.

Створення умов для розвитку якісної освіти (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1106
Скачать документ

Створення умов для розвитку якісної освіти

Освіта та майбутнє нації – це два ключові аспекти, з позицій яких слід
розглядати стан справ у її розвитку, становленні та вдосконаленні

Якість розвитку освіти як національний пріоритет у місті забезпечується
та функціонує у правовому полі на виконання Конституції України, законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитини» й Указу
Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні», якими визначені
найважливіші шляхи реформування освіти.

Якісне оновлення освіти в місті Маріуполі відбувається в результаті
удосконалення управлінської освітньої діяльності, де основною метою
вважаємо – створення системи взаємодії всіх структур управління освіти
та місцевої влади.

Із метою виконання нормативно-правових і регламентуючих документів в
місті розроблені та діють цільові комплексні програми до 2010 року, які
сприяють позитивним зрушенням у системі освіти міста зі створення умов
для забезпечення її якісного розвитку.

А саме:

«Програма розвитку освіти до 2010 року»;

«Учитель»;

«Обдаровані діти»;

«Інформатизація та дистанційна освіта»;

«Право на соціальний захист»;

«Розвиток і функціонування української мови»;

«Розвиток дитячого футболу» тощо.

Усе це повною мірою задовольняє потреби особистості суспільства в добу
глобалізації, змін технологій, переходу до інформаційного суспільства й
є ключовим показником сучасного прогресу.

Метою створення та втілення міських програм є:

нарощування інноваційного потенціалу освіти;

поліпшення умов навчання і виховання дітей;

створення умов для поліпшення кадрового забезпечення;

постійне підвищення якості освіти на всіх ступенях навчання;

удосконалення механізмів управління, де головними завданнями управління
освіти вважає:

проведення в місті освітньої політики, що відповідає державним
настановам, вимогам часу та побажанням населення;

створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від
місця проживання і стану здоров’я;

розвиток та підтримка творчої, духовної особистості з урахуванням її
потреб, інтересів, здібностей і бажань;

соціальний захист неповнолітніх і попередження дитячої безпритульності;

формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя;

відпрацювання основ естетичного, морально-етичного, екологічного і
валеологічного навчання та виховання;

формування в учнів ключових, життєвих компетентностей, виховання
випускників, конкурентноспроможних на ринку праці;

розбудова системи мовної освіти в місті, з урахуванням прагнення кожної
національної спільноти до самозбереження;

апробація та впровадження інноваційних педагогічних технологій, в тому
числі модульно-розвивального навчання, системної диференціації,
рейтингової методики оцінювання знань тощо;

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів;

здійснення комплексу заходів щодо кадрового забезпечення
навчально-виховного процесу, соціального захисту педагогічних
працівників.

Реалізації низки цих завдань сприяють такі фактори:

постійна економічна та соціальна стабільність нашого міста;

виконання угоди між міським головою та керівниками районних профспілок
міста;

щоденна турбота міської влади про життєзабезпеченість закладів освіти
(здійснення ремонтів, оздоровлення дітей, працівників освіти, відкриття
футбольних майданчиків, забезпечення сучасними меблями, комп’ютерними
класами, організація гарячого харчування тощо);

підвищення соціального статусу та професіоналізму працівників освіти і
ролі усіх учасників освітнього процесу (установлення надбавок педагогам
за вагомі досягнення в роботі з учнями, фінансова підтримка молодих
учителів, непрацюючих пенсіонерів, багатодітних сімей, стипендії
переможцям і призерам олімпіад, конкурсів, змагань, доплати керівникам
усіх типів закладів, стимулювання переможців і призерів професіональних
конкурсів);

постійна співпраця з науковцями ВНЗ міста (Приазовський держаний
технічний університет, Маріупольський державний гуманітарний
університет): проведення конференцій, предметних олімпіад, конкурсів –
захистів для старшокласників, стажування молодих спеціалістів,
проведення спільних семінарів тощо;

співпраця з Міністерством освіти Греції;

професійна підтримка педагогів міста працівниками Донецького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (щорічно наші педагоги
відвідують 300-350 методичних заходів);

угода з Донецьким облІППО дає можливість щорічно 500 педагогам пройти
курсову підготовку на базі науково-методичного центру управління освіти,
190-200 осіб – на базі облІППО (виїзних), 14-18 – на базі ЦІППО м.
Києва;

збереження мережі закладів і розширення мережі навчально-виховних
закладів нового типу (тільки за останні три роки статус
навчально-виховного комплексу отримали сім загальноосвітніх шкіл,
відкрито технологічний ліцей, вісім навчальних закладів отримали статус
«Спеціалізована школа з поглибленим вивчення окремих предметів».

На сьогодні в місті функціонує:

93 дошкільних навчальних закладів, із них: один приватний; три для дітей
із ранніми проявами туберкульозної інфекції; два для дітей із вадами
опорно-рухового апарату; два для дітей із вадами зору.

