.

Тема ‘Використання відео джерел на уроках історії: практика і досвід’

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
10 6769
Скачать документ

Гакалова Ніна Іванівна,
учитель історії Плескачівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Смілянської районної ради

Анотація
У статті розглядається використання ІКТ у викладанні історії з використанням відеоджерел. Такі підходи, на думку автора, сприяють покращенню ефективності уроків, дозволяють оптимізувати навчання історії, провести його на якісно новому рівні, полегшують процес оволодіння учнями матеріалу, глибше зрозуміти значення історичних подій.

Використання відео джерел на уроках історії:
практика і досвід
Сучасний світ стає все більше залежний від інформаційних технологій, які використовуються у всіх сферах суспільного життя. Для людини, яка живе в рамках сучасної цивілізації комп’ютер став незмінним помічником у навчанні, роботі та відпочинку. Він створив пошук для отримання необхідної і своєчасної інформації, спілкування між людьми. Так появилася нова інформаційна культура, яку люди починають опановувати з дитинства. Тому використання інформаційних технологій в школі є об’єктивним і природним процесом.
У даний час всі зрозуміли, що комп’ютер став невід’ємним атрибутом для кожного вчителя та учня. Він дозволяє оптимізувати працю вчителя впорядкувати та зберегти велику кількість матеріалу й готових розробок уроків. Учитель, який має комп’ютер, може отримати необмежені можливості у виготовленні роздавальних друкованих матеріалів до кожного уроку з урахуванням цілей і завдань навчання та індивідуальних особливостей дітей. Комп’ютер дозволяє використовувати готові електронні програмні продукти : енциклопедії та довідники, галереї, тестові програми й тренажери для підготовки до ЗНО. Також комп’ютер дозволяє творчому вчителеві створювати свої освітні ресурси, тобто створювати власні презентації.
Процес інформатизації призвів до того, що зоровий знак почав переважати над текстовим. Предмет історія не є виключенням. Використання
відеоджерел на уроках історії дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічним, «перенести» учня в обстановку якої – небудь історичної епохи, створити ілюзію присутності, співпережиття, сприяє становленню об’ємних і яскравих уявлень про минуле. Використання відеоматеріалів на уроці посилює інтерес учнів до предмету, дозволяє учителю продуктивно використати час на уроці, який раніше витрачався на записи та малюнки на дошці. Для роботи на уроці підготовлюються файли на електронних носіях, які містять план матеріалу, який вивчається, необхідні дати, терміни, схеми, питання. Зображення проектується на екрани моніторів.
Серйозним і творчим процесом під час викладання історії є використання презентацій. Їх можуть створювати самі учні під керівництвом учителя. Для цього необхідно провести велику науково-дослідницьку роботу, використати велику кількість джерел інформації та перетворити роботу учня на продукт індивідуальної творчості. Протягом презентації учні набувають публічних виступів, що стане їм у пригоді в майбутньому. Під час такої роботи формується вміння викладати особисту позицію і відстоювати свою точку зору. Великим плюсом для вчителя при підготовці презентації є можливість змінити текст, діаграму, малюнок і враховувати вікові особливості учнів та рівень підготовленості класу. Існуючі на сьогоднішній день навчальні комп’ютерні програми з історії можна поділити на такі групи:
– мультимедійні енциклопедії;
– Internet – сторінки (наприклад «Історія»);
– тестувальні програми ;
– пояснювальні програми.

Учителів історії надихає той факт, що в Україні останнім часом почала розроблятися велика кількість мультимедійних продуктів: енциклопедії, навчальні програми, електронні карти, віртуальні екскурсії по музеях і та інше.
Всі ці матеріали можна використовувати під час вивчення історії. До того ж на DVD – дисках та в телеефірі з’явилися відеофільми, фрагменти з яких можна використовувати на уроках історії. Уміле використання відео джерел підвищує зацікавленість учнів історією, сприяє глибшому ознайомленню з окремими її сторінками. Невеликий фрагмент фільму найбільшою мірою сприяє візуалізації пізнавального процесу. Багатовимірна рухома фігура та відео сюжет можуть стати в пригоді там, де не допомагає нерухома таблиця або ілюстрація. Але потрібно пам’ятати, що переважна кількість відеофільмів створюється людьми, які далекі від викладання історії, тому відеоджерела мають відповідати певним критеріям:
1) відповідність джерел шкільній програмі з історії;
2) інформаційна насиченість відео – та аудіопотоку;
3) естетика виконання.
Використання відеофільмів на уроці повинні супроводжуватися низкою питань, що мають розвивальний характер. Звуковий супровід доцільно замінити живою мовою вчителя або учня. Також важливо підготувати коментарі до даного джерела.
Зі свого досвіду хочу зауважити, що використання відеофільмів на уроках історії приносять бажані результати. Так на уроках історії України у 8 класі я використовую низку документальних та історичних художніх фільмів, які відповідають шкільній програмі, допомагають учням краще відтворити епоху, перенестися у вир історичних подій. Не можна без хвилювання спостерігати сцени битв, де відчайдушно на стрімких конях мчать козаки виявляючи героїзм, прагнення до волі та незалежності України.
Під час вивченні теми: «Національно – визвольна війна під проводом Б.Хмельницького середини XVII ст.» використовую документальний історичний фільм із циклу «Гра долі» про відомих історичних діячів України. Зокрема це фільми «Б. Хмельницький», «Іван Мазепа» та інші. Відеоматеріал можна використовувати не лише у текстовій формі, яка відповідає шкільній програмі . Фільм насичений багатим історичним матеріалом:
– фрагменти з художніх фільмів про визвольну війну;
– портрети історичних діячів;
– картини;
– схеми битв та історичні карти;
– аудіо супровід.
Специфікою використання відеоджерел є те, що його можна використовувати на всіх етапах уроків. Після перегляду фільму учні можуть самостійно складати тести, висвітлювати певні питання при підготовці до уроку – семінару, обмінюватися думками, готувати презентації, працювати з історичними джерелами. Фільми можна використовувати при вивченні всієї теми і як підсумковий урок при узагальненні . Особливо корисні такі фільми при вивчені військових битв, бо вони наочно дозволяють учням побачити розташування сил супротивників перед битвою, хід бою та його підсумки. Просто на словах або схематично крейдою на дошці це уявити набагато складніше і не дасть повного розуміння подій, які відбуваються.
На картах при перегляді фільму за допомогою кольорових стрілок показується шлях руху Б.Хмельницького та схеми битв Війська Запорізького з військом Речі Посполитої.

