.

Ярмарок професій (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 883
Скачать документ

Ярмарок професій

Мета. Ознайомити учнiв iз перелiком галузей народного господарства,
перелiком професій, якi дають змогу займатися iндивiдуальною трудовою
діяльністю, якi мають сталий попит на ринку працi; порадити, як обрати
професiю до душi, як уникнути помилок і розчарувань у виборi професiї ,
як враховувати данi гороскопа при виборi професії; виховувати
зосередженiсть, щоб не розгубитися в рiзноманiтностi професiй.

Оформлення. Вивiска «Ярмарок професій»; малюнки учнiв; роботи дiвчат:
вишивки, в’язанi речi; скриньки з матерiалами профорiєнтацiї; столи, за
якими сидять учнi; квiти: живi, штучнi, iкебани; кавовий набiр,
солодощi; дiвчата, мами, вчителi накидають на плечі хустки; хлопцi
одягають солом’янi капелюхи.

(Лунає тиха, спокiйна мелодія).

Хiд заходу

1-й учень.

Поки ти їв, i спав, i рiс

Поки малий ще ти на зрiст,

Мабуть, вже тисячi людей

Подбали про життя твоє.

Аби ти добре рiс,

Аби ти добре їв,

Щоб ти спокiйно спав

I в рiзнi iгри грав.

Ти став здоровий, молодець,

Смiливим і умiлим,

А чим порадуєш людей,

Яким хорошим ділом?

Учитель. І щоб вибрати те хороше дiло, професiю до душi, ми сьогоднi
прийшли на ярмарок професiй.

А як ви думаєте, чи можна прожити без професій?

1-й учень. Я вважаю, що без професії людини прожити не можна, людинi,
яка поважає себе, бо в усi часи славилися хорошi майстри своєї справи.

2-й учень. Я теж думаю, що не можна, бо улюблена праця звеличує людину.

3-й учень. А на мою думку, без професiї, без улюбленої справи, людина
iснує, а не живе.

Учитель. Якщо так, то поринаймо у свiт ярмарку. По-перше, розглянемо
перелiк галузей народного господарства i кожен подумає, в якiй галузi ви
хотiли б працювати?

(Учень роздає зi своєї скриньки перелiк галузей народного господа рства,
і кожен учасник знайомиться зi списком).

1-й учень.

Учитель дiткам — батько й мати

У серцi теплi почуття,

Готовий їм завжди вiддати

Свойого часточку життя.

В очах дитячих iскри грають,

Спiвучий прозвучав дзвiнок.

Їх вчитель в класi зустрiчає

I починає свiй урок.

Живе учителеве слово

У тишi човном повливло.

I ожили лiси й дiброви

I оновилося село.

Бо слово вчителя, як мрiя

Любов у ньому i краса.

Воно добро у серцi сiє,

Воно ж бо чисте, як роса.

2-й учень.

Учителем можливо стати,

Учителем — дiтей учить,

Складних наук їх научати

Й науки головної — жить.

(Учень дiстає зi своєї скриньки перелiк професiй освітньої галузі,
роздає для ознайомлення і розповідає про свiй вибiр).

Учитель. Як учитель, я хочу, щоб мої вихованцi не тiльки добре засвоїли
знання, а й могли використати їх у життi, були хорошими людьми i
фахiвцями улюбленої справи.

1-й учень.

Професiй безлiч є цiкавих,

Але свою вгадати як —

Щоб добре дiло й добра слава?

I я собi мiркую так:

Потрiбно лiкувать хвороби,

Водить у космос кораблi,

Та я iз роду хлiборобiв,

I родовiд мiй — вiд землi.

Степ перейти — життя прожити,

То не такi простi слова,

Життя утворене вiд жита,

Бо хлiб — усьому голова.

Ранiш од сонечка вставати,

Погладить колос на ходу!

Нi, я, мабуть, не в космонавти, —

У хлiбороби я пiду.

(Учень зі своєї скриньки роздає перелiк сiльськогосподарських професiй).

Учитель. Обираючи професiю, треба пам’ятати, що здiйснити вiдповiдальний
крок вибору треба свiдомо, враховуючи свої нахили та здiбностi, особистi
та громадськi iнтереси.

1-й учень. Погляд на професiю як на постiйну, на все життя справу —
хибний, бо не враховує, що людина має рiзностороннi здібності, якi дають
можливiсть накопичувати спецiальнi знання та навички у рiзних сферах
дiяльнстi, кращимм iнженером буде той, хто пройшов школу майстерностi
робiтника.

2-й учень. Розподiл професiй на поганi й хорошi, цiкавi та не цiкавi,
легкi й важкi помилковий. Значення професії у людини залежить не від
характеру роботи, а як до неї ставиться сама людина.

3-й учень. Професiю не слід обирати за компанію. Такий вибiр тiльки
викадково буває вдалим.

