.

Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 10937
Скачать документ

Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових
класах

Одним з напрямів модернізації сучасної освіти є широке використання
компетентнісного підходу, що пов’язано з розширенням освітнього простору
за межі формальної освіти в паралельні структури системи безперервної
освіти і формуванням навичок діяльності у школярів в конкретних
ситуаціях.

Однією з основних проблем компетентнісного підходу є створення
загальноприйнятої методики формування ключових компетентностей,
визначення адекватних засобів їх реалізації. Даний підхід вимагає змін у
методиці навчання, оскільки формування компетентностей вимагає створення
певних навчальних ситуацій, що дозволяють учителю моделювати і
здійснювати ефективний контроль за діяльністю учня.

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти
зумовлюються зростаючими інтеграційними процесами, домінантними
складовими яких є нові інформаційні технології (НІТ).

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні
технології є просто необхідними.

Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є
випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досягнення якщо не
абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у
школі. У декого є заперечення філософського або практичного характеру.
Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп’ютерного
століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на
сьогоднішній день не існує.

Метою засідання базової школи « Використання мультимедійних засобів
навчання на уроках початкових класів» , тобто, нашого семінару, є
висвітлення мультимедійних технологій та обґрунтування доцільності
використання мультимедіа у початковій ланці освіти, ознайомлення
слухачів з системою використання мультимедійних засобів навчання
вчителями початкових класів.

Теоретичний модуль

Ознайомлення з поняттям «мультимедіа»

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору
є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів
інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального
матеріалу стає можливим залучити школярів до процесу пізнання як
суб’єктів навчальної діяльності. Разом з тим, впровадження
мультимедійних технологій в практику початкового навчання й досі
залишається на дискутивно-експериментальному рівні.

Поняття „мультимедіа” є багатогранним і посідає важливе місце в процесі
інформатизації освіти. „Мультимедіа” (від англ.. multi – багато і від
лат. мedia – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як
аналог терміну „засоби масової комунікації” (друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи,
включаючи Інтернет) . В загальноприйнятому визначенні „мультимедіа” – це
спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і
програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом,
мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й
відео .

У електронних тлумачниках «мультимедіа» визначається у різний спосіб: як
взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного
програмного забезпечення ; дані, які включають в себе різні форми
природної для людини інформації (звук і відео) ; одночасне використання
різних форм представлення інформації та її обробка в єдиному
об’єкті–контейнері .

Водночас, термін „мультимедіа” часто використовують для позначення
носіїв інформації, які дозволяють зберігати значні об’єми даних і
забезпечують достатньо швидкий доступ до них, наприклад CD – Compact
Disk, DVD – Digital VersatilelVideo Disk. Іншими словами, під терміном
„мультимедіа” можна розуміти й мультимедійну програму-оболонку, й
продукт, який створено на основі мультимедійної технології, й
комп’ютерне забезпечення. Разом з тим, мультимедіа – це окремий вид
комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну
візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення,
музика, відео фрагменти, анімація .

Визначення можливостей використання мультимедіа на уроках в початкових
класах

Працюючи над підвищенням якості освіти в початковій школі, ми спробуємо
знайти відповідь на питання: « Чи дозволяє використання мультимедіа
забезпечити виконання всіх вимог до сучасного уроку?»

Кожна з двох груп отримує конверт з надрукованими вимогами до проведення
якісного уроку. Працюючи групою, треба визначити які вимоги до
проведення якісного уроку можна виконати завдяки використанню
мультимедіа на уроці, а які ні. Відібрані твердження група прикріплює на
планшеті в дві колонки.

Дозволяє Не дозволяє

На роботу відводиться 5 хвилин. По закінченню роботи, доповідач від
кожної групи виходить з готовою роботою до стенду. Доповідач першої
групи озвучує кожне вибране групою твердження, два інші доповідача
підтверджують, або спростовують цю відповідь.

Висновок. Кожна група розв’язала це питання по – своєму. Це вказує на
необхідність ґрунтовного вивчення даного питання.

