Використання техніки оригамі на уроках математики в початковій школі

Абсолютною цінністю особистісно орієнтованої освіти є дитина. Глобальною
метою такої освіти є людина культури -особистість вільна, гуманна,
творча, духовна. Головне в такій особистості — спрямованість у майбутнє,
вільна самореалізація, зміцнення віри в себе та свої можливості,
досягнення ідеального «Я». Сьогодні в творчих індивідах існує гостра
соціальна потреба, тож розвиток творчого мислення школярів — одне з
найважливіших завдань сучасної школи.

У минулому математика застосовувалась в обмеженій кількості сфер
людського життя і була необхідна порівняно невеликій кількості
спеціалістів. На сучасному етапі математика проникла в усі сфери, у яких
практикується раціональне мислення, а це потребує відповідної
математичної підготовки школярів.

Надзвичайно ефективним є використання на уроках математики техніки
оригамі. За допомогою одного з найпростіших і найдоступніших матеріалів
— аркуша паперу — це давнє східне мистецтво дозволяє вчителеві показати,
а учням побачити й засвоїти основні елементи графічної грамотності.

Проблема навчання елементів геометрії особливої актуальності набуває в
початкових класах. Від її розв’язання залежить не тільки успіх
підготовки молодших школярів до вивчення систематичного курсу геометрії,
а й підвищення рівня їхніх математичних знань у цілому.

У геометричному матеріалі багато спільного з художнім сприйняттям світу,
оскільки важливе місце в геометрії належить образному мисленню. Це можна
використати на уроках математики, оскільки мислення молодших школярів —
наочно-образне та наочно-дійове.

Мистецтво оригамі для вирішення таких завдань підходить якнайкраще. Ще в
XIX столітті німецький педагог Фрідріх Фребель заснував курс навчання
математики за допомогою оригамі, на основі якого можна було покращити і
зміцнити геометричні знання та вміння. Він пропонував своїм учням основи
геометрії вивчати не за допомогою лінійки, циркуля та абстрактних
понять, а через буквально відчутні реалії зігнутого паперу [3.8].

Сьогодні навчання геометрії за допомогою оригамі практикується в
багатьох школах Японії, США та інших розвинених країн.

Концепція математичної освіти стверджує, що знати математику — це вміти
її застосовувати (розв’язувати задачі, користуватися математичною мовою,
доводити твердження, критично аналізувати свої міркування), але цього не
достатньо, необхідно вміти ще й малювати і креслити схеми, графіки,
користуватися вимірювальними, креслярськими, технічними і лабораторними
пристроями.

Застосування техніки оригамі як об’єкту математичного дослідження та
підтримки графічної грамотності в дітей розкрили у своїх роботах
Афонькін С.Ю., Капітонова І.В., Погребняк Т.Ю., Вигонов В.Н., Сергєєва
І.Н., Олєхнік С.Н., Гашков С.Б. та інші.

1. Оригаметрія — застосування мистецтва орігамі при вивченні математики.

Оригамі — мистецтво складання паперу без використання клею та ножиць.
Історія виникнення цього дивовижного мистецтва пов’язана з винайденням
технології виготовлення паперу. Поступово оригамі поширилось по всьому
світу Особливого розквіту набуло в Японії. Сама назва «оригамі»
утворюється з двох японських слів «орі» і «камі», що в перекладі означає
«складений папір».

Це мистецтво впевнено і твердо ввійшло в педагогіку і знайшло собі
місце у всіх її галузях. Орbгамі — ідеальна дидактична гра, що розвиває
фантазію дитини, її винахідливість, логіку та просторове мислення, уяву
та інтелект. Просторова трансформація плоского аркуша дозволяє школярам
легко, граючись, засвоювати складні математичні поняття, розв’язувати
задачі з геометрії.

