.

 Ткаченко Людмила Олексіївна. Планування роботи вихователя групи продовженого дня

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
7 18772
Скачать документ

Ткаченко Людмила Олексіївна,

вихователь групи продовженого дня

Городищенської ЗОШ I – III ст. №2

Планування роботи вихователя групи продовженого дня

Анотація

Дані матеріали містять основні положення, методичні рекомендації щодо
планування виховної роботи групи продовженого дня.

На допомогу вчителям-класоводам початкової школи, вихователям групи
продовженого дня, студентам додається орієнтовний виховний план на
місяць, зразок плану-конспекту заняття в ГПД.

Важливе значення для роботи групи продовженого дня має планування
позаурочної навчально – виховної роботи, яка планується на півріччя і на
його основі – на кожний робочий день. Плануючи роботу, вихователь
керується указами Президента України, уряду України, відповідними
нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

План роботи групи продовженого дня розробляє вихователь і узгоджує його
з планами позаурочної роботи вчителів – класоводів, з учнями яких вони
спільно працюють, а також обов’язково погоджує з річним планом роботи
школи.

У плані вказується комплекс заходів щодо організації учнівського
колективу, забезпечення загальної обов’язкової освіти, патріотичного
морального і трудового виховання, відзначення державних свят, вивчення
звичаїв і традицій українського народу, заходи на відзначення пам’ятних
дат мистецько-літературного життя, правового, економічного і
екологічного виховання, формування таких рис, як доброта і милосердя,
індивідуальної виховної роботи з учнями, а також роботи з батьками. План
передбачає комплекс заходів з охорони здоров’я і фізичного розвитку
учнів, направлений на краєзнавчу і пошукову роботу з учнями. Головна
вимога до плану роботи групи продовженого дня, щоб він був конкретний і
розумно насичений. Плануючи той чи інший захід, вихователь повинен
визначити конкретний термін його проведення.

Вихователь групи продовженого дня складає характеристику групи, де
вказується наявність дітей за віком, статі, особливостями характеру.
Основними пунктами плану можуть бути:

Пункт «Основні виховні заходи» охоплює широкі аспекти виховання учнів.

Пункт «Ціннісне ставлення до себе», виховні заходи якого мають ціль
сформувати основи духовно – морального та фізичного розвитку
особистості, а саме:

усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного,
психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини;

адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі,
основ само оцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги ,почуття
гідності, безпеки власної життєдіяльності;

знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил
гігієни, рухового режиму).

Пункт «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей», виховні заходи якого
формують в учнів основи національних та загальнолюдських цінностей, а
саме:

уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди,
запобігання та мирне розв’язування конфліктів;

здатність враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні
вчинки та вчинки інших;

моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості,
толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості,
співпереживання, щедрості, поваги до особистості.

Пункт «Ціннісне ставлення до праці», заходи якого формують в учнів
поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, саме:

уявлення про типи професій;

вміння і навички само обслуговуючої;

поваги до людини праці;

почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості,
дисциплінованості, старанності, наполегливості.

Пункт «Ціннісне ставлення до природи», виховні заходи якого формують
поняття та уявлення про довкілля, а саме:

усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті
людини;

пізнавального інтересу до природи;

необхідність гармонійного співіснування людини та природи,
відповідального ставлення до неї;

дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;

ставлення до рослин та тварин на засадах білетики.

Пункт «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва», виховні заходи якого
мають ціль сформувати естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне
в житті і мистецтві, а саме:

основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

вміння відчувати та розуміти художні образи;

навичок виконувати творчі завдання;

перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об’єктів
включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пункт «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», виховні
заходи якого формують поняття про народ, націю, суспільство, держави, а
саме:

почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

при належності до української нації, відчуття себе громадянином України,
шанування державних символів, Конституції України;

розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та
безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників
інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій,
традицій.

Пункт «Індивідуальна робота» – це зосередження уваги на тому, як діти
виховувалися в своїх сім’ях, тому кожному притаманні свої набуті навики
та вміння. Є учні виховані, культурні, але є й такі, кому більш потрібно
приділити уваги для виховання навичок правильної поведінки відповідно до
Статуту школи.

Пункт «Робота з батьками» наголошує на спільній роботі вихователя,
батьків, учнів, школи, громадськості. Виховувати дітей слід спільними
зусиллями школи, сім’ї, суспільства. Всіх їх об’єднують спільні
інтереси, форми виховної і навчальної роботи.