Ознайомлення з основними, спеціальними та програмними засобами
мультимедіа, засобами створення мультимедійних додатків

Докладніше розібратися нам допоможе випускник Ленінградського інституту
точної механіки і оптики Булигін Л.О.

(Виступ):

Історія появи комп’ютерів….

Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй
якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної
інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що
забезпечує інтерактивність – можливість безпосередньої взаємодії з
програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає
„живий” зв’язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням,
можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити
швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо.

Ураховуючи роль мультимедіа у навчанні, вважаємо за необхідне виокремити
такі його основні види : апаратні й програмні засоби.

Так, серед апаратних засобів розрізняють основні й спеціальні. До
основних засобів мультимедіа відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор,
маніпулятори (миша, клавіатура трекбол, графічний планшет, світлове
перо, тачпад, сенсорний екран, pointing stick, ігрові маніпулятори –
джойстик, геймпад). Зокрема, останнім часом особливої уваги заслуговує
використання в практиці навчання графічних планшетів (дигитайзер) –
пристрій для введення графічних зображень безпосередньо до комп’ютеру за
допомогою плоского ручного планшету й спеціального пера.

До спеціальних засобів відносяться приводи CD-ROM, TV-тюнери, графічні
акселератори, звукові плати, акустичні системи.

Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й
засоби створення мультимедійних додатків. Так, до мультимедійних
додатків навчального призначення можна віднести:
мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний
звіт;мультимедіа-доповідь; електронний журнал; віртуальний тур;
мультимедіа-видання; flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри, розміщені,
як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line);
мультимедіа-тренажери,; навчальні мультимедіа-системи; лінгвістичні
мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси.

Серед засобів створення мультимедійних додатків розрізняють: редактори
відео зображень, графічні редактори, засоби обробки звукової інформації,
програми для маніпуляції із сегментами зображень, програми для
реалізації гіпертекстів. Наприклад, на даний час існує знана кількість
редакторів відео зображень, якими вчитель може скористатись для
створення мультимедіа-додатка. Зокрема, Aurora Media workshop 3.4.42 –
програма, яка містить універсальний набір інструментів для виконання
основних операцій з відео й аудіо файлами; Free Video Dub – програма для
простого і швидкого редагування відео; Avidemux – програма для
редагування й обробки відео, конвертування файлів з одного формату в
інший; UVScreenCamera – програма для створення відео підручників,
демо-роликів і презентацій у форматі SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-
анімація із звуком. Крім того, UVScreenCamera дозволяє записувати
маніпуляції, які відбуваються на екрані (рух курсору миші, натискання на
клавіатурі тощо); Video Charge – програма для різання, склеювання і
конвертування відео і звукових файлів.

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової
школи вимагає врахування низки факторів:

· особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного
віку;

· особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

· дидактичний потенціал мультимедійних технологій, орієнтованих на
початкову школу;

· особливості використання мультимедіа у навчанні;

· вимоги до впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової
школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до
організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами;
ергономічні вимоги до мультимедіа продуктів; вимоги до змісту
навчального матеріалу в електронному ресурсі).

З огляду на зазначене, вважаємо доцільним застосування в практиці
початкового навчання окремих видів мультимедіа додатків:
мультимедіа-презентації, мультимедіа-видання.

Характерними є імітаційно-моделювальні програми, наприклад комп’ютерні
програми з імітації експерименту

Практичний модуль

Мультимедіа – презентації

Мультимедіа–презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення
навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато
вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту
і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації
надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з
об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на
екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє
створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується,
імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на
екрані .

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителеві зручно й
ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно
готувати завдання, підбирати навчальний матеріал. Що відповідає змісту
конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, учитель може
легко підготувати для молодших школярів навчальну презентацію з курсу «Я
і Україна. Природознавство» за темою «Земля – планета Сонячної системи».

Пропонуємо ознайомитись з уривком презентації. Презентація
використовувалась на уроці « Я і Україна. Природознавство » в четвертому
класі. Вчитель Лапіна Г. О.

