.

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1784
Скачать документ

Реферат на тему:

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови

Побудова незалежної суверенної держави в Україні викликала зміни в усіх
життєвих сферах країни, в тому числі і в галузі освіти. Вихід України на
світову арену як незалежної держави, розширення її культурних та
економічних зв’язків із зарубіжними країнами змінили підхід до
професійної підготовки майбутніх кадрів: виникла гостра необхідність у
фахівцях, які володіють іноземними мовами. Всі ці зміни спонукали
вчених-дидактів шукати нові підходи до вивчення іноземних мов.

Вивчення будь-якого навчального предмета взаємопов’язане з наявністю
підручників. Загальновідомо, що підручник — найбільш важливий засіб у
системі навчання, безпосередньо або опосередковано пов’язаний з іншими
методичними посібниками і великою мірою впливаючий на їх зміст та
побудову. Але зміст підручників, створених у часи існування радянської
влади, не відповідає тим змінам, які відбулися в Україні з 1991 року.
Тимчасом саме з підручників ми повинні одержувати якомога більше
інформації про свою Батьківщину, її історію, культуру, літературу,
видатних людей і т. ін. Без необхідного матеріалу, що міститься в
навчальних посібниках, не може бути й мови про виховання національно
свідомої особистості.

Особливо значущою є проблема наявності підручника у вивченні іноземних
мов. На етапі, коли Україна стала суверенною державою, змінилися
концептуальні підходи до системи освіти, в тому числі і до навчання
іноземних мов. В Україні почали з’являтися свої підручники майже з усіх
предметів. Позитивним вважаємо той факт, що на початковому етапі
становлення державності учбові заклади мали можливість отримати
національні підручники з англійської мови. Слід об’єктивно зазначити, що
вони зіграли позитивну роль у розвитку науки і масово використовуються в
учбових закладах України. Але при всій досконалості (методичній
довершеності ) цих підручників потрібні нові, які повніше відображали б
реалії сучасного життя. Наша держава, перебуваючи у важкому економічному
становищі, не може виділити із свого бюджету необхідної суми на розвиток
освіти і, отже, на створення нових підручників. Проте частковий вихід з
цієї ситуації був знайдений.

Розвиток культурно-економічних зв’язків із зарубіжними країнами викликав
появу в Україні підручників, виданих у Британії, Франції, Німеччині та
Іспанії. В основному вони з’явилися в продажу в великих містах нашої
країни. Міністерство освіти й науки України рекомендувало викладачам
англійської мови використовувати в своїй роботі деякі з них (лист
Міністерства освіти України № l/9 — 148 від 8 квітня 1998 року «Про
використання навчально-методичних матеріалів видавництва «Оксфорд
Юніверсіті Прес»). Метою такого рішення було вдосконалення системи
науково-методичного забезпечення навчального процесу вивчення іноземних
мов в Україні, створення з кращими видавництвами Європи спільних творчих
авторських колективів для підготовки нового покоління
навчально-методичних комплексів у відповідності з вимогами Державного
стандарту. Вважаємо, що це було правильне рішення. Однак через високі
ціни не кожен, хто навчається, може придбати їх, проте сам факт
можливості їх використання має позитивне значення.

При першому знайомстві з цими підручниками звертає на себе увагу,
передусім, їх висока поліграфічна якість і те, що це —
навчально-методичні комплекси (крім книги для студента, власне
підручника, та робочого зошита, додається методичний посібник для
викладача, аудіо- та відеокасети), які сприяють глибокому засвоєнню
матеріалу студентами. Але при більш ретельному вивченні їх стає
зрозуміло, що працювати з ними не так просто, як здається на перший
погляд. Труднощі, які виникають у викладачів при роботі з цими
підручниками, і наштовхнули нас на думку вивчити проблему, пов’язану з
роботою учбових закладів за зарубіжними підручниками, які
рекомендувалися Міністерством освіти й науки України, скласти критерії
їх оцінки і після ретельного вивчення даної проблеми дати викладачам
учбових установ України методичні рекомендації щодо роботи з ними.