При складанні плану необхідно враховувати:

1. Відзначення видатних подій і свят до указаних дат.

2. Вивчення традицій, звичаїв і обрядів 1 раз в місяць.

3. Вивчення правових питань 1 раз в квартал.

4. Вивчення економічних і екологічних питань 1 раз в квартал.

5. Трудові рейди і заходи 1 раз в місяць.

6. Вивчення питань культури поведінки, 1 раз в тиждень.

формування рис особистості: доброти, милосердя

7. Екскурсії в театр, природу, краєзнавча робота 1 раз в тиждень.

8. Робота з художньою літературою, журнали 1 раз в місяць.

9. Охорона здоров’я (гігієна) 1 раз в місяць.

10. Фізкультурно – оздоровча (змагання і т.д.) 1 раз в місяць.

11. Повторення правил дорожнього руху 1 раз в місяць.

12. Вивчення правил пожежної безпеки 1 раз в місяць.

13. Вивчення правил техніки безпеки в побуті 1 раз в місяць.

14. Вивчення правил поведінки на льоду і воді 1 раз в сезон.

15. Вивчення правил поведінки на канікулах 1 раз в квартал.

16. Індивідуальна робота з учнями Кожного дня.

17. Робота з батьками Кожного дня.

0 .

l

?

 

?

 

oeoeoeiaeUNNAA1/21/2±¦¦›››

&

¬-dA
AE!th!H”x”h#F$ae$*%ae%f&I&,(¤(th(F)4*b+Oe+I,z.O0AE2oeeeoeeeeoeeeeeoeeeeo
eeeoo

&

Взаємодія з учнівським самоврядуванням Ціннісне ставлення до сім’ї,
родини, людей.

Робота з батьками Інд. робота

Відмітка про виконання

02.11

Бесіда «Здоровий спосіб життя – запорука щасливого майбутнього»

Заняття з самообслуговування: чергування у кімнаті.

03.11

Міні бесіда «Як вдягатися по погоді» Екскурсія в природу. Спостереження
за явищами в природних умовах.

Рекомендації батькам щодо ранкової гімнастики.

04.11 Малювання на тему «Ми за здоровий спосіб життя».Конкурс малюнків.
Хвилинка здоров’я. Самомасаж носа.

Вчимося чергувати в їдальні.

05.11

Гурткова робота. Виготовлення листівки до дня іменинника.

Бесіда «Про дружбу».

06.11

Гра – бесіда «Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся!»

Вчимося доглядати за квітами. Інд. консультації для батьків.

Дата Основні виховні заходи Ціннісне ставлення до себе Ціннісне
ставлення до природи, мистецтва та праці Взаємодія з учнівським
самоврядуванням Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Робота з батьками Інд. робота

Відмітка про виконання

09.11 День української писемності.

Гра – бесіда «Мова рідна – слово рідне». Вивчення фізкультхвилинки.

Організація куточка «Лікарня книжок».

10.11

Прогулянка спостереження за птахами.

«У Катрусі день народження» – сюжетно – рольова гра.

11.11 Усний журнал «Символи моєї держави». Корекція зору (вправи для
очей).

12.11

«Знайомимося з професіями дорослих» – професія бджоляра. Трудова акція
«Чиста кімната» (прибирання кімнати).

13.11 Практична хвилинка. Прості правила етикету (під час звучання
гімну).

13.11 – народження гумориста О.Вишні.

Читання і обговорення О.Вишні «Любіть книгу!».

Бесіда з батьками про вивчення інтересів дітей.

Дата Основні виховні заходи Ціннісне ставлення до себе Ціннісне
ставлення до природи, мистецтва та праці Взаємодія з учнівським
самоврядуванням Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Робота з батьками Інд. робота

Відмітка про виконання

16.11 Міжнародний день толерантності. Гімнастика для очей. Прогулянка до
міського парку.

Година спілкування. «Чарівні слова відкривають серця».

17.11 Клуб Чомучок.

«Хто багато питає, той більше знає».

Заняття з самообслуговування: чергуємо в їдальні.

18.11 Обговорення ситуацій «Я і мої друзі». Спортивні змагання «Старти
надій».

19.11

Гурткова робота. «Рідний край привітний – україноцвітний (аплікація).
Рейд «Зошит посміхається».