( Презентація )

У традиційному навчанні підготовка зазначеного уроку викликає низку
труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні
елементи (обертання Землі навколо вісі відносно інших планет рідкісні
явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання
(сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн тощо). У
такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відео фрагменти,
які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної
мультимедіа-презентації.

( Фільм « Земля – планета Сонячної системи » )

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод
навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації
на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям .

Відомо (дослідження інституту Євро лінгвіст, Голландія), що більшість
людей запам’ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне
використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до
40-50%.

Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як
добре відомим програмним засобом – Microsoft PowerPoint, так і
спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow
та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко
виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно,
швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до
проекту текстові й звукові коментарі; створювати колажі із статичних
зображень; з легкістю завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо.
Створені Веб-альбоми можна розміщувати на шкільному сервері та
організовувати роботу молодших школярів з інформацією відповідно їх
навчальним можливостям.

Водночас, для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може
скористатися готовими програмними засобами, зокрема „Геометрія для самих
маленьких”, „Природознавство для самих маленьких”, „Астрономія для самих
маленьких”, „Географія для самих маленьких”, „Цікава хімія”, „Фізика для
самих маленьких” від „Берг Саунд” (Rip Galka); „Дитяча колекція –
Видатні митці світу”, „Земля та Всесвіт”, „Історія України”, „Рослини
нашої планети” (Наш Формат); „Маленький астроном”, „Природа й людина”,
„Питання про тварин”, „Світ природи. Цікаві матеріали про навколишнє
середовище” (Новий Диск) тощо.

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно
розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання
звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з
комп’ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що
дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність
її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку
індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до
навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також
дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової
теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу
цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з’являтися
визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних
можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований
для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення,
встигає розповісти більше.

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності
дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань.

Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником
самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і
підтримку.

Вважаємо, що створення та використання уроків-презентацій дає
максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить
незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати
за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу
атмосферу та настрій. Можна виділити наступні особливості даної
технології:

· якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

· зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;

· легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

· детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми
залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму
навчального матеріалу;

· достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого
місця учнів;

· значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

· зростання продуктивності уроку;

· встановлення між предметних зв’язків;

· можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів
інформатики і вчителів початкових класів;

· зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний
інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише
як засіб для гри.

Долучити дітей до світового банку знань – одне з найважливіших завдань
сучасної освіти. Тому використання комп’ютерної системи стає невід’ємною
складовою вивчення будь-якого предмета. Особливо цікавою є ця робота під
час опанування учнями курсу про рідний край, свою малу батьківщину.

Етапи роботи над проектом:

– об`єднання учнів у групи за інтересами;

– розподіл обов’язків у групі;

– пошук потрібного сайта, скачування знайденої інформації на електронні
носії, роздрук матеріалів для подальшої роботи кожної групи;

– пошук однолітків, які живуть в інших місцях для листування за
допомогою електронної пошти, обміну інформацією;

– пошук відповідей на тематичні питання, узагальнення результатів
досліджень і створення звітів у вигляді презентації, ілюстрування
малюнками, фото;

– підготовка «екскурсоводів» віртуального музею;

– презентація робіт.

a

оєрідними міні-телепроектами, цікавими для дітей, що створені на
доступному рівні та мають певне змістове та навчальне навантаження. Адже
сьогодні телебачення має суттєве значення в нашому житті ми не можемо
уявити себе без перегляду телевізійних передач. Діти також є
безпосередніми учасниками цього процесу. На жаль, читання художньої та
науково-пізнавальної літератури на у сьогоденні більше витісняється
телебаченням. Відсутність фільтрації всього, що бачать наші діти,
призводить до втрати духовності, моралі покоління, яке підростає. Тому,
одним із визначальних завдань вчителя сьогодні є потреба
продемонструвати, застосовуючи сучасні мультимедійні засоби навчання,
духовність буття нації.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення
матеріалу сприяє наступному:

– посиленню мотивації навчання учнів;

– вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку;

– зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної
культури учнів;

– підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних
технологій;

– демонстрації можливостей комп’ютера не лише як засобу для гри.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати
наступні дидактичні завдання:

– сформувати мотивацію до навчання взагалі;

– засвоїти базові знання з предмета;

– сформувати навички самоконтролю.

