Творчі завдання на виявлення рівня гендерних стереотипів учнів

Виконання колективних творчих справ із гендерної тематики методами
широкого обговорення у класному колективі сприяють розвитку
комунікаційних умінь і навичок спільного вирішення гендерних ситуацій.
Нижче представлені елементи практикуму з гендерного виховання школярів

«Образи хлопчиків і дівчинок у казках»

Мета: виявити стереотипні уявлення серед молодших школярів про казкових
персонажів хлопчиків і дівчинок.

Завдання: розглянути поведінку хлопчиків і дівчинок у казках, визначити
їх гендерні ролі.

Складові завдання:

1. Назвати п’ять казок із характерним образом дівчинки (Червона Шапочка,
Мальвіна, Герда з казки «Снігова королева).

2. Описати та проаналізувати риси кожної казкової дівчинки та створити
загальний образ.

3. Аналогічно назвати п’ять казок, де головними героями є хлопчики
(Буратіно, Івасик-Телесик, Шрек, Робін Гуд, Пітер Пен). Створити з рис
казкових хлопчиків загальний образ чоловічого персонажу.

4. Довідатись в учнів, чи хотіли б вони бути схожими на цих
«узагальнених героїв» і чому?

5. Запропонувати учням навести приклади сучасних мультиплікаційних
героїв хлопчиків і дівчинок. Чи зустрічається серед них нетрадиційний
розподіл ролей і поведінки (наприклад, дівчинки займаються характерними
чоловічими справами, хлопчики — жіночими).

6. «Скринька казкових предметів». Попросити учнів намалювати дві казкові
скриньки. Біля однієї з них зобразити казкові предмети, характерні для
чоловічих персонажів, біля другої — для жіночих. Обговорити результати
гри, зробити висновок.

7. «Казковий автомобіль». Викликати чотирьох учнів і розбити їх на дві
групи. У кожній групі повинні бути хлопчик і дівчинка. Попросити їх
намалювати автомобіль казкового персонажа хлопчика та дівчинки.
Обговорити результати.

8. «Весела пантоміма». Вибрати групу потрібної кількості учнів і
попросити їх зіграти пантоміму за сценарієм популярної дитячої казки
(сценарій готується вчителем). Чоловічі ролі виконують дівчинки, жіночі
— хлопчики.

«Хто є хто?»

Мета: виявити стереотипні уявлення школярів про сучасну родину та
рольову поведінку членів родини (батька, матері, сина, дочки) у
домашньому побуті.

Завдання: проаналізуйте участь у житті родини учнів та їхніх батьків.
Розширити уявлення учнів про гендерні ролі хлопчиків і дівчинок у
повсякденному житті.

Складові завдання:

1. Навести приклади з літератури, художніх і мультиплікаційних фільмів з
описом родини з дітьми та рольовою поведінкою кожного члена родини
(робота, відпочинок, дозвілля, конфлікти). Чи зустрічається
нетрадиційний розподіл ролей і поведінки (мами займаються характерними
чоловічими справами, батьки — жіночими)?

2. Проаналізувати риси кожної родини та створити загальний образ.

3. Довідатись в учнів, які риси вони хотіли б одержати від тата й мами
для того, щоби стати хорошою людиною, пояснити, чому.

4. «Домашні знаряддя праці». Попросити учнів намалювати по десять
предметів побуту, з якими асоціюються папа й мама. Обґрунтувати малюнки
з погляду загальних предметів для батьків. Обговорити результати гри,
зробити висновок.

5. «Наш вільний час». Викликати чотирьох учнів, розбити їх на дві групи,
де в кожній будуть хлопчик і дівчинка. Попросити їх зробити малюнки на
тему «Ми проводимо вільний час із татом», «Ми проводимо вільний час із
мамою». Обговорити результати гри.

?

?

l n ’ ” |

~

?

n ” ~

6. «Весела пантоміма». Вибрати дві групи учнів по три особи для участі в
пантомімі «Тато, мама, я — дружна родина» й попросити одну групу зіграти
пантоміму конфліктної родини, іншу — гармонійної. Чоловічі ролі
виконують дівчинки, жіночі — хлопчики.

«Хлопчики та дівчинки — ми такі різні»

Мета: виявити рольову поведінку школярів у класі та проаналізувати роль
хлопчиків і дівчинок у колективі.

Завдання: показати стереотипність гендерних ролей школярів та визначити,
що є прикладом для поводження хлопчиків і дівчинок. Розширити уявлення
про роль хлопчиків і дівчинок у шкільному житті.

Складові завдання:

1. Розповісти учням про особливості поведінки хлопчиків і дівчинок.
Описати характерні риси образу дівчинки, проаналізувати їх. Знайти
загальні риси з характеристиками дівчинок класу. Створити загальний
образ.

2. Проаналізувати аналогічним чином особливості образу хлопчика,
порівняти його з рисами хлопчиків класу. Створити загальний образ.
Знайти загальні риси в образах дівчинки та хлопчика.

3. На кого з відомих чоловіків чи жінок (спортсмени, актори, політики)
хотіли б учні бути схожими і чому?

4. «Шкільний рюкзак». Попросити учнів намалювати два великих шкільних
рюкзаки: один з речами для хлопчика, другий — для дівчинки. Обговорити
результати. Зробити висновок: чи носять вони різні предмети із собою?
Які і для чого?

5. «Що тобі подарувати?» Викликати чотирьох учнів і розбити їх на дві
групи з хлопчиком і дівчинкою в кожній. Попросити їх розповісти, що
подарувати хлопчику на 23 лютого, а що на 8 березня? Чому хлопчики та
дівчинки дарують подарунки однин одному? Обговорити результати.

6. «Хто гарніший?» Попросити двох учнів, хлопчика й дівчинку, зобразити
збірний образ хлопчика й дівчинки класу. У картинці повинна бути
максимальна кількість ознак дівчинок/хлопчиків колективу. Необхідна
умова: дівчинку малює хлопчик, хлопчика — дівчинка. Обговорити
результати.

«Мій улюблений учитель, моя улюблена вчителька»

Мета: виявити стереотипні уявлення школярів про образи улюбленого
вчителя та вчительки.

Завдання: отримати уявлення учнів про вчителів різної статі й виявити
характерну поведінку для вчителів — чоловіків і жінок. Показати
особливості взаємодії з учителями різної статі.

Складові завдання:

1. Побудувати схему спілкування між класним керівником та учнями класу.

2. Навести приклади вчителів-чоловіків і вчителів-жінок у художній
літературі, художніх фільмах. Виявити загальне та різне в їхній
поведінці.

3. У наведених прикладах описати образи вчительок. Проаналізувати їхні
загальні риси. Створити узагальнений образ.

4. Проаналізувати аналогічним чином художню літературу з
чоловіками-вчителями. Створити узагальнений образ.

5. Довідатись в учнів, хотіли б вони бути схожими на своїх улюблених
учителів і чому?

6. На підставі отриманих даних побудувати модель комунікативного
спілкування між учнями та вчителем-чоловіком, учителем-жінкою.

7. «Весела пантоміма». Вибрати групи з двох учнів, хлопчика та дівчинки,
і попросити їх зіграти пантоміму. Для хлопчика — «Класна керівниця», для
дівчинки — «Класний керівник».

Похожие записи