.

Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 5909
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Внесок Джона Локка

в педагогічну теорію і практику”

План:

Біографія.

Огляд педагогічної спадщини Джона Локка

Поняття досвіду і проблема походження людських знань

Роль морального виховання в педагогіці Джона Локка

Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка

Дисципліна

Домашнє навчання

Вимоги до вчителя. Освіта народу

Вплив ідей Дж. Локка на Ж.Ж. Руссо

Висновок

1. Біографія

Свій життєвий шлях Джон Локк почав 29 серпня 1632 р. У Рінгтоні,
невеликому містечку графства Сомерсетшип, біля Брістоля. Майбутній
філософ ріс у пуританській родині, опозиційно налаштованій до короля.
Батько його був правознавцем і виконував секретарські обов’язки у
мирових суддів свого графства. Локку було всього десять років, коли
революційні події набули значний розмах, і коли батько його вступив у
парламентське військо, прийнявши участь у воєнних діях як капітан
ескадрону.

Молодий Джон Локк учився у Вестмінстерській монастирській школі в той
час, коли по вироку надзвичайного парламенту був страчений король, але
навряд чи у цей час у нього були сталі погляди на політичні події. У
школі панувала схоластична система навчання. Локк не виніс з неї нічого,
крім знання древніх мов. У 1665 р., закінчивши школу, Локк на казенний
рахунок як кращий учень надійшов в Оксфордський університет.

Протягом тридцяти наступного років доля Локка, так чи інакше, була
зв’язана з цим стародавнім вищим навчальним закладом. Коледж христової
церкви, де він учився, був типовим розсадником схоластичної лжевченості.
Своє розчарування в отриманих знаннях Локк пізніше виразив у наступних
словах: “…світ наповнений книгами і диспутами, книги збільшуються без
збільшення знання”.

У 1667 р. Локк приймає запропоноване йому лордом Антони Ешлі місце
домашнього лікаря і вихователя сина Ешлі. Заняття йшли настільки
успішно, що в 1668 р. Локк був обраний членом Вченого королівського
товариства в Лондоні. Незабаром Локк стає найближчим радником Ешлі.

З другої половини 70-х років до 1689 р. Локк знаходиться в змушеній
еміграції, у Франції.

У 1688-1689 роках був покладений кінець монархії Стюартів, а заодно
і поневірянням Локка. У результаті революції в Англії були закладені
основи політичного режиму конституційної монархії, що існує і понині.
Локк, який брав участь у підготовці перевороту 1688 р. повертається на
батьківщину. Поряд з урядовою службою він веде широку наукову і
літературну діяльність. У 1690 р. в Англії видається “Досвід про людське
розуміння”, “Два трактати про правління”, а в 1693 р. – “Думка про
виховання”. У 1695 р. з’явилася його робота “Розумність християнства”.

У “Посланнях про віротерпимість” і “Розумності християнства” він
відстоює ідею відділення церкви від держави.

У похід проти Локка виступили і церковники, і багато хто з Оксфордських
викладачі, і представники ідеалістичного філософської течії. У 1703 р.
за рік до смерті (28 жовтня 1704 р.) він довідається про повний
драматизму бої в стінах Оксфордського університету: про боротьбу
реакційних викладачів за офіційне вилучення його “Досвіду” з навчальних
програм університету.

2. Огляд педагогічної спадщини Джона Локка

Великою заслугою Локка як філософа була розробка ідеї походження
людського знання. Категоричне відмовлення від традиційної точки зору на
вродженість людських ідей і уявлень, захист сенсуалістичної теорії
пізнання, велика увага до емпіричної психології дозволили Локку
розробити цікаву педагогічну систему, що зробила дуже великий вплив на
подальший розвиток буржуазної педагогіки.

Заперечуючи уродженість ідей, Локк дуже високо оцінював роль виховання,
що повинне підготувати людини до життя. Характерна риса педагогічної
теорії Локка-утилітаризму: керівним принципом виховання він вважав
принцип корисності. Звідси в нього велика увага до фізичного розвитку
дітей, турбота про зміцнення їхнього здоров’я. Тому що Локк мав на увазі
виховання джентльмена, він велике значення додавав виробленню витончених
манер, навичок увічливого поводження. Головною задачею морального
виховання Локк вважав вироблення твердої волі, уміння стримувати
нерозумні бажання. Виховання повинне привчати людини керувати собою.

Навчання, по Локку, повинне мати на увазі брак майбутньої практичної
діяльності вихованця. Тому він виступав різко проти традиційної
класичної освіта, захищаючи реальну освіту, яка озброює корисними
знаннями: нові мови, географія, законознавство, бухгалтерія і т.п. Він
вважав, що навчання повинне спиратися на інтерес і допитливість дітей,
що сприяє розвитку в них самостійного мислення. При навчанні не повинні
застосовуватися покарання.

