.

Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1228
Скачать документ

Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин

Паління, алкоголізм і наркоманія — найнебезпечніші хвороби, адже
вживання речовин, які призводять до них, навіть у незначних дозах,
руйнують фізичне і моральне здоров’я людини, паралізують волю, вбивають
інтелектуальні сили, спричиняють деградацію особистості.

Підступність нікотину, алкоголю і наркотиків у тому, що вони до певного
часу руйнують організм людини непомітно, приховано. Звичайна хвороба дає
про себе знати підвищенням температури, розладом функції якогось органу
чи звичайним болем. Сигнал тривоги змушує звертатися до лікаря.

Паління, вживання спиртного чи наркотиків таких «сигналів» не подають.
Ці наркогенні речовини присипляють розум: він не здатний вчасно
розрізнити небезпеку, що непомітно підкрадається, межу, переступивши яку
людина стає курцем, алкоголіком чи наркоманом, проте продовжує вважати
себе «цілком здоровою».

Якою б не була хвороба, вона несе небезпеку людям. До того ж, куріння,
алкоголізм та наркоманія роками завдають страждань рідним і близьким
людям, які потрапили в тенета цих згубних звичок. Не усвідомлюють курці,
пияки і наркомани тієї небезпеки, на яку вони наражають життя своїх
нащадків, передаючи їм у спадок недоумкуватість та інші вади. Боротьбу з
цим соціальним лихом слід вести систематично і послідовно, починаючи з
підростаючого покоління.

Причин поширення серед школярів паління, вживання спиртного і наркотиків
багато. На жаль, найчастіше вони призвичаюються до їх уживання в
мікросередовищі сім’ї, навіть, на перший погляд, цілком благополучної,
де традиційно панує поблажливе ставлення принаймні до паління та
алкоголю. За даними досліджень, з 81 родини, де один з батьків випивав,
не зловживаючи спиртним, діти знали смак алкоголю у 44 випадках; у 33
сім’ях, в яких батьки взагалі не вживали спиртних напоїв, діти пробували
їх у 4 випадках. У сім’ях алкоголіків і наркоманів складаються
найнесприятливіші умови для виховання дітей.

Шкідливо впливає на школярів читання творів або перегляд кінофільмів, де
смакуються моменти, в яких учень сам ще не в змозі правильно
розібратися, а також невміння організувати своє дозвілля, зайнятися
корисними для розвитку справами.

Виховна робота в школі повинна передусім спрямовуватися на запобігання
палінню, алкоголізму, наркоманії.

Найперше завдання антинаркогенної виховної роботи в школі — озброєння
учнів знаннями про згубні наслідки тютюну, алкоголю і наркотиків.
Низький рівень їх поінформованості про шкідливість цих речовин не може
сприяти формуванню в них негативного ставлення до пияцтва, паління і
наркоманії, тому необхідно широко роз’яснювати шкідливість їх впливу на
організм людини та її діяльність.

Друге завдання — вироблення в учнів певних психологічних «гальм», які б
утримували їх від уживання цих речовин, виховання навичок і звичок, що
відповідають правилам людського співжиття.

Третє завдання — виховання в неповнолітніх непримиренності до вживання
цих речовин їхніми однолітками. За даними досліджень, до 30% учнів не
засуджують, наприклад, пияцтво, не вважають його чимось ганебним. Тому
необхідно проводити спеціальну виховну роботу з переорієнтації їхніх
поглядів і переконань, виховувати нетерпиме ставлення до тих, хто вживає
алкоголь.

Четверте завдання — своєчасне виявлення тих, хто періодично вживає ці
речовини, проведення з ними індивідуальної виховної роботи щодо
подолання цієї негативної звички. Досягають цього за умови, що вчителі
систематично і глибоко вивчають своїх вихованців, їх інтереси, потреби,
коло спілкування. Досвідчені педагоги знають, що поведінка таких учнів
стає незвичною: вони намагаються знайти друзів, схожих на себе,
проводять вільний час з подібними учнями з інших класів, звужуються їх
духовні потреби. Бажання придбати ці речовини штовхає на обман, крадіжки
та інші негативні вчинки.

Одним із головних питань змісту антинаркогенної виховної роботи в школі
має бути роз’яснення учням несумісності куріння, вживання алкоголю і
наркотиків з принципами загальнолюдської моралі, з усім укладом
суспільного життя. Молода людина повинна усвідомити, що так чинять лише
люди зі слабкою силою волі, які не можуть втриматися від спокуси.

У процесі антинаркогенної виховної роботи слід ознайомлювати учнів з
чинними правовими заходами боротьби з пияцтвом і наркоманією. Школярі
мають зрозуміти, що між алкоголем, наркотиками і правопорушеннями та
злочинністю існує тісний зв’язок, їх уживання псує характер людини,
вбиває її моральний ідеал, вона стає егоїстичною, слабшає її воля,
з’являються нездорові примхи, удавана відвага, роздратованість,
самовпевненість, знижується опір негативним впливам, втрачаються
самоконтроль і почуття відповідальності за свої вчинки. Водночас
розвиваються моральна нестійкість, розбещеність, жорстокість, цинізм та
ін.

