцентризму і доданні йому гнучкості.

Оскільки про етноцентризмі настільки часто говорять у негативному ключі,
а не як про неминучий наслідок прилучення до культури і соціалізації,
багатьом читачам може бути важко прийняти посилку, що етноцентризм — це
нормальна частина повсякденного психологічного функціонування. Однак
визначений ступінь етноцентризму невід’ємний від соціального порядку і
згоди. Без подібних імпліцитних позитивних оцінок власної культури не
було би основ для того, щоб дотримувати норми поводження і закони чи
суспільства працювати разом з іншими людьми в повсякденному житті. Тим
самим, етноцентризм відіграє важливу роль і функцію, допомагаючи
об’єднанню суспільства і культури. Більш серйозне запитання стосується
того, як ми можемо більш гнучко використовувати свій етноцентризм.

5. ЕТНОЦЕНТРИЗМ І ШЛЯХИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЙОГО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Етноцентризм – об’єктивно існуючий феномен культури. У
літературі виділяється дві причини його живучості.

1. Руйнування суспільних цінностей, “коли великі цілі, що
вчора додавали ясну архітектоніку нашому життєвому простору, загубили
свою чіткість, привабливість, силу і владу над нами. У подібну епоху
навколишнє нас простір чудиться що розпалися, хибким, що колишеться
навколо індивіда, кроки якого робляться невпевненими, тому що
похитнулось і розмиті точки відліку. Сам шлях, вислизаючи з-під ніг,
здобуває хитку невизначеність” (1).

2. Експансія ” фаустовської цивілізації” протягом двох
останніх сторіч, тенденція до уніфікації по західному зразку без обліку
місцевої цивілізаційної і культурної специфіки.

Етноцентризм можна розглядати як засіб захисту, “коли
валяться всі інші суспільні цінності, саме етнічна ідентичність
залишається останнім притулком, елементом прилучення особистості до
деякої спільності, групі” (2).

Шестопал Е. Б., Брицький Г. О., Денісенко М. В., провели
глибинні інтерв’ю і виявили, що” мотив захисту проходить червоною
ниткою через інтерв’ю самих різних за віком, підлозі, політичним
ориентациям людей ” (3).

В основі етноцентризму лежить конфлікт цінностей, що
приводить до ворожого відношення між етносами, до національних
конфліктів, що приймають самі дикі і жорстокі форми.

Хантінгтон С. вважає, що “… у світі, що народжується,
основним джерелом конфліктів будуть уже не ідеологія і не економіка.
Найважливіші границі, що розділяють людство і, що переважають джерела
конфліктів будуть визначатися культурою”(4, 33). Причину цього феномена
він бачить у тім, що “… культурні особливості і розходження менш
піддані змінам, чим економічні і політичні і внаслідок цього їхній
складніше дозволити або звести до компромісу. У колишньому Радянському
Союзі комуністи можуть стати демократами, багаті перетворитися в бідних,
а бідняки – у багатіїв, але росіяни при всім бажанні не зможуть стати
естонцями, а азербайджанці – вірменами” (4, 35).У найближчому
майбутньому, на думку Хантінгтона С., основним вогнищем конфліктів
будуть взаємини між Заходом і поруч ісламско-конфуціанських країн. Цей
філософ шукає шляхи запобігання зіткнення цивілізацій, виходячи з
інтересів Заходу і його цінностей, розділивши їх на короткострокову
вигоду і довгострокове врегулювання. Одним з дев’яти пунктів
короткострокової вигоди є “зміцнення міжнародних інститутів, що
відбивають і легітимізуючих західні інтереси і цінності, і залучення до
участі в цих інститутах незахідних країн”(4, 47).

У довгостроковому врегулюванні Хантінгтон С. жадає від Заходу
глибокого розуміння фундаментальних релігійних і філософських основ
інших цивілізацій, розуміння, як люди цих цивілізацій уявляють собі
власні інтереси. У доступному для огляду майбутньому він не бачить
можливості створення єдиної універсальної цивілізації. Кожної
цивілізації прийдеться навчитися співіснувати з всіма іншими.

