.

Стрельчук Л.І. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 1593
Скачать документ

Стрельчук Л.І.

вчитель англійської мови

зош №5 м. Умань, Черкаської області

Україна

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Методична розробка присвячена практичним методам навчання, які дозволили
б кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Я намагалася
розкрити такі сучасні педагогічні технології, як навчання в співпраці,
проектна методика, використання нових інформаційних технологій,
Інтернет – ресурсів. Вони, на мою думку, допомагають реалізувати
особово-орієнтований підхід в навчанні, забезпечують індивідуалізацію і
диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей.

Використання кібернетичного простору (syberspace) в учбових цілях є
абсолютно новим напрямом загальної дидактики, оскільки зміни, що
відбуваються, охоплюють всі сторони учбового процесу, починаючи від
вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного
рівня тих, що навчаються.

Змістовна основа масової комп’ютеризації освіти безумовно, пов’язана з
тим, що сучасний комп’ютер є ефективний засіб оптимізації умов розумової
праці взагалі, в будь-якому його прояві. Р. Вільямс та К. Маклі в своїй
статті «Комп’ютери в школі» пишуть: «Є одна особливість комп’ютера, яка
розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і
як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може
«доброзичливо» спілкуватися з користувачем і в якісь моменти
«підтримувати» його, проте вона ніколи не проявить ознак дратівливості і
не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому сенсі застосування
комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації певних
аспектів викладання».

Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі – формування
комунікативної компетенції, решта всіх цілей (освітня, виховна, така, що
розвиває) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети.
Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування
здібності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування
Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має сенсу – це міжнародне
багатонаціональне суспільство, чия життєдіяльність заснована на
електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, що говорять
одночасно – найбільш гігантська по розмірах і кількості учасників
розмова, яка коли-небудь відбувалася.

Комп’ютер лояльний до різноманітності учнівських відповідей: він не
супроводжує роботу учнів хвалебними або засуджуючими коментарями, що
розвиває їх самостійність і створює сприятливу соціально психологічну
атмосферу на уроці, додаючи їм упевненість в собі, що є важливим
чинником для розвитку їх індивідуальності.

Розвиток освіти в наші дні органічно пов’язаний з підвищенням рівня
його інформаційного потенціалу. Ця характерна межа багато в чому
визначає як напрям еволюції самої освіти, так і майбутнє всього
суспільства [3.c.17].

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам
різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати :

електронну пошту (e-mail);

телеконференції (usenet);

відеоконференції;

можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої
сторіночки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;

доступ до інформаційних ресурсів:

довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart Galaxy);

пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler
Excite);

розмова в мережі (Chat).

Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці. Оволодіння
комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе без практики
спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в
цьому сенсі просто незамінно: віртуальне середовище Інтернет дозволяє
вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам
можливість автентичного спілкування з реальними співбесідниками на
актуальні для обох сторін теми. Проте не можна забувати про те, що
Інтернет- лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення
оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його
використання в процес уроку.

Навчання читанню, листуванню за допомогою Інтернету

Навчання на Сайті компанії Lucent Technologies, у підрозділі Bell Labs
дозволяє почути, як звучить будь-яка фраза на іноземній мові.

Тут розроблений синтезатор мови, який перетворює друкарський текст на
звук. На сайті http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html можна
вибрати одну з семи мов – англійську, німецьку, французьку, італійську,
іспанську. Потім потрібно вписати у віконце що-небудь на вибраній мові.
Через декілька секунд написане буде вимовлене хай і декілька
механічним, але все таки голосом[1.c.9].

Практично всі значущі газети в світі мають свої web-сторінки. Для того,
щоб дізнатися, де і які існують газети, можна запропонувати відвідати
сторіночку MEDIA LINKS (), що пропонує посилання до безлічі видань.

Media сайти англійською мовою:

The Washington Post ()

P

R

d

&

gdE5U

gdE5U 3/4A

ae

o

X?X2YeUCUUUUUUUUUUUUU?¬¬¬

&

“Все, про що можна прочитати в газеті, видно на першій сторінці – вона є
комбінацією рекламної афіші і змісту. Тут представлені назви найбільш
важливих статей з витягами з них, які, на думку авторів, повинні
привернути увагу читачів, і основними положеннями в них. Як будь-яке
видання періодичного друку, web- газети розділені на рубрики і
підрубрики, тобто, мають дружній до користувача інтерфейс, дозволяючим
натисненням кнопки миші перейти безпосередньо до потрібного розділу і
статті, що цікавить . The Washington Post має 5 основних рубрик: новини
(news), стиль життя (style), спорт (sports), рекламні оголошення
(classifieds) і новини ринку (marketplace) [2.c.24].