Однак можна стверджувати, що в розумінні задач освіти Д. Локк далекий
від вузького практицизму, утилітаризму. Його вихованець повинен був бути
не тільки підготовлений до успішного ведення практичних справ, але й
усвідомлювати свою цивільну відповідальність, бути пристосований до
“доброчесного життя”, виявляти цікавість до вивчення того, у чому він
може бути корисний своїй країні. Освіта виступає в такий спосіб і як
засіб розвитку найважливіших цивільних, моральних якостей особистості.

Педагогіка Джона Локка носила практикоорієнтовний характер. Його теорія
була тісно зв’язана зі змінами, що відбувалися в суспільстві. Локк був
сином свого століття і відбив у своїх шуканнях його глибокі протиріччя і
стан наук. По зауваженню Ф. Енгельса, “Локк був у релігії, як і в
політиці, сином класового компромісу 1668 року”, яким завершилася
англійська буржуазна революція.

3. Поняття досвіду і проблема походження людських знань

Проблему походження людських знань Локк формулює як проблему походження
ідей. Там, де немає ідей, немає і знань. ”Якщо запитають мене, коли ж
людина починає мати ідеї, те вірна відповідь, на мій погляд, буде: Коли
він вперше одержує відчуття ”.

Почуттєве знання виступає в Локка як невід’ємний компонент досвіду. У
цьому змісті сенсуалістичне положення “Усі знання походять з відчуттів”
цілком погодиться в нього з положенням “Усі знання здобуваються з
досвіду”. ”Відкіля ж одержує весь матеріал міркування і знання? На це я
відповідаю одним словом: з досвіду. На досвіді ґрунтується все наше
знання, від нього, зрештою, він відбувається”.(5,1,154)

Синтез здатності почуттєвого відображення матеріального світу з іншими
пізнавальними здібностями Локк здійснює, визнаючи поряд із зовнішнім,
почуттєвим досвідом, з якого надходить вихідна інформація про зовнішній
світ, досвід внутрішній, рефлексію: ”Наше спостереження, спрямоване ними
на внутрішні дії нашого розуму, що ми самі сприймаємо і про які ми самі
міркуємо, доставляє нашому розуму весь матеріал мислення”.

Таким чином, згідно Локку, досвід має як би 2 виміру: почуттєве,
звернене на зовнішній світ, і раціональне, спрямоване на саму
пізнавальну діяльність.

Локк розумів під досвідом сукупність усього того, з чим людина має
справа “безпосередньо протягом усього свого життя”.

“У досвіді полягає все наше знання, від нього, зрештою, воно
відбувається” (стор.79).Висуваючи це положення, Локк розглядає людську
свідомість-“душу» – при народженні людини, тобто до того як вона зможе
мати у своєму розпорядженні дані досвіду, як деяку пасивну, але здатну
до сприйняття середовище. Щоб ясніше показати, що він має на увазі, Локк
вживає образні порівняння: “чистий лист білого папера”, а в латинському
перекладі своєї книги – “вискоблена дошка”(tabula rasa). На думку Локка,
зміст досвіду – це, насамперед відчуття, що надходять від органів
почуттів і доводять ”існування зовнішніх речей”.

При цьому Локк вважає, що ускладнення психіки дитини знаходиться в
прямої залежності від його органів почуттів. Помітимо, що з навчання
Локка про роль досвіду випливали важливі результати для дитячої
педагогіки: необхідність враховувати індивідуальні особливості в
розвитку дітей, принцип наочності навчання й ін.

Емпірико-сенсуалістична концепція пізнання послужила
теоретико-методологічною основою для розробки Локком положення про те,
що мистецтво сенсорного почуттєвого сприйняття є справою досвіду і
звички і що тому від виховання й обставин життя залежить весь розвиток
людини.

Як ми бачимо, що веде роль у теорії Локка грає поняття досвіду і
проблема походження людських ідей. Якщо розглядати цю концепцію в
контексті часу, то стає зрозумілі причини, по яких Локк так докладно
зупинився на розробці цих ідей. Надворі стояла друга половина 17
століття. Епоха Середньовіччя змінювалася Новим часом. Стара схоластична
система освіта не витримувала іспит часом. Була потрібний “новий”
людина. Ідеалом нової епохи ставав підприємець, ділок, людина дії.
Відповідно і педагогічна система повинна була змінитися, перетворитися
зі схоластичної в практикоорієнтовану , що дає знання необхідні для
життя. Подібну систему і спробував розробити Джон Локк.

В умовах нового часу величезного значення набуває досвід. По Локку,
знання й ідеї виходять з досвіду, що, у свою чергу, походить з
відчуттів. Звідси випливає, що людина із самого раннього віку повинна
бути чимось зацікавленою, зайнятою якою-небудь діяльністю. Потрібно
всіляко заохочувати і розвивати цікавість дитини, її допитливість.
”Допитливість у дітях потрібно так само дбайливо заохочувати, як інші
бажання придушувати”(№108 “Думки про виховання”). Подібний підхід до
виховання зрозумілий, якщо врахувати, що вирішальну роль у формуванні
досвіду і знань Локк відводив органам почуттів, а тому, чим більше
дитина буде чути, бачити, відчувати, тим більше досвідченою, а, отже,
більш розумною вона буде.

