.

Виховання молоді на традиціях на традиціях українського козацтва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2729
Скачать документ

Виховання молоді на традиціях на традиціях українського козацтва

Вагомою складовою морального виховання молоді є військово-патріотичне
виховання, головна мета якого – усебічний і гармонійний розвиток учнів
шкіл, ліцеїв і студентів ВНЗ – молодих патріотів незалежної Української
держави, готових у будь-який момент стати на захист своєї Батьківщини,
свого народу, його свободи, мови та культури

Українське козацтво, його славні традиції невмирущі! Доказ тому – їх
відродження в умовах сучасної України. Спираючись на свої власні сили та
досвід, послуговуючись авторитетом і повагою серед народу, козацькі
організації в Україні сьогодні тісно співпрацюють із державними органами
та місцевим самоврядуванням, політичними та громадськими організаціями.

Українська держава сприяє відродженню українського козацтва,
популяризації серед молодого покоління козацьких ідеалів і принципів,
вихованню молоді на славних традиціях наших предків.

Із цією метою на виконання доручення Президента України від 10 жовтня
2000 р. № 1-4/1263 про «Вжиття заходів щодо ширшого залучення козацьких
товариств до військово-патріотичного виховання, організації
фізкультурно-спортивної, туристсько-краєзнавчої та
культурно-просвітницької роботи серед школярів, посилення ролі
Українського козацтва у підготовці молоді до військової служби»; Указ
Президента України від 15 листопада 2001 року № 1092/2001 «Про
Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на
2002-2005 роки»; Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року №
948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді» та з метою активізації національно-духовного виховання
молоді й підвищення рівня її готовності до захисту Батьківщини
Міністерство освіти і науки України 25 грудня 2003 року видало наказ
«Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну
патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва». Ця гра має
кілька напрямів, а саме:

«Мій рідний край» (вивчення історії рідного краю);

«Гей ви, хлопці, славні запорожці» (вивчення історії Запорізького
козацтва);

«Козацькому роду нема переводу» (відродження військово-спортивного
мистецтва українського козацтва);

«Козацькими стежками» (туристична краєзнавча робота);

«Слава козацька не вмре, не загине…» (відродження народних мистецьких
традицій);

«І на тім рушничкові…» (програма для дівчат – навчання жіночої
майстерності).

Дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра «Джура» українського
козацтва має стати базовою й основною позакласною формою
оборонно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, початкової військової
та фізичної підготовки, ідейно-політичного, морально-психологічного та
національно-духовного виховання учнівської молоді в позаурочний час, а
також допризовної та призовної молоді за місцем проживання.

Керуючись вищевказаною нормативно-правовою базою, а також своїми
власними статутами та іншими програмними документами, українське
козацтво активно займається вихованням у юнаків і дівчат глибоких і
твердих національно-патріотичних переконань, підготовкою молоді до
творчої праці, військової служби та захисту своєї Батьківщини шляхом
залучення молоді до оборонно-масової та військово-спортивної
патріотичної роботи; формує та виховує в молоді високі
морально-психологічні та морально-бойові якості: мужність, сміливість,
рішучість, відвагу, стійкість, наполегливість, дисциплінованість та
ініціативність на теренах відновлення національних козацьких
педагогічних традицій; виховує духовно та фізично розвинене юне
покоління суверенної України на історично сформованих засадах козацького
світогляду та здорового способу життя, у дусі відданості Батьківщині та
її народу на основі відродження національних і загальнолюдських духовних
і моральних цінностей.

Окрім започаткованої державою дитячо-юнацької військово-спортивної
патріотичної гри «Сокіл» кожна козацька організація на сьогодні має свою
власну концепцію, чи програму розвитку, одного з найголовніших напрямів
своєї діяльності – військово-патріотичного виховання молоді.

Ці слова можна проілюструвати на прикладі роботи Міжнародної асоціації
«Козацтво», у лавах якої я з 2006 року. У структурі МА «Козацтво»
функціонує Управа патріотичного виховання, яка тісно співпрацює з
багатьма місцевими козацькими осередками, що впроваджують виховні
молодіжні програми по всій Україні на місцевому рівні. Серед них такі
козацькі товариства, як: Бунчукове, Київське, обласне об’єднання
регіональних козацьких організацій Слобожанщини-Гетьманщини,
Івано-Франківське обласне, Львівське обласне, Буковинське, Чорноморське
козацькі з’єднання, Запорізьке обласне, Волинське обласне, Київське
міське, Коростенське, Перевальське, Самбірське, «Ірпінська Січ»,
Скадовське, Кременчуцьке, Керченське, Сімферопольське, Житомирське
міське, Окремий Бориспільський козацький курінь їм. П. Чубинського,
створений на базі Бориспільського ліцею, Окремий Київський козацький
курінь «Молода Просвіта» ім. Митрополита А. Шептицького, Окремий
козацький курінь ім. Т. Шевченка, створений на базі Київської середньої
школи № 112, Молодіжна козацька організація «Школа джур», створена на
базі Київської середньої школи № 279, Окремий молодіжно-спортивний
козацький курінь, Перший Печерський козацький курінь у м. Києві, Окремий
Дніпровський козацький курінь у м. Києві, створений на базі туристичного
клубу «Робінзон». Намічено плани створення «Шкіл джур» у
Теребовлянському р-ні Тернопільської обл. та Кам’янець-Подільському й
Дунаєвецькому р-нах Хмельницької обл.

