.

Токова Валентина Валеріївна. Застосування інформаційних технологій при проведенні класних годин.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 4458
Скачать документ

Черкаська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 7

Черкаської міської ради

Черкаської області

Токова Валентина Валеріївна

вчитель фізики і математики

Застосування інформаційних технологій

при проведенні класних годин
Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

Сьогоднішній розвиток нашої цивілізації відбувається
внаслідок впливу сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій
на економіку, науку, культуру, державу та освіту. Тому на сучасну школу
покладено нові вимоги – швидко та якісно засвоювати не тільки накопичені
знання та величезну кількість інформації із здобутків минулого, а й
сучасні знання та нову інформацію. Виконати ці завдання без сучасних
можливостей Інтернету неможливо. Насамперед потрібен легкий і вільний
доступ до інформації всього світу, але без «живого» спілкування пошук
істини стає нецікавим.

Збільшення рівня інформатизації нашого життя поступово приводить
до скорочення суспільних зв’язків у суспільстві, тому на можливості
Інтернету покладено нові вимоги – об’єднати людей, не дозволити людям
замкнутися в собі, не втратити духовні та національні надбання нашої
держави. Виходячи з нових вимог, що ставляться до школи, вчителів та
вихователів – навчати людей спілкуватися за допомогою Інтернету потрібно
з ранніх років.

Все починається в житті з малого…

Україна завжди була країною науки і має залишатися державою з
потужним науковим потенціалом. «Відплив мізків» зменшиться лише тоді,
коли у країні для вчених з’являться нормальні умови роботи, а в нашому
суспільстві відчувається атмосфера зацікавленості в праці інтелектуалів.
Українському суспільству потрібна допомога в розвитку науки, технічного
прогресу, духовного збагачення нації, а особливо освіти. В школах
потрібно запровадити таку модель праці з молоддю, яка б дозволила
кожному таланту само реалізуватися вже на шкільній лаві. Але без
належної підтримки можуть не розкритися здібності і таланти учнів, бо в
період, коли талант вже «засвітився», учням особливо потрібна турбота.

Навчання без спілкування – не навчання. Ось тому так важливо
здолати катастрофічний інформативний голод у нашому закладі; знайомити
школярів з роботою офісної техніки, комп’ютера, Інтернет – мережі,
долучити їх до набутків цивілізації, які стали повсякденням для їхніх
зарубіжних ровесників. Ера комп’ютерних технологій невпинно наступає і
ми вже не можемо без них обійтися. Кожний день ми стикаємось з
комп’ютерами і мобільними телефонами; цифровими фотоапаратами і
ноутбуками, WEB – камерами і смартфонами, та багатьма іншими приладами.

Збільшення кількості комп’ютерних класів в школах та
зацікавлення дітей є запорукою розвитку цифрових технологій у
майбутньому. Але в більшості випадків талант у людині проявляється ще в
ранньому віці, і тому саме в школі діти краще засвоюють новітні
технології та відкривають у собі приховані таланти.

Виховання – процес “живлення душі і серця” – неможливо відокремити
від навчання. Тому головне значення має уклад шкільного життя,
атмосфера, шкільна культура. Найкраще виховання – це виховання добрими
відносинами один до одного, до навколишнього світу, до самих себе. Тому
основним завданням ми вважаємо виховання доброго ставлення до життя,
уміння знаходити в ньому радість і бажання творити добро; допомогу учням
і їх батькам знаходити шлях до сердець один одного, не втрачати
душевного контакту і віру у близьких людей.

Вчителі школи намагаються так організувати свою діяльність, щоб діти
могли стати здатними до творчості, прагнули пізнавати світ,
усвідомлювати і розвивати свої потенційні здібності, бути вихованими та
культурними, самостійними, чесними, з розвиненим почуттям гумору,
критичним поглядом по відношенню до себе. Це в свою чергу, сприяє
формуванню та розвитку самостійності дитини: самоорганізації,
саморегуляції, самовдосконаленню, самореалізації.

Сьогодні відчувається нагальна потреба у використанні сучасних
технологій у творчій роботі класного керівника в школі. Він мусить
перебувати в епіцентрі інноваційної діяльності освітньої установи. Від
класного керівника чекають роботи, наповненої новим змістом, новими
технологіями проектування виховного процесу. Тільки за умови, якщо
виховний вплив викликає у особистості внутрішню позитивну реакцію і
збуджує її активність у роботі над собою, він здійснює вплив на неї,
ефективний і формуючий.

У цьому може допомогти комп’ютеризація школи, коли можливе
використання ІКТ у вихованні та організації класного колективу.
Створення різних Інтел проектів, відвідування сайтів: шкільних, класних,
випуск учнівської газети “«Оригінал» – все це є взаємодією з батьками,
що надає можливість дізнаватися про шкільні та класні справи, допомагає
дізнатися чим живе колектив. На форумах цих сайтів можна поділитися
своїми думками, проблемами, знайти відповіді на деякі питання, отримати
реальну допомогу.

Всі учні дуже люблять комп’ютер, і сучасну дитину не можна виховати
без використання у навчанні та вихованні новітніх комп’ютерних
технологій. Завдання ж вчителя полягає у нейтралізації негативних і
посиленні позитивних впливів Internet.

Стало можливим використання інформаційних технологій при проведенні
різноманітних позакласних заходів. Я використовую презентації для
проведення різних за тематикою класних годин, проведення тематичних
годин, літературної вітальні які відразу стають для дітей цікавішими і
кориснішими. Безліч фотографій, відео фрагментів, музики дозволяють
зацікавити абсолютно всіх учнів.

До підготовки виховної години бажано якнайбільше залучати учнів,
об’єднавши їх у групи. Кожна група отримує чітко визначене завдання.
Матеріал для тематичних класних годин учні знаходять в Інтернеті, в
газетах і журналах, на лазерних дисках, в літературі та ін. джерелах.
Фотографії, репродукції, малюнки та інші наочні матеріали сканують.
Після цього кожна група робить за своєю темою виступу невеликі
презентації, які потім формуються в одну презентацію класної години.
Звичайно ж, презентації всіх груп повинні бути витримані в одному стилі.
На класній годині кілька учнів від кожної групи захищають свою частину
презентації.