Хоча етноцентризм і стереотипи неминучі, існує ще одне тонке, але
важливе розходження між ними й упередженням з дискримінацією. Чи
перетинають люди границю між упередженим і неупередженим мисленням,
залежить, по-перше, від того, чи визнають вони власний етноцентризм і
стереотипні думки. Людина, що не усвідомлює етноцентричного базису свого
світогляду, імовірно, не зуміє визнати, що можливо й інший світогляд.
Аналогічним образом, люди, що не усвідомлюють стереотипних перекручувань
своїх думок, установок і думок, не зуміють визнати, що ці установки не
здатні точно описати всіх тих, з ким вони контактують. Без визнання
свого етноцентризму і стереотипного мислення не можна виробити емпатію —
навчитися співпереживати позиції і світогляду іншої людини. Аемпатія, як
ми побачимо далі, єдиний ключ до справжнього міжкультурної
сенситивності.

Без визнання свого етноцентризму і стереотипного мислення не можна
виробити емпатію — навчитися співпереживати позиції і світогляду іншої
людини.

Тільки ті, хто розуміє, що етноцентризм і стереотипні думки — це
нормальні і неминучі психологічні процеси, здатні визнати недоліки,
властиві цим процесам. Визнання власного етноцентризму уможливлює
визнання існування незалежного і потенційно відмінного етноцентризму в
інших. Точно так само визнання стереотипних установок у власному
мисленні дозволяє людині визнати недоліки і помилковість стереотипів.
Тим самим, першим важливим кроком у відході від упередження і
дискримінації є підвищення усвідомлення етноцентризму і стереотипів,
їхньої неминучості і властивих їм недоліків.

Оскільки упереджені установки засновані на фіксованих і твердих
стереотипах, методи відходу від упередженого мислення обов’язково
містять у собі втручання на рівні цих стереотипів. Якщо першим кроком
буде визнання існування стереотипів, то наступним — визнання властивих
їм недоліків.

1. Стереотипи засновані на інтерпретаціях, що ми робимо виходячи зі
своїх культурних фільтрів і чи середовища з інформації, що надходить із
зовнішніх джерел.

2. Стереотипи часто зв’язані з ідентифікованими характеристиками.

3. Стереотипи являють собою узагальнення щодо якоїсь групи людей.

Вивчивши кожний з цих трьох пунктів, ми можемо вишукати способи більш
гнучкого використання стереотипів.

Наші інтерпретації можуть бути помилковими, спираючи на помилкову
інформацію

Наші стереотипи засновані на інтерпретаціях, що ми робимо щодо схованого
змісту, психологічних чи характеристик особистісних рис людини. Ці
інтерпретації засновані на виучених нами культурних правилах, що
застосовні до нас самим, і робляться щодо поводження, що спостерігається
через наші культурні фільтри. У деяких випадках стереотипи можуть
узагалі не ґрунтуватися на фактах, будучи просто повідомлені нам іншими
чи людьми підкріплені ЗМІ.

Інші люди можуть робити дії, що ми інтерпретуємо як грубі чи образливі,
розглядаючи їх через власні культурні фільтри. Насправді в цих діях може
не бути закладено нічого грубого й образливого з погляду іншої людини.
Більш того, що спостерігається нами поводження може навіть не бути тим,
що має місце фактично, тому що наші культурні фільтри могли спотворити
наше сприйняття цього чи поводження тому що ми вибірково націлюємо увагу
на окремі частини послідовності дій, а не на ціле. Тим самим, може
виявитися, що наше сприйняття події і/чи інтерпретації лежачих у його
основі причин невірні. При інтеракції з представниками культури, що
помітно відрізняється від наша власний, можливість помилитися набагато
вище, ніж при інтеракції з носієм своєї культури.

З іншого боку, ваші інтерпретації можуть бути вірні, незважаючи на те що
ви й інша людина походите з різного культурного середовища. Не
виключено, що інша людина прагне бути грубим і образити. Можливо, ви
дійсно праві у своїх сприйняттях і інтерпретаціях — а може бути, і
немає. Уся справа в тім, що ми, по суті, цього не знаємо. Нам лише
відомо наступне: ми сприймаємо події і вчинки і робимо інтерпретації
щодо цих подій і вчинків, користаючись своїми культурними фільтрами і
правилами. Ми можемо не знати, чи цілком ми праві у своїх сприйняттях і
інтерпретаціях (хоча бувають випадки, коли ми більш упевнені у своїх
інтерпретаціях, чим інші люди). Ми звичайно вважаємо, що абсолютно,
цілком право, оскільки інтерпретуємо світ за допомогою власних
культурних фільтрів. Але сам факт, що ми можемо бути не праві, повинний
робити нас більш гнучкими у своїх допущеннях щодо інших і їхнього
поводження. Коли ми помиляємося у своїх судженнях, ціна цього може бути
дуже високої, будь те в бізнесі, чи любові повсякденних відносинах.