Про свій метод пояснення походження людських знань з почуттів Локк
говорить як про “історичний”(5,1,91). Однак принцип Локковського
історизму – своєрідна теоретико-пізнавальна робінзонада.

Проблема розвитку свідомості індивіда – це проблема становлення
одиничного як елемента, детермінованого становленням, розвитком і
досягнутим рівнем загальної родової свідомості людства, що може бути
досліджено тільки в контексті суспільно-виробничої практики і носить
історичний характер. Коли ж Локк просліджує в окремому індивідуумі
виникнення і розвиток пізнавальних здібностей з почуттєвого досвіду, він
думає, що має справу з людським пізнанням у цілому, що як у краплі води
відбивається в його окремому атомі, в одиничній людині. Звичайно,
історичний характер розвитку людського розуму в такій же мері вислизав
і від уваги раціоналістів. Але раціоналізм у неявній формі володів одним
із ключів до розуміння історичного характеру людського знання. Цим
ключем було раціоналістичне тлумачення загального і необхідного в
достовірному знанні. Раціоналісти добре знали, що в реальному
пізнавальному процесі загальні поняття, незалежні від мінливого
почуттєвого досвіду, дедукції з загальних понять, служать ефективним
засобом аналізу матеріалу почуттєвого, досвідченого. Раціоналізм
відкривав можливість розглядати історію людського розуму не просто як
історію індивідуального нагромадження почуттєвого досвідченого
матеріалу, що перетвориться і кристалізується в раціональні форми
пояснення світу. Історія людського розуму – це й історія того, як
успадковані від попередніх епох раціональні форми і теоретичний зміст
значення активно впливають на становлення й осмислення почуттєвого
досвіду нових поколінь, і історія того, як вони комбінуються з новими
формами і теоретичним змістом, спільно детермінуючи особливості
почуттєвого відображення дійсності. Між tabula rasa до народження людини
і перших кроків у становленні його здатності почуттєвого відображення
вторгається такий елемент, як соціально-історична й інтелектуальна
детермінація тих чи інших форм і шляхів, по яким піде розвиток почуттів,
досвіду індивідуума. І тому навіть розвиток свідомості не починається з
tabula rasa. Саме в цьому змісті виправдане заперечення Локку з боку
Лейбница: “Ця чиста дошка, про яку стільки говорять, представляє,
по-моєму, лише фікцію, яка не існує зовсім у природі і яка має
недосконалі поняття філософів”(30,2,110).

Споконвічна природна рівність усіх дітей, розум яких від народження –
“незаповнений чистий лист”, неминуче порушується в силу існуючого
нерівності індивідуальних здібностей, різного ступеня старанності і
супутніх їм зовнішніх обставин. Усе це, за схемою Локка, приводить до
того, що люди домагаються різних успіхів і здобувають майно “різних
розмірів”. Таким чином, майнова і соціальна нерівність людей стає як би
“природним явищем”.

Згодом Локк уніс деякі коректування у свою теорію. Примітно, що в
роботі “ Про виховання розуму ” Локк вніс у трактування tabula rasa
уточнення і виправлення, відповідно до яких “чиста дошка” виявляється
не такий вуж ”чистої”. Він підкреслював розходження задатків, що
“природа закладає в нас ”(3,235). Про те, що людська душа споконвічно не
“чиста дошка”, на якій досвід і виховання можуть наносити будь-як
письмена, свідчить, по Локку, і розмаїтість людських міркувань:
”…природні конституції людей створюють у цьому відношенні такі широкі
розходження між ними, що і мистецтво і ретельність ніколи не бувають у
стані ці розходження перебороти”(5,2,203). Чималу роль грають і
розходження в “природному темпераменті”.

Як ми можемо бачити, Локк усе-таки визнав роль уроджених задатків у
вихованні.

4. Роль морального виховання в педагогіці Джона Локка

Локковська концепція морального виховання була обумовлена запереченням
їм уроджених ідей і норм моралі. ”Природний моральний закон”, висунутий
Д. Локком, був підлеглий ідеї правової держави, що повинне забезпечувати
реалізацію прагнення людей до особистої безпеки і вільного користування
своєю власністю.

Істотна також позиція Локка, що припускала підпорядкування ідеї Бога
вимогам розуму. Звідси випливала і його вимога: тільки здоровий глузд
повинний служити регулятором поводження людини. У самообмеженні і
самодисципліні він бачив необхідну умову розумного поводження і
керування людини собою при різних обставинах життя. При цьому моральні
норми і правила поведінки не повинні залишатися чимось зовнішнім, вони
повинні стати його глибоко внутрішніми особистісними якостями. Тому
задача розвитку в особистості внутрішньої потреби до активного
твердження в собі моральних принципів розглядалося Д. Локком як головну
мету виховання.

