Реферат на тему:

Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації діяльності, яка
має на меті створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень
відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактивне навчання — це певний різновид активного навчання, який,
проте, має свої закономірності та особливості. Навчальний процес завдяки
таким технологіям відбувається за умов постійної, активної взаємодії
всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, коли учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб’єктами уроку.

Використання інтерактивних методик у процесі вивчення казки на уроках
читання у початкових класах у порівнянні з традиційними методиками має
низку переваг, а саме: навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів; за однаковий проміжок часу
збільшується обсяг виконаної роботи; збільшується результативність у
засвоєнні знань і формуванні умінь; у дітей формується вміння
співпрацювати; формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки
між дітьми.

Інтерактивні технології потребують певної зміни у житті всього класу, а
також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога.
Починати необхідно з поступового використання технологій – і вчителеві,
й учням треба до них звикнути. Спочатку проводиться з учнями особливе
організаційне заняття і розробляються разом з ними правила роботи у
класі. Діти налаштовуються на сумлінну підготовку до інтерактивних
занять. Використовуються спочатку прості інтерактивні технології: роботу
в парах; роботу в малих групах; «мозковий штурм» тощо.

тексту веде до покращення навичок читання, викликає інтерес до цієї
діяльності. Водночас розвиваються в учнів морально-естетичні відчуття,
їхні творчі здібності. Адже навчання молодшого школяра має бути цікавим,
радісним і одночасно забезпечувати глибоке засвоєння програмового
матеріалу.

На одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а
не цілий комплекс, добрати для уроку необхідно такі інтерактивні вправи,
які дали б учням «ключ» до засвоєння теми. Під час виконання цих вправ
необхідно дати учням час подумати над завданням, щоб вони виконували
його вдумливо, а не механічно або «граючись». Важливо провести спокійне
глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи.

Для здійснення контролю за ходом навчання на підставі інтерактивних
технологій учитель має попередньо добре підготуватися: глибоко вивчити і
обміркувати матеріал, у тому числі і додатковий: різноманітні тексти,
приклади, ситуації, завдання для груп тощо; ретельно планувати й
розробляти заняття, визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати
питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінювання ефективності
заняття; заохочувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших
випадків, проблем; оголошувати очікувані результати (мету) заняття і
критерії оцінювання роботи учнів; передбачати різноманітні методи
привернення уваги учнів, налаштувати їх до занять, підтримувати
дисципліну, необхідну для нормальної роботи. Цьому, зокрема, можуть
сприяти різноманітні вправи-розминки, розподіл ролей у групах тощо.

Використання інтерактивних методів навчанні веде до фахового зростання
самого вчителя. Варто зробити перший крок, і після декількох старанно
підготовлених уроків учитель зможе відчути, як змінилося ставлення до
нього учнів, сама атмосфера класі, що послужить додатковим стимулом
роботи з інтерактивними технологіями.

Похожие записи