Характеристики, що ми ідентифікуємо, часто бувають невиправдано виборчі

Створюючи стереотипи, ми звичайно співвідносимо свої образи і враження з
ідентифікованими характеристиками якоїсь групи людей. Нерідко ці
характеристики носять расовий чи етнічний характер; наприклад, ми чуємо,
що афроамериканці, чи азіати латиноамериканці таке-те. Але раса і
етничність не єдині типи видимих характеристик, для яких у нас маються
стереотипи. Існують також стереотипи щодо інших що спостерігаються,
фізичних характеристик. Так, у нас на слуху стереотипи, що відносяться
до чи блондинів рудоволосим. Іноді стереотипи формуються на основі інших
характеристик, що ідентифікують якусь групу людей, наприклад юристів, чи
гомосексуалістів політиків.

Обмеженість стереотипів

Чому ми визначаємо свої стереотипи відповідно до характеристик, що
ідентифікують групи? Відповідь укладена в базових психологічних
процесах, родинних формуванню понять і категоризації. Завдяки подібним
до категорій, нам легше підсумувати велика кількість інформації про
навколишній нас світі. Дійсно, неможливо відстежити всю інформацію про
людей, з якими ми контактуємо. Один з найпростіших способів чи
угруповання категоризації — скористатися фізичними характеристиками, що
спостерігаються. Так, легко зробити чи узагальнення створити стереотипи
на підставі раси, оскільки расові розходження, як правило, видимі і
легко встановлюються. Крім раси також легко створити стереотипи,
засновані на полової приналежності, соціальному чи класі професії. Так у
нас виникають стереотипи щодо чоловіків і жінок, багатих і бідних,
юристів, лікарів і багатьох інших груп.

Цей аспект стереотипів висвічує, наскільки вони обмежені. Важливими
елементами стереотипів є не характеристики, що ми бачимо, а аспекти
людини, якого ми не можемо спостерігати. Розходження і різноманіття
забезпечує, насамперед, саме цей невидимий аспект людей. Дійсно,
розходження в поводженні викликає саме культура як соціопсихологічний
феномен, а не раса, підлога, чи клас професія. Розходження в поводженні
викликають засвоєні патерни поведінки, ритуали, цінності, установки і
думки. Ні раса, ні підлога, ні клас, ні професія самі по собі не здатні
викликати подібні розходження; культура ж може і робить це. Інші автори,
що пишуть про етнічні і расові відносини, включаючи Стіла, Тейлора,
Сауелла і Штейнберга, виражають ту ж саму думку в іншому виді.

Узагальнення, що відносяться до групи, можуть не описувати кожного
індивідуума усередині групи

Стереотипи — це узагальнення, що відносяться до групи індивідів, яким
характерні загальні ідентифіковані характеристики. Залишивши осторонь
питання, чи вірні ці узагальнення, ми повинні також усвідомити, що
усередині будь-якої групи маються значні індивідуальні розходження.
Наприклад, слова, що афроамериканці, чи азіати латиноамериканці таке-те
і так-те, навіть якщо це узагальнення має визначену валідність, не
означають, що усі до одного афроамериканці, чи азіати латиноамериканці,
яких ви зустрічаєте, будуть саме такими. Як і у випадку будь-якого
іншого аспекту культури, повинні бути індивідуальні розходження в тім, у
якому ступені будь-який опис чи культури групи людей відноситься до
конкретних індивідів усередині цієї групи. Деякі люди дійсно будуть
грубими і готовими образити; інші ж будуть ввічливими і шанобливими.
Одні виявляться ненадійними і нещирими; інші будуть відвертими і які
заслуговують повною довірою.

Стереотип, чи будь-яке твердження про групу людей, — це в кращому
випадку тільки сумарна тенденція групи в цілому. (У гіршому випадку він
відбиває узагальнення щодо групи людей, що не засновано на фактах і
служить як виправдання дискримінації.) Як і у випадку будь-якої суми,
повинні бути люди, яким ця сума відповідає, і ті, кому вона не
відповідає. Хоча групові тенденції можуть істотно відрізнятися, індивіди
усередині цих груп можуть чи розрізнятися бути в усьому схожими в
залежності від їхнього індивідуального положення усередині відповідних
груп.