У плані оволодіння міжкультурною компетенцією онлайнова газета є
незамінним помічником. Вона дозволить тим, хто вчиться зануритися в
гущавину світових подій, що відбуваються практично у нинішній момент,
побачити що відбувається з різних точок зору. Особливо цінним для
класної роботи є посилання – send us feedback, що здійснює интеракцію
читача з видавництвом. Висловити свою думку щодо прочитаного і особисто
поговорити з автором певної статті можна завдяки розділу «сьогоднішні
журналісти» («Today’s Columnists»), де вибір визначеного прізвища
зв’яже вас з ним безпосередньо. Іноді може з’являтися екстра-зв’язок
з головною дійовою особою статті.

CNN World News (),ABC News (),ВВС World Service (), The Washington Times
( ), The New York Times () – всі ці та інші новинні агентства мають
схожу зручну для користувача структуру дерева посилань. Назва і
кількість рубрик може варіюватися від видавництва до видавництва, проте
всі вони охоплюють основні сфери життєдіяльності людини.

ВВС World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice) надають можливість
не тільки прочитати, але і прослуховувати новини, на багатьох мовах,
причому можна навіть вибрати для себе відповідний рівень володіння
англійським і прослуховувати новини в режимі LEARNING ENGLISH. Цікавою
може показатися подвійна класифікація статей – по темах і по
континентах. Зворотний зв’язок з видавництвом здійснюється за допомогою
посилання CONTACT US.

ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html) супроводжує свої
публікації крім звукового ще і відео супроводом. Можлива так само
бесіда на запропоновану тему серед читачів в розділах CHAT.

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) також надають інформацію на
декількох мовах і подвійну класифікацію статей. Можливо викликати аудіо
і відео супровід. Інтеракція читачів з редакцією і між собою можлива в
рамках рубрики DISCUSSION (дискусія), де є своя дошка оголошень (MESSAGE
BOARDS), кімната для бесіди (CHAT) і зв’язок з редколегією (FEEDBACK).
The New York Times крім вищепереліченого пропонує своїм читачам учбову
версію газети з готовими поурочними розробками.

Можна запропонувати учням працювати по двоє або по троє, досліджувати
статті, що охоплюють всі сторони життя: передовиці, спорт, погоду,
культуру… Перевага такої роботи полягає в повній залученості всього
класу у поєднанні з диференціацією завдань: сильні учні можуть зайнятися
дослідженням важчих статей, тоді як слабкішим можна доручити звіт про
погодні умови або що-небудь з області культури.

Автори статті Language Learning Activities for the World Wide Web
відзначають величезні можливості WWW по використанню і створенню
двомовних сторіночок, забезпечуючи оптимальні результати інтеграції
Інтернет в процес уроку для обох сторін, що беруть участь (клас,
вивчаючий англійську в Україні і клас, що вивчає російську чи українську
мову в США або Англії). Ось лише деякі з можливих обговорюваних тем:
огляд книг, казок, газетних статей, телепередач, цитати і приказки,
вислови, анекдоти і загадки, місцеві рецепти, меню, засоби
народної медицини, фольклор, спорт, школа і її проблеми і так далі.

Література

1. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка

2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка

3. Пассов Е.І. Комунікативний метод навчання іноземному говору. – M.:
Освіта, 1991.

4. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве// СШ №1 2000г.

5. Мільруд р.П. Співпраця на уроці іноземної мови, // -1991. –

№6.

6. Богданова д.А. Телекомунікації – в школі. // Інформатика і освіта.

– 1997. – №2.

7. Вільямс Р., Маклі К. Комп’ютери в школі. – M.: Освіта, 1988.

8. Глазов Б.І., Ловцов Д.А. Комп’ютеризований підручник – основа нової
інформаційно-педагогічній технології. // Педагогіка. – 1995. – №6.

9. Гончарів М., Панків А. Інтернет в питаннях і відповідях. //
Бібліотека. 1998. – №1,3.

10.Гостін А.М., Чернишев А.С. Організація навчальної діяльності у
відкритому гіпермедійному середовищі. // Сучасні інформаційні технології
в освіті. – Рязань, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020