.

Економічна діагностика в системі управління фінансами підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3728
Скачать документ

Реферат на тему:

Економічна діагностика в системі управління фінансами підприємства

В наукових дослідженнях, що присвячені питанням управління фінансами і
менеджменту підприємства немає єдиного визначення економічної
діагностики. В літературі зустрічаються різні підходи з тлумачення цього
питання. Звідси, не можна дати однозначної відповіді на питання про її
сутність та зміст.

Перед усім, необхідно визначити співвідношення таких понять як загальна
діагностика і економічна діагностика підприємства. Загальна діагностика
підприємства (іноді в літературі зустрічається поглиблена чи глобальна
діагностика) включає в себе такі складові:

економічну діагностику,

функціональну діагностику,

діагностику зовнішнього середовища,

стратегічну діагностику.

Таким чином, бачимо, що економічна діагностика більш вузьке поняття, чим
загальна діагностика підприємства. Економічна діагностика розпізнає
характер порушень в одній із областей господарюючого суб’єкта –
економічній[3]. В даному випадку господарюючий суб’єкт розглядається як
складна система, що складається із взаємопов’язаних між собою елементів,
які не функціонують автономно. Під поглибленою (глобальною) діагностикою
Глазов М. М. розуміє „вчення про методи і принципи розпізнавання
дисфункцій і постановку діагнозу об’єкту, що аналізується з метою
підвищення ефективності його функціонування, підвищення його
життєздатності в умовах вільної конкуренції, вільного, нерегульованого
ринку [3,с.23].

На думку академіка Муравйова А.І. „економічна діагностика являє собою
спосіб визначення характеру порушень і області господарської діяльності,
в якій відбуваються відхилення від нормальної відносної динаміки різних
процесів, що виражаються через темпи зміни відповідних показників”
[6,с.17]. такий підхід до економічної діагностики відображає її
динамічний характер, тобто порівняння показників, що обчислюються, в
часі та необхідність встановлення нормативних значень показників, які
найбільш інформативні для різних етапів розвитку підприємства.

Важливий акцент на якісний характеристиці проблем об’єкта діагностування
викладений в роботі Дмітрієвої О.Г. [4]. Тут під діагностикою автор
розуміє «визначення стану регіону, знаходження „регіональних” хвороб,
„патологій”, больових точок і вузьких місць”. Не дивлячись на специфіку
об’єкта, в даному випадку це регіон, перелічені завдання економічної
діагностики можна застосувати і для виробничих підприємств.

З точки зору дисертаційного дослідження цікавих підхід французького
економіста Б.Колласа. В його роботі [5], присвяченій управлінню
фінансовою діяльністю підприємства, використовується поняття фінансової
діагностики. Автор не вводить чіткого визначення цієї категорії, він
відзначає, що „…займатися діагностикою – це означає розглядати
фінансовий стан підприємства так, щоб виявити в динаміці симптоми явищ,
які можуть затримати досягнення поставленої мети і вирішення завдань,
піддаючи небезпеці плановану діяльність”[5,с.43]. такий підхід
відображає вузьку направленість діагностики, тобто основний акцент
робиться на діагностиці фінансового стану підприємства. Таким чином,
автор виокремлює фінансову функцію в економічній діагностиці.

Якщо звернутися до сучасних праць, присвяченим аналізу господарської
діяльності, то в них часто економічна діагностика ототожнюється або
розглядається разом з економічним аналізом. Визначаються єдині цілі,
завдання економічної діагностики і економічного налізу. Але, незалежно
від цього, два означені поняття використовуються окремо в [1, 2]. На наш
погляд, це підтверджує необхідність введення розмежувань у використання
цих понять.

Розглянуті підходи до змісту поняття „економічна діагностика”
підтверджують той факт, що в літературі немає його однозначного
визначення. В той же час, це поняття застосовується дослідниками
достатньо широко.

Слід відмітити найбільш характерні, з нашої точки зору, риси економічної
діагностики, що знайшли відображення у викладених підходах:

в ході економічної діагностики досліджувані об’єкти отримують якісний
опис і характеристику;

економічна діагностика проводиться на етапі планування;

економічна діагностика це система дій;

економічна діагностика може включати в себе різні інструменти і методи,
в тому числі економічний аналіз.

Всі перелічені ознаки свідчать про те, що економічна діагностика
передбачає біль детальне і комплексне дослідження об’єкта з метою
отримання максимально достовірної інформації про поточний стан і
перспективи розвитку підприємства. На наш погляд, проведене порівняння
показує існування ряду відмінностей в розглянутих поняттях. В той же час
результати наших досліджень виявляють нові завдання, що вирішуються в
рамках економічної діагностики.

Економічна діагностика повинна застосовуватися в процесі управління
фінансами безперервно, так як вона дозволяє виявляти нові тенденції в
роботі підприємства, що потребують внесення змін в оперативне управління
його фінансовою і господарською діяльністю.

На нашу думку, економічна діагностика більшою мірою націлена на
внутрішніх користувачів підприємства, так як використовувана первинна
інформація повинна носити детальний, і отже, конфіденційний характер.

Література

Баранов В.В. Финансовый менеджмент: Механизм финансового управления
предприятием в традиционных наукоёмких отраслях: Учеб. пособие. – М.:
Дело, 2002. – 272с.

Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности: Учебное пособие-М.: ИНФРА-М, 2002. – 215с.

Глазов М.М. Функциональная диагностика в управлении деятельностью
предприятием. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999,325с.

Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Изд-во
СПБУЭФ,1999. – 90.с.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы,
концепции и методы: Учебное пособие / Пер. с франц. Под ред. проф. Я.В.
Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576с.

Экономическая диагностика: теория и методы / Н.Н. Погостинская, Ю.А.
Погостинский, Р.А. Жамбекова, Р.Р. Ацканов. – Нальчик:Эльбрус, 2000. –
320с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020