.

Виховна роль іграшки, її історія. Українська народна іграшка (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 17350
Скачать документ

Реферат на тему:

Виховна роль іграшки, її історія. Українська народна іграшка

Головним компонентом, «матеріальною основою» (А. Макаренко), «життєвим
нервом» гри (Ю. Аркін) є іграшка — річ, призначена дітям для гри. В
народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Без
неї гра неможлива. Як найсуттєвіший компонент гри, вона відіграє важливу
освітню, розвивальну, виховну, навіть організаційну ролі. Як і гра,
іграшка є важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує
поступове здійснення нею усіх видів діяльності на більш високому рівні.

Виховна і освітня цінність іграшки

Виховна цінність іграшки полягає в тому, що вона сприяє формуванню
самостійності творчої діяльності дітей. Традиційні іграшки різних
народів здавна використовують з метою естетичного, морального,
розумового, фізичного виховання. Під час гри дошкільник розвивається,
пізнає світ, наслідує і засвоює соціальний досвід. Іграшка є засобом
передавання культурного досвіду народу від покоління до покоління.

Розумовому вихованню дітей особливо сприяють дидактичні (навчальні)
іграшки. Використовуючи їх, дошкільники вчаться розпізнавати,
розрізняти, називати форму, розмір, колір предметів, ознайомлюються з
кількісними співвідношеннями, числом, цифрою, з просторовими поняттями.

Різноманітні іграшки (конусні башточки, кольорові мисочки, кульки,
різноманітні мозаїки тощо) покликані допомагати сенсорному розвитку
дитини. Розбірні іграшки, конструктори формують у дошкільників здатність
до аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації. Ігри з
образними іграшками розширюють й уточнюють уявлення дитини про
навколишній світ, розвивають мислення, уяву, мовлення, збагачують
словниковий запас. Використання технічної іграшки розвиває її
конструкційні здібності, формує інтерес до техніки, створює передумови
для технічної винахідливості, творчості. Використовуючи в іграх
будівельний матеріал, діти ознайомлюються з об’ємними геометричними
тілами, у них розвиваються уявлення про форму, розмір, напрямок,
положення, протяжність тощо. Іграшки допомагають засвоювати через ігрові
ситуації правила і норми поведінки і взаємодії людей.

У виборі образної іграшки, діях з нею значною мірою виявляється
ставлення до того, що вона уособлює. Використання народної іграшки у
вихованні сприяє прилученню дитини до духовного, естетичного, побутового
досвіду народу. Ігри з дидактичними іграшками вчать дотримуватися правил
гри, виховують терплячість і посидючість, прагнення досягти успіху
завдяки власним знанням і вмінням. Художньо оформлена іграшка збуджує у
дитини естетичні почуття і переживання, формує естетичний смак. Цікаві
за змістом і формою іграшки позитивно діють на психічний стан дитини,
світосприймання, активізують життєвий тонус, що впливає на її здоров’я і
фізичний розвиток. Ігри з м’ячем, брязкальцями, кеглями та іншими
предметами розвивають точність рухів, координацію, спритність,
влучність, витримку.

На формування самостійних ігор дітей раннього віку продуктивно впливають
сюжетно-образні іграшки, серед яких виокремлюють: реалістичні —
різноманітні ляльки з яскраво вираженими характерами; умовні — ляльки з
узагальненими рисами (наприклад, лялька-неваляшка); символічні
(предмети-замінники), які лише позначають реальний предмет і мають деякі
характерні для нього властивості. Самостійна сюжетна гра формується
більш успішно, якщо в ній поступово використовувати умовні, реалістичні,
символічні іграшки, що зображають тварин. Підбір їх повинен враховувати
особливості ігрової діяльності дітей, розуміння образу іграшки у різні
вікові періоди, практичний та ігровий досвід дитини. Сюжетна іграшка
допомагає малюкам відображати зрозумілі дії людей з предметами. З гарною
іграшкою граються тривалий час і активно, глибоко пізнаючи її
особливості та функції. У грі відбувається закріплення знань про
призначення предметів, найпростіших знарядь праці, загальних способів
дії з ними. Використовуючи символічну іграшку (предмети-замінники),
дитина починає вперше самостійно оперувати образами, узагальнює свій
попередній ігровий досвід.