ІКТ по суті є важливим засобом сприйняття інформаційного матеріалу,
хоча цьому передує колосальна робота з комп’ютером, пошук необхідного
матеріалу, допомога класного керівника та вчителя інформатики.
Використання комп’ютерних технологій сприяє підвищенню мотивації
пізнавальної діяльності, розвитку допитливості. Презентації, які
поєднують в собі різні інформаційні середовища: графіку, текст,
анімацію, відео, звукові ефекти роблять проведену роботу більш
ефективною в плані виховання, цікавою і привабливою для учнів. А якщо
захід планується, готується і проводиться самими учнями, то ефективність
кінцевого результату виростає і в кількісному, і в якісному відношенні.

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод
навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями
інформації шляхом повідомлення матеріалу і забезпечення його успішного
сприйняття, яке посилюється при підключенні зорової пам’яті. Відомо, що
більшість людей запам’ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне
використання аудіо-та відеоінформації підвищує запам’ятовуваність до
40-50%. Мультимедіа програми представляють інформацію в різних формах і
тим самим роблять процес навчання більш ефективним. Економія часу,
необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить
30%, а набуті знання зберігаються в пам’яті значно довше. Ось чому
“краще один раз побачити, ніж 100 разів почути”.

Маючи досвід проведення багатьох різних за тематикою виховних
заходів можу з впевненістю сказати, що використання ІКТ в виховній
роботі створює такі умови у колективі при яких більше використовуються
потенціальні особливості, викликає у дитини внутрішню позитивну реакцію
і збуджує її власну активність у роботі над собою, здійснює більш
ефективний і формуючий вплив на неї. Особливості виховання є не лише у
знаннях психології, педагогіки і методики, а й у організації
пізнавального інтересу учнів до поставленої проблеми. Буде інтерес –
буде і результат.

Вибір професії – вибір майбутнього

ПЛАН – КОНСПЕКТ

класної години з професійної орієнтації школярів

Мета:формування теоретичних уявлень і понять, пов’язаних зі світом
професій

Завдання:

1. Інформування учнів про розмаїття світу професій;

2. Активізація розумової активності;

3, Підтримання атмосфери творчого пошуку;

4. Знайомство з новими професіями на ринку праці;

5. Розвиток навичок цілепокладання і планування;

6, Формування інформаційного простору;

7. Формування моральних якостей особистості;

8.Формування в учнів навичок і вмінь самовизначення, самоорганізації та
самореалізації;

9. Формування необхідних навичок і вмінь, пов’язаних з подоланням
труднощів;

10. Формування навичок роботи в колективі.

Обладнання: мультимедійна установка, комп’ютерні презентації (програма
Power Point).

Підготовча робота:

Кожен учень заздалегідь збирає інформацію про професії, яка його
цікавить (інтернет, друкована продукція), готує комп’ютерну презентацію
про свою професію. Знаходить інформацію про навчальні заклади, де можна
отримати відповідну освіту. З’ясовує вимоги до представника даної
професії.

Підсумкова робота:

Виступ на класній годині перед своїми однокласниками. Оформлення папки
проекту “Твій вибір”.

Хід класної години

Як вибрати професію?

Що впливає на вибір професії?

Які головні помилки при виборі професії?

Що потрібно зробити, щоб прийняти зважене рішення?

Як вибрати професію?

Термін “професія” походить від латинського кореня, що означає:
говорити, оголошувати, заявляти. Звідси слово “професор”.

Число професій неоднаково в країнах з різними суспільно-економічними
умовами. У документі “Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник”,
налічується понад 7000 назв професій, що є в Україні, хоча попит має
кілька сотень.

Накопичені в кожній групі людей знання і навички передавалися з
покоління в покоління. З’явилося розділення праці, виникли професії.

Вибрати собі професію – означає не тільки вибрати собі роботу, а й
бути прийнятим в певну групу людей, прийняти її етичні норми, правила,
принципи, цінності, спосіб життя.

Професія – це соціальна характеристика людини, яка вказує на його
приналежність до певної категорії людей, які займаються однаковим видом
трудової діяльності.

Професійну долю ми намічаємо, як правило, після закінчення школи.

Хтось знаходить роботу, що не вимагає спеціального навчання.
Більшість же намагається спочатку отримати освіту (у Вузах, на курсах,
коледжах), окреслюючи тим самим коло майбутніх кар’єрних можливостей.

Щоб зробити правильний вибір, потрібно: мати уявлення про існуючі
професії і, знаючи власні схильності, реально оцінювати свої можливості.

(пізнати себе нелегко, професій теж багато і неправильний вибір може
зробити людину нещасною).

Що таке професійна трудова діяльність людини?

Трудова діяльність людини є професійною, якщо виконуються наступні
умови:

– Професія характеризується наявністю певного рівня кваліфікації,
майстерності, вміння, професійної підготовки, спеціально отриманих знань
і навичок, які часто підтверджуються спеціальними документами про
професійну освіту: дипломами, свідоцтвами, атестатами, сертифікатами.

– Професія є свого роду товаром, що людина може продавати на ринку
праці. Причому, товаром, який користується попитом, за який інші люди
готові платити. Тобто професійна діяльність може служити джерелом
доходів людини.

Чим відрізняється професіонал від любителя і дилетанта?

Професіонал – це кваліфікована людина, що продає результати своєї праці.

Дилетант – це людина, що характеризується відсутністю необхідного
стандартного рівня професійної кваліфікації.

Любитель – це людина, що займається будь-яким видом трудової діяльності
не заради заробітку, а для власного задоволення. Це не заважає деяким
любителям досягати рівня професійної компетентності та якості
діяльності, який не поступається рівню багатьох професіоналів.

Будь-яке ваше захоплення може стати приводом для зав’язування ділових
знайомств, джерелом додаткового доходу або навіть поворотним пунктом для
вибору нової професії.

Якщо Ви з дитинства мріяли стати лікарем чи космонавтом, і до цього
часу не сумніваєтесь у правильності свого вибору – у Вас немає проблем.
Щоб не говорили тато, мама чи бабуся, Ви з впертістю фанатика вивчаєте
посібники з хімії чи біології, чи відвідуєте гурток „ юний фізик ” і
добре уявляєте, що будете робити після закінчення школи.