Використання мультимедіа – видань та готових програм

Електронні мультимедіа-видання можна визначити як засіб комплексного
інформаційного впливу на особистість.

В основу побудови електронних мультимедіа-видань покладено принцип
взаємного доповнення друкованого та комп’ютерного компонентів, коли з
одного боку, учень отримує можливість під час вивчення конкретної теми
працювати з таким звичним засобом, як книжка, а з іншого, – скористатися
найновішим інформаційним засобом – комп’ютером. У цьому разі
мультимедіа-видання забезпечують таке подання інформації, яке важко, а
іноді навіть неможливо відобразити в друкованому вигляді, наприклад,
анімаційну демонстрацію рідкісних явищ, процесів віддалених у часі або
на відстані тощо. .

Принципова відмінність електронних мультимедіа-видань від звичайних
електронних полягає в можливості їх інтерактивної реалізації, коли учень
може не тільки користуватися гіперпосиланням, але й активно втручатися в
хід подій, моделювати процеси. Крім того, невід’ємною частиною
мультимедіа-видань є звуковий супровід, відео – й анімаційні файли. Так,
звуковий ряд може синхронно супроводжувати включені у видання відеокадри
або анімацію. Водночас, анімація відіграє допоміжну роль, сприяючи
наочності опису відповідних процесів і кращому розумінню і
запам’ятовуванню. В результаті утворення асоціативних зв’язків
збільшується загальна швидкість сприйняття інформації школярами.

З урахуванням вікових особливостей молодших школярів, вимог до
використання інформаційних технологій у початковій школі серед
електронних мультимедіа-видань виокремлюємо:

– електронні навчально-наочні посібники;

– електронні енциклопедії;

– електронні атласи.

Електронний навчально-наочний посібник – електронне навчальне видання,
що містить сукупність наочних матеріалів, представлених засобами
мультимедіа. Його використання є ефективним при організації
репродуктивної роботи учнів, коли вчителю необхідно наочно підтвердити
або конкретизувати мовні повідомлення. Крім того, такі посібники є
доцільними при постановці вчителем навчальних проблем.

Так, використовуючи на уроках геометрії електронні навчально-наочні
посібники у вчителя з’являється можливість візуалізувати, наприклад,
тривимірні моделі геометричних фігур. Перевага використання таких
моделей полягає в можливості вільно маніпулювати об’єктами вивчення:
фото реалістично представляти 3D- моделі геометричних фігур (у
каркасному вигляді, у зафарбованому), що сприяє формуванню в учнів
цілісності представлення; вільно обертати 3D-модель в області перегляду;
змінювати масштаб моделей; вписувати моделі одна в одну; легко відміняти
дії, покроково зберігати й вносити зміни при необхідності; здійснювати
відеозапис процесу роботи, зберігати модель з метою створення
„навчальної колекції”. Здійснення відеозапису дозволяє зберегти у
відеофайл усі маніпуляції, які виконувались учнем або вчителем в
конкретний момент, а потім відтворити за допомогою відеоплеєра.
Наприклад, можна зафіксувати процес розв’язання задачі таким чином, щоб
згодом переглядати не статичний кінцевий результат, а сам процес
розв’язку від початку до кінця.

На даний час існує значна кількість електронних навчально-наочних
посібників, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку. Зокрема,
електронні навчально-наочні посібники від VIP. KM [http://vip.km.ru] з
природознавства, біології, геометрії, астрономії тощо.