Д. Локк розширив представлення про педагогічні засоби, розглянувши не
тільки методи навчання, але і методи морального впливу. Він звертав
увагу на залежність поводження від мотивів, цих “могутніх стимулів
душі”, і спробував виявити механізм, керуючий ними.

Формальне завчання правил поведінки безглуздо. Застосовуючи ідею
наочності навчання і до практики морального виховання, Локк
рекомендував показувати дітям на наочних прикладах, як їм варто
надходити і чого варто уникати. Практика, повторні дії, закріплення
позитивного досвіду поводження й обумовлених цим раціональних звичок і
рис характеру розглядалися Локком як найважливіші засоби виховання. Він
вважав також доцільним використовувати для закріплення позитивного
досвіду поводження повторні моральні дії. Мистецтво виховання, по Локку,
складається у використанні кожної доброї нагоди для створення
спеціальних ситуацій, що спонукують дитини до бажаних повторних дій, що
зміцнюють позитивну звичку.

Методику вироблення в дитини досвіду моральної поведінки Локк зв’язував
з розвитком її моральної свідомості, без чого можливість повноцінного
морального становлення особистості представлялася йому немислимим. Як
найважливіший метод морального впливу він рекомендував переконання,
звертаючи увагу на те, що діти добре сприймають доступні їх рівню
розуміння доводи вихователя, чуттєві до схвалення чи осудження,
засвоюють наочні приклади поводження з боку дорослих і т.д. “Однак
найпростіший і легкий і разом з тим найефективніший спосіб виховання
дітей і формування їх зовнішньої поведінки полягає в тому, щоб
показувати їм на наочних прикладах, як їм варто чинити і чого вони
повинні уникати”(№82).

У “Думках про виховання” Локк дає деякі практичні ради про те, як
виховати в дітях щедрість, доброту і почуття справедливості. “Діти, що
живуть разом, часто сперечаються через панування, через те, кому з них
командувати над іншими. Хто б не почав цю суперечку, суперечку
обов’язково варто припиняти. Мало того, треба вчити їх відноситися один
до одного з найбільшою поступливістю, полегкістю і коректністю”(№109).
”Що стосується володіння і володіння речами, то вчіть дітей легко і
вільно поділятися зі своїми друзями тим, що в них є. Потрібно дуже
уважно стежити за тим, щоб вони (діти) не порушували правил
справедливості: потрібно всякий раз, коли діти так чинять, виправляти
їх, а коли є для цього підстава, і строго стягувати”(№110). Досить
показово в цьому плані і думка Локка щодо подарунків. ”Подарунки, що
прийнято робити дітям батьків із солідним суспільним становищем з метою
догоди, заподіюють крихіткам великої шкоди. Це розвиває в останніх
гордість, марнославство і жадібність ледь не раніше, ніж вони навчаться
говорити”(№130).

Як ми бачимо, багато положень теорії Локка були актуальні і прогресивні
не тільки в минулому. І на сьогоднішній день багато педагогічних проблем
все також гострі, а тому всі перераховані вище поради можуть з успіхом
застосовуватися сучасними педагогами і батьками, що допоможе їм уникнути
багатьох проблем виховання.

5. Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка

Велика увага в педагогіці Локка приділялося фізичному вихованню дітей.
Фізичний розвиток майбутнього джентльмена стояв у Локка майже на першому
місці. Нам стає зрозуміліший цей підхід, якщо ми згадаємо в якому часі
жив Локк. Величезний економічний потенціал нових, недавно освоєних,
земель, невисокий рівень розвитку транспорту і незвичні, часто
екстремальні кліматичні умови жадали від підприємця величезної фізичної
витривалості, адже підприємець повинен був багато їздити по світу,
випробуючи в дорозі всілякі позбавлення і труднощі. Вимоги часу
знов-таки, як у дзеркалі, відбилися в педагогічній системі Локка.
“Наскільки здоров’я необхідне нам для професійної діяльності і щастя, і
наскільки кожному хто бажає грати яку-небудь роль у світі потрібна міцна
конституція, здатна переносити позбавлення й утома, занадто ясно, щоб
були потрібні які-небудь докази ”(№3). Показово в цьому відношенні і
вимоги Локка у відношенні постелі. ”Постіль дитини повинна бути твердою
і стьобана ковдра краще перини, тверда ложе зміцнює члени, у той час як
заривание щоночі в перини розпещує і розслаблює тіло і часто є причиною
слабості і предтечею ранньої могили. Далі, той, хто звик спати будинку
на твердому ложі, не буде страждати безсонням під час своїх
подорожей”(№22). Подібні слова говоряться й у відношенні загартовування.
Воно повиннео було починатися із самого раннього дитинства, щоб тіло
дитини звикло до дії несприятливих температур. ”Перше, про що варто
піклуватися – це щоб діти ні зимою, ні влітку не вдягалися і не
прикривалися занадто легко”.