Ось деякі факти з життя «Школи джур» школи № 279 м. Києва, що на
прикладі ілюструють ту військово-патріотичну роботу, яка проводиться МА
«Козацтво» серед української молоді.

Організацію було створено у вересні 2006 року. У шкільному форматі вона
працює як гурток із вивчення історії козаччини. Членами гуртка стали
учні 9-11-х класів, хлопці та дівчата, – усього 14 осіб. Ця організація
є структурним підрозділом МА «Козацтво». У «Школі джур» існує чіткий
розподіл обов’язків між її членами. Призначено командира підрозділу та
його заступника, а також відповідальних за навчально-освітню,
військово-патріотичну та культурно-розважальну роботу й тактичну,
вогневу, стройову та медико-санітарну підготовку.

Діяльність цієї молодіжної організації здійснюється за планом,
розробленим на підставі річного плану роботи МА «Козацтво» в таких
напрямах: науково-історичному, туристичному, фізкультурно-спортивному,
культурно-освітньому.

Мета діяльності «Шкіл джур» – усебічне виховання та розвиток учнівської
молоді, молодих патріотів України. Гуртківцями за свої кошти закуплено
козацьку форму й обмундирування. Закупляється туристичне спорядження.
Для оформлення й ефективного функціонування новостворених козацьких
організацій нами підготовлені та розповсюджуються спеціальні папки, в
яких є необхідні юридичні, науково-методичні та ілюстративні матеріали.
У разі необхідності даємо консультації з тих чи інших питань козацького
життя.

Нами розроблено спеціальний значок з емблемою «Школи джур» МА
«Козацтво». Перша партія цих значків уже розповсюджена серед молодих
козаків.

«Школами джур» здійснюється активна співпраця з іншими молодіжними
національно-патріотичними формуваннями. Зокрема проведено чимало
спільних заходів зі студентами та викладачами Українського
військово-козацького інституту ім. Великого князя Святослава МАУП.

O

U

U

Налагоджена співпраця із Всеукраїнським Козацьким Військом, ведеться
робота над Концепцією патріотичного виховання, яке здійснюється МА
«Козацтво». Плануються прийом у козацтво та посвята молодого покоління
юнаків і дівчат.

Роботу Управи патріотичного виховання яскраво ілюструє діяльність «Школи
джур» школи № 279 м. Києва. 14 жовтня 2006 року молоді козаки прийняли
козацьку присягу та посвяту у Володимирському соборі м. Києва. Проведено
установче засідання організації та намічено плани роботи на наступний
рік; розподілено обов’язки між її членами. Відповідний план було
прийнято й на 2007/08 н. р. Проводяться історичні лекторії, бесіди,
вікторини та «круглі столи», присвячені найважливішим віхам в історії
українського козацтва й української державності з найдавніших часів до
початку XXI ст. Здійснено подорожі й екскурсії до історичних місць,
пов’язаних з історією козаччини та боротьбою за незалежність України, а
саме: до м. Чигирин і с. Суботова на Черкащині, с. Базар на Житомирщині.
Планується поїздка до Кам’янця-Подільського. Відвідані музеї Збройних
Сил України, Великої Вітчизняної війни, Музей Гетьманщини, будинок
Центральної Ради, церкву на Аскольдовій могилі з місцем захоронення
героїв Крут, урочище Бабин Яр і місце, де був розташований Сирецький
концтабір для військовополонених. Планується відвідати Національний
історичний музей і Музей локальних військових конфліктів XX ст. (Музей
історії війни в Афганістані), а також Національний музей Т. Г. Шевченка.
Проведено концерти та шкільні вечори-конкурси до Дня українського
козацтва, ювілею УПА, Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни
та Дня Перемоги. Взято участь у роботі другої Всеукраїнської козацької
ради, у громадській акції, пов’язаній з будівництвом
музейно-виставкового комплексу «Мистецький Арсенал», у заходах,
присвячених пам’яті репресованих політв’язнів у Биківнянському лісі.
Організуються та проводяться шкільні спортивні змагання з кросу,
стрільби, футболу, шахів і шашок, в яких активну участь беруть козаки.
Випускаються стінгазети до знаменних дат календаря.

Заплановано взяти участь у відзначенні 360-ї річниці від початку
Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття
та 240-ї річниці початку Коліївщини. Ведеться фотолітопис діяльності
Молодіжної козацької організації.

Створення та діяльність організацій «Школа джур» є надзвичайно важливими
в тому плані, що вони закладають основи, фундамент у розбудову
українського козацтва, є своєрідною «кузнею кадрів» українських
патріотів, які готують достойну зміну старшому поколінню козаків.