Педагоги багатьох країн давно помітили, що оригамі:

привчає уважно слухати усні інструкції вчителя;

навчає виконувати послідовні дії;

*

,

h

v

1/4

- D TH

:

< c gdE%? gdE%? $a$gdE%? c ? th -розвиває здатність контролювати за допомогою мозку тонкі рухи рук та пальців (розвиток дрібної моторики); покращує просторову уяву і формує вміння подумки оперувати з об'ємними предметами; вчить читати схеми, за якими складається фігура; знайомить на практиці з основними геометричними поняттями; розвиває впевненість у своїх силах і здібностях; допомагає розвитку графічної грамотності; стимулює розвиток пам'яті; вчить концентрувати увагу; розвиває творчі здібності і дослідницькі навички; підвищує активність роботи правої і лівої півкуль мозку; підвищує і стабілізує на високому рівні психоемоційний стан. Згинання аркуша паперу - найпростіша операція, яка не потребує жодних особливих навичок, крім уяви, і ця проста операція створює своєрідну геометрію, не менш багату, ніж геометрія циркуля та лінійки. На перший погляд здається, що можливості згинання включають у себе геометрію лише лінійки, але це помилка. В деяких випадках згини приховують у собі можливості циркуля, хоча і не дозволяють проводити безпосередньо дугу кола. Оригамі дає можливість застосовувати графічні вміння та навички учнів у побудові схем, рисунків геометричного характеру на площині та в просторі, причому не користуючись при цьому креслярськими інструментами. Завдяки оригамі з’являється можливість показати, що математика не суха наука, а краса та гармонія. В оригамі всі геометричні поняття формулюються мовою згинів, без детальних математичних тлумачень. У сучасній школі все частіше помітне зниження інтересу учнів до уроків математики. Саме інтегроване вивчення оригамі та геометрії (оригаметрія) є одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми. Піфагору ставлять у заслугу, що він поєднав геометрію та арифметику. Шкільна арифметика дуже мало використовує геометрію, а звідси, як наслідок, погані обчислювальні навички школярів та студентів. Оригамі ж спонукає вивчати геометрію разом з арифметикою. У цьому випадку заняття оригамі будуть мати смисл і ціль: геометричні фігури стануть об'єктом дослідження, а числа - його засобом. Властивості чисел будуть вивчатися за допомогою фігур, а фігури за допомогою чисел. Одне і те математичне твердження буде виражатися двома мовами. І перехід від предмета до знання відбуватиметься через перехід із мови фігур на мову чисел та навпаки. Отже, на уроках математики оригамі дає можливість: практично побудувати модель евклідової геометрії і навчитися працювати з нею; говорити про одні й ті факти на різних мовах (орігамі, геометрія, арифметика та ін.); поєднувати вивчення плоских (просторових) фігур і арифметичних дій; переглянути послідовність вивчення геометричного матеріалу в межах додаткової освіти, враховуючи історичні зв'язки та сучасні можливості. Розглянемо фрагмент уроку математики вчителя спеціалізованої школи № 200 Святошинського району Оксани Іванівни Дятел, у якому поєднано геометричний матеріал та оригамі. Учитель пропонує школярам такий алгоритм роботи: - Візьміть аркуш паперу. Якої він форми?(прямокутний) Доведіть це, використовуючи лінійку. Складіть аркуш навпіл. Яку фігуру одержали ? Доведіть. Знайдіть нижній кут. Візьміться за нього і, піднявши, підведіть до верхньої сторони прямокутника. Стежте уважно: верхній правий кут повинен скластися навпіл, а сторони повинні рівно збігтися одна з одною. Яка фігура білого кольору ? Доведіть. Яка фігура кольорова? Доведіть, використовуючи лінійку. Згорніть трикутник усередину кольорової фігури. Чи можемо ми сказати, що кольоровий - прямокутник? Чому? Відірвіть прямокутник. Розгорніть. Яка фігура перед вами? Доведіть. Як називається лінія, що сполучає два протилежні кути квадрата? Скільки діагоналей може бути у квадрата? Доведіть. Чи могли ми обійтися без лінійки, щоб одержати з прямокутника квадрат? Зробіть квадрат із прямокутника, що залишився . PAGE

Похожие записи