Електронна енциклопедія – довідкове електронне видання основних
відомостей з однієї або кількох галузей знання та практичної діяльності,
систематизованих за різними ознаками, доповнених аудіо – та відео
матеріалами, програмними засобами пошуку і відбору довідкової
інформації. Такі електронні енциклопедії можуть стати у нагоді при
організації дослідницької роботи молодших школярів. Наприклад, „Дитяча
електронна енциклопедія Кирила і Мефодія” включає початкові, необхідні
для молодшого школяра поняття про світ і людину, про існуючі
цивілізації, історичні епохи, видатних діячів минулого і сучасного,
цікаві явища природи тощо й дозволяє молодшим школярам здійснювати
цікаві мультимедійні подорожі у „світ знань” й містить: 7650
енциклопедичних і довідкових статей й біля 5000 ілюстрацій; 200 статей
про видатних людей у біографічному словнику й 170 літературних творів
шкільної програми; 84 географічні карт, 25 мультимедіа-панорам, карту
зоряного неба, інтерактивні карти (регіони світу, тематичні карти тощо);
питання вікторини, розвиваючі ігри тощо.

Використовуючи у практиці навчання молодших школярів програму автора
Р.Саакянца „Енциклопедія Всезнайки” (Берг Саунд) дозволяє вчителю
організувати навчання проблемного характеру. Школярам можуть бути
запропоновані такі евристичні питання: „Чому світить Сонце?”, „Чому
кораблі не тонуть?”, „Звідки з’явилося життя на планеті Земля?” тощо.

Електронні посібники від VIP.KM

Енциклопедія Всезнайки

В процесі вирішення евристичних питань засобами мультимедіа в учнів
формується стратегія пошуку розв’язання окремих етапів проблемних
навчальних завдань.

Електронний атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення,
малюнки тощо) представлених в електронному вигляді з відповідними
засобами навігації, пошуку. Зокрема, інформаційно-картографічна система
„Україна та регіони” подає інформацію про Україну, її регіони та окремі
міста.

Перевага використання електронного атласу України полягає в тому, що
труднощі, які можуть виникнути у вчителя при підготовки до демонстрації
школярам навчального матеріалу (створення плакатів, збільшення
фотографій, підготовка символічного матеріалу, різноманітних пам’яток та
ін.) можуть бути легко усунені за рахунок наявності у електронному
ресурсі 36 тематичних карт України, які відображають її географічне
положення, унаочнюють природу та ресурси країни, довкілля тощо. Крім
того, 50 карт регіонів України, 250 фотоілюстрацій, загальні та
історичні відомості надають оперативний доступ до інформації, яка може
бути легко продемонстрована на інтерактивній дошці або на спеціальному
екрані за допомогою мультимедійного проектору, роздрукована на
кольоровому принтері для використання в якості роздавального матеріалу.

Мультимедіа – тренажери

Мультимедiа-тренажери – це навчально-тренувальнi програмнi продукти, якi
орiєнтованi на вiдпрацювання учнями певної вiкової категорії умiнь й
придбання навичок з конкретної дисциплiни. Вiдмiннiсть сучасних
тренажерiв вiд традицiйних полягає в можливостi iмiтувати рiзнi життєві
й навчальнi ситуації, використовуючи технології мультимедiа. Зокрема,
високоякiсну анiмацiю, тривимiрну (3D) графiку, музику МIDI (Мusiсаl
Instrumental Digitаl Interface), цифровий інтерфейс музичних
iнструментiв (стандарт, що дозволяє приєднувати до комп`ютера цифровi
музичні iнструменти) .

Перевага використання мультимедiа-тренажерiв у початковiй ланцi освiти
полягає в рiзноманiтностi варiантів iгрових навчальних завдань;
привабливості, виразностi форми подання матерiалу; наявностi рiзних форм
заохочення та наданнi мультимедiа-ресурсом своєчасної допомоги.
Використання в практицi початкового навчання мультимедiйних тренажерiв
забезпечує дiяльнiсний пiдхiд молодших школярiв до засвоєння i
закрiплення знань. Крiм того, використання мультимедiа-тренажерiв
дозволяє органiзовувати вiдтворення учнями знань, способiв навчальних
дiй, оволодiння певними вмiннями та опанування навичками в найбiльш
сприятливих для учнiв молодшого шкiльного вiку умовах – ігрових.

