.

Виховний вплив колективу. Учнівське самоврядування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 8306
Скачать документ

Реферат на тему:

Виховний вплив колективу.

Учнівське самоврядування

1. Органи учнівського самоврядування

Органи колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени
колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти
доручення між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати
та об’єднувати роботу всіх первинних осередків.

Структура шкільного учнівського самоврядування не є стандартною.

Постійний орган учнівського колективу в багатьох школах — учнівський
комітет, під керівництвом якого в системі самоврядування діють комісії з
представників класів:

1) навчальна (облік відвідування; керівництво роботою навчальних
кабінетів, гуртків, наукових товариств; організація огляду знань,
підготовка та проведення олімпіад, конкурсів, предметних вечорів тощо);

2) трудова (обладнання майстерень та кабінетів, організація таборів
праці та відпочинку, створення кабінетів профорієнтації, організація
трудових справ та ін.);

3) господарська (організація самообслуговування, облік збереження майна,
дрібний і поточний ремонт, упорядкування території);

4) дисципліни та порядку (організація та контроль за чергуванням, випуск
«Блискавок», боротьба за дотримання учнями правил поведінки);

5) санітарна (виставлення оцінок за чистоту, піклування про зовнішній
вигляд учнів, боротьба за дотримання санітарно-гігієнічних вимог тощо).

У школі можуть бути й інші органи самоврядування, що працюють під
керівництвом відповідних комісій: рада з туризму, рада навчального
кабінету, рада фізкультури.

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування необхідні
відповідні умови. По-перше, подолання формалізму в діяльності
учнівського самоврядування і педагогічного керівництва ним. Воно має
займатися конкретними справами, з його рішеннями повинен рахуватися і
педагогічний колектив, і дирекція школи, і не вважати їх дитячими
забавами. По-друге, залучення членів самоврядування до процесу оновлення
змісту діяльності школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі
учнів. Вони повинні активно допомагати педагогам у використанні нових
форм виховної роботи з учнями, національних традицій, включатися у
виховну роботу із запобігання і подолання серед школярів куріння,
вживання алкоголю і наркотиків. По-третє, надання самоврядуванню
реальних прав і обов’язків. Слід чітко визначити, за які ділянки
шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які
конкретні права та обов’язки має кожен його член. По-четверте, підбір до
органів самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського колективу.
Члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для вихованців у
ставленні до своїх учнівських обов’язків. По-п’яте, прагнення до
розширення цих органів. За таких умов зростає кількість вихованців, які
підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів
прищеплюється смак до суспільне корисної діяльності, створюються
можливості для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених
до громадської роботи вихованців виявляються нові сторони їх
особистості, які знайшли простір для свого розвитку. По-шосте, повага
педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів,
ненав’язування учням своєї волі у справах, які є компетенцією
самоврядування. По-сьоме, кваліфікована, тактовна педагогічна допомога
учнівському активу, навчання його складної справи управління. По-восьме,
практикування в дитячому колективі зміни функцій керівника і підлеглого.
Тривале перебування школяра на керівній посаді може призвести до
формування у нього небажаних якостей (зверхності, зазнайства та ін.).
Тому педагогічно доцільно, щоб у роботі органів учнівського
самоврядування брало участь якомога більше учнів, щоб воно постійно
оновлювалося. Це дасть змогу значній частині школярів набути
організаторських навичок. По-дев’яте, систематичне звітування членів
самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль
за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим
зловживанням становищем у колективі.

Перед кожним класним керівником постає важливе завдання — сформувати
надійний актив, який став би його помічником в усіх справах класу,
виявив би належну активність у роботі, був би взірцем для інших у
навчанні, праці й поведінці. Актив колективу — це передусім члени
органів самоврядування (ядро активу), а також рядові члени колективу.

Кандидатури до дитячого самоврядування детально вивчають, підбирають
тих, хто користується в учнів авторитетом, вимогливий до себе й до
інших, принциповий в оцінці поведінки своєї і товаришів. Ураховують
також імпульсивність, легку збудливість, які виявляються в учнів у формі
неврівноваженості, невміння володіти собою. Такі активісти школи
намагаються вирішити конфлікт або вплинути на товаришів не силою
переконання, а криком, погрозами, що призводить до нових конфліктів,
негативно позначається на авторитеті органів самоврядування. Члени
активу повинні усвідомити, що вони не мають особливих прав і привілеїв,
на них покладено додаткові обов’язки і, отже, їм виявлено довіру.

Хоч би які функції виконував активіст, його треба навчити самостійно
мислити, аналізувати й оцінювати конкретну ситуацію з громадянських
позицій, приймати розумне рішення. Тому під час обговорення конкретних
питань допускаються дискусії, прислухаються до пропозицій активістів,
довіряють членам самоврядування втілювати в життя не тільки свої поради,
а й пропозиції активу.

