.

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної мови (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 11650
Скачать документ

Реферат на тему:

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної
мови

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті – надзвичайно
актуальне і водночас проблематичне питання для вчителя іноземної мови. В
методиці викладання іноземних мов ця проблема розробляється з початку
80-х років ХХ століття. Сьогодні використання інформаційних технологій –
одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому вчитель іноземної
мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною
комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на
усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології
мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань,
зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим,
наочним, індивідуальним.

Навіть дуже „традиційний” учитель зі стійким імунітетом до втручання
новітніх технологій не може заперечити, що Інтернет є дуже багатим
джерелом потенційних навчальних ресурсів. Та поки вчителі ще лише
готуються до викладання предмета з використанням комп’ютерів, учні вже
давно вчаться за допомогою Інтернету.

Сьогодні розробляється методика вивчення іноземних мов з використанням
ресурсів Інтернету. Існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови
лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з
підручником. Проте більшість учителів надають перевагу використанню
Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в
навчальний процес [2].

Розглядаючи питання щодо використання комп’ютера у навчанні іноземних
мов, можна виділити такі позитивні момент його впровадження:

– мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео
матеріали;

– дає можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід;

– сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися
інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи
професійного життя;

– підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;

– завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні
компетенції;

– забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам
учнів;

– пропонує автентичний і актуальний матеріал.

Інтернет як джерело додаткової інформації

Найпростіше використання Інтернету – це використання його як джерела
додаткових матеріалів для вчителя та учня. Це величезна
довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення
мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час
традиційного заняття. У цьому випадку використовується лише незначна
частина можливостей мпережі. Але навіть за такого використання вивчення
іноземної мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і
автентичну інформацію [6].

Використання Інтернету безпосередньо на уроці

Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час використання
його безпосередньо на уроці. Ідеальними умовами для цього є наявність
комп’ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет.

Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути
самоціллю. Насамперед, учителю необхідно дати відповідь на запитання:
для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний
Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі
інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які
можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та
власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих
текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти
містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань
учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні
мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів,
призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання,
письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики
тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності,
який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають
кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам
визначитися з добором матеріалу відповідної складності [3]. Організація
ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від
наступного:

– чіткого формулювання завдань;

– конкретних вказівок щодо їх виконання;

– добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції
учнів;

– вмілого використання часу і простору.

Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність
учнів, допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті
іноземною мовою. Вчитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує
допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за
часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були задіяні
протягом усього заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи
технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів.

Спілкування в Інтернеті

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне
спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в
режимі електронної пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це
створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою
телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими
класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних
міст, країн. У цьому випадку вчитель грає роль організатора роботи,
який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти
колективну відповідь.

Проведення Інтернет-проектів

gd•p5

них життєвих ситуаціях, сприяє розвитку комунікативних умінь та навичок
учнів.

Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких
відрізняються один від одного: WWW-проекти і E-mail-проекти.

WWW-проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання
якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім
результати свого пошуку. Тема проекту може відповідати темі підручника
або бути незалежною від неї. В будь-якому випадку вона має бути цікавою
для учнів.

Щоб провести проект, недостатньо лише сформулювати тему і забезпечити
учням можливість працювати в Інтернеті. Вчитель повинен підготувати
проведення проекту: сформулювати групи, визначити часові рамки проекту,
продумати, які матеріали, крім Інтернету, можуть бути використані
учнями, знайти необхідні адреси тощо.

Комунікацію електронною поштою краще за все проводити за допомогою
E-mail-проектів. Успішним проект може бути в тому випадку, якщо він
правильно сплановий, має цікаву тему і відповідає рівню знань учнів.

Зазвичай, E-mail-проекти проводяться за участю двох чи декількох груп
учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною,
а не рідною. У проведенні E-mail-проектів дуже важливим є етап
планування. Спочатку необхідно знайти партнерів і обговорити з ними
тему, потім обумовити часові рамки проекту. Необхідно вирішити, який
продукт заплановано отримати після закінчення проекту.

Перевагою E-mail-проектів є те, що комунікація іноземною мовою
відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти
створюються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та
отримати оцінку, а для партнерів-однолітків з метою передачі цікавої
інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню
мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови
[2].

Комп’ютерні навчальні програми

Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу
найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання.
Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому
потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня.
Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень
підготовленості учнів, але й індивідуальні психологічні характеристики
кожного учня. Принцип індивідуалізації у комп’ютеризованому навчальному
процесі з іноземної мови забезпечується наступними факторами:

– можливістю вибору індивідуального темпу роботи;

– індивідуальний способом керування навчальною діяльністю, застосування
різних за ступенем складності завдань з можливістю переходу до більш
складних чи навпаки більш простих варіантів роботи з програмою залежно
від успішності результатів;

– наданням індивідуального набору засобів підтримки навчання (довідники,
підказки, ключі);

– адаптацією форми навчального матеріалу до індивідуальних особливостей
сприйняття інформації конкретним учнем.

За допомогою сучасних комп’ютерних програм учні відчувають справжнє
занурення у живу мову, отримують безліч можливостей для вивчення та
запам’ятовування нових слів та мовних зворотів, а також для розвитку
мовленнєвих навичок.

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій,
не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання,
все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер
не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб
підтримки його професійної діяльності.

Список навчальних сайтів, які учитель французької мови

може використати в навчальному процесі

1. www.bonjourdefrance.com.

2. www.lesconet.net .

3. www.momes.net Pour les eleves de 6 a 12 ans. Ce site fourmille de
rubriques: repertoire de jeux, de comptine et de chansons, histoires
illustrees, activites, dictionnaire.

4. www.kazibao.com Ce site pour les eleves de 4 a 14 ans propose des
jeux, des actualites, des forums et des espaces de discussion.

5. www.mediajunior.com Ce site propose les exercices interactifs.

6. www.phosphore.com Le site pour l’enseignement de comprehension
ecrite.

7. www.paroles.net Les textes des chansons francaises.

8. www.cartables.net Un site cree par des enseignants plein de bonnes
idees et de ressources.

9. www.tv5.org Le site avec les textes des chansons et les fiches
pedagogiques.

10. www.epals.com Ce site propose toutes sortes d’adresses d’ecoles
qui desirent avoir des correspondants.

Список літератури:

Москалева И.С., Голубева С.К. Использование компьютерных технологий для
профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные
языки в школе. – 2005. – №1. – С.83-87.

Подопригорова Л.А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам
// Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С.25-31.

Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в
навчальних закладах. – 2004. – №1. – С.116-119.

Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні
і скрізь віки допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. –
№2. – С.98-100.

Bertin J-C. Des outils pour les langues ; multimedia et apprentissage. –
Paris : Ellipses, 2002.

Carmen Vera L’internet en classe de FLE. – Espagne : Pearson Education,
2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020