Доповідь на тему:

„Проблеми та перспективи діяльності школи

сприяння здоров’я”

Підготувала

Заступник директора з виховної роботи Вавілова Л.А.

Шрамківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради Черкаської
області

2008 р.

Діти — наше створіння,

залог нашого безсмертя.

Всі інші досягнення в нашому житті не йдуть ні в яке порівняння з щастям
бачити, як із наших дітей виростають достойні люди.

Бенджамін Спок

Нерідко у батьків виникає питання „ Чи потрібна їм дитина? Чи дійсно
вона бажана і жадана?”

Дитина народилася… Поскільки з появленням дітей батьки дійсно змушені
від багато від чого відмовитись, вони природньо, мають право чекати від
своїх дітей вдячності. Але несловесних висловів подяки за те, що їх
народили і виростили, — цього було б занадто мало. Батьки чекають від
своїх дітей відповідальності, любові, потребу наслідувати їх життєві
принципи і ідеали. Вони хочуть бачити ці якості в своїх дітях не з
егоїстичних міркувань, а тому, що мріють, щоб діти виросли
рівноправними, щасливими і здоровими членами суспільства.

Вже в дитячому віці у людини формується самосвідомість та закладаються
перші уявлення про самого себе, утворюються стійкі форми міжособистісної
взаємодії, моральні та соціальні норми. Процес засвоєння особистістю
соціального досвіду та відтворення його в своїй діяльності становить
важливий етап у розвитку особистості — соціалізацію.

Направлення соціалізації відповідають ключовим сферам життєдіяльності
людини: поведінковий, емоційний, морально-етичний, міжособистісний. В
процесі соціалізації діти навчаються як себе поводити, як емоційно
реагувати на різні ситуації, проявляти й переживати різні почуття: яким
чином пізнавати оточуючий світ, як організовувати свій побут, як
притримуватись морально-етичних орієнтирів, як ефективно брати участь у
міжособистісному спілкуванні та сумісній діяльності.

Соціалізація дорослих відрізняється від соціалізації дітей. Якщо дорослі
орієнтуються на оволодіння певними навичками, то соціалізація підлітків
головним чином впливає на мотивацію їх поведінки. І ось тут головне
завдання батьків і школи формувати у дітей позитивне ставлення до
власного здоров’я як головного чинника життєдіяльності людини.

На сьогоднішній день проблема збереження здоров’я дітей є надзвичайно
актуальною і важливою. У Законі України „Про загальну середню освіту”
серед завдань шкільної освіти зазначено: „Виховання свідомого ставлення
до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної
цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів”.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей можливе лише за умов посиленої
роботи і координації та інтеграції зусиль держави і громадськості:
реалізації конституційних прав та свобод громадян нашої держави.

В Україні створено Національну мережу шкіл сприяння здоров’ю, які обрали
пріоритетним напрямом своєї діяльності збереження та зміцнення здоров’я
своїх учнів, формування культури здоров’я, позитивної мотивації щодо
навичок здорового способу життя, превентивного виховання, забезпечення
умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи і
суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно
свідомої, фізично і психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення
середовища буття дитини в Україні.

Здоров’я за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я — це
стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. А не лише
відсутність хвороб і фізичних вад. Національна програма „Діти України”
визначає здоров’я як стан найвищого фізичного, психічного, духовного і
соціального благополуччя.

Стан здоров’я дитини — інтегральний індекатор загального соціального
благополуччя країни, відображення рівня і характеру її
соціально-економічного розвитку, і, в свою чергу,-могутній фактор
формування демографічного, економічного і культурного потенціалів
суспільства в контексті його стійкого розвитку.

Як же зберегти і зміцнити здоров’я? Вести здоровий спосіб життя.
Здоровий спосіб життя — процес формування у дітей усвідомлення шкоди
наркотичного, токсичного, алкогольно-нікотинового отруєння організму і
психіки, розвитку морально-етичної відрази та протидії пияцтву, курінню,
наркотикам. Формування здорового способу життя повинно бути побудоване
на утвердженні ідеалу і норм здорового гармонійного та щасливого життя
кожного.

t

?

t

v

x

z

?

?

?

?

e

AE

? ??????$?их технологій у повсякденний побут, в несприятливих
екологічних умовах, на тлі зростання антисоціальних проявів серед дітей
висувають першорядне завдання перед державними органами, педагогічною
громадськістю — збереження та зміцнення здоров’я школярів.

