.

Уроки з використанням мультимедійних технологій (конспект уроку)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3343
Скачать документ

Уроки з використанням мультимедійних технологій

Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів’я: «Почую
– забуду, побачу – запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію». І саме урок з
використанням мультимедійних технологій дає можливість не тільки почути,
щоб забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі – вдало дібраний
дидактичний матеріал або інтерактивні засоби Smart Board завершують
процес вивчення нового матеріалу, даючи можливість виконати завдання
самостійно, щоб усе зрозуміти.

Досвід показує, що найбільш доцільно використовувати мультимедійні
технології на уроків, які вимагають від учителя максимального
використання наочності, а від учня постійної уваги, а також уроків, які
несуть велике теоретичне навантаження. Зір надає людині більше
інформації, ніж усі інші відчуття разом.

Щоб проілюструвати поєднання новітніх технологій викладання з
класичними, пропоную детально розглянути комплексну методичну розробку
одного з уроків, мультимедійна складова якої створена за допомогою
програми Microsoft Power Point. Тема уроку: «Коло і круг. Довжина кола.
Площа круга».

Зрозуміло, що така тема вимагає багато ілюстративного матеріалу,
замальовки крейдою на звичайній аудиторній дошці не можуть бути такими
якісними, як зображення на екрані, а їх виконання кожного разу
забиратиме багато часу. При цьому про швидку зміну малюнків взагалі не
може бути мови. Використання ж готових таблиць з малюнками не надає
уроку тої динаміки, якою вирізняються мультимедійні уроки. А
застосування готових моделей також видається не зовсім ідеальним,
оскільки розміри моделей, як правило, є замалими. Звільнившись від
рутинної креслярської роботи, вчитель натомість може зосередитися
виключно на викладанні предмета і діалозі з учнями.

Отож подаю розробку у вигляді таблиці, яка дає можливість розглянути
послідовність слайдів, їх динаміку та смислове навантаження. Зауважу, що
слайди мають динаміку. Словесну ж «обгортку» до кожного слайда вчитель
добирає самостійно в залежності від власного бачення уроку.

Слайд 1

Формулюємо мету уроку.

Формуємо в учнів уявлення про коло і круг.

Вчимо школярів знаходити відмінності між цими геометричними фігурами.

Слайд 2

Динаміка слайда:

( з’являється точка, яка є центром кола;

( за годинниковою стрілкою від цієї точки щільно відкладаються відрізки
однакової довжини;

( залишаються тільки точки, що є кінцями цих відрізків. Вони й утворюють
коло.

Формулюємо означення кола

(основні акценти означення поступово з’являються на слайді)

Слайд 3

Вводимо поняття круга і його означення. Динаміка цього слайда така. На
слайді з’являється коло, потім заштриховується його внутрішня область,
після чого вчитель пояснює, що це відмінна від кола фігура, яка
називається кругом. Далі послідовно з’являється означення круга.

Слайд 4

Слайд 5

Вивчаємо означення радіуса, а потім переходимо на слайд 6, натиснувши на
слово «радіус». Цей слайд динаміки не має. Все зображення виводиться
екран загалом.

Слайди 6, 7, 8, 9, 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Використавши висновки попереднього слайда, складаємо формули довжини
кола. Також складаємо формулу площі круга, попередньо провівши
актуалізацію знань (шляхом діалогу) з раніше вивченої теми «Площа».
Також учням розповідається історія про спроби знаходження площі круга у
давнину. Динаміка слайда: записуємо формули довжини кола. Потім
замощуємо круг квадратами (квадратними одиницями) наскільки це можливо,
а далі записуємо формулу площі круга.

Під час або після перегляду презентації можна повертатися до деяких
слайдів стільки разів, скільки виникатиме в цьому потреба. Наприклад,
при повторенні вивчених понять або при виконанні вправ. А також під час
відповіді вчителя на запитання, що виникають в учнів в процесі вивчення
нових понять.

Оскільки представлена розробка є комплексною, то наступним кроком
вчителя є формування вмінь і навичок учнів при розв’язуванні вправ із
запропонованої теми. Тому після презентації кожен учень одержує робочий
зошит, у якому працює самостійно. Одночасно зошит виводиться на Smart
дошку, і учні по черзі можуть заповнювати його віртуальними маркерами, а
тому кожен має можливість перевірити правильність власної відповіді у
своєму зошиті.

Нижче подається одна з авторських версій робочого зошита. Звичайно,
вчитель може використати будь-який друкований зошит або вправи з
підручника до даної теми. Зошит містить ломиголовки як вправи для тих
учнів, які встигають виконувати всі завдання раніше за інших.
Індивідуальна ж робота вдома дасть можливість будь-якому учневі
розв’язати ломиголовки, якщо він не встиг зробити цього на уроці. У
кінці зошита є рядки для запису домашнього завдання.

Єргіна О. В.

Робочий зошит до уроку – презентації

“ Подорож на острів Круг ”

з теми “ Коло і круг ”

учня ( учениці ) 6 – ……… класу

ліцею № 157

………………………………………………………………
………………………………………………………

( Прізвище, ім’я )

*

?

$

h

i

dh

l

l

„O

„o^„O

Ліцей № 157

Київ – 1999

Дата уроку:

Запиши означення фігур, з якими ти зустрівся під час подорожі
на острів

Круг, і запам’ятай їх

Виконай наступні вправи

1.За даним малюнком назви:

2. За даним малюнком:

3.

Накресли два кола, що мають спільний центр і різні радіуси

?

Дано коло з центром О і радіусом 20 мм. Вибери правильну відповідь

Де знаходиться точка А, якщо ОА = 25 мм ?