До цього ж пункту, на мій погляд, можна віднести також вимоги Локка у
відношенні їжі дитини. ”Що стосується їжі, то вона повинна бути зовсім
звичайної і простій. На сніданок і вечерю дуже корисно давати дітям
молоко, молочний суп, кашу на воді, вівсянку і цілий ряд блюд, що
прийнято готувати в Англії; потрібно тільки піклуватися про те, щоб усі
ці блюда були прості, без рясних домішок і дуже мало приправлені цукром,
а ще краще зовсім без нього. Особливо ж ретельно варто уникати всяких
пряностей і інших речей, що можуть гарячити кров. Варто також
помірковано солити їхню їжу і не привчати їх до сильно приправлених
блюд”(№13,14). З цих наставлянь випливає, що Локк хотів, щоб дитина в
майбутньому була невибаглива в їжі, і відсутність чи пряностей
вишуканого блюда не відбивалося б на його самопочутті і сприймалося їм
як належне. Цей пункт, як і всі інші вище перераховані, орієнтований на
тривалі подорожі і зв’язані з ним позбавлення, що волею-неволею довелося
б перенести юному джентльмену.

Локк також багато говорив про користь ремесла. Ремесло, на його думку,
було важливим складовим виховання. Завдяки ремеслу юнак розвивався
фізично, а також займав свій вільний час, що обгороджувало молодої
людини від дурних впливів. Однак цей аспект виховання не носить явної
орієнтації на майбутнє життя вихованця, воно скоріше виступає в якості
хобби, що повинне благотворно впливати на майбутнього джентльмена.
Введення елемента хобби в педагогічну систему, на мій погляд, значно
модернізує її, тому що захоплений чимось дитина дійсно набагато
сутужніше піддається дурним впливам, чим нічим не зацікавлена людина. Не
можу не згадати про тім, що в нашій країні цей аспект став надзвичайно
важливим, коли з руйнуванням організованого дозвілля молоді зросла
злочинність серед неповнолітніх. А, отже, знову ж хочу підкреслити, що
багато положень педагогічної системи Локка актуальні і сьогодні.

6. Дисципліна

Наступний аспект педагогічної системи Локка, що я хотів би торкнутися –
це дисципліна. Локк додавав їй велике значення. “З раннього віку молодої
людини варто привчати до дисципліни, тому що з віком маленькі пороки
виростають у великі, а потім батьки скаржаться, що вода, джерело якої
вони самі отруїли, має гіркий смак”(№38). Батьки повинні привчати своє
дитя до слухняності. ”Отже, хто ставить своєю метою завжди керувати
своїми дітьми, той повинний починати це, поки ті ще дуже малі, і стежити
за тим, щоб вони цілком підкорялися волі своїх батьків”(№40). ”Страх і
шанобливість повинні дати вам першу владу над їх душами, а любов і
дружба повинні закріпити її ”(№42). Однак, незважаючи на настільки
суворі, на перший погляд методи виховання, Локк був проти побоїв. “Цей
метод виправлення природно породжує в дитині відраза до того, що
вихователь повинний змусити його полюбити”(№49). Як ми бачимо,
слухняність юного джентльмена волі батьків грає в Локка дуже важливу
роль. Однак подібний підхід може тлумачитися подвійно. З одного боку,
немає ніяких сумнівів у тім, що треба слухатися батьків, адже вони, як
правило, бажають тільки кращого, але буває і так, що батьки часто не
враховують бажань самої дитини, даючи йому те, що, на їхню думку, дитина
знати і вміти, а не те, що йому дійсно потрібно і цікаво. І виходить
так, що інтереси дитини мало чи враховуються не враховуються зовсім.
Виховання виходить, по суті, однобічним. Подібний авторитарний стиль, на
мій погляд, логічно випливає з поняття tabula rasa, де дитина
розглядається як пасивна, але здатна до сприйняття середовище. Дитина
виступає в ролі своєрідної “губки”, яку потрібно “просочити” знаннями.
Подібний авторитаризм зрозумілий, адже педагогіка Джона Локка – це
педагогіка перехідного періоду, а виходить, поряд із прогресивними
рисами, вона ще піддана деяким впливам і стереотипам старої школи. Однак
величезним кроком уперед, у порівнянні зі старою школою, було
відмовлення від побоїв. Якщо ми згадаємо Середні століття, то різка була
звичайним предметом у класній кімнаті. Та й багато пізніше в багатьох
школах фізичні покарання дітей були в порядку речей, а тому ще раз
хочеться відзначити безсумнівно прогресивний підхід до виховання,
розроблений Локком.

