Тема: Сторінка сивої давнини (за Костянтином Паустовським). Закувала та
сива зозуля (козацька пісня).

Мета: визначити поняття „козак”, поповнювати знання учнів про минуле
нашого народу; ознайомити з оповіданням К.Паустовського; сформувати
уявлення про різновиди народних пісень – козацькі пісні; розвивати
читацькі вміння, комунікативні навички; перевірити знання змісту
вивчених творів; розвивати читацькі інтереси; виховувати любов до
Батьківщини, почуття патріотизму, шанобливе ставлення до історії рідного
краю.

Обладнання: ілюстрації із зображенням запорізьких козаків, книги за
темою.

Тип уроку: комбінований.

Перебіг
уроку

І. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань

1. Бесіда. Переказ.

— Який подвиг здійснила Маруся Богуславка?

— Розказати уривок з тексту, який ілюструє малюнок сторінки 56.

2. Виконання тестових завдань.

— Ми познайомилися з творами „Вишивані квіти”, „Євшан-зілля”, „Маруся
Богуславка”: досліджували зміст, порівнювали, аналізували характери
героїв. Перевіримо ваші знання за прочитаним.

1) У якому місті жили Яромир та Доброслава?

а) Чернігів; б) Київ; в) Богуслав.

2) Як жилося Марусі Богуславці у полоні?

а) була замкнена в окремому шатрі; б) жила в розкошах і вигодах; в)
тяжко працювала.

3) Що нагадало рідний край ханському сину?

а) предмет; б) звук; в) запах.

4) Що дали Яромиру квіти з вишиванки?

а) надію на краще; б) силу й відвагу; в) пошану людей.

5) Що означає вираз: „Там, де пустка замість серця…”

а) байдуже серце; б) зле серце; в) добре серце.

6) Які риси характеру притаманні Доброславі?

а) добра, ніжна, боязка; б) смілива, працьовита, щедра; в) хоробра,
любляча, надійна.

7) Головною думкою творів „Маруся Богуславка”, „Євшан-зілля”,
„Вишивані квіти” є:

а) Чужа сторона тугою зорана, сльозами засіяна.

б) За рідний край життя віддай.

в) Жити – Вітчизні служити.

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми прочитаємо оповідання, складене за творами Костянтина
Паустовського, в якому відкривається ще одна славетна сторінка минулого
українського народу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Формулювання поняття ( інструментарій ТРВЗ — педагогіки).

— На уроках українського читання, громадянської освіти, виховних
годинах ми неодноразово зверталися до теми українського козацтва. Хто
такі козаки? Запишіть слова, які асоціюються з цим поняттям.

Завдання виконується протягом 2 хвилин, слова записуються в стовпчик за
принципом вільних асоціацій до визначеного поняття.

Можливі асоціації: Запорізька Січ, сміливість, чайки, воля, отамани,
кіш, Дніпро, дерев’яна фортеця, Хортиця, походи, шабля, оселедець,
курінь.

— Прочитайте записані слова ( записуються на дошці). Які, на
ваш погляд, є найголовнішими?

Діти вибирають – Запорізька Січ, воля, походи.

— Якими словами з переліку можна доповнити поняття „козак”?

Робота в групах.

— Дайте визначення поняття „козаки”.

Групи самостійно дають визначення поняття. Оголошують
визначення. Вибирають найбільш повне.

  O Oe j

Козаки – вільні люди, які жили у Запорізькій Січі, що
знаходилася за порогами Дніпра, на острові Хортиця, захищали Україну
від ворогів – половців, турків, ходили у походи, обирали собі отаманів,
були дуже сміливими та відважними.

2.Робота над оповіданням „Сторінки сивої давнини”.

А) Читання тексту учнями в парах.

Б) Читання оповідання учнями мовчки з лексичним завданням.

— Виписати слова та словосполучення, які є для вас
незрозумілими. Пояснити їхнє значення.

„Козаків посадили на берегах”, „сіли на землю”, „сива давнина”,
„турецькі кайдани”.

· Фізхвилинка. Імітація рухів бойового танку козаків –
гопака під музику.

В) Складання плану.

— Перегляньте текст очима.

— Поділіть текст на дві частини. Доберіть заголовок до кожної.

Один з можливих варіантів складеного плану.

1. Дитячі враження.

2. Почуття від козацьких пісень-дум.

V. Вправи з розвитку комунікативних компетенцій

1. Ситуативна задача. Робота в парі.

–Побудуйте діалог за змістом тексту. Уявіть, що дві дорослі
людини розмовляють про свої дитячі ігри.

2. „Серпантин”.

— Доповнити речення словами і з тексту, і самостійно
дібраними, кожне наступне речення можна доповнювати одним словом.

Я грався.

Я грався з братами.

Я грався з братами в битви.

Я грався з братами в запорозькі битви.

Із задоволенням я грався з братами в запорозькі ігри.

З великим задоволенням я грався з братами в запорозькі ігри.

Завжди з великим задоволенням я грався з братами в запорозькі ігри.

Завжди з великим задоволенням я грався з рідними братами в запорозькі
ігри.

VII. Вивчення нового матеріалу

Мотивація з опорою на життєвий досвід.

— Як людина може передати власні переживання: і радісні, і сумні?
(розказати про них, намалювати, заплакати, заспівати).

Робота над козацькою піснею „Закувала та сива зозуля”.

А) Словникова робота.

Чимдуж – якомога швидше.

Байдак – великий козацький човен.

Б) Читання пісні вчителем.

— Чому цей текст відносимо до жанру пісень? Що помітили
особливого в побудові?

В) Бесіда за змістом.

— Про що мріють козаки-невільники? Знайдіть рядки у пісні, в
яких говориться про мрії.

— Прочитайте, які рядки пісні та оповідання перегукуються?

Г) Робота над прислів’ями.

— Прочитайте прислів’я, поясніть, як ви їх розумієте.

VIII. Узагальнення та систематизація знань

1. Конкурс на виразне читання козацької пісні „Закувала та сива
зозуля”.

2. Складання сенканту.

Козаки.

Сміливі, вільні.

Захищають, воюють, рятують.

Запорізькі козаки жили на острові Хортиця.

Воля.

3.Робота з виставкою книг, дібраною учителем.

Учитель робить виставку книг: „Збірка. Січ-мати. Повісті та оповідання
про Запорозьку Січ”, О.Антонович ”Гетьмани України і кошові отамани
Запорозької Січі”, А.Лотоцький „Історія України для дітей”.

— Книги яких авторів представлені? Які назви мають? Яка тема
об’єднує?

Про що б хотіли дізнатися? Де отримати інформацію, що зацікавила вас?

IX. Підсумок

— Про які сторінки минулого нашої Батьківщини дізналися сьогодні на
уроці?

X. Домашнє завдання

С. 57-58 – виразне читання текстів.

Творче завдання (за вибором): дібрати додаткову літературу про
Запорозьку Січ у бібліотеці, прочитати.

Похожие записи