У бесідах про шкідливість алкоголю і наркотиків для сім’ї необхідно
розкрити їх негативний вплив на потомство (вони згубно діють на статеві
клітини, які несуть патологічну інформацію майбутньому плоду). Навіть за
умови, що дитина народилася здоровою в сім’ї алкоголіків та наркоманів,
умови для її виховання надто ускладнюються. Слід також наголошувати на
шкідливості впливу алкоголю на трудову діяльність людини —
продуктивність праці, трудові відносини. Учні повинні усвідомити, що
науково-технічний прогрес зумовлює вищий розвиток виробництва, який
потребує від людини вміння приймати важливі рішення, чіткості й
уважності в роботі. Продукція, яку випускають заводи, нерідко
складається із сотень деталей, і недбале виконання будь-якої з них
робить непридатним весь виріб. Особливо дається взнаки такий брак на
різних потокових і автоматичних лініях, коли від працездатності однієї
людини залежать продуктивність і кінцевий результат праці десятків і
сотень інших людей.

Розглянуті завдання і зміст антинаркогенної виховної роботи реалізуються
передусім у навчальному процесі через використання виховних можливостей
навчальних предметів. Наприклад, певну антиалкогольну виховну роботу
можна здійснити під час вивчення літератури, географії, історії,
біології. Особливе місце в антинаркогенному вихованні учнів належить
курсу анатомії, фізіології та гігієни людини, кожна тема якого дає змогу
говорити про шкідливість наркогенних речовин для організму людини та її
діяльності. На уроках правознавства розглядаються правові основи
боротьби з алкоголізмом і наркоманією.

У позакласній виховній антинаркогенній роботі використовують
різноманітні методи і форми: бесіди, лекції, диспути, конференції тощо.
Для підготовки і проведення вибіркового виховного заходу важливо
передусім з’ясувати ставлення учнів до вживання тютюну, алкоголю і
наркотиків, неабияку роль відіграє й позиція вчителя.

Дієвим засобом антинаркогенної виховної роботи зі школярами є
використання конкретних прикладів.

Екологічне виховання

Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя
людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України
досягло критичного рівня.

«Гадаємо, — писав В. Сухомлинський, — що школа майбутнього повинна
найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає
природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже
через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які
маємо»1.

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована
на розвиток в учнів екологічної культури.

Завдання екологічного виховання — сприяти накопиченню екологічних знань,
виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її,
формувати вміння і навички діяльності в природі.

Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи —
середовища перебування людини, яка повиння бути зацікавлена у збереженні
цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння
осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно
взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних
почуттів обов’язку і відповідальності за її збереження, спонукає до
природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання у школі, на
кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна
методика з огляду на вікові особливості школярів.

Перший етап (молодші школярі) — формуються перші уявлення про
навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи,
що виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні.

Другий (5—7 класи) і третій (8—9 класи) етапи передбачають накопичення
знань про природні об’єкти, закономірності розвитку та функціонування
біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних
ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки в навколишньому
середовищі. Поглиблюються і розширюються знання про явища і закони
природи, розкриваються причини екологічної кризи та обґрунтовуються
шляхи збереження природних комплексів.

Четвертий етап (10—12 класи) — завершується узагальнення здобутих
екологічних знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій. У
навчальні програми запроваджуються інтегровані курси різних
природничо-екологічних дисциплін.

Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. «Дітей, що не
вміють ще ходити, — писав Г. Ващенко, — треба частіше виносити на свіже
повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин.
Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе
основи любові до рідної природи».

В екологічному вихованні особливого значення набувають предмети
природничо-географічного циклу. Біологія і географія розкривають дітям
світ рослин, тварин, середовище, що їх оточує. Фізика і хімія дають
комплекс політехнічних знань, наукові засади і принципи сучасного
виробництва. Історія, правознавство показують неприпустимість
варварського ставлення до природи. Предмети естетичного циклу
розкривають естетичну сутність природи, її неповторну красу, вплив на
людину. Важливу роль у формуванні екологічної свідомості відіграє
залучення учнів до природоохоронної діяльності: шкільні лісництва,
садівництво, робота в мисливських господарствах та ін.; робота
санітарних загонів захисту довкілля, які виявляють ступінь забруднення
повітря, води, зон відпочинку; загонів для боротьби з браконьєрами
(діють при лісництвах і рибгоспах); групи швидкої допомоги звірам і
птахам у зимовий період; кутки природи в школах, будинках школярів. З
природоохоронною роботою пов’язана туристично-краєзнавча робота з
дітьми, спрямована на прищеплення їм навичок правильної поведінки в
місцях відпочинку, в лісах і на річках та ін.

Результат екологічного виховання — сформована екологічна культура
людини, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про
навколишнє середовище

(природне і соціальне); наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо
природи; екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до
природи та свого здоров’я; набуттям умінь і досвіду вирішення
екологічних проблем (насамперед на місцевому та локальному рівнях);
безпосередньою участю у природоохоронній роботі; передбаченням можливих
негативних віддалених наслідків природо-перетворювальної діяльності
людини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020