Стереотип, чи будь-яке твердження про групу людей, — це в кращому
випадку тільки сумарна тенденція групи в цілому. (У гіршому випадку він
відбиває узагальнення щодо групи людей, що не засновано на фактах і
служить як виправдання дискримінації.)

Нам потрібно поставити під сумнів основи групових стереотипів і
узагальнення, що стоять за ними. Нам потрібно визнати індивідуальні
розходження усередині груп і той факт, що жоден стереотип не може
адекватно описати всіх людей усередині визначеної групи. Малоймовірно,
що стереотипи зникнуть. Людській природі властиво виробляти керівні
принципи і користатися категоріями і групами, щоб зберегти велика
кількість інформації про людей, що ми одержуємо у своєму житті. Ми не
можемо ігнорувати стереотипи, але здатні усвідомити їхні потенційні
небезпеки і використовувати їхній більш мудро. Стереотипи варто
використовувати як керівні принципи взаємодії, а не як тверді і негнучкі
описові ярлики людей. Нам необхідно визнати стереотипи дійсними чи
недійсними, а не використовувати їх з метою самовиправдання. Тільки
зрозумівши основи стереотипів, ми можемо почати процес їхній більш
зробленого використання.

Один з найбільш важливих аспектів процесу стереотипного мислення, що
сприяє дискримінації, ця участь у ньому емоцій. Як відзначалося раніше,
до процесу стереотипного мислення часто виявляються підключеними
негативні емоції, оскільки останні є ймовірними наслідками
невідповідностей між реальністю і нашими чеканнями, заснованими на
культурі. Як припускає дослідження, проведене Форгасом і його колегами,
ці негативні емоції можуть офарблювати атрибуції, що люди роблять щодо
подібних невідповідностей і інших людей, причетних до них, і ці
негативні атрибуції можуть бути саме тими, котрі зв’язані з
довгостроковою пам’яттю. Коли стереотипні установки кристалізуються,
підключення емоцій починає впливати на цей процес у меншому ступені
(судження прямого доступу), у той час як позитивні емоції, що мають
місце завдяки відповідності між сприйманою реальністю і стереотипами, що
зберігаються, підкріплюють цю систему.

Коли негативні емоції стосовно зовнішніх груп і «самообслуговуючі»
емоції підкріплюють стереотипні установки (упередження), вони служать у
якості основних мотиваторів поводження і дії, тим самим формуючи базис
для дискримінації. Знову ж, важливе розходження між упередженням і
дискримінацією полягає в тому, що дискримінація припускає зовнішні чи
дії поводження, спрямовані проти членів зовнішніх груп, тоді як
упередження припускає внутрішні чи думки почуття. Коли негативні і
самообслуговуючі емоції активізуються, цілком може статися, що люди, у
силу своєї природи, будуть регресувати у своєму рівні критичного й
об’єктивного мислення, повертаючи до більш примітивного когнітивного
стилю. Поспостерігайте за маленькими дітьми, що голодні чи розгнівані;
коштує емоціям їхній охопити, як їхнє мислення повертається до більш
примітивного рівня — феномен, відомий як регресія. Дорослі поводяться
також. Коли ми ображені чи розгнівані, нам властиво повертатися до більш
примітивного способу мислення і демонструвати такі поведінкові реакції,
як грубі випади проти людей і несправедливе звертання з ними — коротше
кажучи, починати проти інших дискримінаційні дії.

Одним з найбільш важливих способів додатка зусиль по зменшенню
дискримінації (на додаток до визнання власного етноцентризму і
стереотипів і до критичного мислення щодо недоліків цих стереотипів) є
навчання тому, як контролювати наші емоції. Нам потрібно опанувати
здатністю регулювати свої негативні емоції, коли вони виникають, а також
свої позитивні, підкріплювальні емоції, коли їм кинутий виклик. Тільки
навчивши регулювати подібні емоційні процеси, можемо ми виконувати
вправи по критичному мисленню, вивчаючи можливі перекручування в наших
думках, почуттях і діях і коректуючи їх відповідним чином. Без здатності
регулювати емоції, подібні розумові процеси вищого порядку неможливі.

