Учнівське самоврядування у структурі державно-громадського управління

Учнівське самоврядування є невід’ємною рівноправною частиною структури
суб’єктів державно-громадської моделі управління освіти (далі — ДГМУО)
будь-якого рівня: національного, обласного, міського, шкільного

Виконуючи свої основні функції, а саме: управління дитячими колективами,
координації їх дій, створення умов для самореалізації дитини чи
підлітка, формування комунікативних, правових, життєвих тощо
компетентностей, виховання соціально активної особистості, розвиток
лідерських якостей і таке інше, учнівське самоврядування в межах ДГМУО
має обов’язково виконувати і ряд особливих функцій, підкріплених якісним
професійно-педагогічним супроводом. Найголовніша з них — навчальна
функція. Діти та підлітки, яких обрано до органів учнівського
самоврядування, самі, навчаючись у дорослих азам управління
прогнозувати, планувати, аналізувати, координувати, організовувати,
проводити і таке інше, оволодівають методикою «Рівний — рівному» та
забезпечують навчання ровесників і дітей молодшого віку речам, що стають
надзвичайно актуальними в межах ДГМУО.

1. Як працювати в раді школи в разі обрання до її складу?

які питання від імені школярів виносити для розгляду на засідання ради
школи і як підготуватись до самого засідання;

які повноваження мають школярі, обрані до ради школи;

які законодавчі акти та нормативно-правові документи регулюють освіту;

як будувати відносини з учителями, батьками, громадськістю в межах ради
школи і як відстоювати інтереси школярів;

як вивчити потреби, громадську думку однолітків про ту чи іншу проблему,
обробити отриману інформацію та грамотно донести її до членів ради
школи;

як захистити права дітей та підлітків у разі їх порушення тощо.

Багаторічна практика роботи зі старшокласниками-активістами підтверджує,
що саме ці питання хвилюють їх найбільше.

2. Як співпрацювати зі шкільними органами самоврядування в разі обрання
до відповідних міських чи районних органів:

які бувають моделі учнівського самоврядування;

як донести необхідну інформацію чи завдання вищих органів самоврядування
до підпорядкованих їм;

як і за чиєї підтримки провести у своїй школі міську акцію, конкурс,
якщо ти отримав відповідне завдання від міського органу учнівського
самоврядування тощо.

3. Як діяти в межах «трикутника» шкільного чи міського рівня (з радою
батьків чи батьківським комітетом, з педрадою чи колегією управління
освіти).

самоврядування будь-якого рівня не слід нехтувати цими питаннями, інакше
участь дітей та підлітків у роботі суб’єктів ДГМУО буде або формальною,
або скоріше грою, ніж реальним життям, і дуже скоро втратить соціальну
цінність та інтерес з їхнього боку.

Саме за такими напрямами організовано навчання з дітьми та підлітками в
міській школі «Лідер» Краматорська. Для цього залучаються спеціалісти
управління освіти, міського управління юстиції, практичні психологи та
студенти кафедри педагогіки та психології Краматорського
економіко-гуманітарного інституту й міської психологічної служби.
Заняття відбуваються через інтерактивні форми роботи і в першу чергу
через тренінги, семінари-тренінги, тренінгові вправи, рольові та ділові
ігри, навчально-організаційні збори, випереджуючі семінари-заходи (у них
діти та підлітки самі приймають участь і паралельно вчаться їх
проводити, по закінченню заходу отримують текст сценарного плану чи
повний сценарій).

Вагомою в діяльності учнівського самоврядування в межах ДГМУО є
організаторська функція.

Практика роботи в міській школі «Лідер» показала велику привабливість
для підлітків цільових проектів не тільки у плані опанування сучасних
технологій проектної роботи, а й у плані самостійної розробки цільових
проектів та їх реалізації.

Активісти Краматорська з початку нового 2007/08 навчального року
розпочали роботу з реалізації одразу трьох цільових проектів:

«Хай красивіші є міста, та я звик Краматорськом пишатись» до 140-ліття
міста Краматорська, яке відзначатиметься у 2008 році;

«Підліткова політика в місті: міф чи реальність?», ініційований спільно
з редакцією газети «Краматорська правда» у день самоврядування школи
«Лідер» у міській газеті;

«Громадянська позиція» для учасників 11-ти міських дитячо-юнацьких
організацій.

Залучення дітей та підлітків до учнівського самоврядування не є
самоціллю, а перш за все спрямоване на виховання громадянина України з
активною життєвою позицією, здатного виживати в умовах жорсткої
конкуренції, впливати на процеси оточуючого середовища тощо. Тож виховна
функція участі дітей у суб’єктах структури ДГМУО є надзвичайно важливою.
Організаторам учнівського самоврядування будь-якого рівня не слід
нехтувати цим, бо інакше участь дітей та підлітків у роботі суб’єктів
ДГМУО буде або формальною, або скоріше грою, ніж реальним життям, і дуже
скоро втратить соціальну цінність та інтерес з їхнього боку.

Похожие записи