.

Театралізовано – ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
4 7809
Скачать документ

Театралізовано – ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку

Чемитрис Тамара Олексіївна, вихователь-методист дошкільного навчального
закладу № 26 «Слнечко», місто Сміла, вулиця Кірова, 12, телефон
(мобільний) – 0933816761

Реалізуючи вимоги Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у
Світі» педагоги мають наситити життя дошкільника різноманітною, цікавою
художньою діяльністю. Важливо гармонійно поєднувати різні форми
організації життєдіяльності дітей: ігрової, практичної, образотворчої,
комунікаційної , які сприяють переходу дошкільника від зовнішньої
регуляції його поведінки дорослим до саморегуляції.

Гра для дошкільника – справжнє життя зі своїми радощами і прикрощами,
переживаннями, досягненнями. В грі наші діти розвивають мовлення та
образне мислення; висловлюють свої враження, знання та емоції;
стимулюють прагнення самореалізуватися та самоствердитися; навчаються
спілкуватися.

На 5-6 році життя діти активно опановують зв’язним мовленням, можуть
переказувати невеликі літературні твори, казки, розповідати про деякі
події з особистого життя. За власними спостереженнями в цьому віці
відзначається первинне освоєння режисерської театралізованої гри:
настільного театру іграшок, лялькового театру, театру на фланелеграфі
та пальчикового театру.

Театралізована гра є ефективним засобом соціалізації дошкільника в
осмисленні ним морального підтексту літературного або фольклорного твору
і участі в грі, що має колективний характер і створює сприятливі умови
для розвитку почуття партнерства та освоєння способів позитивної
взаємодії. В театралізованій грі виховуються естетичні почуття, творче
сприйняття природи, життя, мистецтва; розвивається емоційна сфера – діти
знайомляться зі світом почуттів, настроїв їх зовнішнім вираженням;
поліпшується психологічний стан дітей.

Збагачення ігрового досвіду дітей можливе тільки за умови розвитку
спеціальних ігрових умінь:

розвиваємо вміння дітей бути доброзичливими глядачами: сприймати зміст,
емоційно реагувати на нього, аплодувати;

викликаємо бажання спілкуватися з героєм використовуючи міміку, жести та
рухи;

залучаємо до ігор-драматизацій за народними казками та творами
українських письменників, із використанням різних засобів виразності;

навчаємо правильно тримати ляльки та фігури в театралізованій грі та
маніпулювати ними;

розвиваємо вміння взаємодіяти з іншими учасниками гри;

навчаємо самостійно добирати елементи костюму того чи іншого персонажу.

Завдання театралізованої гри:

формування спостережливості та уважного ставлення до навколишнього
світу;

формування емоційної культури;

розвиток техніки мовлення та пластики тіла;

опанування інтонаційно-смисловим мовленням;

розвиток основних психічних процесів;

прищеплення шанобливого ставлення до української культури.

Спираючись на вище сказане був розроблений план підготовчої роботи для
виникнення театралізованої гри старших дошкільників.

ВЕРЕСЕНЬ

Підготовча робота до показу казки «Кривенька качечка» (на фланелескопі).

Робота в повсякденному житті:

спостереження за качками (на водоймищі);

розгляд ілюстрацій із зображенням диких і свійських пташок;

спостереження за відльотом диких качок у теплі краї,
звернувши увагу на плавність рухів крил та вправляння дітей у їх
передачі.

Художня література. Читання української народної казки «Кривенька
качечка». Бесіда по змісту казки та розгляд ілюстрацій.

Мовленнєве спілкування. Переказ казки.

Зображувальна діяльність. (за вибором вихователя) «Качечки летять у
вирій».

Художня праця:

виготовлення декорацій до картонажного театру казки «Кривенька
качечка»;

виготовлення персонажів казки «Кривенька качечка» (вирізування по
контуру).

Вправи – ігри з картонажними персонажами (поява героїв казки на
фланелескопі та зникнення їх).

Вправи на розвиток голосу, інтонації:

«Впізнай хто я?»

Мета: вчити відтворювати голоси діда, баби, качечки;

«Зміни свій голос!»

Мета: вправлення дітей в інтонаційній виразності мови (лагідна, сердита,
здивована).

Розгляд декорацій та просторове розміщення їх на фланелескопі.

Показ картонажного театру казки «Кривенька качечка» на фланелескопі.

ЖОВТЕНЬ

Підготовча робота по казці «Кривенька качечка»

в настільному театрі іграшок.

Вечірні години. Пригадування казки.

Мовленнєве спілкування. Складання сюжетних розповідей за ігровою
ситуацією за аналогією до змісту казки «Кривенька качечка».

Складання творчих розповідей з включенням нових образів в літературний
сюжет казки та придумування нових подій з літературними персонажами.

Знайомство з декораціями та персонажами настільного театру іграшок до
казки.