Особливу увагу в роботі з активом звертають на вміння аналізувати
поведінку і вчинки тих, хто часто порушує дисципліну і шкільний режим.
Він повинен замислюватися над причинами їх пасивного ставлення до
навчання і праці. Водночас наголошують, що завдання кожного активіста —
допомагати таким учням, спираючись на їхні позитивні якості, залучати їх
до громадського життя колективу.

Учитель повинен вміло використовувати і такий важливий орган учнівського
самоврядування, як збори колективу класу. Раціональна їх організація —
могутній чинник зміцнення учнівського колективу і важливий засіб
виховання в учнів високих моральних якостей: почуття честі й обов’язку,
сміливості та мужності, принциповості й відповідальності за свої вчинки,
вміння самостійно аналізувати питання, підпорядковувати особисті
інтереси суспільним, сказати правду у вічі та вислухати справедливу
критику товариша.

Учнівські збори класу можуть стосуватися найрізніших аспектів життя
колективу. Найчастіше їх присвячують питанням повсякденного життя:
організації допомоги кому-небудь із школярів, обговоренню заходів щодо
поліпшення успішності та зміцнення дисципліни, підготовці до
культурно-масового заходу, випуску журналу, підсумкам навчальних занять
за семестр або рік та ін. Особливо важливими є збори, присвячені
хвилюючим питанням сучасності, визначним історичним подіям, досягненням
у галузі державотворення, питанням морального виховання.

Звісно, в усіх випадках слід зважати на вік учнів, їх підготовленість і
розвиток. Слід домагатися того, щоб питання, які розглядаються на
зборах, були близькі, зрозумілі дітям, цікавили їх. Ідейність і
цілеспрямованість зборів не повинні випадати з поля зору вчителя.

Періодичність проведення класних зборів залежить від конкретних умов
роботи класу. В окремих випадках, особливо коли тільки знайомляться з
класом, починають згуртовувати його, збори проводять частіше. Коли
колектив зміцніє, налагодяться стосунки між класним і загально-шкільним
колективом, класний керівник вивчить клас, такі збори збирають рідше. У
зв’язку з непередбаченою подією в класі, яка потребує негайного
обговорення, проводять термінові непланові збори.

Особливу увагу звертають на класні збори в 4—6 класах, коли учні
тільки-но залучаються до нової форми суспільного життя. На цьому етапі
доводиться зупинятися на дрібних, часто організаційних питаннях, вчити
їх готувати збори, організовано вести їх, фіксувати прийняті рішення,
стежити за їх виконанням. Усі ці питання, нерідко технічного характеру,
мають вагоме виховне значення, бо привчають школярів серйозно ставитися
до керівного органу учнівського колективу, поважати його рішення,
дисципліновано поводитися під час його виконання.

Учням старших класів надається більше самостійності як у складанні
порядку денного зборів, так і в їх проведенні. Завдання класного
керівника — своєчасно помітити питання, що найбільше хвилюють учнів,
допомогти ґрунтовніше підготуватися до їх обговорення на зборах,
тактовно наполягати на правильному їх вирішенні.

Наприклад, у школі-гімназії юридичного профілю № 47 м. Запоріжжя висока
управлінська культура забезпечується передусім дотриманням членами
учнівського самоврядування таких правил:

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті.

3. Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш — не буде ідей.

4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно — повтори.

5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. і; 6. Чітко
втямиш — краще зробиш.

7. Погодився легко — не означає сприйняв глибоко.

8. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватися.

9. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і
дружбою.

10. Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його виконувати.

11. Будь-яке діло вінчає результат. Не соромно помилятися. Соромно не
вміти і не бажати виправитися.

12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.

13. Твори, фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання рішень.

14. Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно і можна
вирішити сьогодні.

15. Прийняв рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй! Довіряючи —
перевіряй! Перевіряючи — допомагай! Допомагаючи — не підміняй!

Співпраця керівництва школи з учнівським самоврядуванням передбачає:
відмову від адміністративного характеру управління; в своїй основі —
повагу до особистості школяра; особливу організацію діяльності, яка
породжує у школярів потребу в самоврядуванні; конкретну методику
залучення учнів до процесу творення; дружні, товариські, довірливі
стосунки між педагогами й учнями; захищеність школярів від приниження,
звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати
участь у діяльності; унеможливлення примусу до діяльності; впевненість у
досягненні мети; створення інтелектуального тла колективу; колективний,
спільний аналіз загальної роботи; звільнення від звички мовчати.