На даний час існує значний спектр мультимедiа-тренажерів, якi
орiєнтовані на учнiв молодшого шкiльного вiку та є широко доступними.
Такi тренажери дозволяють пiдтримувати базовi навчальнi дисциплiни.
Наприклад, для пiдтримки курсу математики можна скористатися програмними
продуктами “Алiк цікава математика” вид компанiї “Руссобит-М”,
“Математичний конструктор” (1С), “Мишка Мія, поспiшає на допомогу”
(Новий диск), “Тiм i Том на пiвнiчному полюсi”. Для организациії урокiв
з образотворчого мистецтва — “Учись малюючи” (Акелла), “Мишка Мія, юний
дизайнер” (Кutoka Interaktive Ink) та iн. Органiзуючи уроки з
украiнської мови учитель може скористатися “дитячим тренажером
грамотностi” (Сорока Бiлобока). Зокрема, “дитячий тренажер грамотностi”
— це цiкава навчальна гра для школярiв початкових класiв, використання
якої на практицi дозволяє значно пiдвищити рiвень знань учнiв з
украiнської граматики, закрiпити знання українського алфавіту.
Використовуючи програмний продукт “Українська абетка” (Сорока Бiлобока),
школярi мають можливiсть в iгровiй формi закрiпити знання укранської
абетки. Яскравi малюнки, цiкавi вiршики та скоромовки сприятимуть
збільшенню словникового запасу, а також розширенню кругозору учнiв. З
метою органiзувати вiдтворення школярами знань з росiйської граматики
учитель може скористатися програмним продуктом “Захоплюючi зошити”
(Сорока Бiлобока).

Характерною рисою НIТ є те, шо вони надають практично необмеженi
можливостi для самостiйної та спiльної творчої дiяльностi вчителя та
учнiв. З авторитарного носiя iстини вчитель перетворюється на учасника
продуктивної дiяльностi свох вихованцiв та за допомогою комп’ютера
створює спритливе середовище для формування власного iнтелекту.

Невiд’ємною закономiрнiстю вивчення дидактичних умов для застосування
засобiв навчання є врахування особистiсних якостей учня молодшої школи,
рiвня керiвничої компетентностi вчителя в умовах середовиша у системi
«учень — вчитель — засiб навчання».

У початкових класах. особливо в першому і другому, повинні
продовжуватися напрями й дошкiльногорозвитку: прiоритетнiсть виховних
завдань, цiлiсностi впливу на дитину на основi взаємозв’язку навчальної
пiзнавальної діяльностi, використання грi та працi у навчанні,
цiлеспiрямованого розвитку сенсорних умiнь, вправностi йкоординованостi
рухiв, гостроти зору, уяви, саморегуляцi поведінки i
загальномовленнєвого розвитку.

Для учнів молодшого шкiльного вiку характерними є рiзниця в
темпераментi, вольових та емоцiйних рисах, особливостей розумової
дiяльностi, здiбностей, переважаючий розвиток наочно-образної пам’ятi,
осмислене запам’ятовування. Разом iз цим у молодшому шкiльному вiцi є
наявними необхiднiсть у постiйному закрiпленнi вмiнь i навичок, високий
авторитет учителя та його вiдповiдальна роль у формуваннi вищезазначених
якостей молодшого школяра .

Застосування комп’ютерiв на уроках іноземної мови значно пiдвищує
iнтенсивність навчального процесу, засвоюється значно бiльшакiлькiсть
матерiалу, нiж при традицiйному навчаннi. Крiм того, цей матеріал
закрiплюється мiцнiше.

Пропонуємо вам фрагмент уроку англійської мови.

( Фрагмент уроку англійської мови)

Вважаємо доцільним використання мультимедіа – тренажерів найбiльш
ефективним ібагатофункцiональним засобом, що iнтегрує в собi могутнi
розподiленi освiтнi ресурси, може забезпечити формування i прояв
ключових компетенцiй учня, насамперед, iнформацiйної i комунікативної.