Вправи на техніку водіння персонажів казки на столі.

Вправа на розвиток голосу «Чий це голос?»

Мета: розвиток фонематичного слуху;

Тренування в показі окремих епізодів казки через настільний театр
іграшок.

Внесення змін в кінцівку казки та відпрацювання її через настільний
театр іграшок.

Примітка: Кінцівка. Коли баба і дід спалили гніздечко, то
дівчинка назавжди залишилась в них жити.

Настільний театр іграшок казки «Кривенька качечка» із зміною кінцівки
казки.

ЛИСТОПАД

Підготовча робота до казки «Телесик» в поєднаному використанні різних

видів театрів.

Художня література. Читання казки «Телесик». Розгляд ілюстрацій. Бесіда.

Мовленнєве спілкування. Переказ казки по частинах та в цілому.

Сюжетне малювання. Епізод з казки «Телесик».

Вивчення комплексів пальчикової гімнастики з метою вправляння кисті руки
до театру маріонеток.

Вправляння дітей у водінні ляльок-маріонеток (гусочки, Телесика).

Озвучення персонажів казки.

Етюд. «Чий ми чуємо голосок?» (голоси: діда, баби, гусочки, змії).

Мета: відтворення голосів дійових осіб для створення конкретного образу.

Робота над мімікою.

Мета: закріпити вміння дітей розпізнавати міміку людини, яка відображає
різні почуття. Спираючись на власний емоційний досвід, вчити дітей
розкривати соціально-моральний зміст ситуації, в яку потрапив Телесик.

Етюди: «Добрий дідусь», «Сердитий дідусь»;

Мета: Вираження доброти (до Телесика), та гніву (до змії, яка вкрала
Телесика);

Етюд «Лагідність»

Мета: Вираження задоволення, радості (від того, що дідусь зробив
човника; що наловив багато риби; що бабуся принесла їсти; щоТелесик
повернувся додому);

Етюд «Здивування»

Мета: вираження здивування (реакція баби та діда на зникнення та
повернення Телесика).

Робота над жестами.

Етюди: «Ловись рибко»; «Допоможіть !»

Мета етюдів: тренування виразності жестів.

&

&

&

F

&

&

F

&

&

&

&

F

&

hU

DРобота над пантомімікою.

Мета: Створення чіткості образів.

Ігрові вправи: «Хто прийшов?», «Колискова Телесику».

Вправлення дітей в поєднаному використанні:

лялькового театру та драматизації (уривок казки);

драматизації, маріонеток;

лялькового театру, маріонеток та драматизації.

Розподіл ролей за бажанням дітей, створення середовища для
театралізації. Показ казки вцілому в об’єднаному використанні 3-х видів
театрів: лялькового, маріонеток, драматизації.

ГРУДЕНЬ

Підготовча робота до показу казки «Коза – дереза» у тіньовому театрі.

Художня література. Читання казки, бесіда за змістом, розгляд
ілюстрацій.

Мовленнєве спілкування. Переказ казки.

Малювання «Казковий будинок». Робота в повсякденному житті.

Поняття про тінь. Бесіда; «Рука і її можливості». Ігри з активною участю
рук.

Створення руками силуетів тварин і відображення їх тіней на стіні
(зайчик, собачка…)

Знайомство з тіньовим театром. Створення тіньової сцени. Вправи техніку
показу тіньових силуетів на екрані та їх розпізнавання.

Вправи на розвиток:

дикції «Ух та ох»;

голосу «Хто сховався?» (розповідь про себе, як про тварин)

«Хто у гості прийшов?» (хто приходить, говорить голосом тварин, а хто в
хатинці – відгадує).

Показ казки «Коза – дереза» у тіньовому театрі.

СІЧЕНЬ

Підготовча робота по драматизації казки «Коза – дереза».

Слухання грамзапису-казки «Коза — дереза» (Вечірні години).

Ознайомлення дітей з поняттям “міміка”. Характеристика та особливості
міміки людини.

Мета: дати дітям поняття «міміка», її особливості та характеристику.
Вчити дітей емоційно сприймати події, новини, повідомлення, завдання,
вказівки.

Розвивати емоційне здоров’я дітей. Виховувати повагу один до одного,
дружні відносини, симпатії.

Ознайомлення дітей з поняттям «жести». Характеристика та особливості
жестів.

Мета: Дати дітям поняття; «жести». Вчити дітей розмовляти за доном
жестів, володіти мовою жестів, вільно користуватися жестами. Розвивати
різних груп, уяву, творчість. Виховувати уважність, зосередженість.

Постановка міміки, жестів, пантоміміки в створенні образів казкових
персонажів.