Нами були вироблені основні критерії оцінки вказаних підручників:

аналіз мети і завдання підручників;

дотримання принципів дидактики та їх реалізація;

забезпечення принципу диференціації;

здійснення мотивації навчальної діяльності студентів;

методичні прийоми викладання іноземної мови;

засоби презентації нової лексики і граматики;

методи навчання лексики і граматики;

формування навичок мовленнєвої діяльності та мовної компетенції
студентів;

тип навчання (послідовне чи паралельне) чотирьох видів мовленнєвої
діяльності — слухання, говоріння, читання, письмо;

наявність опори на рідну мову;

різноманітність тематики мовлення;

краєзнавчий і країнознавчий аспекти знань та мовлення;

обсяг мовного (лексичного, граматичного) матеріалу;

обсяг лексичних одиниць, передбачених програмою для засвоєння;

наявність граматичних вправ і їх система;

домашнє завдання та його обсяг.

У процесі роботи над вивченням зазначених підручників виникло ряд
значущих проблем, які потребують першочергового розв’язання. Відомо, що
головним документом, на якому будується навчально-виховний процес у
учбовому закладі, є програма. Зміст підручника повинен визначатися
програмою і бути обов’язковим для засвоєння кожним, хто навчається. Але
зміст всіх цих, виданих за рубежем, підручників не цілком відповідає
вимогам сучасної програми з іноземних мов для учбових закладів.
Розглянемо їх тематичний зміст на прикладі підручників «Headway
Elementary» і «Headway Pre-Intermidiate», які добре відомі викладачам
англійської мови і частіше за інших ними використовуються.

Згідно з вимогами програми з іноземних мов для учбових закладів студенти
повинні вивчати такі теми: «Україна» і «Країна, мову якої ми вивчаємо».
Оскільки підручники видані за кордоном, то тема «Україна» відсутня
цілком у них, жодної інформації про Україну не дається. В них детально
розробляються такі теми: «Про себе», «Родина», «Вільний час»,
«Квартира», «В магазині». Але ці теми можна використати лише частково,
адже оточення наших студентів, їх життєві умови й умови життя студентів
зарубіжних країн — різні. Тому не все з їх життя нам зрозуміло. Окрім
того, багато програмових тем у зазначених підручниках відсутні.

Надто ґрунтовно представлено тематичний блок «Країна, мову якої ми
вивчаємо». Студенти можуть одержати багато цікавого додаткового
країнознавчого матеріалу, наприклад, інформацію про країну та її міста,
про письменників, акторів, музикантів, державних діячів, про засоби
масової інформації тощо. Але знову ж таки цього матеріалу недостатньо,
бо немає жодної інформації про адміністративний поділ країни, її
національні свята, звичаї й традиції, про економічне становище, розвиток
спорту, про національних героїв, визначних діячів освіти й науки.

Таким чином, виникає протиріччя у наявному навчальному апараті
підручників. З одного боку, в них є новий, корисний і пізнавальний для
наших студентів матеріал: пропонуються різноманітні теми, багато з яких
є проблемними й актуальними для нашого часу і країни. У цьому полягає їх
позитивне значення. Але з іншого боку, своїм змістом підручники не
відповідають вимогам Програми з іноземних мов для учбових закладів. При
великому обсязі навчального матеріалу, який міститься в них, викладач
може використовувати в своїй роботі лише незначну частину його.

Певні труднощі дані підручники становлять і для студентів. Насамперед,
усі вони є одномовними. Робота з ними заснована на використанні
англійських словників. Відсутня будь-яка опора на рідну мову.

На перших же сторінках автори підручника рекомендують учням придбати
«Oxford Advanced Learners’ Dictionary», що теж викликає певні проблеми.
Не всі мають змогу купити такий дорогий словник. А якщо і куплять його,
то робота з ним у деяких студентів буде пов’язана з труднощами: вони
витрачатимуть на роботу з ним багато часу. Для самостійної роботи з
пропонованим словником потрібний досвід словникової роботи і певні
знання. Студенту, який тільки починає вивчати мову, буде важко
користуватися ним. А непорозуміння і постійні труднощі, пов’язані з
виконанням завдань, негативно впливатимуть на процес навчання: студент
може цілком втратити інтерес до предмета, який вивчає.

Методичний апарат побудови підручника пов’язаний з не меншими труднощами
для студентів: уже з перших уроків тим, хто не знайомий з лексичним
складом англійської мови, даються певні знання і з граматики (дієслово
to be, Possessive Pronouns), що ускладнює процес вивчення мови обсягом
навчального матеріалу. Щодо лексичного матеріалу, то буквально з першого
уроку вводяться 42 нових, на думку автора, слова і приблизно така ж
кількість їх в усіх наступних уроках, а іноді і більше, що теж ускладнює
процес вивчення мови.

