Реферат на тему:

Сільська школа ХХІ століття

Серед глобальних проблем розвитку української освіти слід виділити
питання функціонування сільської школи. Сільська школа стикається з
комплексом проблем, зумовлених регіональними особливостями кожного
населеного пункту, умовами сільськогосподарської праці, певною
замкненістю сільського життя, особливостями життєдіяльності сім’ї,
недостатньою соціально-культурною інфраструктурою, малокомплектністю,
віддаленістю від культурних, методичних та наукових центрів, наближенням
до природи, територіальною роздрібненістю населених пунктів.

Однією з важливих проблем школи взагалі, сільської зокрема, є підготовка
дитини до навчання. Склалася ситуація що в сільських населених пунктах
різко скоротилася кількість дошкільних закладів.

Другою важливою проблемою є забезпечення сільської школи
висококваліфікованими кадрами, постійне зростання їхнього професійного
рівня. Необхідність посилення уваги до професійної підготовки та
перепідготовки вчительських кадрів села пояснюється, головним чином,
зростанням ролі сільської загальноосвітньої школи в житті суспільства.
Підготовка вчителя для малокомплектної школи знаходиться в погіршеному
стані або зовсім відсутня.

Скорочення наповненості класів у зв’язку з демографічними проблемами
країни також є проблемою. Уся діяльність з навчання та виховання в
класах з невеликим наповненням повинна бути більшою мірою розрахована на
врахування індивідуальних особливостей, на використання методів
диференційної роботи.

Проблемою є також забезпечення шкільної бібліотеки необхідною для
навчання літературою.

Сільські школярі набувають менший досвід моральної поведінки в умовах
повної самостійності.

Ще однією проблемою школи є матеріально-технічне забезпечення. Немає
коштів, щоб підтримувати в належному стані заклад, забезпечувати
навчальним обладнанням кабінети. Здебільшого в селі відсутні люди, які
могли б надати спонсорську допомогу.

Діти на селі залучені до трудової діяльності з найбільш раннього віку,
задовго до юридично дозволеного. І тому сьогодні необхідно розробити
вимоги до врахування фізичних та вікових особливостей дитини під час
трудового навантаження.

Проблемою є і забезпечення шкіл комп’ютерами, а у зв’язку з цим також
впровадження в навчально-виховний процес новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які можуть забезпечити
якісні знання учнів.

Запорукою цивілізованого розвитку школи, як основної ланки організації
навчально-виховного процесу на селі, в сучасних соціально-економічних
умовах можна визначити її чотирьохсторонній розвиток. По-перше, це
оптимізація мережі з огляду на сьогоднішню демографічну ситуацію.
По-друге, оновлення змісту навчально-виховного процесу, запровадження
інноваційних технологій. По-третє, кадрове забезпечення сільської школи
творчо мислячими педагогами, озброєними новітніми технологіями. І,
по-четверте, зміцнення матеріальної бази школи. Поняття «система
початкового навчання» є звичайним, але треба докласти чималих зусиль,
щоб на далі початкова школа функціонувала як система, в якій взаємо
погоджено розв’язалися б цілі урочної і позаурочної діяльності, а робота
вчителів, вихователів, батьків підпорядкувалася б кінцевій меті –
формуванню здорової, вихованої, мислячої дитини.

Похожие записи