20.11 Всесвітній день дитини. Скринька розваг «Відгадуємо загадки».
«Роби зарядку кожен день – зникнуть втома, млявість, лінь» Комплекс
ранк. гімнастики.

Пам’ятка для батьків «Безпека дітей в побуті».

Дата Основні виховні заходи Ціннісне ставлення до себе Ціннісне
ставлення до природи, мистецтва та праці Взаємодія з учнівським
самоврядуванням Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Робота з батьками Інд. робота

Відмітка про виконання

23.11 Бесіда «Розмова про життя».

Вчимося чергувати в кімнаті.

24.11

Міні – бесіда «Безпека в школі»

Залучення батьків в ознайомленні дітей з проф. дорослих (медсестра)

25.11

Повторення правил поводження в громадських місцях (музеї). Екскурсія в
краєзнавчий музей. Рейд «Живи, книго!»

26.11

Практична робота «Дружба хлопчиків і дівчаток». Гра – мандрівка
«Збережемо чистим довкілля».

27.11 День пам’яті голодомору. Акція «Засвіти свічку».

День відкритих дверей в ГПД.

Схема щоденного планування побудована так, що ліва частина аркуша
показує обов’язковий мінімум роботи на кожний день, а права – відбиває
результат проведення запланованих заходів, реакцію на них дітей, а також
зв’язану з цим необхідність що-небудь повторити або замінити.

Такий запис дозволяє фіксувати найбільш вдалі форми роботи, нові види
занять і т.д. Допомагає вона і в роботі з батьками учнів. Як відомо що у
групі продовженого дня діти почувають себе вільніше, ніж під час уроків.
Вихователь краще бачить їх чесноти та вади. Якщо вести спостереження за
поведінкою учнів і відмічати у плані, це дасть можливість під час
зустрічі з батьками вести конкретну розмову про конкретного учня.

Орієнтовний план щоденної роботи групи продовженого дня (25.09)

Час Режимні моменти Примітки

12.15 – 12.30

12.30 -13.10

13.10 – 13.20

13.20 – 13.50

13.50 – 14.50

14.50 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 -16.00

16.00 – 17.00 1. Збір учнів 1 А, 1 Б класів.

2. Бесіда «Як пройшов навчальний день?» (що сподобалося, що було
цікавого на уроках).

3. Вправи на зняття психоемоційного напруження.

Прогулянка – спостереження у міський парк.

Мета: закріпити поняття «зимуючі» і «перелітні» птахи, на основі
співставлень формувати уяву про ранню осінь;

ознайомити з правилами поведінки, яких потрібно дотримуватись під час
перебування в довкіллі в осінню пору;

виховувати бережливе ставлення до природи.

1. Спостереження за осінньою природою. Бесіда.

2. Самостійні спостереження дітей, ігри.

Повернення з прогулянки. Приведення одягу в порядок: міні – бесіда
«Кожній речі – своє місце». Підготовка до обіду.

Обід.

Мета: закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни
поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів
харчування;

вчити шанувати працю поварів та обслуговуючого персоналу.

1. Міні – бесіда «Культура харчування. Корисні страви».

Денний сон.

1. Міні – бесіда про корисність денного сну.

Заняття з самообслуговування «Ледача подушка» (прибирання ліжок,
чергування чергових у кімнаті).

Гра – подорож «Палац культурної людини».

Мета: розширити і поглибити знання про риси культурної людини, мовну
культуру;

Виховувати ці риси, культуру мовного спілкування.

Читання і розгляд дитячого журналу «Пізнайко» з переходом до виконання
завдання з читання.

1. Самостійне читання дітьми.

2. Робота в парах (взаємоперевірка).

3. Індивідуальна робота вихователя з окремими учнями з читання.

Прогулянка на шкільному подвір’ї.

1. Ситуаційно – рольова гра «Як спілкуватися з незнайомими людьми».

2. Проведення рухливих ігор «Шуліка», «Карасі», «Щука», «Хитра лисиця»,
ігри за вибором дітей.

3. Робота з батьками. Консультації, індивідуальні бесіди.

Список використаної літератури.

1. Морозова З.В. Група продовженого дня. Методичний посібник для
вихователя. – Х: Торсінг плюс, 2006. – 160 с.

2. Шуль Я.М. Робоча книга вихователя групи продовженого дня. –
Тернопіль: Астон, 2004. – 212с.

3. Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України. Програма. Київ 2007.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020