.

Використання методу моделювання при навчанні студентів та учнів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2289
Скачать документ

Реферат на тему:

Використання методу моделювання при навчанні студентів та учнів

 

При переході загальноосвітніх шкіл на 12-річне навчання планується, що
школа виконає своє головне завдання – своїм випускникам завершену
загальну освіту. Це дасть можливість розв’язати проблему допрофесійної
підготовки учнів у відповідності з їх нахилами й здібностями. Хімія є й
залишається однією з фундаментальних наук у структурі змісту шкільної
освіти. Основою змісту шкільної хімічної освіти є система знань про
речовини, їх будову і властивості. За останні десять років у методиці
навчання хімії є велика кількість позитивних знахідок, які здатні
забезпечити високий рівень знань.

Як вказується в працях Р.Г.Іванова та А.А.Каверіна (1,2) оновлення
змісту шкільної освіти має бути спрямоване на:

1.          Підвищення значення методологічної складової, яка передбачає
включення загальнонаукових методів пізнання в хімію.

2.          Прикладне спрямування вивчення наукових основ хімічного
виробництва та практичній орієнтації навчального експерименту.

3.          Загальнокультурний компонент освіти.

Такий підхід до хімічної освіти вимагає застосування новітніх методів
навчання, до яких належить метод моделювання за допомогою комп’ютера.
Розуміння процесу моделювання ще тільки викристалізовується у науці. За
останній період “понятие модели проникло почти во все науки и везде
приобрело тот или иной специфический оттенок” (3,16). Комп’ютеризація
шкіл дала можливість ввести метод моделювання у навчальний процес із
багатьох дисциплін і, зокрема, із хімії.

Використання сучасної електронно-обчислювальної техніки, а також нових
засобів навчання підвищує ефективність процесу вивчення дисциплін.

Питання введення комп’ютерного моделювання у навчальний процес є
актуальним, оскільки сприяє збільшенню частки самостійної роботи учнів у
навчальному процесі.

Термін “модель” походить від латинського “modulus”. В українській мові
використовується у значенні “взірець”.

Модель, як правило, відіграє роль засобу, що допомагає у поясненні
певної системи. Модель може бути або копією об’єкту, або його складовою.
Одночасно з цим модель є і засобом осмислення реальної дійсності.

Під моделюванням розуміють метод опосередкованого практичного або
теоретичного оперування об’єктом, при якому використовується допоміжний
квазіоб’єкт (модель), який відповідає об’єкту, що вивчається. Метод
надає інформацію про моделювання та об’єкт, що моделюється.

Метод моделювання універсальний, що дозволяє використовувати його в усіх
галузях наукового пізнання.

Одним із головних елементів необхідних для ефективного розв’язання
складних завдань є побудова та відповідне використання моделі.
Розрізняють такі функції моделей, як засобу:

–         навчання;

–         осмисленої дійсності;

–         тренування;

–         інструменту прогнозування (2,10).

Як показали наші дослідження, для того, щоб студенти й учні оволоділи
моделюванням, як методом наукового пізнання, недостатньо лише ознайомити
їх із науковим трактуванням поняття моделі та моделювання. Необхідно,
щоб студенти й учні самостійно будували ці моделі, самі вивчали об’єкти,
явища, використовуючи метод моделювання. Можливості для оволодіння
методом моделювання надаються студентам, майбутнім вчителям хімії на
заняттях із курсів “Інформатика” та “Методика хімії”. Одержані знання
вони використовують при роботі в школі.

В діяльності студентів метод моделювання використовується в три етапи:
побудова моделі; дослідження моделі за допомогою комп’ютера; аналіз
результатів дослідження.

Кожний етап володіє своїми особливостями.

Етап І. Побудова моделі.

На цьому етапі необхідно провести системний аналіз: виділити умови,
ввести позначення, знайти взаємозв’язок між складовими моделі, знайти
закономірності.

Етап ІІ. Дослідження побудованої моделі з використанням комп’ютера.

На цьому етапі складається програма, яка враховує вхідні й вихідні
параметри, проміжний контроль.

Етап ІІІ. Аналіз та перевірка якості засвоєння знань (з використанням
для порівняння тексту підручника).

Моделі використовуються як:

–         джерело інформації при початковому вивченні матеріалу;

–         об’єкт дослідження;

–         закріплення й розвиток знань;

–         контроль знань;

–         підсилення доступності сприйняття;

–         створення проблемної ситуації.