На дітей молодшого і середнього дошкільного віку особливо впливають
іграшки, що зображають людей, істот і предмети реального світу: тварин,
риб, птахів, рослинність, предмети побуту, техніки тощо. Вони не тільки
спонукають до різноманітних за змістом ігор, а й допомагають увійти в
роль, створити улюблений ігровий образ, реалізувати задум. Засобом
реалізації задуму іграшка може стати лише в тому разі, якщо дитина
правильно сприймає її образ, має певні знання про предмет, а іграшка
викликає усвідомлений інтерес і бажання гратися.

Завдяки іграшці реальними стають ігрові дії дошкільників: «лікар»
використовує «фонендоскоп», «водій» — «автомобіль» тощо. У цьому, як
стверджує російський педагог К. Зворигіна, полягає психологічна
особливість гри: «в ній багато уявлюваного, умовного.., але переживання
тих, хто грається, завжди щирі, справжні, і дії їх реальні».

Вибір дитиною старшого дошкільного віку іграшки для сюжетно-рольової гри
є індикатором рівня її розвитку. Одні діти добирають іграшку для гри
незалежно від задуму. В такому разі іграшка визначає напрям розвитку
сюжету, але сюжетні дії украй обмежені й бідні. Інші діти добирають
іграшку цілеспрямовано, залежно від задуманого сюжету або паралельно з
його формуванням. Свідомий вибір, групування і класифікація іграшок за
їх ситуативними ознаками допомагають дитині реалізувати ігровий задум.

Певною моральною проблемою є використання дошкільниками військових
іграшок — будь-яких ігрових предметів, що застосовуються для вирішення
конфлікту, захоплення влади чи перемоги шляхом насильства і які можуть
бути призначені для нанесення поранень чи вбивства. Йдеться про іграшки,
що імітують зброю; іграшки-імітато-ри та конструктори для виготовлення
моделей танків, боє-машин, гармат, бойових літаків, військових кораблів;
солдатики і військові предмети; електронні й комп’ютерні ігри
відповідної тематики. Прихильники такого підходу переконані, що ігри
(переважно хлопчиків) з військовими іграшками виховують готовність до
майбутньої служби в армії, захисту рідної землі. Інші заперечують
доцільність використання таких іграшок, оскільки вони впливають на
формування жорстокості, мілітарних пристрастей, що суперечить принципу
гуманності.

Міжнародна асоціація захисту права дитини на гру (IPА) виступила з
декларацією про вимогу припинення виробництва і продажу військової
іграшки та ігор із використанням насильства і розрухи. У книзі одного з
президентів ІРА Ніка Нільсона «Війна і мир у грі» стверджується, що
військові іграшки підвищують агресивність, розвивають деструктивну
поведінку, виховують ставлення до війни як до цікавої пригоди, де можна
вбивати, до насильства як до головного способу вирішення конфліктів,
посилюють відчуття загрози від навколишнього світу.

За даними американського психолога Ч. Тендера, тенденція до агресивної
поведінки спостерігається у дітей, які граються військовими іграшками
фабричного виготовлення. Саморобні іграшки не провокують агресії. Йому
опонує психолог Л. Берковіц, стверджуючи, що саморобні іграшки також
провокують агресивну поведінку, але тільки в тих, хто до неї схильний.

У прибічників обох точок зору щодо використання військової іграшки у грі
дітей є своя логіка. Очевидно, мають рацію ті, хто стверджує, що за
відсутності спеціально виготовлених для дітей іграшок з військової
тематики вони все одно гратимуться у військові ігри, використовуючи
предмети-замінники. Однак ці предмети «стрілятимуть» тільки у мілітарній
грі дітей, а в усіх інших випадках використовуватимуться за
призначенням. Іграшковий пістолет призначений тільки для військової гри.

