.

Створення нової презентації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3419
Скачать документ

Створення нової презентації

Зміст

TOC \w \x \o “1-4” \t “Заголовок 23;3″ 1.2 Створення нової
презентації PAGEREF _Toc201323613 \h 2

Створення нової презентації PAGEREF _Toc201323614 \h 2

Принципи створення презентації PAGEREF _Toc201323615 \h 3

Режими роботи з презентацією PAGEREF _Toc201323616 \h 6

Звичайний режим PAGEREF _Toc201323617 \h 7

Режим сортувальника слайдів PAGEREF _Toc201323618 \h 10

Режим показу слайдів PAGEREF _Toc201323619 \h 11

Практична робота PAGEREF _Toc201323620 \h 11

Запитання та завдання PAGEREF _Toc201323621 \h 14

1.2. Створення нової презентації

Які рекомендації щодо будови твору з української літератури вам відомі?

Пригадайте правила підбору кольорової палітри малюнків у графічному
редакторі Corel Draw.

Які ви знаєте операції над об’єктами текстового редактора Word? Як їх
виконувати?

Створення нової презентації

Якщо програмне вікно PowerPoint уже відкрите, то розпочати створення
нової презентації можна кількома способами, а саме:

Вибрати команду Створити меню Файл.

на панелі інструментів.

Вибрати потрібну команду області завдань Створити презентацію (рис. 9):

Нова презентація

Із шаблона оформлення

З майстра автовмісту

З існуючої презентації

Фотоальбом

Рис. 9

Команда Із шаблона оформлення дозволяє створити презентацію з
використанням готових шаблонів, які містять основні елементи оформлення
слайда.

Команда З майстра автовмісту використовується тоді, коли буде
створюватися презентація стандартного вмісту й оформлення.

Якщо презентація не є стандартною і для неї авторами розроблено свій
сюжет, сценарій, структуру та оформлення, слід вибрати команду Нова
презентація.

Програма PowerPoint також дозволяє створювати презентації, що містять
велику кількість зображень без окремого налаштування властивостей
кожного з них. Для цього використовується команда Фотоальбом. При
оформленні фотоальбому можна задати вид рамки зображення та шаблон
оформлення слайда, додати підписи, тощо.

На початку створення нова презентація завжди містить один слайд.

Для того, щоб додати інші слайди, можна скористатися одним із способів:

Вибрати команду Створити слайд меню Вставка.

на панелі інструментів Форматування.

Принципи створення презентації

Комп’ютерна презентація допомагає чітко структурувати, ілюструвати та
професійно представити ваші ідеї чи досягнення. Будь-яка презентація
створюється у кілька етапів (рис. 10):

Планування – визначення цілей, сценарію та структури презентації.

Розробка – визначення форми подання матеріалу, вибір технічних засобів.

Створення – створення слайдів, встановлення режиму їх показу.

Репетиція – перевірка та редагування готової презентації.

Рис. 10

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що під час створення презентації
дуже важливо дотримуватися певних правил щодо її змісту й оформлення.

На етапі планування:

Виділіть основні ідеї:

слайд повинен ілюструвати одну думку;

інформація на слайді повинна містити лише головні положення виступу.

Підберіть додатковий матеріал, що підтверджує основні ідеї презентації:

підберіть графічні, аудіо- та відеоматеріали;

наведіть приклади, порівняння, довідкову інформацію.

Продумайте послідовність подання матеріалу:

матеріал презентації можна розташувати, наприклад, у хронологічній
або тематичній послідовності.

Під час розробки презентації:

Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом інформації.

Використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків на слайді –
до десяти, довжина рядка – до восьми слів.

Заголовки повинні привертати увагу й узагальнювати основні положення
слайда.

Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі,
заливку, різні розміри та кольори шрифтів тощо.

Фон слайда й анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту.

Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно
фону. Наприклад, темний текст на світлому фоні.

Підпис до ілюстрації слід розміщувати під малюнком.

Репетиція презентації:

Не рекомендується читати текст презентації. Усна доповідь, що
супроводжує показ слайдів, повинна доповнювати та коментувати
інформацію на екрані.

