.

Сучасні проблеми професійної надійності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1185
Скачать документ

Реферат на тему:

Сучасні проблеми професійної надійності

 

Сучасний етап розвитку теорії і методики професійної освіти
характеризується появою різноманітних психолого-педагогічних
досліджень, спрямованих на виявлення резервів підвищення якості
фахової підготовки спеціалістів різних галузей та визначення
шляхів щодо її удосконалення. Такі наукові спроби не випадкові,
бо теперішній спеціаліст зазвичай не відповідає вимогам обраного
ним виду майбутньої професійної діяльності. Це, насамперед,
стосується його соціально-політичної зрілості, морально-вольової
сфери, низької професійної підготовленості, відсутності
психологічної готовності до такої діяльноcті, що призводить до
браку в роботі, аваріям і катастрофам за виною людини та
свідчить про недостатню професійну надійність.

Незважаючи на свою актуальність і перспективність, проблема
професійної надійності фахівців різних галузей залишається “terra
incognito”, про що свідчить відсутність груновних,
систематизованих наукових досліджень у педагогіці вищої школи.

Відсутні не лише наукові праці щодо визначення сутності
професійної надійності з позицій системного підходу та людського
фактору, але й певні критерії та методики оцінювання надійності
професійної діяльності. Нам вбачається, що використання у процесі
фахової підготовки майбутнього спеціаліста у вищому освітньому
закладі апарату діагностування професійної надійності, побудованого
з урахуванням специфіки професійної діяльності фахівця певної
галузі, дозволить корегувати цей процес й досягати потрібного
рівня професійної надійності. Тому проблема розробки, апробації та
застосування такого апарату потребують негайного вирішення.

Не менш актуальною виявиляються проблема безпосереднього
формування професійної надійності спеціалістів під час їхньої
професійної підготовки, оскількі відсутні спеціальні педагогічні
технології й методики. Організація процесу формування професійної
надійності – досить складна проблема, бо вона торкається основних
аспектів проблеми людського фактору. Але ж людський фактор
являє собою унікальну складну проблему, оскільки фокусує у собі
соціально-політичні, морально-психологічні, економічні,
медико-біологічні, морально-правові та ін. аспекти
науково-технічного прогресу та, тим самим, визначає проблеми
професійної підготовки спеціалістів.

Перші спроби щодо вирішення цієї проблеми стосуються
підготовки пілотів і штурманів (Н.Д.Завалова, Р.Н.Макаров,
В.О.Пономаренко, О.В.Селезньов, Ю.В.Шербіна та ін.), а також
особового складу спеціальних підрозділів ОВС (М.Г.Логачов та
ін.).

Проблема людського фактору диктує сьогодні ще одну проблему,
пов’язану з професійно-кваліфікаційними характеристиками фахівця,
на яких базується фахова підготовка спеціалістів у вищих
закладах освіти. Існуючі професійно-кваліфікаційні характеристики, з
одного боку, не повною мірою відображають вимоги діяльності за
фахом, а з іншого – навіть не передбачають професійну
надійність, працездатність, психологічну готовність та ін. Така
ситуація пояснюється тим, що особистість спеціаліста у таких
вимогах не домінує і представлена у розмитих поняттях (повинен
знати, уміти і т.ін.). У процесі професійного становлення
фахівця ніхто не несе відповідальності за його особистість, бо
відсутні параметри щодо оцінки його соціально-психологічної
зрілості, життєвої позиції, здатності продицюювати життєздатні
ідеї, уміння обгрунтовувати й відстоювати свою точку зору.
Професійна підготовка спеціаліста майже не враховує його
морально-вольових, лідерських, комунікативних та ін. якостей,
прагнення до постійного самовдосконалення. Не враховується й
головне – мотивація на професійну діяльність, яка генералізує
поведінку особистості та акумулює її зусилля на досягнення мети
навчання. Вирішення означеної проблеми Р.М.Макаров вбачає у
розробці такої цільової моделі фахівця, яка визначитиме
“соціально-політичну, професійну, морально-психологічну і
мотиваційну формулу спеціаліста, рівень професійних знань, навиків
і вмінь, параметри професійної надійності під час дій в
особливих й критичних ситуаціях, параметри здоров’я, професійного
довголіття і готовності до майбутньої професійної діяльності” [
3; С.118-119].

Отже, проблема цілеспрямованого формування професійної надійності
майбутнього фахівця викликала до життя ще одну проблему –
проблему надійності навчання, яка розглядається як ймовірність
того, що випускник вищої школи буде ініціативно, творчо, на
високому ідейному рівні, з достатньою практичною підготовленістю
виконувати свої службові обов’язки протягом усієї професійної
діяльності [1].

Вирішення проблеми формування професійної надійності фахівця
дозволить вирішити й інтегративно пов’язану з нею проблему
продовження професійного довголіття спеціалістів складних видів
діяльності. Остання проблема в теперішній час набуває особливої
актуальності, бо такі фахівці представляють найбільш розвинені та
небезпечні галузі: атомну енергетику, транспорт (морський,
річковий, авіаційний, залізничий), добувну промисловість та ін.
Професійна дискваліфікація в складних видах людської діяльності
вже досягла критичного значення – менш ніж 35 років.

Крім того, неперервні кількісні та якісні зміни, що
відбуваються у виробництві, автоматизація фізичної та розумової
діяльності, надзвичайно погострюють взаємодію людини й техніки,
висувають до спеціалістів високі вимоги, зокрема на межі
фізіологічних і психологічних можливостей. Особливо гостро
означена проблема постає коли виникають екстремальні умови,
характерні для складних видів діяльності. Таким чином,
актуальність проблеми формування професійної надійності спеціаліста
вочевидь в усіх сферах взаємодії людини з технікою, а також у
діяльності, що потребує прийняття і реалізації рішень.

Нам вбачається, що проблема професійної надійності, – це й
проблема ефективного формування професійно важливих якостей,
обумовлених певним видом діяльності.

Крім того, останнім часом у науковій літературі майже не
висвітлюються питання професійного добору та виявлення професійної
придатності людини до певного виду діяльності. На нашу думку,
саме професійна придатність є передумовою того, що у процесі
професійної підготовки майбутній фахівець набуде потрібного рівня
професійної надійності.

Як можна бачити, проблема професійної надійності – це
досить складна і багатоаспектна проблема, яка не досліджена в
цілісному вигляді і потребує особливої уваги науковців.

Лiтература:

1.     Косов А.М., Федоров А.А., Житницкий М.И.
Психолого-педагогические основы системы управления качеством
обучения и формирования профессиональной пригодности. – Л., 1982. –
С.94.

2.     Логачов М.Г. Психологічна підготовка особового складу
спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях:
Дис…к. психол. н.: 19.00.06. – Х., 2001. – 184 с.

3.     Макаров Р.Н., Л.В.Герасименко, Н.А.Нидзий и др. Теоретические
основы профессиональной авиационной педагогики: Учебник. – М.:
МАКЧАК, 2000. – 328 с.

4.     Селезнев А.В. Методика профессиональной подготовки
курсантов-штурманов к деятельности в экстремальных условиях: Дис…к.
пед. н.: 13.00.02. – Кировоград, 2004. – 191 с.

5.     Щербина Ю.В. Методика формування професійної надійності
пілотів при моделюванні польотів на електронних комплексних
тренажерних системах: Автореф. дис…к.пед.н.: 13.00.02. – Кіровоград,
2004. – 20 с.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020