Мета: закріпити поняття «міміка», «жести», вправляти в вираженні
почуттів, емоцій, виразних рухів, використовуючи відповідні етюди,
дидактичні ігри.Дати поняття «пантоміміка», вправляти в створенні
образів героїв казки. Розвивати пам’ять, увагу. Виховувати інтерес до
казок.

Постановка голосу персонажів по казці «Коза – дереза».

Мета: вчити дітей імітувати голоси героїв казки, вправляти в
звуконаслідуванні та в інтонаційній постановці голосу, підпорядковуючи
його міміці та жестам. Розвивати фонематичний слух, виховувати
зосередженість.

Розприділення ролей відповідно до казки.

Мета: вчити дітей розпреділяти ролі, критично і самокритично відносно до
оцінки виконання ролей; вправляти в вираженні емоційних станів і
почуттів. Розвивати здатність природного втілення в заданий образ,
корекцію окремих рис характеру, спостережливість, впевненість.
Виховувати бажання драматизувати казку.

Драматизація казки.

ЛЮТИЙ

Підготовча робота до драматизації казки «Солом’яний бичок».

Художня література. Читання казки «Солом’яний бичок». Бесіда за змістом
казки.

Мовленнєве спілкування. Переказ казки «Солом’яний бичок».

Ліплення за сюжетом казки.

Художня праця:

«Бичок» (природний матеріал: солома, трава, жолуді,);

підготовка атрибутів, декорацій та елементів костюмів до-драматизації
казки.

Створення образів за допомогою психогімнастики.

Етюди: «Чия хода?».

Мета: вчити передавати ходу тварин в різних ситуаціях і станах;

«Жадібні тварини»

Мета: вираження жадібності, вміння підкрастись до бичка;

«Сердитий дідусь»

Мета: вираження гніву та створення образу дідуся;

«Ой, як страшно!»

Мета: вираження страху.

Вправи на розвиток словесної мови почуттів:

«Загадкова скринька»

Хід гри. Вихователь відкриває скриньку і показує індивідуально дитині
казковий персонаж, що знаходиться в скриньці. Дитина повинна його
голосом промовити будь-яку фразу по змісту казки. Інші діти відгадують,
хто це промовив: ведмедик, лисичка, зайчик, вовчик;

«Скажи лагідно і тривожно» ;

Мета: передача тембру та характеру голосу.

Драматизація казки по частинах.

Драматизація казки в цілому.

БЕРЕЗЕНЬ

Підготовча робота до показу казки «Солом’яний бичок» настільним

театром іграшок.

Слухання грамзапису казки «Солом’яний бичок» (вечірні години).

Розгляд іграшок до казки «Солом’яний бичок». Обігрування їх. Водіння по
столу.

Вправи:

на розвиток голосу «Чий це голос»

Мета: розвиток фонематичного слуху;

на розвиток інтонації «Скажи лагідно».

Вправляння дітей у техніці водіння іграшкових персонажів на столі та
передачі діалогічної мови.

Показ окремих епізодів казки.

Виконання казки «Солом’яний бичок» через настільний театр іграшок.

КВІТЕНЬ

Підготовча робота до показу казки Н.Забілої «Зайчикова хатка» через

настільний театр картинок.

Художня література. Читання казки Н Забілої «Зайчикова хатка».

Вечірні години, прогулянки. Вивчення казки напам’ять.

Рідна природа. Властивості води (епізод із казки).

Малювання за сюжетом казки «Зайчикова хатка».

Художня праця. Розгляд картинок до казки. Виготовлення персонажів та
декорацій до настільного картонажного театру казки «Зайчикова хатка».

Вправляння в техніці переміщення картинок на столі та просторове

розміщення картинок і декорацій на столі.

Озвучення героїв казки. Робота над діалогічним мовленням та
інтонаційною виразністю.

Етюд «Хто, хто в хатинці?» (голоси: собаки, зайчика, лисички, вовка,
ведмедя, півня)

Мета: відтворення голосів дійових осіб для створення конкретного образу.

Розприділення ролей.

Показ казки Н.Забілої «Зайчикова хатка» через настільний театр
картинок.

Підготовча робота до показу казки Н.Забілої «Зайчикова хатка» театром

петрушок.

Розповідь казки «Зайчикова хатка» дітьми по ролях.

Ознайомлення дітей з ляльками-петрушками до казки «Зайчикова хатка».
Обігрування їх.

Вправляння в техніці водіння ляльок на ширмі та прострове розміщення
казкових персонажів відповідно декорацій.

Оживлення ляльок рухами та жестами.

Озвучення героїв казки в поєднаному виконанні окремих епізодів казки.

Ляльковий театр «Зайчикова хатка».

ТРАВЕНЬ

Театралізовані ігри за бажанням дітей.

Закріпити поняття «міміка», «жести», «пантоміміка».

Формувати емоційну сферу дітей та культуру спілкування. Розвивати творчі
здібності дітей та культуру спілкування.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020