Іграшка як створений дорослими для розвитку дітей предмет культури має
освітнє і виховне значення лише тоді, коли використовується за
призначенням. Дитина повинна розуміти іграшку, хотіти з нею творчо
діяти. Щоб іграшка, як і гра, була супутником дитинства, людство весь
час удосконалює її.

Історія іграшки

Іграшка завжди була пов’язана з грою. Як і гра, вона є відображенням
своєї епохи. Історія іграшки є невід’ємною частиною історії культури
суспільства. Для кожної історичної епохи характерні свої іграшки,
оскільки розвиток матеріальної основи суспільства, його духовної
культури позначається не лише на змісті дитячих ігор, а й на тематиці та
формах іграшок.

Перші іграшки, знайдені під час розкопок дитячих поховань, були дуже
подібними до знарядь праці, предметів побуту, їх виготовляли з
найпростіших природних матеріалів з метою оволодіння дітьми навичками
майбутньої діяльності. Як стверджує дослідник історії української
народної іграшки О. Найден, дитяча іграшка як предмет певного
функціонального призначення з’явилася досить пізно, коли цивілізація
окремих суспільств і народів досягла достатнього рівня розвитку. Відтоді
іграшка, поряд з іншими речами, зробленими людиною (знаряддями праці,
побутовими предметами, культовими атрибутами), починає входити до сфери
культури.

Іграшки Давнього Єгипту (ляльки з дерева і тканини, фігурки тварин,
шкіряні м’ячі та ін.) датуються серединою III тис. до н. е. Тут уперше
було створено іграшки з нескладними механізмами («крокодил», «тигр»),
які дитина рукою приводила в рух. У Давньому Китаї іграшки виготовляли з
глини (посуд для приготування їжі, плита, будиночок, ручний млинок та
ін.).

У дитячих похованнях античної епохи знайдено ляльки, фігурки тварин, які
у Давніх Греції та Римі виробляли зі слонової кістки, бурштину,
теракоти, а для дітей рабовласників — зі срібла та мармуру. Багато
сучасних іграшок створені ще в давні часи, деякі мають авторів.
Наприклад, ідею створення брязкальця приписують відомому грецькому
полководцеві, філософу і математику Архітові Тарентському (400—365 pp.
до н. е.). У давні часи брязкальце було першою іграшкою дитини, а матері
та годувальниці відганяли ним злих духів.

Тієї пори з’явився і набув популярності театр ляльок. Про нього писали
грецький філософ Платон, письменники Арістофан і Апулей. У Давньому Римі
головною дійовою особою комічних лялькових вистав був потворний горбатий
блазень Макус із величезним носом, який смішив публіку пронизливими
криками, схожими на крики птахів, або писком, схожим на писк курчат. За
подібний до дзьоба ніс і писк його прозвали Півником (по-італійськи —
Пульчинелло), тому вважається, що батьківщина всіх Петрушок — Італія. У
XVI ст. у багатьох країнах Європи були створені лялькові театри з
головними героями, подібними до Пульчинелло: в Англії — Панч, Німеччині
— Гансвурст, в Іспанії — Дон Кристобаль, Франції — Полішинель і Гіньоль.

Найбільшими центрами виготовлення іграшок у часи середньовіччя були
Лімож, Страсбург (Франція), Нюрнберг (Німеччина), чиї вироби високо
цінували на світовому ринку.

У XVII—XVIII ст. почалося виготовлення іграшок з дорогих матеріалів
(срібла, порцеляни, слонової кістки), що були справжніми витворами
мистецтва.

В Україні у XVII ст. популярним був вертеп, персонажі якого (Запорожець,
Циган, Дяк, Баба, Шинкар та ін.) відтворювали релігійні, казкові,
побутові сюжети. У радянські часи він був заборонений, а з набуттям
Україною незалежності почав відроджуватися.