7. Домашнє навчання

Наступним аспектом педагогічної системи Локка, на який я б хотів
звернути увагу, є те, що юнак повинний був одержувати освіта будинку,
бути із самого раннього дитинства під доглядом одного єдиного
вихователя, що, по суті справи, ставав практично членом родини. От, що
говорить Локк про навчання в школі: ”Я не можу спокійно думати про те,
що молодого джентльмена вважають за необхідне вштовхнути в загальну
череду і потім поганяти його різкою і батогом із класу в клас, як би
крізь лад, щоб він придбав “інтелектуальну культуру”(№147). Що ж на той
період часу подібний підхід був обґрунтованим. Школа тієї епохи не
скільки розвивала, скільки придушувала і знищувала в дитини тягу до
знань, прагнення до навчання. Дійсно, як уже згадувалося вище, система
освіта була схоластичної, а різка вільно гуляла по спинах вихованців.
При такому підході до освіта, замість розумної, енергійної і допитливої
людини, ми одержували забитого і байдужого індивіда, що володіє купою
непотрібних, зазубрених аксіом. Можливо, що це і підходило для
Середньовіччя, з його ідеологією придушення усіляких воль і
інакомислення, однак у Новому часі подібна система вже не задовольняв
запитів суспільства, а тому Локк настійно рекомендував батькам
виховувати своїх дітей будинку. Однак не тільки застаріла система освіта
не влаштовувала Локка. Він вважав, що в школі юрба дурно вихованих
дітей, “череда”, буде погано впливати на молодого джентльмена.

Проблему домашнього освіта можна тлумачити подвійно. З одного боку, роль
виховання значно спрощується, адже ми виключили з розвитку дитини такий
сильнодіючий фактор, як несприятливий вплив середовища. У підсумку
виходять ідеальні умови для процесу навчання. Молода людина бачить лише
те, що повинна бачити, знає лише те, що повинна знати. Виходить
своєрідний “ідеальний” продукт виховання.

Однак даний підхід володіє також поруч мінусів. По-перше, ефект новизни
якого-небудь пороку, зустрінутого молодою людиною в житті, може
переважити усе виховання, отримане удома від педагога. По-друге,
спілкування з однолітками – це своєрідна “школа життя”, і часто вона
виявляється ефективніше всіх книжкових істин. Не можна не погодитися з
тим, що група погано вихованих людей часто погано впливає на окрему
особистість, але вихователь повинний це враховувати і виховувати в
дитині почуття власної неповторності, індивідуальності. Дитині також
може придатися спілкування з погано вихованими людьми, тому що це
навчить його коммуникабельности, умінню знайти загальна мова з
представниками самих різних станів, а це обов’язково придасться людині в
майбутньому. На мій погляд, подібний підхід до виховання має більш
практикоориентированний характер, а Локк просто вибрав більш легкий шлях
для виховання і вихователя.

8. Вимоги до вчителя. Освіта народу

Якщо виховання проводилося будинку і здійснювалося лише одним учителем,
то, отже, і вимоги, пропоновані до викладача, були досить високі.
Учитель повинний був мати широкі і глибокі знання в самих різних
областях, крім того, він повинний був виявляти собою приклад
моральності, а також бути другом дитини і щиро його любити. ”Безцільно з
боку вихователя говорити про приборкання пристрастей, якщо він дає волю
якої-небудь власної пристрасті; і марними будуть його старання
викорінити у своєму вихованці чи пороть непристойну рису, що він
допускає в собі самому”(№89). “Шукайте людини, що знав би, як можна
сформувати характер хлопчика; віддайте його в такі руки, що зможуть, у
межі можливого, охоронити його безвинність, любовно підтримувати і
розвивати в ньому гарні початки, м’якими прийомами виправляти і
викорінювати всі дурні похилості і прищепити йому гарні звички”(№147).
Відкидаючи, що панувала в сучасній йому школі догматику і зубріння,
воно пропонував використовувати методи навчання, названі їм м’якими,
орієнтовані на розвиток інтересів і позитивних емоцій дітей, їхньої
активності. Д. Локк рекомендував користатися в процесі навчання, де
можливо, ігровими прийомами, застосовувати наочність, практично
закріплювати придбані знання і т.д. Лише спираючи на природні схильності
дітей, не придушуючи і не перетворюючи заняття в тягар, педагог може
керувати навчанням. Отже, вихователь повинний був також бути тонким
психологом і уміти виявляти і розвивати здатності і похилості дитини.

Як ми можемо бачити, вимоги досить тверді і я не думаю, що знайшлося б
багато вчителів, що відповідали вимогам Локка. У цьому, на мій погляд, і
полягає головний мінус педагогічної системи Локка. Гарне і якісне освіта
зможуть одержувати лише одиниці обраних, інші або не будуть одержувати
його зовсім, або будуть змушені користатися послугами шахраїв, що
видають себе за “учених”. Педагогічна система Локка орієнтована на
невелике коло багатої верхівки, тих, хто зможе дозволити собі
індивідуального вчителя, що володіє усіма вище перерахованими якостями.