Структурування матеріалу створення мультимедіа – каталогів

Новiтнi iнформацiйнi технологiї в навчаннi дозволяють активнiше
використати науковий йосвтнiй потенцiал провiдних унiверситетiв
йiнститутiв, залучати кращих викладачів до створення курсiв
дистанцiйного навчання, розширювати аудиторiю тих, якихнавчають. За
кордоном використання ресурсiв нтернету в освiті вже має багатий досвiд
завдяки тому, що в глобальних мережах можливо знайти будь-яку нформацію.
Умовно позначимо інформацiйнi ресурси для освтнiх цiлей: електроннi
(мультимедiйнi) пiдручники, дистанцiйні курси навчання; довiдковi
матерiали (словники, енциклопедiї, бази даних, кари й т.п.); електроннi
бiблiотеки текстової, графiчної, звукової нформацiї йвідеоiнформації;
віртуальнi музеї, виставкий іншi наочні матерiали; методичні матерiали
для вчителiв.

Матерiал можна структурувати по сторiнках, що вимагає поетапного
логічного підходу, полегшує планування.

Після заняття файли можна зберегти на вашому комп’ютері або в шкiльнiй
мережi, щоб учні завжди мали доступ до них. Файли можна зберегти в
початковому виглядi або такими, якими вони стали наприкiнцi заняття
разом з доповненнями. Їх можна використовувати також пiд час перевiрки
знань учнiв.

(Зразки робіт)

Впровадження мультимедiа в освiту пiднiмає навчання на якiсно новий
рiвень за рахунок використання в мультимедiа-ресурсах рiзних способiв
подання iнформації (високоякісна графiка й анiмацiя, вiдео- i звуковий
супровiд текстiв). Це зумовлює необхiдність подальшогорозвитку
розроблених теоретичних положень щодо використання мультимедіа на уроках
в початкових класах.

Мультимедiйні технологiї навчання надають можливості учителю для
досягнення дидактичної мети застосовувати як окремi види навчальної
роботи, так i будь-який їхнiй набiр, тобто спроектувати навчальне
середовище. Орiєнтованi на вчителя iнструментальні засоби дозволяють
йому оперативно поновлювати змiст навчальних i контролюючих програм
вiдповiдно до появи нових знань i технологiй. Вчитель одержує додатковi
можливостi для пiдтримки i спрямовування розвитку.

Також комп’ютер бере на себе дуже велику частину рутинної, тривалої для
вчителя роботи, вивiльняючи йому тим самим час для творчої роботи.
Комп’ютер використовується як допомiжний засiб для ефективного
розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. 3містом засвоєння
в навчальнiй програмi цього типу є додаткова iнформацiя, iнструкцiї,
обчислювальнi операцiї, демонстрацiї тощо. Комп’ютер може бути засобом,
на який покладено вирiшення окремих дидактичних завдань при збереженнi
загальної структури, мети i завдань безмашинного навчання. При цьому сам
навчальний эміст не закладасться в комп’ютер. Використовуючи комп’ютер
можна ставити i вирiшувати новi дидактичн завдання, що не розвязані
традицiйним шляхом.

Комп’ютер забезпечує i всебічний контроль за навчальним процесом. При
використаннi комп’ютера для контролю досягається i більша об’єктивнiсть
оцiнки, оскільки відбувається одночасна перевiрка знань усiх учнiв.
Необхідно також зазначити, що комп’ютер нiвелює такий негативний
психологiчний фактор, як відповiде боязнь. Пiд час традицiйних занять
рiзнi фактори такi, як дефект вимови. Страх зробити помилку, невмiння
вголос формулювати свої думки, можуть завдати учневі проявити свої
реальнi знання. Залишаючись наодинцi з комп’ютером учень, як правило, не
вiдчуває нiяковостi і старається проявити максимум своiх знань.

( Фрагмент тестової перевірки знань)

III. Рефлексія

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

Слухачам пропонується зайняти позицію і показати цим своє ставлення до
використання мультимедіа на уроках.

( Кожен слухач підходить до стенду «Моя позиція » і стає поруч з обраною
ним відповіддю на питання:

«Чи дозволяє використання мультимедіа на уроках підвищити якість
навчання?»

«Не визначився»

«Дозволяє» « Не дозволяє»

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020