Проект з читання для учнів 3 класу

«Усе моє, все зветься Україна»

Ключове питання: Чи можу я називатись українцем?

Тематичні питання:

Що таке Україна?

Хто такі українці?

Що говорять поети про Україну?

За що потрібно любити свою країну?

Якою ви бачите Україну?

У проекті інтегруються такі предмети: „Українська мова”, „Читання”, „Я
і Україна”, „Інформатика”, „Географія”, „Історія України”.

По закінченню блоку про Україну у дітей виник інтерес довідатись більш
детально про країну та знайти відповідь: — чи можуть вони називатися
справжніми українцями? , тому я вирішила залучити учнів до самостійної
пошукової діяльності з цієї теми.

Перед початком проекту я ознайомлюю учнів із власною презентацією за
темою «Усе моє, все зветься Україна», в якій сформульовані запитання
дослідження, його мета та завдання, етапи виконання, до яких учні будуть
звертатися в процесі виконання проекту. Кожен учень отримав картку з
додатковою інформацією про пошук (де можна знайти відповіді на
поставлені мною питання).

Діти самостійно об’єднались у п’ять груп та визначили питання
дослідження.

Кожен отримав свій напрям роботи і склав індивідуальний план, до якого
увійшли такі етапи:

· підготовка статей за темою;

· підбір цікавого матеріалу у вигляді віршів та прислів’їв про
Україну;

· екскурсія по місту;

· надання відповідей на запитання у формі єдиного твору та
зображення побаченого у вигляді малюнків.

Учні повинні відшукати відомості про Україну, знайти вірші, прислів’я
пов’язані з нашою країною, дати відповідь на запитання: — „За що
потрібно любити свою країну?” , у вигляді твору, вміти самостійно
працювати з літературою, робити на основі отриманого матеріалу висновки.

ложення країни, населення, місцевість. Після добору всього матеріалу
учні скомпонували його та передали дані п’ятій групі, яка на основі
поданої інформації створила презентацію за допомогою програми
PowerPoint.

Учні другої групи у бібліотеці відшукали вірші та прислів’я про Україну
та зробили висновок про ставлення поетів до країни. Матеріал надали
п’ятій групі.

Третя група дітей дала відповідь на запитання, опрацювавши необхідну
літературу. Відповіді всіх членів групи діти записали, а потім об’єднали
в один твір, розкривши питання: — „За що потрібно любити свою країну?”.

Четверта група дітей побувала на екскурсії в місті та дослідила красу
оточуючого середовища. Після екскурсії учні відтворили побачене за
допомогою малюнків. Малюнки зафіксувала п’ята група.

П’ята група учнів працювала над створенням презентації: відбирала
матеріал за темою проекту з усіх груп. На основі отриманих даних за
допомогою програми PowerPoint створила мультимедійну презентацію і
показала її наприкінці проекту.

На основі зібраного матеріалу, створеної презентації, зробленого аналізу
всього матеріалу з теми, наприкінці проекту, діти зробили висновок, що
вони дійсно можуть називатись українцями, тому що народились на цій
землі, люблять її, бережуть та пишаються нею.

Мої учні з зацікавленням шукали інформацію за темою. Після створення
проекту діти зрозуміли, що комп’ютер можна використовувати не тільки для
ігор, але й для пошуку різної цікавої інформації, яка потрібна в
навчанні, для створення презентацій тощо. Зміст відповідей на уроках
став більш аргументованим, ємним. Розповіді учнів набули цікаву
додаткову інформацію.

У результаті проведення мною таких підсумкових уроків з читання з
використанням проектної технології, я зрозуміла, що саме така робота з
дітьми сприяє об’єднанню колективу, виявленню творчих здібностей кожної
дитини, що є підґрунтям для подальшого розвитку в навчанні.

Похожие записи