Якщо це так, то Ви щаслива людина. Тому, що багато випускників
взагалі не уявляють собі, „ ким бути ” і куди поступати і чи поступати
взагалі, коли пролунає довгоочікуваний останній шкільний дзвінок.

Добре, якщо проблема вибору професії турбує – це означає Вашу
соціальну і психологічну зрілість. Гірше, якщо Вам поки що все рівно:
мама за ручку відведе в юридичний ВНЗ (тому що Вам „ як би подобається
” історія), а потім виявиться, що Ви терпіти не можеш перебирати нудні
папірці і спілкуватися з людьми.

Труднощі професійного самовизначення виникають звичайно в двох
категорій людей. Перші поки не знайшли в цьому житті нічого цікавого.
Так склалося, що вчителі не зуміли створити в них любов до яких-небудь
предметів, а таланти поки що «зариті в землю». Такі люди можуть добре
вчитися, але вони нічим не захоплюються, життя їхнє досить нудне або
просто монотонне. От і не можуть визначитися, чим хотілося б займатися –
оскільки з того, що оточує їх у світі, ніщо особливо не приваблює. Та й
з чого вибирати? Як правило, вони не знають, ким працює їхній батько,
хто такий іхтіолог – і взагалі мало орієнтуються у світі професій. Друга
категорія людей дуже активна й у навчанні, і в різних інших формах
активності. Їм цікаво все, вони відвідують одночасно три гуртки, п’ять
факультативів і десять спортивних секцій. Більш того, у них все
виходить. Як говориться, якщо людина талановита – вона талановита в
усьому. За що не візьметься ця чудо-дитина – в усьому домагається
успіху. Однак: вона також не може визначити, що подобається їй більше, з
чим вона хотіла б пов’язати своє життя.

Як же розібратися в собі? Психологи вважають, що при виборі професії
дуже важлива відповідність між психологічними особливостями людини і
відповідних характеристик професії. Професія повинна бути ЦІКАВОЮ. Якщо
Вам подобаються тварини, рослини, то Вам буде цікаво у своїй професійній
діяльності зіштовхуватися з об’єктами живої природи. Якщо Ви любите
техніку – інтерес до неї буде підтримувати Вас у діяльності інженера або
фізика.

Будь-яка професія вимагає, щоб у людини були присутні так звані „
професійно важливі якості ” – наприклад, інженеру важлива точність,
художникові – образне мислення тощо. Тому, вибираючи визначену професію,
необхідно усвідомити, чи є у Вас ЗДІБНОСТІ, що відповідають професійно
важливим якостям. Якщо Ви маєте сумнів то вибирайте ту професію, де Ваші
здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви можете
досягти найбільшого успіху.

Нарешті, тип реалізованої професійної діяльності повинен збігатися
з Вашим типом характеру. Наприклад, якщо Ви комунікабельний, товариський
– Вам більше підійдуть професії, пов’язані з численними контактами, а
якщо емоційно хиткий, неврівноважений – не зможете виконувати рутинні
види діяльності, що вимагають концентрації протягом тривалого часу.

Отже, для того, щоб вибрати професію, необхідно насамперед пізнати
себе. Ви напевно часто задаєте собі запитання: „ Який я?”, „ Хто я в
цьому світі?”, „ Навіщо я живу?”. Допомогти краще довідатися про себе і
частково відповісти на ці запитання (повністю Ви на них не відповісте
ніколи) допоможе нехитра вправа: подивіться на себе очима іншої людини.
Конкретної людини, яку Ви добре знаєте – скажімо, друга або сусіда по
парті, мами або коханої дівчини. Спробуйте пояснити свої вчинки так, як
це зробила би інша людина – не знаючи щирих мотивів. Ви зрозумієте, яким
Вас бачать інші люди, але, з іншого боку, позбудетесь суб’єктивізму.

Ваш характер поки тільки формується, тому не потрібно наклеювати
собі ж ярлик і відмовлятися від професії, наприклад, менеджера лише
тому, що Ви нібито „ сором’язливий ”. Боріться, працюйте над собою,
пізнавайте себе. Пам’ятайте, що психологічні властивості людини (будь то
здібності, інтереси чи риси характеру) – винятково гнучкі і вони
змінюються з часом. Відомо чимало випадків, коли людині, яка не має
здібностей до музики, але жагуче бажаючій нею займатися, вдавалось
розвинути музичний слух. Головне – інтерес; запам’ятайте: здібності
формуються під час діяльності, тому звикайте працювати. На одних
здібностях далеко не заїдете. З іншого боку, інтерес – річ також не
зовсім стійка. Багато людей вважають, що люблять якийсь навчальний
предмет, а насправді їм дуже подобається вчитель. Крім того, важко
зрозуміти, чи сподобається Вам психологія або та ж економіка – адже Ви в
школі нічого подібного не вивчали. Для того, щоб не помилитися, потрібно
розширювати свій кругозір стосовно світу професій. Задавайте дорослим
людям питання про їхню професійну діяльність – як правило, люди із
задоволенням розповідають про свою дійсну роботу і про студентські роки.
Тоді Ви зможете усвідомлено вирішити, чи цікава Вам ця сфера, чи все
знаєте про спеціальність, на яку подаєте документи.

Отже, розібравшись у своїх здібностях, інтересах і особистісних
рисах, Ви приступаєте до вибору не тільки професії, а й ВНЗ (вищого
навчального закладу). З’ясуйте, які спеціальності відповідають
зацікавленому виду діяльності. Це не завжди однозначна відповідність.
Ухвалення рішення повинне ґрунтуватися на багатьох факторах не тільки
психологічного характеру: репутація ВНЗ і конкурс, думка друзів,
батьків, вартість навчання тощо. Не полініться і випишіть плюси і мінуси
кожного з варіантів. Проаналізуйте отримані дані разом із друзями,
батьками і родичами. І завжди пам’ятайте: остаточний вибір тільки за
Вами, оскільки вибираючи професію, Ви вибираєте майбутнє. Професія
повинна приносити задоволення (позитивні емоції Вам) і забезпечувати
максимальну реалізацію Ваших можливостей (користь суспільству).

Що впливає на вибір професії?