Подібний підхід знов-таки відбив епоху Локка. У ті дні освіта могли
одержувати лише обрані, про народ у той час мало піклувалися. Прості
люди в кращому випадку навчалися лише елементарному знанню листа і
читання, але буржуазна революція привела до того, що суспільству у
великих кількостях потрібні були промислові робітники. Ця проблема
відбилася й у педагогіці Локка. До питання про соціальне значення
дитячої праці Д. Локк звернувся в складеній їм записці до проекту закону
об бідних “Робочі школи” (1696). У цій записці Локк пропонував
створювати в кожній громаді виховні установи, призначені для дітей
бідноти від 3 до 14 років, свого роду з’єднання дошкільних установ і
елементарних шкіл. Навчаючи тут початкам ремесел, розповсюджених у даній
місцевості, діти повинні були привчатися до працьовитості і ґречного
поводження і заодно відшкодовувати витрати свого змісту. Цей складений
Локком документ не був прийнятий, пропозиція про установу в кожній
громаді школи для незаможних було по того часу сміливим: закон про
початкове навчання всіх дітей з’явився в Англії лише в останній третині
19 в.

При такому підході неминуче виникав своєрідний ”дуалізм” буржуазного
виховання, описаний, зокрема, у роботах П.П. Блонского. Не даремно на
початку своєї роботи я згадував, що Локк був сином свого часу, і це ще
раз проявилося в його системі освіта народу. Подібний підхід до
виховання, нам, сучасним людям, здається сильно відсталим і
недосконалим. Але не слід забувати, що на той час, пропозицію Локка
щодо народу було саме прогресивним. Люди одержували хоч якісь знання,
навчалися читанню і листу. Для порівняння скажу, що в нашій країні до
самого 1917 року неграмотність серед робітників і селян була звичайним
явищам. Хоча, звичайно ж, подібний підхід до освіта народу далекий від
гуманізму й орієнтований лише на створення робітників, а не на виховання
ерудованих і утворених людей, здатних займати високі посади. З працею
віриться, що той самий людина могла створити настільки різні педагогічні
системи. Однак знову ж повторюся, що педагогіка Джона Локка з’явилася
відображенням складного перехідного періоду від феодалізму до
капіталізму і поряд із прогресивними рисами нового часу містить недоліки
старого.

9. Вплив ідей Д. Локка на Ж.Ж. Руссо

Філософські, соціально-політичні і педагогічні ідеї Локка склали целую
епоху в становленні педагогічної науки. Його думки були розвиті і
збагачені передовими мислителями Франції 18в., а зокрема на Ж.Ж. Руссо.
Розглянемо подібності цих двох систем. Насамперед, і в Локка, і в Руссо
величезне значення має поняття досвіду і проблема сенсорного почуттєвого
сприйняття. Обоє цих педагога додавали їм величезне значення у
вихованні. І Локк, і Руссо вважали, що навчання дитини повинне бути, по
можливості, максимально наочним і ґрунтуватися на прикладах. “Наочно
ознайомлюючи дитини з добутками природи і мистецтва, збуджуючи його
допитливість і випливаючи за ним, куди його волоче, ми маємо можливість
вивчити його смаки, похилості прагнення і помітити перший проблиск його
дарування, якщо в нього дійсно є дарування” (Руссо).

Вони обоє минулого за домашнє навчання під доглядом одного педагога.
Обоє хотіли зробити своїх вихованців витривалими і невибагливими.
“Думати тільки про те, як би уберегти своєї дитини недостатньо; потрібно
навчити, щоб він умів зберігати себе, коли стане дорослим, виносити
удари долі й убогість”(Руссо).

Варто також помітити, що Локк заклав основи концепції вільного
виховання, розроблені потім Руссо. “Жоден предмет, що вони (діти)
повинні вивчити не слід перетворювати в тягар для них чи нав’язувати їм
як щось обов’язкове”(Локк, №73). “Не потрібно примушувати дитини
залишатися на місці, коли йому хочеться ходити, чи змушувати ходити,
коли йому хочеться залишатися на місці. Якщо воля дітей не перекручена з
нашої вини, вони не захочуть нічого марного” (Руссо). Як ми бачимо, ці
висловлення дуже співзвучні. І Руссо, і Локк були проти тиску на дитину.
Обоє визнавали за дитиною право самому вибирати, коли йому цікаво
займатися і чим, хоча Руссо ступнув, звичайно ж, далі Локка в цьому
відношенні.