ВИСНОВКИ

З вищесказаного можна зробити наступні висновки:

Етноцентризм — загальна людська реакція, яка торкається всіх груп в
суспільстві і майже всіх індивідів. Правда, у цьому питанні можуть бути
вийнятки, наприклад: євреї-антисеміти, аристократи-революціонери, негри,
що виступають проти негрів з питань ліквідації расизму. Очевидно, однак,
що такі явища можна вважати уже формами поведінки, яка відхиляється.

Етноцентризм робить нашу культуру еталоном, з яким ми порівнюємо всі
інші культури: на нашу думку, вони будуть гарні чи погані, високі чи
низькі, правильні чи помилкові, але завжди стосовно нашої власної
культури. Це виявляється в таких позитивних вираженнях, як «обраний
народ», «зверхраса», і в негативних – «відсталі народи», «примітивна
культура», «грубе мистецтво».

Етноцентризм може бути штучно посилений у якій-небудь групі з метою
протистояння іншим групам при конфліктній взаємодії. Вже одне згадування
про небезпеку, наприклад, для існування якої-небудь організації,
згуртовує її членів, підвищує рівень групової лояльності і
етноцентризму. Періоди напруженості у відносинах між націями чи
національностями завжди супроводжуються підвищенням інтенсивності
етноцентричної пропаганди. Можливо, це зв’язано з підготовкою членів
групи до боротьби, до майбутнього позбавленням і жертвам.

Більшість дослідників визначають етноцентризм як тенденцію оцінювати
світ за допомогою власних культурних фільтрів. З цього визначення і
знання того, як ми здобуваємо ці фільтри, випливає, що буквально кожна
людина у світі етноцентрична. Тобто кожний засвоює визначену модель
поведінки й у процесі цього вбирає в себе визначений спосіб сприйняття й
інтерпретації поведінки інших людей. Саме подібним чином ми вперше
сприймаємо інших і інтерпретуємо їх дії, і це є нормальним наслідком
розвитку людини в суспільстві. У цьому змісті етноцентризм сам по собі
ні поганий, ні гарний; він тільки відбиває існуюче положення речей; те,
що на усіх нас надіті культурні фільтри, коли ми сприймаємо інших людей.

З огляду на те, що всі ми деякою мірою етноцентричні, важливо, чи
усвідомлюємо ми свій етноцентризм чи ні. Деякі люди чітко усвідомлюють,
що вони реагують на інших і на різноманіття через фільтри свого способу
життя і культури. Вони розуміють, що сприймають і інтерпретують інших і
навколишній світ тільки одним з можливих способів, що існують інші
інтерпретації і що їхні інтерпретації можуть бути не точні у відношенні
справжнього наміру навколишніх. Інші ж люди не усвідомлюють, що реагують
на різноманіття, користуючись своїми культурними фільтрами; вони
думають, що їхній спосіб сприйняття й інтерпретації світу є єдиним.
Подібні люди не визнають ні існування інших можливих інтерпретацій, ні
того, що вони самі можуть бути не праві. Отже, питання не в тому, чи
існує етноцентризм, а в тому, визнають люди чи ні, що вони
етноцентричні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ахієзер А. Культурні основи етнічних конфліктів // ОНС. – 2000. – №4.-
С.115-125.

Етничность і влада в політичних державах. М., 1994.С.42.

Кефели И.Д. Долі культури ХХ століття // Соціально політичний журнал.
2002. – №5. – С.78.

Любичанківський В.А., Богуславська С.М., Нагорна О.В. “Інтеграція
природно-наукового і гуманітарного компонентів культури особистості, як
фактор подолання негативних наслідків етноцентризму.” // Credo. – 2000.
– №4.

Моісеєв Н.Н. Логіка універсального еволюціонізму і кооперативность.
//Питання філософії, 1988, №1.С.52-66.

Померанц Г.С. Теорія субекумен і проблема своєрідності стикових культур.
//Вихід із трансу.М., 1995.С.212.

Хантингтон С. Зіткнення цивілізацій? // Поліс, 2000. – №1. – С.33-48.

Війна і світ по Юрію Недінову // Російська газета. – 19 лютого 2000
року. – С.5.

Шемякин Я.Г. Етнічні конфлікти: цивілізаційний ракурс // ОНС, 1998.- №4.
– С.49-60.

Шестопал Е.Б., Брицкий Г.О., Денисенко М.В. Етнічні стереотипи //
Социс., 2001. – №4. – С.66.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020