Які фактори обумовлюють вибір людиною тієї або іншої професії? На
практиці виявляється, що схильності враховуються в останню чергу, а от
думка батьків впливає. При цьому виділяються 8 головних факторів вибору
професії:

Позиція старших членів родини. Є старші, котрі несуть пряму
відповідальність за те, як складається Ваше життя. Ця турбота
поширюється і на питання про Вашу майбутню професію.

Позиція товаришів, друзів. Дружні зв’язки у Вашому віці вже дуже міцні і
можуть сильно впливати на вибір професії. Можна дати лише загальну
пораду: правильним буде рішення, що відповідає Вашим інтересам і
збігається з інтересами суспільства, в якому Ви живете.

Позиція вчителів, шкільних педагогів. Спостерігаючи за поведінкою,
навчальною і поза навчальною активністю учнів, досвідчений педагог знає
багато такого про Вас, що приховано від непрофесійних очей і навіть від
Вас.

Особисті професійні плани. Під планом у цьому випадку маються на увазі
Ваші уявлення про етапи освоєння професії.

Здібності. Про своєрідність своїх здібностей треба судити не тільки за
успіхами у навчанні, але і за досягненнями в інших видах діяльності.

Рівень домагань на суспільне визнання. Плануючи свій трудовий шлях,
дуже важливо подбати про реалістичність своїх домагань.

Інформованість. Важливо подбати про те, щоб отримана інформація про ту
чи іншу професію не виявилася недостовірною, перекрученою, неповною,
однобокою тощо.

Схильності. Схильності виявляються в улюблених заняттях, на які
витрачається велика частина вільного часу.

Які головні помилки при виборі професії?

Відношення до вибору професії як до незмінного. В будь-якій сфері
діяльності відбувається зміна занять, посад у міру росту кваліфікації
людини. При цьому найбільших успіхів досягає той, хто добре пройшов
початкові ступені. Тому, проаналізуйте ситуацію на ринку праці. Зверніть
увагу на те, що з кожним роком з’являються все нові професії. Будьте
готові до того, що прийдеться регулярно підвищувати кваліфікацію,
освоювати суміжні спеціальності. Не бійтеся того, що вибір професії
зараз, у старших класах, визначить усе Ваше майбутнє. Зміна вибору,
освоєння нової спеціальності зробить Вас цінним фахівцем, потрібним у
нових сферах діяльності. Перша професія, навіть якщо Ви потім
передумаєте і знайдете щось більш привабливе, знадобиться у несподіваних
ситуаціях. Наприклад, перша освіта мистецтвознавця допоможе юристові у
своїй другій освіті розібратися у складних питаннях спадкування
антикварних цінностей…

Існуючі думки про престижність професії. Відносно професії забобони
проявляються в тому, що деякі важливі для суспільства професії, заняття
вважаються невартими, непристойними (наприклад: сміттяр). Економіст або
психолог нітрохи не більш корисний для суспільства, чим хімік чи
будівельник. Престижність професії повинна враховуватися – але після
обліку Ваших інтересів і здібностей. Інакше будете мати (якщо ще будете)
„ модну ”, але таку спеціальність, яка не приносить задоволення. Або,
чого доброго, виявитеся непридатними до виконання основних функцій цієї
роботи…

Вибір професії під впливом товаришів (за компанію, щоб не відстати).
Професію ми вибираємо за своїм „ смаком ” і „ розміром ” так само, як
одяг і взуття. Почуття групи, орієнтація на однолітків – дуже позитивні
особливості людей молодого віку. Вони потрібні для освоєння норм
поведінки в суспільстві, формування власного „Я” і самооцінки. Тому
оглядайтесь на інших, ПОРІВНЮЮЧИ (себе з друзями), а не сліпо
повторюючи. Намагайтесь побачити, чим Ви відрізняєтесь від товаришів – і
в чому Ви подібні. Це допоможе зрозуміти, що якщо Микола „ йде ” на
пожежника (а він – ризикована людина), Вам ця професія може не
сподобатися (адже Ви дуже обережний і розважливий).

спортсмена, політика, журналіста, артиста тощо.

Захоплення тільки зовнішньою або якою-небудь іншою стороною
професії. За легкістю, з якою актор створює на сцені образ, стоїть
напружена, буденна праця. А журналісти не завжди виступають у
телепередачах – частіше вони перелопачують масу інформації, архівів,
розмовляють з десятками людей – перш, ніж підготують 10-хвилинне
повідомлення, яке до речі, озвучить інша людина (диктор на телебаченні).

Ототожнення шкільного навчального предмета з професією, або погане
розрізнення цих понять. Є такий предмет, як іноземна мова, а професій,
де потрібна здібність до мови багато – перекладач, екскурсовод,
телефоніст міжнародного зв’язку тощо. Тому при виборі професії потрібно
враховувати, які реальні заняття і професії за цим предметом стоять.

Для цього найкраще не просто вивчати професії. Варто проаналізувати
газети з вакансіями на біржі праці (там звичайно вказується, яка освіта
потрібна для конкретної вакансії). Наприклад, людина з лінгвістичною
освітою (« українська мова і література ”, іноземна мова ” у школі) може
працювати і викладачем, і перекладачем, і редактором, і
секретарем-референтом. Тим паче майте на увазі, що професій існує
більше, ніж шкільних предметів. Можна стати юристом, маркетологом,
апаратником тощо. Професії звичайно можуть бути асоційовані з декількома
шкільними предметами (звичайно відповідають вступним іспитам у ВНЗ на цю
спеціальність). Скажімо, майбутньому економісту в школі може подобатися
одночасно і математика, і географія, і іноземна мова.

Застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального
виробництва. В усіх професіях впроваджується новітня техніка,
підвищується культура праці тощо.

Невміння(небажання) розбиратися у своїх особистісних якостях
(схильностях, здібностях). Розібратися в собі Вам допоможуть
профконсультанти, батьки, вчителі, товариші.

Корисними також можуть виявитися психологічні тести, а також статті
і публікації на тему популярної психології. Однак майте на увазі, що
серед них багато непрофесійних, так що до них потрібно відноситись
критично, як до результатів тестів, так і до того, що пишуть у
психологічних книжках. Задача популярних тестів – активізація діяльності
з самопізнання (самоспостереження, самоаналіз), а не видача Вам готової
відповіді на запитання про те, ким бути або наклеювання ярлика про те,
якими Ви є.