На першому уроці розглядаються тільки дві вправи, доступні для
початкового вивчення, всі інші вправи розраховані на тих, хто вже
володіє навичками читання і має певний лексичний словниковий запас. Нами
підраховано, що протягом уроку студенти повинні прочитати приблизно
2 600 слів, а це під силу далеко не кожному.

У підручнику багато різноманітних завдань. З одного боку, це — добре.
Але оскільки не всі можуть з ними впоратися, то це ускладнює роботу
викладача. Тому ми вважаємо, що різноманітність завдань за їх характером
і рівнем складності завжди повинна бути в центрі уваги викладача, який
використовує в навчальному процесі ці підручники. Він повинен
враховувати різні рівні знань студентів, їх успішність, складність
індивідуального сприйняття, пам’ятаючи про диференційований підхід у
процесі навчання. Тільки при правильній організації навчального процесу
з аналізованим підручником можуть бути досягнуті позитивні результати.

Дидакти переконують, що лексика краще засвоюється студентами за умови
багатократного її повторення у навчальному процесі. Важко сказати,
скільки разів слово повинно повторитися в підручнику, щоб воно з
пасивної лексики перейшло в активну. Нам не відомі критерії відбору
авторами аналізованих підручників лексики для збагачення словникового
запасу студентів. Ми поставили за мету дослідити повторюваність окремих
слів в аналізованих підручниках.

Проаналізувавши частотність вживання слів children, evening, first,
country, flat, brother, daughter, apple, bag, stairs, camera, favourite,
need, exciting, midnight, envelope, game, trip, moon, handkerchief у
першому рівні і їх використання в другому рівні підручника та
узагальнивши одержані дані, ми дійшли певного висновку, який оформили у
таблицю:

Частота вживання вибраних слів в «Headway Elementary»

Children ? 95

Evening ? 89

First ? 70

Country ? 64

Flat ? 41 Brother ? 33

Daughter ? 30

Apple ? 24

Bag ? 22

Stairs ? 19 Camera ? 17

Favourite ? 14

Need ? 12

Exciting ? 8

Midnight ? 6 Envelope ? 6

Game ? 5

Trip ? 4

Moon ? 3

Handkerchief ? 3

У наступному рівні підручника «Headway Pre-Intermidiate» ці слова
зустрічаються у такій кількості:

Children ? 11

Evening ? 3

First ? 20

Country ? 6

Flat ? 0 Brother ? 0

Daughter ? 2

Apple ? 2

Bag ? 4

Stairs ? 1 Camera ? 0

Favourite ? 7

Need ? 5

Exciting ? 2

Midnight ? 0 Envelope ? 0

Game ? 0

Trip ? 0

Moon ? 0

Handkerchief ? 0

Якщо скласти одержані результати, то частота вживання аналізованих нами
слів у двох рівнях підручника складатиме:

Children ? 106

Evening ? 92

First ? 90

Country ? 70

Flat ? 41 Brother ? 33

Daughter ? 32

Apple ? 26

Bag ? 26

Stairs ? 20 Camera ? 17

Favourite ? 21

Need ? 17

Exciting ? 10

Midnight ? 6 Envelope ? 6

Game ? 5

Trip ? 4

Moon ? 3

Handkerchief ? 3

Таким чином, проаналізувавши підручники «Headway Elementary» і «Headway
Pre-Intermidiate», можна дійти певного висновку:

у ньому вiдcyтня система введення нової лексики;

немає опори на рідну мову;

не представлено тематичний блок «Україна»;

як негативне явище слід підкреслити несприйняття студентами деяких
мовленнєвих тем, зумовлених різними життєвими поглядами і суспільними
формаціями.

Проаналізована нами частота вживання необхідного лексичного мінімуму
дасть змогу викладачеві орієнтуватися у виборі необхідних вправ на
закріплення лексики, яка недостатньою мірою подана в підручнику.
Вважаємо, що підручники «Headway Elementary» і «Headway
Pre-Intermidiate» можуть бути використаними тільки як додатковий
матеріал. Для полегшення роботи викладача з ними необхідно розробити
методичні рекомендації з урахуванням вимог програми з іноземної мови для
учбових закладів.

Література

Brieger N. Teaching Business English Handbook. — York Associates
Publication, 1997. — P. 43—47.

Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. — McGraw-Hill, 1995. — P.
270—276.

Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. — McGraw-Hill, 1995. — P.
277—281.

Locker Kitty O. Business and Administrative Communication. — Richard D.
Irwin, Inc., 1995. — P. 514—515.

Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового
спілкування. — АртЕк, 2000. — С. 104—110.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020