.

Умови формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1136
Скачать документ

Реферат на тему:

Умови формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних
органів України

Організація самоосвітньої діяльності в процесі навчання у ВНЗ є
показником сучасного, досить високого рівня системи освіти. Без уваги до
самоосвіти як одного з основних елементів процесу навчання у вищій
школі, у тому числі й у військових закладах, у наш час неможливо
підготувати висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів
нашої держави. Основний резерв підвищення ефективності процесу навчання
і якості підготовки молодих офіцерів, зазначають вчені, необхідно шукати
в раціональній організації навчального процесу На думку Б. Ф. Райського,
«завдання формування в суб’єктів навчання готовності до безперервної
самоосвіти вимагає включення самоосвіти в навчальний процес як
об’єктивного необхідного заняття. Це не нав’язування додаткової,
позапрограмної роботи, а зміна характеру навчальної роботи» [1, с. 67].

А.К.Громцева вказує, що «основним шляхом, який допомагає в оволодінні
всім комплексом компонентів самоосвітньої діяльності, є насамперед
відповідна організація навчальної роботи» [4, с.32]. В. К Буряк
підкреслює, що «формування в студентів готовності до самоосвіти
відбувається в педагогічному процесі» [2, с.18]. Спеціальну організацію
педагогічного процесу Б. К. Буряк визначає головною умовою, що спонукає
курсантів до самоосвіти [2, с.18].

Для вирішення завдання сформованості готовності майбутніх офіцерів
правоохоронних органів до самоосвіти важливе значення має органічне
включення самоосвітньої діяльності курсантів у навчальний процес, коли
зміст навчання тісно пов’язаний із сучасністю, з життям, коли майбутні
офіцери яскраво бачать перспективи суспільного розвитку, розуміють
важливість удосконалення науки й техніки. Для організації роботи з
розвитку культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів
важливе значення має спрямованість усього навчального процесу у ВВНЗ на
розвиток культури самоосвіти курсантів, урахування особливостей цього
процесу та його складових.

Завдання підготовки майбутніх офіцерів до самоосвітньої діяльності,
можна вирішити через формування в курсантів прагнення й уміння
задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси шляхом самоосвіти.
Підготовка курсантів до самоосвіти полягає, насамперед, у формуванні в
них психологічної потреби в знаннях.

?ка, характер взаємодії викладача та вихованців є головною умовою, що
спонукає студентів до самоосвіти [2, с.20]. Забезпечення
суб’єктно-суб’єктної взаємодії викладачів і курсантів – важливий шлях
формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів-правоохоронних
органів.

Активізація пізнавальної діяльності є одним з важливих шляхів формування
культури самоосвіти майбутніх офіцерів. Провідне значення у цій роботі
вчені надають активним методам навчання. За твердженням
А. В. Вербицького, поняття «активне навчання» знаменує «перехід від
регламентуючих, алгоритмізованих, програмованих форм і методів
організації дидактичного процесу у вузі до розвиваючих, проблемних,
дослідницьких, пошукових, які сприяють виникненню пізнавальних мотивів,
інтересу до майбутньої професійної діяльності, умов для творчості і
спілкування у навчанні» [3, с. 43]. Особливого значення у формуванні
пізнавальної активності студентів дослідники надають також проблемному
навчанню, що забезпечує вихід за межі стереотипних, «штатних» ситуацій,
як це відбувається у творчому процесі. Сутність проблемного навчання
полягає в створенні у навчальному процесі проблемних ситуацій,
розв’язання яких стимулює розвиток пізнавальної активності суб’єктів
учіння, їх здібностей.

Важливе значення для формування культури самоосвіти майбутніх
офіцерів-правоохоронних органів має забезпечення професійної
спрямованості завдань. Організовуючи самостійну роботу, доцільно
використовувати такі завдання, які вимагають від курсантів діяти у
ситуаціях професійного вибору. Це ситуації «офіцер-колега»,
«офіцера-підлеглий», «офіцер-начальник», «офіцер-громадянин»,
«офіцер-порушник громадського порядку». Кожне із таких завдань повинно
містити типову для майбутньої професійної діяльності ситуацію,
відповідно до якої потрібно встановити її професійну значущість, обрати
оптимальні засоби і методи мотивованого її виконання.

Таким чином, успішне формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів
правоохоронних органів можливе за умов: спрямованості навчального
процесу у ВВНЗ на розвиток культури самоосвіти курсантів, урахування
особливостей цього процесу та його складових, формування у курсантів
прагнення й уміння задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси
шляхом самоосвіти, організація навчальної взаємодії курсантів і
викладачів на основі суб’єкт-суб’єктного підходу, активізація
пізнавальної діяльності курсантів через застосування проблемних методів
навчання, використання потенціалу самостійної навчальної роботи та
забезпечення професійної спрямованості завдань.

Література:

Руководство самообразованием школьников. Под ред. Б. Ф. Райского,
М. Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с.47.

Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів // Вища школа. – 2002.
– №6. – С.18-29.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход //
Методическое пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.

Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. –
М.: Педагогика, 1983. – 145 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020