4

®

®

&

&

&

&

шити Ваш стан здоров’я. Таких професій небагато і до них відносяться, в
основному, ті, у яких потрібне тривале навантаження на ті чи інші
фізичні системи організму. Наприклад, у програмістів – зір, у льотчиків
– серцево-судинна система тощо.

Незнання основних дій, операцій і їхнього порядку при рішенні,
обмірковуванні задачі при виборі професії. Коли Ви вирішуєте задачу з
математики, то виконуєте визначені дії у визначеній послідовності. Було
б розумно поступити так і при виборі професії. Ця сторінка нашого сайту
саме і створена для того, щоб направити Вас, показати основні етапи
рішення проблеми. Однак не сприймайте інструкції буквально, краще
навіть, якщо Ви творчо підійдете до справи і розробите для себе свій
власний план – список дій, необхідних для вибору професії. Сюди можуть
бути включені: аналіз пропозицій на ринку освіти, аналіз попиту на ринку
праці, об’єктивна оцінка своїх здібностей, схильностей, знань тощо.

Що потрібно зробити, щоб прийняти зважене рішення?

Скласти список оптимальних професій. Складіть список професій, які Вам
подобаються, цікаві, за якими Ви хотіли б працювати.

Скласти перелік вимог до обраних професій. Складіть список своїх вимог
за схемою:

обрана професія і майбутній рід занять;

обрана професія і життєві цінності;

обрана професія і життєві цілі;

обрана професія і мої нинішні нагальні проблеми;

обрана професія і реальне працевлаштування за фахом;

бажаний рівень професійної підготовки;

обрана професія і мої схильності та здібності;

бажані зміст, характер і умови роботи.

Визначити значимість кожної вимоги. Визначте, наскільки всі перераховані
вимоги значимі. Може бути, що є менш важливі вимоги, які, по великому
рахунку, можна і не враховувати.

Оцінити свою відповідність вимогам кожної з оптимальних професій. Крім
тих вимог, що є у Вас до професії, існують і вимоги самої професії.
Проаналізуйте, чи розвинуті у Вас професійні якості, чи відповідають
Ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров’я
вимогам професії.

Підрахувати і проаналізувати результати. Проаналізуйте, яка професія з
усього списку найбільше підходить Вам за усіма пунктами.

Перевірити результати. Щоб переконатися у правильності Ваших міркувань,
обговоріть своє рішення з друзями, батьками, вчителями, психологом,
профконсультантом тощо.

Визначити основні практичні кроки до успіху. Отже, Ви прийняли рішення,
тепер важливо визначити: у якому навчальному закладі Ви зможете одержати
професійну освіту, як розвивати у собі професійно важливі якості, як
можна одержати практичний досвід роботи з цієї спеціальності, як
підвищувати свою конкурентоздатність на ринку праці.

Я ХОЧУ

1 Обслуговувати людей … … … … … … …..

Займатися лікуванням … … … … … … … …. ….

Навчати, виховувати … … … … … … … … . ….

Захищати права і безпека … … … … … … … ..

Керувати людьми … … … … … … … … ….. … .. 0 1 2
3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

2 Управляти машинами … … … … … … …. … ….

Ремонтувати обладнання … … … … … … … …

Збирати та налагоджувати техніку … … …. ..

Обробляти матеріали, виготовляти різні предмети, речі … … … …
… … … … ….. … … …

Займатися будівництвом … … … … …. … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

3 Обробляти тести і таблиці … … … …. … … ….

Проводити розрахунки та обчислення …. …..

Переробляти інформацію … … … … … …… ….

Працювати з кресленнями, картами і схемами….

Приймати і передавати сигнали, повідомлення … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

4 Займатися художнім оформленням … … ….

Малювати, фотографувати … … … … …. … … … …

Створювати твори мистецтва … … … … … … …

Виступати на сцені … … … … … … … …. … … … ….

Шити, вишивати, в’язати … … … … … … … … … … 0 1 2
3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

5 Доглядати за тваринами … … … … … … …. … … …

Заготовляти продукти … … … … … … … . … … … ..

Працювати на відкритому повітрі … … … . … … …

Вирощувати овочі та фрукти … … … … … … … ….

Мати справу з природою … … … … … … . … … .. .. 0 1 2
3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

А Працювати руками … … … … … … … … .. … … … …

Виконувати рішення … … … … … ….. … … … … ….

Відтворювати зразки, розмножувати, копіювати

Отримувати конкретний практичний результат…

Втілювати ідеї в життя … … … … … …. … … …. 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Б Працювати головою … … … ….. … … … .. … … … ..

Приймати рішення … … … … … … … …. … … … ….

Створювати нові зразки … … … .. … … … … … ….

Аналізувати, вивчати, досліджувати, спостерігати, вимірювати, відчувати,
контролювати … … … … .. ..

Планувати, конструювати, проектувати, розробляти, моделювати … … …
… … … … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Я МОЖУ

1 Знайомитися з новими людьми … … … … … … … … ..

Бути чуйним і доброзичливим … … … … … … …

Вислуховувати людей … … … … … … … … … … … … …

Розбиратися в людях … … … … … … … … … … … … …

Добре говорити і виступати публічно … … … …. 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

2 Шукати та усувати несправності … … … … … … …

Використовувати прилади, машини, механізми … … ..

Розбиратися в технічних пристроях … … … … …

Спритно звертатися з інструментами … … … … … … ..

Добре орієнтуватися в просторі … … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

3 Бути зосередженим і посидючим … … … … … …

Добре рахувати в умі … … … … … … … … … … … ….

Кодувати інформацію … … … … … … … … … … …

Оперувати знаками і символами … … … … … … ..

Шукати і виправляти помилки … … … … … … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

4 Створювати гарні, зі смаком зроблені речі … ..

Розбиратися в літературі та мистецтві … … … … … …

Співати, грати на музичних інструментах … … ….

Писати вірші, писати оповідання … … … … … … … ..

Малювати … … … … … … … … … … … … … … … …
. 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

5 Розбиратися в тварини або рослини … … … … ….