74 загальноосвітніх навчальних закладів, зі них: три ліцеї, одна
гімназія, сім НВК, три приватні, чотири вечірні, два інтернатних, вісім
загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів, один міський
дитячий будинок змішаного типу «Центр опіки» й один міський центр
позашкільної роботи за місцем мешкання (36 дитячих юнацьких клубів для
підлітків за місцем мешкання), п’ять дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
чотири БДТ, один станція юних техніків.

Уся ця мережа закладів розташована на 17 освітніх територіях міста, що
всебічно впливає на інтелектуальний, духовний, оздоровчий розвиток
учасників навчально-виховного процесу, на формування в учнів ключових
життєвих компетентностей, бо особистість (як писав Авраам Лінкольн) – це
дерево, а репутація – це його тінь. Тінь – це те, що ми думаємо про
нього, дерево – це те, що воно є.

Тому, управління освіти міської ради передбачило в рамках
соціально-педагогічного патронату серед освітніх послуг відкриття 59
консультпунктів на базі ДНЗ для батьків, діти яких не відвідують дитячі
садки, разом із методистами науково-методичного центру та творчою групою
педагогів були розроблені навчально – дидактичні посібники «Чомусик»
(«Україна, рідний край, про родину все пізнай», «Ти в країну знань
мандруй, пам’ять розум свій тренуй», «Фантазуй і грай, свою творчість
розвивай», «Словничок-довідничок», «А у нас перший клас», «Місто, в
якому ти живеш», «Перший раз в перший клас»), для дітей 4-6 річного віку
та їх батьків, відкрили спецсторінки «Поради батькам» у міських газетах
«Іллічівець», «Приазовський рабочий».

Крім того, в освітніх послугах діють: 10 шкіл із класами розвивального
навчання за системами Д. Ельконіна, В. Давидова, Л. Занкова; одна
недільна школа (грецька); 22 заклади вивчають новогрецьку мову (як
предмет і факультативно); 24 школи з поглибленим вивченням предметів; 30
шкіл з українською мовою навчання; сім закладів для навчання та
виховання підлітків, потребуючих особливої педагогічної уваги; одна
школа-пансіон, на базі дитячих юнацьких клубів (ДЮК) за місцем мешкання
та в Будинках дитячої творчості (БДТ) діють школи раннього розвитку.

У 2006 році на базі міського ліцею з метою інтелектуальної підтримки
талановитих дітей рішенням міської ради відкрита очно-заочна школа
«Інтелект». Доцільність школи полягає в тому, щоби сконцентрувати увагу
на бажаних результатах, бо «якщо освіта не впливає на успішність
громадян, вона не є якісною».

Формулою успіху управління освіти міської ради є кваліфіковані кадри.

У місті працює 5349 педагогічних працівників. Із них: у загальноосвітніх
школах – 3206 педагогів; у дошкільних навчальних закладах – 1792; у
позашкільних закладах – 35.

Серед них: нагороджені медалями й орденами – 18 чоловік; Знаком
«Відмінник освіти України» – 201 людина; Заслужених учителів України –
10 чоловік; із вищою кваліфікаційною категорією – 933; із першою
кваліфікаційною категорією – 1497; із педагогічними званнями
«Вчитель-методист» -240, «Вихователь-методист» -171; переможців і
лауреатів обласного конкурсу «Кращий робітник року», який проводиться
обласною державною адміністрацією з 2003 року – 5 педагогів; переможців
міського конкурсу «Маріуполець року» – 16 педагогів; 40 молодих
фахівців, 15 із яких – випускники ВНЗ міста; переможців і призерів
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2000-2007 рр. –
18 педагогів; лауреати Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл
України» – один; переможці у Всеукраїнському конкурсі «Школа сприяння
здоров’ю», й обласному конкурсі «Комп’ютерізація сільських шкіл».
Протягом останніх років одержали дві відзнаки переможців «Ніка» за
творчі досягнення в роботі з педагогами міста.

Формула успіху передається від творчого вчителя до творчого учня.

У міському інформаційному банку даних «Обдаровані діти» 262 учні, з них
у номінаціях:

«Інтелектуальний потенціал міста» – 137.

«Здорове покоління міста» – 70.

«Відродження духовності» – 55.

В обласному банку – 73, з них: «Інтелектуальний потенціал області» – 40;
«Здорове покоління області» – 14; «Відродження духовності» – 19.

Отримують стипендії міської ради – 20 учнів, обласної ради – 10,
стипендії Президента України – 3.

У позашкільних закладах за останні п’ять років: хор «Кантилена»,
ансамбль народного танцю «Первоцвіт» отримали звання «Народний
колектив», а 11 колективів – «Зразковий колектив».

Разом із тим, управління освіти міської ради бачить перспективу для
вирішення проблеми у створенні громадської активної школи (ГАШ);
забезпеченні умов для базових шкіл зовнішнього незалежного оцінювання;
оновленні та придбанні навчальних кабінетів; забезпеченні сучасними
комп’ютерними технологіями читальних залів шкільних бібліотек. Вирішення
цих проблем сприятиме реальному підвищенню якості освіти.

Управління освіти міської ради впевнено, що успіхи в освіті міста
залежать від тісної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, яка
передається від серця дорослих до серця дитини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020