1-й учень. Iнколи за зовнiшньою привабливiстю професiї прихованi й
труднощi. Так професію геолога iнколи цiнуютъ за можливiсть мандрувати i
споглядати свiт. Але ж…

N

b

?

e

e

th

N

?

e

улюбленого предмета з професiєю не є надiйним орiєнтиром у виборi
професії.

3-й учень. Вибираючи професiю, слiд враховувати характер особи, стан її
здоров’я, ознайомитися з гороскопом. Адже характер людини залежить від
дати її народження. Гороскоп нам вказує не тiльки на тi професії, якi
можна обирати, а застерiгає вiд тих, яких обирати не варто, бо це може
призвести до погіршення здоров’я.

(1-й учень роздає зі своєї скриньки матеріали «Гороскоп і вибір
професії», з якими учні знайомляться за столами. 2-й учень роздає
перелiк професій, якi дають можливiсть займатися індивiдуальною трудовою
дiяльнiстю. 3-й — список професій, якi користуються сталим попитом у
регiонi).

1-й учень.

Зростають будинки i храми

За допомогою кранiв крилатих.

I все це створено руками

Будiвельникiв завзятих.

(Учень дiстає зi своєї скриньки перелiк професій будiвничих
спеціальностей. Розповiдає ким вiн хоче стати в майбутньому).

2-й учень.

Вони призвані клятву давати

В буднi i свята,

На вартi здоров’я стояти,

Люди в білих халатах.

Життя і здоров’я наше

В їхніх руках.

(Роздає список професiй медичного спрямування).

Учитель. Сьогоднi на ярмарку ми зустрiлися з мамою нашої ученицi, яка
працює у медичному ліцеї i може бiльше розповiсти про професії, що можна
здобути у цьому закладi.

(Розповідь мами).

3-й учень.

На заводi бути— моя мрія,

Де чавун тече рiкою, як зоря жеврiє.

Там я домни і мартени буду будувати,

Мідь й вугілля в шахтах добувати.

(Учень роздає перелік професiй машинобудування i металургії).

(Iншi учнi роздають списки професiй зв’язку та транспорту, перелiк
професiй захисникiв прав людини, та професій харчової і легкої
промисловостей).

(Учениці, які мрiють бути офіцiантками, роздають кожному бажаючому каву,
ставлять на столи солодощі).

Учитель. Ярмарки на Україні iснують давно. Спочатку для обмiну речей,
пiзніше для торгiвлi. Бо ярмарок це торгове дiйство. Нинi на ярмарках
все частіше органiзовують виставки, на яких пiдписуються контракти
купiвлi-продажу. Проводяться зустрiчi з цікавими людьми і концерти
аматорських колективiв, просто зустрiчаються друзi за чашкою кави, щоб
поспiлкуватися, подiлитися своїми планами. В час ринкових відносин все
бiльше розвивається мале підприємство, тобто зайнятiсть людей
iндивiдуальною трудовою дiяльнiстю. На нашiй виставцi представленi
роботи учнiв, а також роботи професiоналiв: вишивальниць, квiтникарiв,
кравців.

(Учениця роздає перелiк професiй галузi культури. Розповiдає про свою
мрiю стати хореографом. Виконує танець).

Учитель. Як ми бачимо, деякi учнi вже визначилися з тим, ким хочуть
стати у дорослому життi й уже зараз реалiзовують свої мрiї.

(Учень роздає список нових професiй).

Учитель. Є професiї, які говорять самі за себе, а є професiї, про якi ми
нiчого не знаємо, тому звернемось до словничка нових слiв.

1. Майстер iз виготовлення гобеленів – це майстер iз ручного
виготовлення килимових виробiв.

2. Кесонник — працівник, який веде роботи в закритому вiд зовнiшнього
повiтря колодязi.

3. Такелажник — робiтник, який обслуговує установки, в яких відбувається
процес електролiзу, тобто покриття деталей iншими металами чи сплавами.

(Вiдбувається ще одна зустрiч iз мамою учня. Вона звертає увагу дiтей на
те, що треба пробувати свої сили в рiзних галузях і тiльки тоді можна
буде визначити, що краще і найбільше пiдходить. Мама виконує пiсню Н.
Крутової-Шестак «Сину, сину, ангел, мiй»).

Учитель. Вибiр професії — це справа не одного дня. Сьогоднi ми зробили
початок, а вдалий вибiр залежить вiд вас. Звичайно, всi галузi й
професії ми сьогоднi не згадали. Як же уникнути помилок i розчарувань у
виборi професії? Зважуючи на те, що почули, я впевнена, що виберете собi
професiю до душi й не станете блудним сином, Бо лише трудом дорослiшаютъ
душi, й лише трудом на свiтi сущi ми.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019