Світлана Буряк, заступник директора

з навчально-виховної роботи

Золотоніської гімназії ім.С.Д.Скляренка

м.Золотоноша

Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні
дітей та учнівської молоді в гімназії ім.С.Д.Скляренка

XXI століття – ера нових інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які інтенсивно розвиваються і практично увійшли в усі сфери
діяльності людини. Звичайно, школа не може стояти осторонь новітніх
технологій та впровадження їхніх кращих здобутків у навчально-виховний
процес.

У Золотоніській гімназії ім.С.Д.Скляренка широке впровадження
ІКТ пов’язане передовсім із процесом комп’ютеризації. Два комп’ютерні
класи із кількістю 24 комп’ютерів забезпечують широкі можливості для
діагностичного тестування учнів, зокрема виявлення їх смаків, уподобань,
побажань, інтересів, що сприяє вчасному запобіганню проявів дивіантної
поведінки та порушень поведінки учнів. Так, соціологічні опитування
різноманітного змісту та характеру завдяки інформаційним технологіям
мають здатність оперативно оброблятися, систематизуватися, що дозволяє
педагогам вчасно реагувати на неординарні прояви у поведінці учнів.

Протягом останніх років процес комп’ютеризації та підключення до
мережі Інтернет зробив можливим дистанційне спілкування, обмін
інформацією. У гімназії було створено власний інформаційний ресурс
(http://zologymnasium.ucoz.ua/), який містить, крім статичної сторінки,
динамічні розділи: чат, різнотематичні форуми, як-от: «Дозвілля»,
«Уроки», «Після уроків», «Приколи нашої школи», «Відкритий мікрофон»,
«Вичерпані питання та пропозиції», «Нормативна документація», «Купуємо»,
«Продаємо». У розділах вище згаданих форумів учні мають змогу
обмінюватися думками та поглядами на такі важливі сфери їхнього
урочного та позаурочного життя: про улюблені уроки та учителів, музичні
смаки, естетичні уподобання, морально-етичні проблеми. Фотоальбоми та
змінні сторінки гімназійного сайту сприяють вихованню в учнів активної
соціальної позиції та патріотичному вихованню молоді.

Враховуючи негативну сторону спілкування в мережі Інтернет, для учнів
гімназії було організовано тренінг з використанням ІКТ на тему «Безпека
в Інтернеті» представниками обласного громадського центру «Новий
старт». У процесі тренінгу учні мали змогу в інтерактивній формі
отримати практичні рекомендації щодо убезпечення себе від згубного
впливу користувачів у мережі Інтернет.

Учителями гімназії, класними керівниками, членами піклувальної ради,
представниками громадськості місця широко впроваджуються прийоми відео
презентацій та ілюстрацій на виховних заходах. Зокрема, у процесі
проведення шкільних свят (Свято повноліття, День Матері,
фестиваль-творчий звіт «Грайлива веселка», День Валентина, День
визволення Золотоноші, Свято останнього дзвоника, випускні вечори)
використовуються ефективні та ефектні для зорового, слухового сприйняття
відео презентації з фрагментами художніх фільмів, документальних хронік,
фотографій із життя школи, музики.

З метою запобігання злочинності та попередження тютюнопаління та
вживання алкоголю позаштатний працівник соціальної служби Собко С.В.
провів ряд лекцій із застосуванням інтерактивних ігор та
відепрезентацій.

реабілітаційного центру, у процесі якої було використано мультимедійні
засоби навчання, як-от: відверті фрагменти відеоінтерв’ю на місцевому
матеріалі.

Учнями гімназії Дорошенко Антоном та Матяш Катериною з виховною метою
було проведено ґрунтовні дослідження на теми «Вплив слабоалкогольних
тонізуючих напоїв на здоров’я дітей та підлітків» та «Вода як
альтернативний засіб лікування захворювань». Роботи були представлені
учнівській громаді з використанням мультимедійної апаратури. (Додаємо
відеопрезентації усних захистів цих робіт).

Педагоги гімназії – класні керівники створюють власні бази
відеопрезентації на виховну тематику. Так, з метою виховання активної
громадянської позиції учнівської молоді учителем української мови та
літератури Денисюк Л.І. було проведено ряд уроків із використанням ІКТ:
«Я народився і жив для добра і любові «(Життєвий і творчий шлях
Олександра Довженка), «Два кольори опришківської долі» (Життєвий і
творчий шлях Дмитра Павличка), «Метеор щирості»(Життєвий подвиг-спалах
Василя Симоненка).

Учителем географії Мірошник А.О. успішно реалізовується виховна та
краєзнавча робота засобами ІКТ. Скажімо, нею створено ефективні
мультимедійні проекти на теми «Нашого цвіту по всьому
світу.(Національний склад населення України» «Еміграція: плюси та мінуси
цієї проблеми».

Учителем біології Шапошник О.В. з метою формування
екологічної свідомості у школярів було успішно організовано та здійснено
колективний проект «Квіти біля школи» та «Озелення шкільного подвір’я».
Проект супроводжувався використанням мультимедійної апаратури, зокрема,
фотоматеріалів, відео-, фрагментів аудіозаписів. Результатом цього
проекту стала участь гімназистів у кількох конкурсах, в яких учні
гімназії стали переможцями на обласному рівні.

На реалізацію правового виховання у гімназії було організовано
дискусійний клуб «Мої права і обов’язки»(Учитель- Бей В.П.), на якому
учні можуть вільно через використання відкритої мережі Інтернет давати
оцінку певним подіям та життєвим ситуаціям у країні та в місцевій
громаді.

Мультимедійний супровід виховних заходів — звична справа для класних
керівників. Класний керівник 7-В класу Омельченко І.Ф. розробила ряд
цікавих класних виховних заходів із використанням ІКТ на теми
«Спілкування –мова душі» «Етикет поведінки в гостях».

Звичними у системі виховної роботи гімназії стали і заочні
відеоекскурсії до бібліотек, музеїв, відеоподорожі до інших міст чи
країн.

З метою формування естетичних смаків та здорових уподобань у
гімназії виховною службою проводиться системна робота. Зокрема, завдяки
використанню мережі Інтернет було досліджено проблему «Емотікони як
новий вид молодіжної комунікації», створено базу даних найпоширеніших
смайликів.

Аналогічно з використанням Інтернет-ресурсу проводяться конкурси краси,
української пісні, танку.

Важко уявити без мультимедійного супроводу традиційні дискотеки та
молодіжні класні вечірки.

Отже, життя сучасної школи неможливо уявити поза світом інформаційних
технологій. Саме завдяки їм можливості виховної роботи розвиваються
щодня спільно з розвитком інноваційних технологій.

Похожие записи