Розроблено також відповідні умови, які забезпечують ефективність
діяльності учнівського самоврядування: аналіз діяльності учнівського
самоврядування як його ланки і частини педагогічного процесу; визначення
основних напрямів співпраці; доброзичлива вимогливість і піклування про
учнів, педагогів; управління стосунками між педагогами й учнями;
корекція діяльності педагогів, що співпрацюють з різними видами
самоврядування; довіра до самоврядування; підтримка за будь-яку ціну
ініціативи з боку самоврядування; стимулювання через схвалення й
узгодження адміністративної дії (наказу) з органами самоврядування;
недирективні бесіди з довіреними особами учнівського самоврядування;
інформування самоврядування у школах про перспективи розвитку школи.

Нерідко в роботі з учнівським самоврядуванням припускаються таких
типових помилок: дотримання традицій адміністративно-наказової
педагогіки, відсутність бажання і вміння співпрацювати з учнівським
самоврядуванням; ігнорування прав і обов’язків органів самоврядування,
їх думки при розв’язанні найважливіших питань життя колективу школи;
нерозуміння своїх функцій і функцій учнівського самоврядування;
упереджене ставлення до членів учнівського самоврядування, відсутність
терплячості й витримки у стосунках з членами учнівського самоврядування
тощо.

В американських школах особливу увагу звертають на організацію способу
життя учнів, який сприяв би їх моральному розвиткові. У багатьох школах
діють спеціальні правила «Діти навчаються, як їм жити»:

«Якщо діти живуть в умовах постійної критики, вони навчаються
засуджувати;

якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильства;

якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе;

якщо дітей постійно соромлять, вони навчаються відчувати постійну
провину;

якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терпимості;

якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі;

якщо дітей хвалять, вони навчаються самоповаги;

якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути
справедливими;

якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти;

якщо діти живуть з визнанням, вони навчаються дружелюбності.

Вони навчаються знаходити любов до землі»1.

2. Виховний вплив колективу

Виховний вплив колективу здійснюється в багатьох напрямах. Передусім він
реалізується у колективній діяльності учнів. У спільній діяльності видно
успіхи та невдачі кожного вихованця, їх причини. Згуртований колектив
одразу ж вживає необхідних заходів: схвалює або засуджує діяльність
учня. Успіхи кращих стають прикладом для наслідування.

У процесі різних видів діяльності в дитячому колективі встановлюються
міжособистісні зв’язки і взаємини.

Науковими дослідженнями виявлено три найпоширеніші моделі розвитку
взаємин між особистістю і колективом: 1) особистість підкоряється
колективу (конформізм); 2) особистість і колектив перебувають в
оптимальних стосунках (гармонія); 3) особистість підкоряє собі колектив
(нонконформізм). У кожній з цих моделей виділяють багато ліній
взаємовідносин, наприклад: колектив відштовхує особистість; особистість
нехтує колективом; співіснування за принципом невтручання та ін. Кожен
вид стосунків по-своєму впливає на формування особистості в колективі.

На думку В. Сухомлинського, висока виховна ефективність взаємовідносин
між особистістю і колективом досягається, якщо «це гуманні, людські
взаємини між учнями, між вихователями і вихованцями, і на цій основі
єдині поняття про добро і зло»1.

Для гуманних стосунків між членами колективу характерний постійний
дружелюбний тон, увага один до одного, готовність допомогти товаришеві.
У такому колективі всі вихованці відчувають себе частиною цілого, немає
«ізольованих», відкинутих, групового егоїзму та групової поруки. Це
сприяє формуванню гуманної людини, хорошого товариша, друга.

Виховний вплив колективу залежить також від становища учнів у системі
внутріколективних взаємин, від ставлення до первинного колективу.

Виходячи з цього, А. Розенберг виділяє чотири групи дітей, підхід до
виховання яких потребує певної диференціації.

Перша група — учні, які цілковито віддані своєму колективу, легко
підкоряються його вимогам, сумлінно ставляться до своїх учнівських
обов’язків і дбають про відповідне ставлення до них усіх членів
колективу.

Друга група — школярі, переважно віддані колективу, виявляють активність
та ініціативу у громадській роботі, але не вирізняються пізнавальною
активністю, не завжди відповідально ставляться до навчання.

Третя група — учні, які ретельні у навчанні, беруть активну участь у
громадській роботі, претендуючи на авангардну роль у колективі, проте
підтримкою і повагою його членів не користуються, оскільки охоче
виконують тільки ті доручення, які підкреслюють їх зверхність у класі,
їхні здібності та вміння.

Четверта група — учні, які не визнають вимог колективу, не дорожать його
інтересами, байдужі до його життя. Ці школярі недисципліновані,
негативно ставляться до навчання, до участі в громадському житті.

Вагому роль у вихованні особистості в колективі відіграє громадська
думка. Вона впливає на учня не лише під час зборів колективу або через
критику в стінній газеті, а й у щоденному його житті та діяльності. У
згуртованому колективі учні засуджують негідні вчинки товаришів, не
чекаючи зборів.