Розводити рослини або тварин … … … … … … ….

Боротися з хворобами та шкідниками … … … … … …

Орієнтуватися в природні явища … … … … ..

Працювати на землі … … … … … … … … … … … … … 0
1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

А Швидко виконувати вказівки … … … … … … … … … …

Точно слідувати інструкції … … … … … … … … … ..

Працювати по заданому алгоритму … … … … … … … ..

Виконувати одноманітну роботу … … … … … … … …

Дотримуватися правила і нормативи … … … … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Б Створювати нові інструкції і давати вказівки … ….

Приймати нестандартні рішення … … … … … … ….

Легко придумувати нові способи діяльності … ..

Брати на себе відповідальність … … … … … … … … … ..

Самостійно організовувати свою роботу … … … 0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Тип професії Хочу Можу

1. Людина – людина

2. Людина – техніка

3. Людина знакова система

4. Людина – художній образ

5. Людина – природа

Характер праці Виконавчий А Творчий Б

3. Підведення підсумків класного години. Про перспективи розвитку
проекту.

Учитель.

Дякую всім, добре попрацювали. До наступних зустрічей.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Зробити презентацію про свою професію.

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ «ЧЕРКАСЬКИЙ БІЛЬ ЧОРНОБИЛЯ»

СЦЕНАРІЙ

Прав ли был Прометей, давший людям огонь?

От пещер, от каменьев и лука,

От костра мы шагнули вперед далеко —

Нас вела за собою наука.

Прав ли был Прометей, давший людям огонь?

Мир рванулся вперёд, мир сорвался с пружин.

из прекрасного ле6едя вырос дракон,

Ив запретной, бутылки был выпущен джинн.

Посмотри, Прометей, что же ты натворил:

Ты пожаром навечно людей одарил.

Белый мир обречён на проклятье идей,

Время спросит с тебя за смертельный пожар.

Почему не вгляделся ты в души людей,

Отдавая им в руки божественный дар?

Настала Великодня світла мить,

І котиться святкова колісниця.

Для нас же це – Чорнобильська річниця,

І серце запечалене щемить.

1-й ведучий. Наче збулися пророчі слова Апокаліпсису від Іоанна
Богослова про зірку Полин (як відомо, чорнобиль — трава родини
полинових).

«Засурмив третій Ангел, — і

велика зоря спала з неба палаючим смолоскипом.

І спала вона на третину річок та водні джерела.

А ймення зорі тій полин.

І стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води,

бо згіркла вона…».

2 ведучий. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська
катастрофа. Двадцять два роки пройшло з того часу, як вибухнув реактор
на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЄС. Смертоносна пилюка з
ядерної печі покриває білі хати, квітучі сади, зелені ліси, засіяні
поля. І двадцять років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські
сади і хворіє серце, тому що знає – не на добро це, не на життя.

1 ведучий. Горем і болем увійшов в наше життя Чорнобиль, розділив долю
людей на „до” і „після”. Безлюдні вулиці Прип’яті, покинуті школи,
будинки, дитячі майданчики, колючий дріт зони. Спогади вільно або
мимоволі переносять до подій двадцятирічної давнини.

УченьНі людиночки довкола,-

Школа,Охолола,

Вікна, двері зачинила –

Ні зошитка, ні чорнила…

– Ученики і завучі куди це ви?

– Світ за очі –

– Подалі от лиха –

Поза море дихати…

Ліна Костенко

1 Ведучий Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип’яті люди
ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і
найтемнішою. І не віщувала біди. Навпаки, всім жителям містечка
атомників ще звечора, під вихідні, жадалося отримати від природи хорошу
погоду. Незабаром Першотравневе свято, можна виїхати до Чорнобиля..

2 Ведучий Це районне місто Київської області одержало назву від
різновидності гіркого полину — чорнобилки. Спочатку так іменувалося
стародавнє поселення, потім місто, а за ним і сучасна атомна
електростанція. Саме в ту ніч, із 25 на 26 квітня, час став уже далеко
не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на години, хвилини,
секунди. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі безтурботно
спали, над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції
несподівано велетенське полум’я розірвало нічну темряву.

1й ведучий. «З руїн реактора виривається стовг вогню, пари, уламки
перекриттів, блискучих труб, па лаючих шматків графіту. Стовп стрімко,
як фантастична ракета, піднявся в небо, освітлюючи корпуси атомної,
річку з верболозами. Вогненний стовп завмирає на висоті 1,5 км.

2й ведучий На вершині його утворилася світла куля, яка наче засмоктує в
себе цей стовбур, всередині якого щось рухається, згортається
випробовується, але сам він стоїть над нічною землею, як ялинкова
іграшка кривавого кольору. І стовп стоїть між небом і землею, наче
вагаєтьсі куди ж йому пустити свій корінь».

Учень.Жилось легковажно,

Жилось безбережно.

Та вибух дістав нас –

Пожежа/

Сади очманіло цвітуть, Бентежно, –

А в дзвонах вітрів –Пожежа

Учень. Білих болей не буває,

Що не біль, то чорний біль.

Чорним лихом, чорним смутком,

В ніч квітневу став Чорнобиль.

В чорних справах, в чорних душах.

Почорнів ще білий світ,

1чорнітиме Чорнобиль,

Нам і внукам сотні літ.

Учень.Весна одягла барвисту, —

Шовком шиту сорочку.

Весна між Десною і Прип’яттю

І не думала навіть про смерть.

І прибутному рокові наказувала, мов синочку:

— Сину, ступай міцніше

На землю отчу, на твердь!

Атом ще спав покірно —

В реакторах і в долонях.

Читець: Мій біль, мій жаль, моя біда,

Моя ти пам’ять вічна.

Земля покинута й не та,

Отруєна й незвична.

Зелений край, колишній рай,

Краси шматки роздерті,

Отруйний дощ на чорний гай,

Тепер – це зона  смерті.

Колючий дріт, залізний щит,

Богом полишена земля,   і

Сірий байдужий краєвид –

Мій біль, печаль моя…

Учень.

Зойкнула Земля чаїним криком:

– Сину, вбережи і захисти!

Вийшла мати із іконним ликом:

Йди, синочку. Хто ж, коли не ти?