Аналіз іграшок, які використовували діти різних часів і суспільств, може
багато розповісти про характер їх виховних систем.

Українська народна іграшка

На території України найдавніші прототипи іграшки виявлені в с. Мезин
Коропського району Чернігівської області. Це були фігурки пташок, вовка
чи собаки, виготовлені з мамонтового бивня приблизно 25 тис. років тому.
Мали вони обрядове значення.

УIV—III тис. до н. е. трипільці виготовляли керамічні жіночі статуетки,
різноманітні фігурки тварин (овець, коней, биків та ін.) та їх дитинчат,
які символізували плодючість. В могильнику на території Львівської
області археологами знайдено ліпні порожнисті фігурки пташок, що згодом
трансформувалися в іграшки-свищики.

Дитячі іграшки давніх слов’ян (дерев’яні коники, качечки) знайдено під
час розкопок на Наддніпрянщині. Датовані вони приблизно X — початком XII
ст. У той час побутували і так звані технічні іграшки: луки, мечі, дзиґи
тощо.

У дохристиянський період іграшки переважно зображали священних тварин,
птахів, фантастичних істот, що свідчить про їх зв’язок з язичницьким
культом, народною міфологією. Після прийняття християнства іграшки
здебільшого використовували з ігровою та декоративною метою. Однак деякі
з них зберегли ритуальний характер і дотепер (ялинкові прикраси до
Нового року, святкові кульки тощо).

Від українських іграшок періоду XIV—XVIII ст. майже нічого не
збереглося. Однак етнографи стверджують, що виготовлення забавок не
припинялося ні в XIV, ні в XVI століттях. У другій половині XVIII ст.
внаслідок розвитку в Україні ярмаркової торгівлі розпочалося масове
виробництво забавок на продаж. Жодний ярмарок не обходився без глиняних
коників, баранчиків, півників, маленького посуду, ляльок — «пань»,
розписаних орнаментом, прикрашених кольоровою глиною і покритих прозорою
поливою.

Розквіт кустарного іграшкового промислу припадає на середину XIX ст.
Найбільше виготовляли забавок на Наддніпрянщині, Поділлі, Прикарпатті.
Серед тогочасних іграшок Наддніпрянщини кінця XIX ст. — дерев’яні
кухлики для зачерпування рідини, дерев’яні ляльки, маленькі моделі
побутових речей (іграшкові товкачики, тачівки, рублі, оздоблені
різьбленням), дзиґи, вітрячки та ін. Популярними були механічні забавки
з відповідними руховими елементами — вирізані фігурки попарно з’єднаних
планками ведмедів, ковалів, ткачів; головоломки для дітей — так звані
велика і мала мороки. Велика морока складалася з двох довгих і
дванадцяти коротких кілочків, що утворювали на основній осі три
хрестоподібні конструкції, а мала — із чотирьох однакових кілочків,
зв’язаних у хрестик. Щоб їх розібрати, а потім скласти, необхідно було
виявити кмітливість і винахідливість.

Найбільше дерев’яних іграшок виготовляли на Прикарпатті, у Яворові
(Львівська обл.). Це різноманітні візочки з драбинками, кониками,
іграшкові меблі (столи, скрині, лави-ліжка — бамбетлі), іграшкові
музичні інструменти (сопілки, пищики, тарахкальця, тріскачки та ін.).

Селище Опішня (Полтавська обл.) відоме своїми керамічними іграшками, які
відображали реальну природу, народний побут, героїв казок, пісень,
творів фантастики (коник, квочка з курчатами, пташниця, вершники, міські
та сільські жінки у типовому одязі, звірі-музики тощо).