X

c

Моделі повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні бути:

–         доступні для виготовлення;

–         прості за побудовою;

–         безвідказні у роботі;

–         естетичні за виглядом;

–         розраховані на довгий строк використання.

На даному етапі розвитку освіти в літературі все частіше висловлюються
думки про те, що вчитель-предметник повинен володіти комп’ютерною
грамотністю. Ось чому проблема підготовки вчителів хімії, які добре
володіють комп’ютером, вміють складати програми, або тільки потребують
допомоги від програміста, так гостро постала сьогодні.

В курсі хімії загальноосвітньої школи моделюючі комп’ютерні програми
використовуються в кожній темі. Ми особливу увагу звертаємо на теми,
пов’язані з виробничими процесами, з дією апаратів, де необхідно знати
принципи їх роботи. Це виробництва чавуну, сталі, алюмінію, мінеральних
добрив, цементу.

Методика викладання тем підпорядкована спільній схемі.

Для кожної теми розробляється сценарій. Він містить опис кадрів, що
чергуються, а також тих змін у них, що мають відбуватись.

Сценарій – це проект програми, в який програміст може вносити зміни,
пов’язані з особливостями реалізації програми. Але основні дидактичні
питання вирішуються у процесі написання сценарію.

До сценарію висуваються певні вимоги:

1.        Опис кадрів повинен бути:

а) чітким, лаконічним;

б) викликав рівнозначне розуміння їх змісту й композиції.

2.        Сценарій повинен включати

а) усі можливі способи реакції машини на дії учня;

б) передбачення максимуму зручностей при роботі із програмою.

По формі сценарій являє собою опис кожного кадру, дій працюючих і
реакцій комп’ютера. Кадри бажано нумерувати. Сценарій у програмі
формуючого типу складається з таких компонентів: ввідної , основної та
підсумкової частин.

Ввідна частина включає титульний лист, формулювання мети й завдань,
правила роботи з програмою та іншою довідковою літературою.

Формулювання мети включається у зміст ввідної частини, оскільки
усвідомлення учнями мети – необхідна умова успішної роботи з програмою.

Опис завдання – це стислий зміст тих дій, які виконуються за програмою.
Завдання можуть бути різного ступеня складності.

Правила роботи з програмою можуть включати пояснення способів відповіді
на запитання.

Основну частину складають “робочі кадри”. Кожний з них моделює конкретну
ситуацію. Зображення на екрані дисплея можуть бути виражені знаками
трьох видів:

1.        Зображення копії.

2.        Схематичне зображення об’єкту.

3.        Абстрактні зображення.

В темі “Електроліз” нами використовувались перші два види моделей, хоч в
інших темах ми віддавали перевагу абстрактним зображенням.

Остання частина сценарію – підсумкова, повинна допомогти учням зробити
висновки із результатів своєї роботи з програмою. Вона може бути якісною
або кількісною. В першому випадку подається аналіз помилок, їх причини,
в другому – тільки кількість допущених помилок.

Наведемо результати формуючого експерименту по впровадженню імітаційного
моделювання при вивченні теми “Електроліз”.

Педагогічні дослідження проводились в Дунаєвецькій ЗОШ Хмельницької
області. В експерименту прийняли участь 54 учня 9-х класів.

Класи були поділені на контрольний і експериментальний.

В контрольному класі тема “Електроліз” викладалась за традиційною
технологією. На наступний урок була проведена контрольна робота в обох
класах із даної теми. В експериментальному класі на всі питання
відповіли 5 учнів. На три питання з чотирьох можливих відповіли також 5
учнів. Шість учнів дали відповідь на два питання, а два учні дали
відповідь тільки на одне питання. Ми визначали успішність за формулою:

, де:

K – коефіцієнт успішності,

N1 – кількість правильних відповідей,

N2 – кількість всіх питань.

N2 = 18 * 4 = 72, тоді

В контрольному класі три учні відповіли на всі запитання, три – на три
питання, вісім – на два та чотири – на одне питання.

Порівняльний аналіз доводить ефективність використання моделювання у
процесі навчання. Систематичність у використанні методу моделювання
підвищує інтерес, а відповідно й ефективність, до вивчення хімії.

 

Література

Иванова Р.Г., Каверина А.А. Об основных направлениях обновления
химического образования при переходе к двенадцатилетней школе. // Химия
в школе. – 2000. – №3. – С.2-5

Кедров Б.М. Моделирование в теоретической химии. – М.:Наука, 1975. – 175
с.

Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М., 1968. – 186
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020