Спалахнуло небо, впало крижнем:

Сину, вбережи і захисти! –

Вийшла жінка з немовлятком ніжним

Йди, коханий. Хто ж, коли не ти?

1 Ведучий Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна
вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла
з-під контролю.

2 ведучий. Їх було 28 – пожежних Чорнобиля. Вони першими прийняли
найжорстокіший удар на четвертому блоці станції. Сьогодні їх називають
„шеренгою № 1”. Ніхто із цієї шеренги не здригнуся, не відступив перед
лицем неймовірної катастрофи.

Учень Коли зловісна блискавиця

Сторуко в серце уп’ялась,

І обпалила ваші лиця

І в танку диком зайшлась;

Коли вже хмари спопеліли

У знавіснілому вогні, –

Ви ж смерть приборкати зуміли

На тім, останнім рубежі.

Не віддали їй на поталу

Ви, як один, супроти стали,

Пекельним всипані дощем.

У тій жорстокій веремії

Ви до кінця тримали бій…

І пронесли свої надії,

Пройшовши шлях останній світ.

1 Ведучий Уже через кілька секунд по тривозі прибули до реактора пожежні
з охорони АЕС на чолі з начальником караулу лейтенантом Володимиром
Правиком. Його загін першим ступив на лінію вогню. 23-річний Правик, як
потім було встановлено комісією, вибрав найбільш правильне рішення —
направив свій загін з 14 чоловік на дах машинного залу площею в 500
квадратних метрів. Адже в цьому залі знаходилися всі турбіни, через
нього йшли численні кабелі високовольтної лінії, які від вогню могли б
перетворитися на бікфордів шнур.

2 Ведучий За караулом Правика незабаром прибув і караул його бойового
побратима із охорони м. Прип’яті лейтенанта Віктора Кібенока.І вони
ступили у вируюче полум’я, у смертельну радіацію, рятуючи станцію і
людей, не думаючи про своє життя. Всі чітко усвідомлювали небезпеку, та,
як і личить воїнам, зовсім не берегли себе.

Учень (В перші хвилини двобою,

Землю прикрили собою,

Як наші батьки на війні.

Не залишили пости,

Мужньо стояли на герці..

Пам’ятник їм вознести

Треба у кожному серці!

Учень (під мелодію «Маленький реквієм» П. Чайковського ).

Лейтенанти — хлопці непохитні,

Молоде, вогненне покоління.

Ви, як пам’ять, у тривожнім світі,

Роду незнищенного коріння.

Сівачі, поліщуки від роду —

Ви з вогнем назавжди подружили.

В сонцеткану днину і в негоду

Той вогонь перепинить зуміли.

Лейтенанти — мужність і звитяга,

Від землі ви набирали сили…

Ще далеко десь до саркофага,

Та вогонь життям ви зупинили.

Учень Першим важко. Ви ж були найперші.

Із вогню та в полум’я шугнули.

Не до подвигів і не до звершень, —

Ви ж собою людство заступили.

Лейтенанти — ратники Вітчизни,

Юні сурмачі своєї долі.

Випали вам дні – страшні і грізні —

З чорним сонцем в синьому роздоллі.

Тільки жити — в нас бунтує спрага —

Та продовжить пісню родоводу…

А лишилась вірності присяга —

Батьківщині. Матері. Народу.

Учень Вогонь і землю зріднили собою,

І кипіла у них під ногами земля.

Навіть небо двигтіло од вогненного болю,

І тривога палюща долітала здаля.

Як спинити її — нуртувало єдине бажання.

Не терпілось, не ждалось — загрожував згаяний нас.

Невпокорене атомне випробування

Впало вперше, пожежники мужні, на вас.

2 Ведучий Через деякий час на об’єкт АЕС, що горів, прибуло більше
п’ятдесяти, потім більше сотні бойових пожежних машин із Києва та
області. У «Щоденнику бойових дій підрозділів і органів внутрішніх справ
у місті Прип’яті», який вівся з перших хвилин боротьби з аварією, 26
квітня 1986 року о дванадцятій дня зроблено запис: «Госпіталізовано 105
чоловік, серед них 16 із особового складу пожежних частин». А далі
прізвища:

1. Правик Володимир Павлович

2. Кібенок Віктор Миколайович

3. Тишура Володимир Іванович

4. Титенюк Микола Іванович

5. Ващук Микола Васильович

6 Ігнатенко Василь Іванович

7. Телятников Леонід Петрович…

1 Ведучий Через два тижні після аварії 23-річний офіцер Віктор Кібенок,
красивий, статний, відважний, помер у московській лікарні. Так і не
побачив молодий батько свого первістка, якого народила йому дружина
Тетяна.

2 Ведучий На рік старший від Кібенюка був Володимир Правик.

1 Ведучий Вдивіться в-ці обличчя. Усі вони молоді, вродливі, мужні.
Вічна пам’ять їм, низький уклін усім покійним від усього людства.
Навічно заснули герої-пожежні на новому підмосковному Митищинському
цвинтарі. Скромні плити з червоними зірками будуть нагадувати нам і
майбутнім поколінням імена Правика, Ващука, Ігнатенка, Кібенюка,
Титенка, Тищури. Вічна слава героям!

Учень (Свічка поминальна і свічка надії…

26 квітня полум’я їхні

в кожному домі

зіллються в одне — полум’я віри.

Ми будемо жити!

Учень (Чорнобильський дзвін

За ким же б’є він?

За тим, хто пішов

У високу блакить,

Щоб звідти на мудрість

Нам очі відкрить.

Щоб пам’ять не згасла,

Щоб ти пам’ятав

Як розлючений той

Там реактор палав.

Чорнобильський дзвін

Печаль і журба,

За ними б’є він

Кого вже нема…

1-й ведучий. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної
сколихнули весь світ. У результаті аварії стався величезний викид
радіоактивних ізотопів з активної зони реактора, які радіоактивною
хмарою перенеслись на великі відстані.

2-й ведучий. Йод-131, цезій-184 і 137, стронцій-90, плутоній-239,
плутоній-240 — весь цей радіоактивний дощ розлетівся і висіявся на
територіях України, Білорусії, Росії. Радіоактивного забруднення зазнало
майже 50 відсотків території України. В життя мільйонів людей увійшли
слова: радіація, зона, ліквідатор, відселений.