Локк вважав, що на перших етапах навчання дитина повинна одержати ясні
представлення про реальні речі і явища, що з’явиться основою для
наступного розвитку логічного мислення. У трактаті “Про керування
людським розумом” (1706), опублікованому уже після його смерті, Д. Локк
пропонував спеціальні прийоми і способи формування суджень, розвитку
мислення: кожен факт зв’язувати з загальним положенням, учити бачити в
сукупності всі дані досвіду (єдність цілого і частини), не допускати
якої-небудь іншої комбінації ідей (аналогія, асоціація), крім тієї,
котра випливає з природи самих речей і т.д. І сьогодні не утратили свого
значення думки Д. Локка про те, що уміння міркувати робить розум здатним
самостійно здобувати знання. Руссо теж вважав, що дитина повинна
одержати реальні представлення про речі і вивчити предмет у сукупності
всіх його властивостей і якостей. Наприклад, якщо дитина хотіла
довідатися щось, скажемо, про папір, педагог повинний був розповісти про
неї всебічно, тобто її історію, склад, технологію виготовлення і т.д.
(звичайно в межах розуміння дитини). Величезне значення Руссо додавав
також формуванню здатності самому здобувати знання в разі потреби. “Ціль
моя – не знання дати йому (дитині), але навчити його здобувати у випадку
нестатку це знання, цінувати його саме в стільки, скількох воно коштує,
і любити істину вище всього”.

Як ми можемо бачити з усього перерахованого вище, ідеї Локка багато в
чому з’явилися основою для педагогічної системи Руссо, але поряд з цим,
Руссо був багато в чому не згодний з Локком, про що він прямо говорить у
своїй книзі “Емиль чи про виховання”, тому не випливає все-таки
переоцінювати роль Локка в системі виховання Руссо, хоча, безсумнівно,
він зробив на неї великий вплив. Це знову ж підкреслює те, що педагогіка
Д. Локка була педагогікою перехідного періоду не тільки в плані зміни
однієї епохи на іншу, але й а плані заміщення старих методів виховання
новими.

Висновок

У висновку даної теми я б хотів сказати, що педагогіка Джона Локка
досить суперечлива й отут доречно згадати слова згадуваного вище
П.П.Блонського. ”Буржуазна педагогіка не може розв’язати проблему
всебічного розвитку кожного члена суспільства, своя увага вона
зосереджує на окремій дитині, вивчаючи його поза соціальним середовищем.
З цієї причини вона неспроможна спорудити будинок педагогіки як наукової
системи. Їй під силу розробка лише окремих питань”. Подібні слова, на
мій погляд, як не можна краще підходять до педагогіці Д.Локка. Дитина,
дійсно розглядався поза соціальним середовищем, а вся увага педагога
бути спрямовано тільки на одну дитину, що попросту нездійсненно в наші
дні, коли одержувати освіта можуть діти всіх шарів населення.

Але поряд з цими важливими в наші дні недоліками, педагогіка Д. Локка,
безсумнівно, заслуговує самої пильної уваги. Як і раніше актуальні його
ради щодо морального і фізичного виховання дитини. Як і раніше досить
свіжо звучать його ради щодо методів вироблення в дитини інтересу до
предмета і способи викладання, зокрема принцип наочності навчання, його
ненав’язливості і т.п. Однак через перераховані вище недоліків, багато
положень педагогічної системи Локка просто не зможуть бути виконані
сучасними вчителями, а тому більше підійдуть батькам для сімейного
виховання.

Принципи виховання Д. Локка вплинула на педагогіку. Його роботи
вплинули на багатьох талановитих педагогів майбутнього, таких як
Песталоцци чи Руссо. Його правила виховання досить універсальні і можуть
бути використані практично усіма. Не даремно в передмові до книги “Д.
Локк” Н.Н. Попівський (учень і послідовник М.В. Ломоносова, один з
перших професорів Московського Університету) визнав за необхідне
звернутися до читача з дуже знаменною рекомендацією: хоча Д. Локк міркує
тут тільки про виховання дітей зі знатних родин, однак і незнатні можуть
користатися тими ж правилами.

Підсумовуючи усе вище сказане, можна змело затверджувати, що Д.Локк
залишив глибокий слід у світовій педагогіці і дав їй величезний поштовх
у розвитку.

Список літератури.

Локк Дж. “Думки про виховання”/Хрестоматія по історії закордонної
педагогіки – М., 1981, с.163-195

Зайченко Г.А. “Локк. Нарис творчості”. – М., 1973

Нарский И.С. “Філософія Д.Локка” – М., 1960

Руссо Ж.Ж. “Емиль чи про виховання”/Хрестоматія по історії закордонної
педагогіки – М.,1981 с.203-238

Пискунів А.И. “Історія педагогіки”/частина 2 М.,1997 с.33-39

Шабаева М.Ф. ”Педагогічна теорія Д. Локка”

Століття Освіти. – М. – Париж, 1970

Блонский П.П. “Обрані педагогічні і психологічні твори”. За редакцією
А.В. Петровского М., Педагогіка 1979

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020