а) на колі;

б) у внутрішній області кола;

в) у зовнішній області кола.

Де знаходиться точка В, якщо ВО = 2 см ?

а) на колі;

б) у внутрішній області кола;

в) у зовнішній області кола;

Де знаходиться точка М, якщо ОМ = 1 см ?

а) на колі;

б) у внутрішній області кола;

в) у зовнішній області кола.

6. Позначивши радіус кола буквою r, а діаметр – буквою d, запиши формулу
для обчислення :

а) діаметра через радіус

б) радіуса через діаметр

7. Накресли коло радіуса 2 см з центром О

8. Встанови, за який час:

а) хвилинна стрілка годинника опише півколо:
……………………………………………… ;

б) годинна стрілка годинника опише півколо:
………………………………………………… ;

в) хвилинна стрілка годинника опише чверть кола:
………………………………….. ;

г) годинна стрілка годинника опише коло:
………………………………………………………………
……….. .

Зафарбуй той квадрат, малюнок в якому найбільше відповідає твоєму
настрою

Оціни свою роботу на уроці:

Самооцінка:

Оцінка вчителя:

Домашнє завдання:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………..

Кінець зошита

У робочому зошиті є ще одна сторінка – це умови конкурсу на найкращого
Лошарика, казкового героя відомого мультфільму, якого зображено на
обкладинці робочого зошита. Зміст цієї сторінки полягає в тому, щоб на
ній, використовуючи лише кола і круги, намалювати цю тваринку. При цьому
декілька точок уже зображено і вказано, що вони є центрами кіл із
заданими радіусами і відповідають вушку, голові і животику Лошарика.
Далі, працюючи лише циркулем і кольоровими олівцями, учні домальовують
тваринку, включаючи всю свою уяву.

Мета цього конкурсу: навчити дітей користуватися циркулем для побудови
кола, що в майбутньому потрібно буде для розв’язування задач на
побудову.

Якщо учень не встиг виконати якусь вправу, він може надолужити це під
час домашньої роботи.

Вправи з підручника на площу круга і довжину кола також можна вивести на
екран, особливо ті, де треба знайти площу фігури, яка ділиться на
чверть- та півкруги в комбінації з прямокутниками і квадратами. На
розв’язування таких задач також відводиться 2 години.

Якщо ж учень з певних причин пропустив урок, учитель може записати
урок-презентацію на електронний носій і віддати учневі для домашнього
перегляду разом з робочим зошитом. Читаючи підручник, переглядаючи
презентацію і виконуючи вправи з робочого зошита і підручника, учень
зможе самостійно опрацювати пропущений матеріал. Також учні за завданням
вчителя можуть самі створювати презентації і потім демонструвати їх на
уроці, відчуваючи себе вчителем.

До речі, представлений тут матеріал можна використати і на уроці
геометрії в 7 класі при вивченні теми «Коло», наприклад, для
актуалізації опорних знань. Також в 7 класі доречно доповнити
презентацію декількома слайдами про взаємне розташування прямої і кола.

Пропоную ще декілька слайдів з інших презентацій, які якнайкраще
демонструють реалізацію принципу наочності в навчанні через
мультимедійні засоби.

Звичайно, уроки, створені за допомогою Power Point, – це лише початковий
рівень застосування новітніх інформаційних технологій. Сьогодні існує
багато програмних засобів навчального призначення з алгебри і геометрії
для 7-9 класів, які проходять апробацію в школах України або вже її
успішно пройшли. Їх перелік з усіх предметів опублікований у журналі
“Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах ” №
1/2006.

10

7

6

9

8

10

І

КОЛО – це геометрична , яка
складається

з усіх точок площини, які від даної точки.

Ця точка називається кола,

а ця відстань ______________ кола.

Елементи кола

КРУГ – це геометрична , яка складається

з і його

області .

Елементи круга

ХОРДА – це ___________ ,

який сполучає будь-які _____ точки кола.

РАДІУС – це , який сполучає ________

з будь-якою

кола.

ДІАМЕТР – це , яка проходить через

_________ кола.

з будь-які точки кола .

ДУГА –

це частина .

Кожна із частин, на які ділиться круг своїми радіусами, називається
.

ІIІ

0

B

F

N

A

C

D

M

L

E

а) точки, що належать колу:
………………………………………………………;

б) точки, що належать кругу:
…………………………………………………….;

в) спільні точки кола і круга:
………………………………………………………..;

г) точки, що не належать ні колу, ні кругу:
……………………….. .

;

А

В

О

а) назви діаметр: ;

б) виміряй його довжину: ;

в) не виконуючи вимірювань, знайди радіус кола: . .

На даному колі познач точки С і D так, щоб серед одержаних дуг була
така,

що її градусна міра не перевищувала б 90(.

Виміряй градусну міру цієї дуги і запиши одержаний результат: .

0

а) Що треба зробити, щоб коло меншого радіуса перетворилося на круг?
Зроби це.

б) Що треба зробити, щоб в цьому крузі з’явився хоча б один сектор?
Зроби це.

( ломиголовки

?

68(

112(

51(

39(

d =

r =

( ломиголовки від островитян

2

тромбон

цирк

циркуль

5; 6; 7

?

?

100

18

ромб

а) не виконуючи вимірювань, знайди довжину діаметра цього кола:
…………….. см;

б) проведи пряму, що перетинає коло в двох точках C і D і не проходить
через його центр;

в) не виконуючи вимірювань, з’ясуй, на якій відстані від центра
знаходяться точки C і D:

……………………………………………………… .

(

ІV

(

(

(

V

?

7

40

?

?

20

?

12

( ломиголовки

153(

25(

65(

60(

?

8

10

30

13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020