Учень Мій біль, мій жаль, моя біда,

Моя ти пам’ять вічна.

Земля покинута й не та,

Отруєна й незвична.

Зелений край, колишній рай,

Краси шматки роздерті,

Отруйний дощ на чорний гай,

Тепер – це зона  смерті.

Колючий дріт, залізний щит,

Богом полишена земля,   і

Сірий байдужий краєвид –

Мій біль, печаль моя…

1-й ведучий. А на квітучій українській землі з’явились пусті міста і
села, мертвий ліс, в який не можна входити, сади з яблуками, насиченими
радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким
дихаємо, стало ворогом.

2 Ведучий Чорнобильщина тяжко уражена невидимою чорною хворобою. Дичавіє
земля, хоча ще квітують і родять сади. Ніхто не споживає тих гірких
плодів, ніхто не йде до лісу за його цілющими дарами. Чорний круг
невідомо скільки років залишиться незагойною виразкою на лоні природи,
закарбується в серцях людей, які покинули рідні домівки, обжиті,
облаштовані місця, могили своїх батьків.

1-й учень. Офіційна довідка (середина травня 1986 року): із зони
вивезено понад 90 тисяч жителів; загублено 48 тисяч гектарів земельних
угідь; виведено із ладу 14 підприємств; 16 будівельних організацій;
втрачено 900 тисяч квадратних метрів житла, 10400 приватних будинків.

Учень .

Загидили ліси і землю занедбали.

Поставили АЕС в верхів’ях трьох річок.

То хто ж ви є: злочинці, канібали?!

Ударив чорним дзвін.

1 досить балачок.

В яких лісах іще ви забарложені?

Що яничари ще занапастять?

І мертві, і живі, і ненароджені

Нікого з вас довіку не простять!

1 Ведучий. Горе впало не тільки на Україну. Воно зачепило Білорусь,
Росію. На забруднених територіях нині проживає близлько двох мільйонів
осіб, тобто кожен п’ятий. Змертвіло багато водойм, непридатною для
вживання стала в них риба.

Учень

Дитино моя!

Ромашка цвіте – не доторкнись.

Трава буяє – не доторкнись,

У бджіл на крильцях

Доза смертельна!

-Не доторкнись.

2 Ведучий Дніпрова вода забруднена. Вона містить радіонукліди, важкі
метали, пестициди, нітрати, нафтопродукти. Деснянська вода, крім
радіонуклідів, містить більше ніж дніпровська, розчинених у воді свинцю,
цинку, міді, марганцю та інших металів і хімічних речовин. Особливо
небезпечна для здоров’я риба Київського водосховища. Це не харч, а
просто радіоактивні відходи, які треба закопувати.

Учень

Як страшно це —

води не скуштувати

Утім краю, де Прип’ять, де Дніпро!

І хто посмів знічев’я відірвати

Від губ народу цілого відро?

Дивлюсь на землю, на річкові води

І думаю, аж чорний від журби.

А нам казали: «Ви царі природи»…

А ми ж насправді — атома раби.

Учень

Святковий дзвін

То подзвін про Чорнобиль

Свічки у церкві жевріють в імлі,

Лунає спів невидимого хору.

Ми молимось про всенародне, горе

На цьому боці матері-землі.

Учень

За днями дні, минав повільно рік.

За днями дні — і другого немає.

Нехай же лихо наше проминає

І в світі не повториться повік.

Хай стане мир міцнішим у сто крат,

Хай над землею чисте небо буде.

Чорнобиль — попередження, набат,

Його уроків людство не забуде.

1 Ведучий «Природа творила людину мільйони років. Давайте ж поважати
цю роботу, проживемо життя гідно, підтримуючи все створене і протистоячи
всьому руйнівному в житті».

Учень Бути людиною —

не дуже просто,

Бути людиною —

геройство в наші дні.

Встати і крикнути

з трибуни, з помосту:

«0, люди! Залишайтесь людьми!»

Учень

Жадання людства — зупинити

Безодні атомної смерч.

Ми ж сівачі,

Ми — сонця діти —

Спроможні зупинити смерть.

Спинити вибухи, ракети —

Роззброїти віки і дні,

Щоб сонце мирної планети

У кожнім сходило вікні.

Щоб трави, колоски і віття

Вогнем не перетліли в прах.

Щоб грізне ядерне жахіття

Не спалахнуло по світах.

Щоб наша дума і дорога

Єднали глибину і вись, —

Вола чорнобильська пересторога:

— Людство, зупинись!

Учень

О, серце матері!

Воно не спить ніколи –

Щемить, болить,

горить святим вогнем.

За наші долі, за прийдешнє наше.

За сумніви, за помилки тяжкі,

Україна просить в Бога допомоги

І захисту й прозріння людської душі. “…

Пречиста Діво! Матір Пресвятая,

Спаси і сохрани Велику землю,

Святую вільну Україну!

Їі народ, синів її і дочок!

ІІ вед. Проходять роки після аварії на ЧАЕС. А біль не вщухає, тривога
не покидає людей, пов’язаних із скорботним часом ядерного апокаліпсиса.
Чорнобильська біда надовго залишиться у нашій пам’яті.

Ій ведучий Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго
чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не
стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров’ям, життям.

Голос Прометея

Людям я пламя дарю, чтобы из тьмы и невзгод

на ноги встал Человек,

Чтоб освещал его путь ясный и добрый огонь.

Чтоб защитил и берег разум от диких зверей,

Чтоб горел он в душе честной и светлой мечтой.

Людям дарю я огонь, чтобы из тьмы и невзгод

На ноги встал Человек…

Все запутано в наш оглушающий век.

Разбираться в истории будем.

Что важнее всего на земле? Человек.

Значит, все заключается в людях.

/ Читець:  Подай у душі доброго вогню –

Хай воскресає світ животворящий,

Хай до нащадків озоветься пращур,

Хай древній рід збере свою рідню.

Очисть від скверни воду нам і кров

Хай доля нас завчасно не займає…

Пошли нам, Боже, згоду і любов,

І той вогонь, що в світі нас тримає.

кінець-

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020