Школа — це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме
школа має великі можливості у здійсненні формування в дітей позитивного
ставлення до власного здоров’я. Це єдиний організм з тісними
взаємозв’язками всіх його структурних компонентів.

Проблема здоров’я стала однією з головних в Шрамківській ЗОШ І-ІІІ
ступенів. Створюючи умови життєдіяльності навчально-виховного процесу,
сприятливих для здоров’я умов шкільного середовища, необхідних для
успішного навчання та роботи педагогічний колектив школи забезпечує
оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу,
відпочинку, харчування учнів, підвищенню їх працездатності протягом
навчального тижня, року, поліпшення психофізіологічного розвитку. Одним
з найголовніших завдань нашої школи є формування громадяника України,
однією з цінностей якою є здоровий спосіб життя, особистості здатної до
самовизначення, самореалізації. Вирішення цього завдання досягається
шляхом прищеплення учням потреб і навичок здорового способу життя,
навчання їх методикам подолання можливих зон ризику для здоров’я.

Для вирішення поставлених завдань у школі проведено ряд організаційних
та науково-методичних заходів. Починаючи з початкової ланки і закінчуючи
випускними класами в школі читається предмет основи безпеки
життєдіяльності. Працюють факультативи „Рівний-ріному” для
старшокласників, „Школа проти СНІДу” для учнів середньої ланки, працює
валеологічний гурток, футбольний, волейбольний, баскетбольний, тенісний,
стрілецький гуртки. У старших класах дівчатка вивчають медико-санітарну
підготовку, а юнаки — захисник Вітчизни. Здійснюється постійний контроль
з боку адміністрації за проведенням уроків фізкультури, на яких
забезпечуються висока рухова активність учнів. Заняття фізкультури
поєднані з вивченням можливостей організму людини. Діє спеціальна
медична група. Школа тісно співпрацює з лікарями Шрамківської дільничої
лікарні. Ведеться таблиця з 2000 року результатів профоглядів та
динаміки захворювань учнів нашої школи. В процесі спільної діяльності
розроблена система діяльності огляду та оздоровлення школярів засобами,
які можливі в умовах „Школи сприяння здоров’ю”. Адміністрацією школи
розроблений лист здоров’я кожного класу, який заповнюють двічі на рік
лікарі. Особлива увага звертається на дітей з порушеннями у
кістково-м’язовій системі, на дітей часто та довго хворіючих, на дітей,
які мають захворювання дихальної системи.

У школі створений доброзичливий клімат в процесі навчання та виховання.
Відсутні випадки, причиною яких стали б неврологічні розлади у дітей в
результаті психотравмуючих ситуацій у школі.

Учні школи володіють методами, прийомами і засобами самооцінки рівня
фізичного стану, фізичної підготовки, фізичної працездатності і
функціонального стану життєзабезпечення організму.

Створено систему інформаційних занять з батьками. Тематика занять
розробляється педагогічним колективом та членами батьківського комітету.
Стосується вона анатомо-фізіологічних, особливостей дитини, духовного,
фізичного та психічного здоров’я людини, подолання шкідливих звичок,
сімейного виховання. В початкових класах є куточки народної медицини.
На пришкільній ділянці вирощується м’ята, меліса, шипшина, суниця, які
згодом йдуть на приготування фіточаїв в шкільній їдальні.

Робота в школі спрямована на те, щоб пропаганда здорового способу життя
стала невід’ємною частиною кожного учня і дорослої людини. В центрі
уваги — особистість. Здоров’я потрібне, щоб знайти своє місце під
сонцем, щоб кохати й бути коханим, щоб радіти, сміятися, насолоджуватись
життям. Здоровою вважається людина, яка відзначається гармонійним
фізичним і розумовим розвитком та добре адаптована до навколишнього
фізичного й соціального середовища. Недаремно говорять, що здорові діти
— здорова нація. Ось чому Шрамківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Драбівської
райради Черкаської області обрала напрямок „Школа сприяння здоров’ю”.

Діти знаходяться в школі під пильним контролем дорослих, ці дорослі не
байдужі до долі своїх підопічних. В школі створена атмосфера
доброзичливості, порядності, взаємоповаги. Педагоги є прикладом для
наслідування в питаннях позитивного ставлення до власного здоров’я. Але
праця вчителів буде не досить ефективною, якщо ми не будемо мати тісної
підтримки з сторони батьків та громадськості. Лише у тісній співпраці ми
можемо досягти певного результату.

Похожие записи