Рис. 1 Битва під Жовтими Водами
Після перегляду фрагментів битв під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями учні складають таблицю:
Битва під Жовтими Водами Битва під Корсунем Битва під Пилявцями Облога
Львова Облога Замостя

Рис.2 Схема битви під Жовтими водами
Учні повинні поставити в таблицю номери тверджень, які стосуються битв Національно – визвольної війни, запропоновані вчителем.
Висвітлюється схема битви під Берестечком.

Рис .3 Битва під Берестечком Рис. 4 Битва під Берестечком
(початок битви) (втеча татар)

Рис. 5 Кінцева фаза битви під Берестечком
За допомогою переглянутого матеріалу та аналізу схем учні з’ясовують хід та результати Берестецької битви .
У фільмі подано багатий матеріал про міжнародні зв’язки з іншими державами. Особливо акцентується увага на відносинах з Росією, Молдовою, Швецією. Окремо висвітлюється питання про фатальну роль жінки в долі
Б. Хмельницького – Гелену Чаплинську.

Рис.6 Портрет Гелени Чаплинської
Перед переглядом фільму учні отримують проблемне завдання: «Чи вважаєте ви, що Гелена вплинула на формування певних політичних переконань Б. Хмельницького?» Відповіді учнів часто переростають в дискусії, кожен учень відстоює своє бачення.
Всі фрагменти битв, рухомі схеми, коментуються вчителем та учнями, робляться висновки та узагальнення. В кінці вивчення теми учні готують презентації, окремі виступи, отримують оцінки.
Великим помічником при підготовці уроків для вчителів історії є електронні конструктори уроку під час проведення, яких учитель може створити власний урок, залучити учнів до створення презентацій.
При вивченні теми з всесвітньої історії у 8 класі «Великі географічні відкриття» перед учнями відкриваються географічні карти подорожей мореплавців та землепрохідців, їх портрети.

Рис. 7 Карта великих географічних відкриттів ХV –середини ХVІІ ст.

Рис. 8 Відомі мореплавці епохи «Великих географічних віцдкриттів»

На екрані з’являться зображення найдавніших цивілізацій, які зустріли європейці на американському континенті.

Рис. 10 Найдавніші цивілізації доколумбової Америки
Урок стає цікавим, насиченим. Це дозволяє учням наочно побачити ту чи іншу подію, відчути свою причетність, зануритись в епоху, наочно уявити те, як відбуваються події.
На уроках застосовую історичні енциклопедії, збірники документальних фільмів, електронні атласи.
Комп’ютерні технології дають можливим на якісно новому рівні вивчати різні курси історії. Виконуючи функцію супроводу історії, комп’ютер здатний істотно полегшити процес оволодіння учнями, як репродуктивними уміннями так і загально логічними (систематизацією, класифікацією, аналізом і синтезом), а також рефлексивними (умінням опрацьовувати статистичні дані, здійснювати збір, упорядкування і аналіз інформації). Комп’ютер відкриває широкі можливості для побудови моделей історичних процесів. Історія як наука характерна тим, що в ній переважають методи прямого спостереження, реєстрації і класифікації фактів. Поєднуючи в собі вартості багатьох традиційних інформаційних технологій комп’ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання історії. Він може стати більш цікавим емоційно, насиченим, динамічним і наочним.
Комп’ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес, реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління навчальною діяльністю , активізувати навчання. Таким чином, використання комп’ютера у навчальному процесі підвищує його ефективність.

Список використаних джерел
1. Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти. – Х.:ВГ»Основа», 2005.
2. Дрібниця В.О. Використання комп’ютера на уроках суспільно – гуманітарних дисциплін// Історія та правознавство. – 2005. – №14.
3. Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок до оволодіння навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005.-№4.
4. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (з практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) // Історія в школах України. – 2005. – №1.
5. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К. : Генеза, 2005.
6. Худобець О.А. Комп’ютер на уроці історії : проблеми, пошук, досвід // історія в школах України. – 2005. – № 3.
7. Худобець О.А Новітні інформаційні технології: навчити учителя // Історія України. – 2006.-№17.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020