Перед показом презентації обов’язково здійсніть попередній перегляд та,
за необхідності, відредагуйте презентацію.

Режими роботи з презентацією

PowerPoint дозволяє працювати з презентацією у трьох різних режимах:

звичайний

режим сортувальника слайдів

показ слайдів.

Переключення між режимами здійснюється за допомогою кнопок, що
містяться у нижньому лівому куті програмного вікна (рис. 11).

Звичайний режим

є основним режимом розробки презентації. У звичайному режимі програмне
вікно PowerPoint містить (рис. 11):

область слайдів – центральна частина вікна, де розміщується поточний
слайд;

область нотаток – нижня частина вікна, де розміщується пояснювальний
текст до поточного слайда;

область завдань – права частина вікна, яка дозволяє прискорити
виконання операцій щодо створення нових презентацій, вибору шаблонів
оформлення, налаштування ефектів анімації, встановлення послідовності
зміни слайдів, пошуку файлів та інше;

вкладки Структура та Слайди – ліва частина вікна. Вкладки дозволяють
переходити від режиму відображення структури тексту слайдів до показу
самих слайдів у вигляді ескізів.

Рис. 11

На вкладці Структура можна вводити заголовки слайдів, редагувати вміст
презентації та додавати нові слайди. Для роботи зі вмістом презентації
використовується панель інструментів Структура (рис. 12).

Рис. 12

На вкладці Слайди (рис. 13) можна переглядати слайди у вигляді ескізів,
додавати або видаляти їх, змінювати порядок їх розташування,
налаштовувати ефекти анімації при переході між слайдами.

Рис. 13

Операції над слайдами Усі таблиці оформлювати як у підручнику 7 класу

Дія Алгоритм

Вкладка Слайди Вкладка Структура

Додати слайд

контекстного меню ескізу слайда

Вибрати ескіз слайда та натиснути клавішу Enter

Видалити слайд Вибрати команду Видалити слайд контекстного меню ескізу
слайда

Вибрати ескіз слайда та натиснути клавішу Delеte

Копіювати слайд Виділити слайд.

контекстного меню.

Встановити курсор у потрібному місці між слайдами.

d

?

4c¦e|

???????

$

X

-X

Z

\

`

b

d

?

?

Ae

AE

E

I

I

?

?

o

o

???e$i$?$o$†xx

hx3

h)

&-&†xx

?&? ??

?I’I’O’Oe’†xx

A

?kdEO

Oe

j¤i

j+e

jsae

j?ss

j‘*

?kd:Ue

Y

?kdaeY

&

?kd1/4TH

контекстного меню.

Перемістити слайд Виділити слайд.

контекстного меню.

Встановити курсор у потрібному місці між слайдами.

контекстного меню.

Знак оклику Зазначимо, що після виконання операцій над слайдами їх
нумерація змінюється автоматично.

Знак оклику Звертаємо вашу увагу: тут і далі дії можна виконувати:

за допомогою команд контекстного меню об’єкта;

за допомогою команд основного меню;

за допомогою кнопок на панелях інструментів;

перетягуванням за допомогою миші.

Видаляти, копіювати, додавати, переміщувати можна і групу слайдів. Для
цього слід вибрати слайди при натиснутій клавіші Shift або Ctrl і
виконати відповідні дії. Видалені або скопійовані слайди потрапляють у
буфер обміну та можуть використовуватися в подальшій роботі.

Знак оклику Нагадуємо, що Область завдань, вкладки Слайди та Структура
можна закрити. Для відкриття області завдань необхідно встановити
позначку прапорця Область завдань меню Вигляд, а для відкриття вкладок
Слайди та Структура потрібно вибрати команду Звичайний меню Вигляд (рис.
14).

Рис. 14

Режим сортувальника слайдів

ескізи всіх слайдів розміщуються у робочому вікні (рис. 15). Режим
використовується на завершальному етапі роботи над презентацією для
перегляду послідовності слайдів і зміни порядку їх розташування,
видалення або додавання слайдів, налагодження ефектів переходу між
слайдами та хронометражу презентації.