Важливим засобом виховання особистості в колективі є критика і
самокритика. Критика допомагає позбутися недоліків у поведінці,
запобігти можливим негативним вчинкам. Справедлива, доброзичлива критика
спонукає порушника до роздумів і усвідомлення неправомірності своєї
поведінки, до самокритичності.

Правильно поставлене колективне виховання передбачає розумне поєднання
самостійного розвитку особистості з урахуванням потреб колективу.
«Природа дитини егоїстична, — писала Софія Русова, — і цей егоїзм
необхідний для найкращого розвитку її індивідуальності. Виховання не
мусить знищувати у малої дитини інстинкту егоїзму, без нього дитина не
розвивається в справжню людину, а в якусь солодку сентиментальну істоту.
Але разом з розвитком індивідуальності мусить складатися гуртова
свідомість, громадське єднання, свідомість своїх відносин і своїх
обов’язків до колективу».

Виховний вплив колективу на його членів посилюється за розумного
поєднання педагогічного керівництва зі створенням умов для вияву
вихованцями самостійності, ініціативи, самодіяльності, якщо колектив
дбає про утвердження відносин співпраці вчителя й учнів. У таких
колективах ролі його учасників адекватні їх можливостям, контроль за їх
діяльністю переростає у самоконтроль, а сам колектив терпляче ставиться
до недоліків його членів. Важливо забезпечити своєчасне педагогічне
втручання у формування стосунків між членами колективу, створення
тимчасових об’єднань з переведенням до них вихованців, у яких не
склалися нормальні стосунки в первинному колективі, змінюваність
характеру і видів колективної діяльності, що дає змогу прилучати учнів
до нових стосунків.

Розглядаючи колектив як засіб виховання, на думку М. Красовицького,
треба відкинути такі погляди радянської педагогіки: а) політичне
втручання у життя шкільного колективу, у зміст його діяльності; б)
абсолютизування кожного положення або елементів досвіду А. Макаренка без
урахування особливостей часу і критичного аналізу нашої виховної
практики; в) нереальні та безперспективні спроби втілювати у практику
всю систему А. Макаренка; г) положення про те, що колектив є єдиним
інструментом виховання; ґ) колективну відповідальність за вчинки окремої
особистості; д) беззастережне підпорядкування інтересів особистості
інтересам колективу, доведення особистості у разі конфлікту з колективом
до морального знищення; е) про перевагу колективної думки над думкою
особистості при вирішенні тих чи тих питань життя колективу; є)
обмеження свободи дитини у таких сферах, як участь у певних виховних
заходах, форми і об’єкти спілкування, політичні погляди, світоглядні та
релігійні цінності, хобі тощо; ж) заорганізованість життя дітей у школі,
намагання обплутати учнів такою системою виховних заходів, щоб вони
перебували під постійним педагогічним впливом упродовж усіх навчальних
та вихідних днів; з) обговорення в колективі будь-якого вчинку
особистості.

Рішуче відкидаючи гіпертрофованість принципу виховання «в колективі й
через колектив», М. Красовицький вважає за необхідне зберегти усе
найкраще, що виправдало себе у виховній практиці педагогів-гуманістів:
а) головною метою формування та діяльності дитячого колективу є
особистість, її здібності, інтереси, потреби, розкриття творчого
потенціалу; б) необхідно зберегти й розширити реальні права дитини у
шкільному колективі; в) важливо забезпечити свободу вибору дитиною
світоглядних, політичних, релігійних поглядів, її незалежність від
офіційних шкільних орієнтирів; г) фундаментальною засадою
колективістського виховання є створення у дитячому колективі системи
гуманних стосунків, які забезпечують гідне місце кожної особистості,
увагу і повагу до її думок, проблем, турбот; ґ) забезпечення свободи
кожної особистості в колективі передбачає і певні обмеження, необхідні
для її нормального функціонування; д) важливою ознакою і умовою
успішного розвитку колективу є визнання спільної творчої діяльності,
спільного творення добра, піклування про навколишній світ, про іншу
людину; е) сповідування принципу А. Макаренка: «Якщо хто-небудь запитає,
як би я міг у короткій формулі визначити сутність мого педагогічного
досвіду, я відповів би: якомога більше вимог до людини і якомога більше
поваги до неї».

Народна педагогіка про виховну роль колективу:

Громада — великий чоловік.

Де дружно, там і хлібно.

Добре там живеться, де гуртом сіється і жнеться.

Громада — рада, що рішила, так і буде.

У товаристві лад — усяк тому рад.

Література

Иванов Й. П. Воспитать коллективистов. — М., 1982.

Донцов А. Й. Психология коллектива. — М., 1984.

Подласый Й. П. Педагогика. — М., 1999.

Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. — М., 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020