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА З ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КОЗАЧЧИНИ «ШКОЛА ДЖУР»

1. Установче засідання гуртка. Визначення суті та мети діяльності.
Розподіл обов’язків між членами організації (4 вересня).

2. Екскурсія до Бабиного Яру та на територію колишнього Сирецького
концтабору для радянських військовополонених – місць масових розстрілів
жертв фашизму (11вересня).

3. Проведення історичного лекторію на тему «Виникнення українського
козацтва та Запорозької Січі» (18 вересня).

4. Похід місцями, пов’язаними з героїчною обороною Києва від фашистських
загарбників і зустріч із ветеранами війни – жителями мк-ну Жуляни (25-29
вересня).

5. Упорядкування могили загиблих воїнів-односельчан у парку «Гайок» і
прибирання біля пам’ятника воїнам 212 повітряно-десантної бригади
(протягом жовтня).

6. Заняття зі стройової підготовки, екіпіровки та обмундирування (2
жовтня).

7. Історичні читання, присвячені Дню Українського Козацтва (2-6 жовтня).

8. «Круглий стіл» на тему «Українське козацтво на сучасному етапі: міф
чи історична необхідність» (9 жовтня).

9. Організувати шкільний конкурс стінгазет, присвячений історії
Українського козацтва (13 жовтня).

10. Прикладна фізична підготовка. Участь у районних змаганнях,
присвячених Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників
(згідно із графіком).

11. Екскурсія до Музею Великої Вітчизняної війни, присвячена річниці
визволення України від німецько-фашистських загарбників (23 жовтня).

12. Участь у шкільних і районних заходах, присвячених річниці визволення
Києва від фашистських загарбників (6 листопада).

13. Заняття з тактичньої підготовки (13 листопада).

14. Історичний лекторій, присвячений 88-й річниці утворення
Західноукраїнської Народної Республіки (20 листопада).

15. Заняття з вогневої підготовки: будова автомата Калашнікова, стрільба
з пневматичної гвинтівки (27 листопада).

16. Проведення конкурсу «Нумо, хлопці!»(До Дня Збройних Сил України) (6
грудня).

17. Відвідати Музей Збройних Сил України (протягом грудня).

18. Лижний (піший) похід до Голосіївського лісу й елементи змагань із
зимових видів спорту (18 грудня).

19. Історичний лекторій на тему «Українське козацтво наприкінці XVI ст.
– першої чверті ХVІІ ст. Гетьман Петро Сагайдачний, козацько-селянські
повстання (25 грудня).

20. Теоретичне заняття на тему «Нормативно-правова база та основні
документи діяльності українського козацтва на сучасному етапі» (15
січня).

21. Історичний лекторій, присвячений Дню Соборності України (Об’єднання
ЗУНР і УНР) (22січня).

22. Заняття зі стройової підготовки. Стройові прийоми та рух без зброї
(29 січня).

23. Історичні читання на тему «Українська національна революція середини
XVII ст. Створення Української держави. Б. Хмельницький» (5 лютого).

24. Заняття з медичної підготовки. Надання першої допомоги при
переломах, опіках, обмороженнях. Штучне дихання та зупинка кровотеч (12
лютого).

25. Участь у шкільних заходах, присвячених Дню Захисника Вітчизни (19-23
лютого).

26. Історичний лекторій на тему «Україна в період «Руїни» – сумна
сторінка нашої історії».(26 лютого)

27. Участь гуртківців у міських і всеукраїнських заходах українських
козацьких організацій (згідно із планом протягом II півріччя).

28. Екскурсія місцями, пов’язаними зі створенням і діяльністю
Української Центральної Ради, Генерального Секретаріату – органів УНР
(до 90-ї річниці початку української революції) (5 березня).

29. Організувати та провести разом з учителями української мови та
літератури шкільний вечір, присвячений ювілею Т. Г. Шевченка «Великий
кобзарю, ти завжди в нашій пам’яті, ти завжди в наших серцях» (5
березня).

30. Заняття з вогневої підготовки та вивчення історії зброї (12
березня).

31. Доповідь на тему «Запорізька Січ у другій половині XVII ст. – на
початку XVIII ст. Кошовий отаман І. Сірко» (19 березня).

32. Заняття з тактичної підготовки (26 березня).

33. Доповідь на тему «Гетьман І. Мазепа – національний герой України» (2
квітня).

34. Заняття з цивільної оборони (9 квітня).

35. Історичний лекторій на тему «Українська держава Гетьманщина за часів
Д. Апостола й останнього українського гетьмана К. Розумовського.
Ліквідація Запорізької Січі» (16 квітня).

36. Заняття з прикладної фізичної підготовки (23 квітня).

37. Пішохідний похід до урочища «Китаїв» (30 квітня).

38. Проведення й участь в урочистих заходах, присвячених річниці
перемоги у Великій Вітчизняній війні (7-11 травня).

39. Участь гуртківців у районних змаганнях із військово-прикладних видів
спорту (14 травня).

40. «Круглий стіл» на тему «Історична роль Українських січових стрільців
у боротьбі за незалежність України» (21 травня).

41. Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Обговорення перспективного
плану роботи на наступний рік.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020