Гончарі, крім ужиткового посуду, виробляли й «дріб», тобто маленькі
іграшкові посудинки: глечики, макітерки, мисочки, горнятка, маснички
тощо. Вони повторювали традиційні форми ужиткового посуду, а розписували
їх відповідно до місцевості, де виготовляли (опішнянські, косівські,
Васильківські та ін.).

На Поділлі відомими осередками виготовлення керамічної іграшки були
Бубнівка, Бар Вінницької області, Адамівка — Хмельницької, Калагарівка —
Тернопільської області та ін. Найпопулярнішими тут були ляльки, коники і
вершники. Ляльок завжди ліпили у святковому одязі, з намистом на шиї,
модною зачіскою на голові; очі і рот позначали крапками і рисками.
Подільські ляльки тримали у руках дитину або під пахвою пташку.
Традиційні іграшки-вершники зображали на коні селян, козаків, військових
тощо. Подільські свищики мали вигляд тварин і птахів.

У XIX — на початку XX ст. на Волині діяли два найбільших осередки
виготовлення керамічних іграшок (с. Вишнівець та Великий Кунинець
Тернопільської обл.). Образи іграшок були традиційними (ляльки з
птахами, свійські тварини, вершники), однак порівняно з подільськими
вишнівецькі забавки витонченіші та барвистіші.

Наприкінці XIX ст. на Львівщині (с. Стара Сіль), виникли рідкісні в
українському народному мистецтві сюжети — «танок» і «колисочка». Перший
зображує жінку і чоловіка у танці. Свищик «колисочка» має вигляд
«колиски на кружалах», у якій лежить дитина. Окрему групу забавок
становлять керамічні тарахкальця («хихички»), відомі ще з часів
трипільської культури, — порожнисті кульки завбільшки з гусяче яйце,
прикрашені оздобленнями (сонце, півмісяць та ін.).

На Гуцульщині вівчарі ліпили іграшки з плавленого овечого сиру.
Випасаючи овець, вони виготовляли казкових оленів, баранчиків,
фантастичних півників, коників, а повернувшись із полонини, дарували їх
дівчатам і дітям. Згодом цим почали займатися жінки, і в XIX ст.
виготовлення іграшок із сиру стало домашнім промислом. Найбільшими
осередками цього промислу були села Брустурів, Річка, Сні-давка і Шепіт
теперішньої Івано-Франківської області.

В Україні іграшки виробляли не тільки з твердих і пластичних матеріалів,
а також із лози, соломи, рогози, повісма, довгої трави. Для виготовлення
саморобних іграшок використовували тканину, кольоровий папір, картон.

Першим збирачем і дослідником української народної іграшки був священик
із Суботова Марко Грушевський (1865—1938), родич відомого історика
Михайла Грушевського. У 1904 р. було опубліковано його працю «Дитячі
забавки та ігри усякі. Зібрані по Чигиринщині Київської губернії».

Народна іграшка є специфічним витвором. Вона мусить мати пізнавальну
цінність для дитини, відображати явища реального світу в доступних їй
формах. Народна іграшка повинна не тільки нести інформацію, а й бути
естетичною, втілювати оригінальну ідею. Використання її у дитячому
садку, сім’ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює
сферу пізнання світу і свого народу, розвиває традиційні для
національної, господарської, побутової культури навички. Дитина сприймає
народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її духовному
збагаченню. Отже, народна іграшка дає дитині те, чого не може дати
сучасна іграшка. Існуючи поряд, вони доповнюють одна одну.

Література

Антонович Є. А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів, 1992.

Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. — М., 1975.

Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. — М., 1988.

Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. — М., 1989.

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей
дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. — М., 1989.

Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. —
М., 1986.

Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М„ 2002.

Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. — М., 1980.

Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду.
— М., 1971.

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. — М., 1990.

Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна
своєрідність. Функціональні особливості. — К., 1999.

Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. — М.,
1966.

Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. — К., 1956.

Флерина Е. А. Игра и игрушка. — М., 1973.

Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. — М.,
1972. — С. 87—99.

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978.

Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку. — К., 1985.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020