Рис. 15

У режимі сортувальника слайдів операції додавання, видалення, копіювання
і переміщення слайдів виконуються так само, як і в звичайному режимі.

Режим показу слайдів

використовується для попереднього перегляду слайдів. У цьому режимі
слайди займають увесь екран.

При виборі кнопки Показ слайдів перегляд презентації розпочинається з
поточного слайда.

У режимі показу слайдів існує кілька варіантів навігації по слайдах – з
використанням клавіатури, миші та панелі інструментів Показ слайдів.

Навігація за допомогою клавіатури

Дія Клавіші

Перехід до наступного слайда Enter

Пропуск

Page Down

стрілка вниз

стрілка вправо

Перехід до попереднього слайда Backspace

Page Up

стрілка вверх

стрілка вліво

Перехід до конкретного слайда У режимі демонстрації ввести з клавіатури
номер слайда та натиснути Enter

Перервати демонстрацію Esc

Практична робота №2

Запустіть PowerPoint.

Створіть нову презентацію з використанням Майстра автовмісту (рис. 16).

Майстер автовмісту пропонує виконати наступні кроки – визначити тип,
стиль та параметри презентації. Перехід до наступного діалогового вікна
Майстра автовмісту здійснюється за допомогою кнопки Далі. Для того, щоб
повернутися до попереднього вікна, слід вибрати кнопку Назад. При виборі
кнопки Готово робота Майстра автовмісту завершується.

Рис. 16

Виберіть тип презентації Загальні та серед елементів списку вкажіть
Загальна доповідь (рис. 17).

Рис. 17

Виберіть спосіб виводу презентації презентація на екрані (рис. 18).

Рис. 18

Введіть у поле Заголовок презентації тему доповіді, наприклад, про себе.
Встановіть позначку прапорця Номер слайда. (рис. 19).

Рис. 19

Завершіть роботу Майстра автозмісту.

У вікні PowerPoint відкриється нова презентація, яка містить дев’ять
слайдів, має стандартний вміст і єдиний стиль оформлення слайдів (рис.
20).

Рис. 20

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація2.

Перейдіть у режим сортувальника слайдів та перегляньте ескізи слайдів.
Змініть порядок розташування слайдів, видаліть ті, які не відносяться до
теми презентації, додайте нові слайди.

Установіть звичайний режим роботи.

Закрийте вікно області завдань, вкладки Слайди та Структура. Відкрийте
вкладки Слайди та Структура.

Зробіть поточним другий слайд і заповніть відповідні поля даними про
себе. Для цього встановіть курсор у поле вибраної рамки та введіть
потрібний текст.

Заповніть ще кілька слайдів.

Збережіть зміни.

Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації
у файлі з тим самим іменем Презентація2.

Закрийте вікно PowerPoint.

Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п. 15.

Запитання та завдання

Які способи створення нової презентації ви знаєте?

Яка команда дозволяє створювати презентацію з використанням готових
шаблонів?

Яка команда використовується у разі, коли презентація має стандартний
вміст та оформлення?

У якому випадку використовується команда Нова презентація?

У якому випадку використовується команда Фотоальбом?

Які ви знаєте етапи створення презентації?

За якими правилами щодо змісту та оформлення створюється презентація?

У яких режимах можна працювати з презентацією? Поясніть призначення
кожного з них.

Назвіть основні області вікна PowerPoint у звичайному режимі. Поясніть
їх призначення.

Як відкрити вкладки Структура та Слайди?

Як додати слайд до презентації?

Як видалити слайд із презентації?

Як скопіювати або перемістити будь-який слайд презентації?

Яким чином виконати операції над групою слайдів?

Підготуйте план презентації про ваш клас. Продумайте сценарій,
проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Роботу
представте у вигляді таблиці.

№ слайда Заголовок слайда Що необхідно розмістити

Підготуйте план презентації про ваш літній відпочинок «Прощавай, літо!».
Продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на
слайдах. Роботу представте у вигляді таблиці.

№ слайда Заголовок слайда Що необхідно розмістити

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020