.

Що для мене Україна? (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2003
Скачать документ

Що для мене Україна?

3-й клас

Мета: викликати вiдчуття приналежностi до великої родини — української
нацiї, бажання бути їй корисними, присвятити життя змiцненню й
процвiтанню України.

Обладнання: портрети відомих українцiв, квiтка-семицвiтка, словник
визначень на картках, кросворд.

Хід уроку

І. Органiзащя класу.

II. Актуалiзацiя знань учнiв.

Учитель розпочинас бесiду вiршем:

Що для мене Вкраїна?

Це моя Батькiвщина,

Рiдна мати, колиска,

Перших спогадiв низка,

Запах лукiв i поля,

Це мiй дiм, моя доля,

І глибоке корiння,

І майбутнє творiння,

Те, що в серцi, у кровi,

Сумiш болю й любовi.

III. Повідомлення теми уроку.

— Кожен з нас, українцiв, вiдчуває те ж саме i мiг би продовжити цей
вiрш, додаючи щось своє, особисте. Це тому, що нас єднає вiдчуття
приналежностi до великої й древньої нацiї, почуття любовi до рiдної
землi, гордостi за генiальних дiячiв науки i культури, яких породила
українська земля: Григорiя Сковороду, Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка,
Сергiя Корольова, Михайла Амосова, Валерiя Лобановського тощо (учнi за
бажанням можуть продовжити перелiк видатних людей України, обов‘язково
згадуючи про їхнi заслуги).

— А що iще нас єднає? (Вiдповiдi учнiв:спiльна iсторiя, героїчне минуле,
мова, ментальнiсть тощо.)

— Саме тому сьогоднi на уроцi ми поговоримо про нас, українцiв, —
громадян чудової держави України.

IV. Робота над темою уроку.

— А якою б ви хотiли бачити нашу Україну? Ви — її майбутнє, вам її
будувати i творити в нiй. Від вашої працi, ваших бажань, ваших рук,
умiнь i сердець залежить те, якою вона стане. Давайте трiшечки
помрiємо… Пригадайте казку про чарiвну квiточку iз сiмома пелюстками,
які виконували бажання. Подаруйте таку квiточку Українi!

На дошцi намальована квiтка iз сiмома пелюстками, у центрi — слово
Україна. В учнiв на аркушах паперу також є такi квiтки і словничок
визначень.

Завдання 1.

— Оберiть для семи пелюсток найбiлъш бажанi, на вашу думку,
характеристики з тих, якi записанi у ваших словничках, або додайте їх
самостiйно.

Словник: щаслива, могутня, багата, незалежна, квітуча, екологiчно чиста,
iндустрiальна, авторитетна, европейська, щедра, озброєна, горда,
вiльна…

Пiдбиття пiдсумкiв виконання завдання.

— Якою ж буде Україна? Пiдсумуємо, якi визначення ви обрали. Мрiї
збуваються, якщо дуже хотiти i намагатися втiлити їх у життя. У кого є
пелюсточка з побажанням Українi бути щасливою? … могутнъою?

i т. д. (Учні пiднiмають руки. Визначення, якi обрано бiльшiстю учнiв,
вписуються в пелюстки на дошцi.)

— Тепер ми знаємо, якою буде наша Україна.

Завдання 2.

— А якими ж мають буги українцi, щоб їхнi мрiї та бажання стали
дiйснiстю? Нам цю квiточку ростити, тож давайте на її листочках
запишемо, якими будемо ми, українцi, щоб квiточка розквiтла i наша
омрiяна Україна — теж.

Аналогiчно учнi працюють зі словником: працьовитi, розумнi,
цiлеспрямованi, освiченi, здоровi, завзятi, порядні, чеснi,
доброзичливi, мудрі, талановитi, рiшучi…

Поки вони працюють, учитель читає вiрш.

Український менталітет:

Дiловi, немов американцi,

Пристраснi, неначе мексиканцi.

І спiвучi, наче iталiйцi,

І розсудливi, немов отi англiйцi.

Як китайцi, дуже працьовитi,

Винахiдливi, талановитi!

Може, часом, трохи скупуватi,

Та душею щедрi ми й багатi,

А також веселi та гостиннi

(В цьому, мабуть, схожi на грузинiв).

Як цигани, дещо галасливi,

Iнколи хитрющi та кмiтливi.

Як французи, дуже емоцiйнi,

Чуйнi i ласкавi, експресивнi.

Наче нiмцi, здiбнi i практичнi,

Нiби чехи, милi, симпатичнi.

Як нiхто, завзятi i дбайливi,

І дотепнi, й мудрi, й жартiвливi.

А iще мiцнi, смiливi, дужi,

До чужого горя небайдужi.

Ще — охайнi, чемнi, незраддивi,

А до того всього — ще й вродливi!

Ось такi з тобою ми, земляче.

І терплячi, надто вже терплячi…

IIiдбиття пiдсумкiв виконання завдання.

*

R

|

?

O

th

За результатами вибору учнiв на дошцi записуються найбiльш популярнi
характеристики, якими мають володiти українцi.

— Ми не можемо уявити Україну без чудової, мелодiйної народної пiснi,
без Шевченкової й Лесиної поезiї, дотепних українських приказок та
прислiв’їв.

Учитель читає вiрш.

Ми українцi ти i я.

Один народ, одна сiм’я.

Одна в нас мати-Україна,

Одна в нас мова солов’їна!

— Рiдна мова теж єднає нас. Тому її вивченню в нашiй школi придiляється
велика увага. Це й щорiчнi мовнi олiмпiади, i конкурс знавцiв
української мови iменi Петра Яцика. Для дорослих теж проводяться рiзнi
лiтературнi конкурси — «Коронацiя слова», «30 сонячних поезiй» тощо.

Учнi нашої школи теж залюбки беруть участь у конкурсах словесностi.
Послухайте вiрш учениці 6 класу Настi Лизогубенко «Рiдний Київ», який
зайняв І мiсце в районному конкурсi.

Рiдний Київ

Як я люблю тебе, мiй Києве величний!

Люблю свiчки каштанiв навеснi,

Твої вогнi i гамiр твiй столичний,

І тихi парки дорогi менi.

Люблю широкi вулицi, майдани

І пам’ятки давно минулих лiт,

Церкви золотоверхi i фонтани,

Що в кожнiм серцi залишають слід.

Прекраснi мого мiста краєвиди:

Високi гори й голубiнь Днiпра,

Подiл, Хрещатик. Як вас не любити,

Русанiвко i Дарнице стара?!

Дбайливi люди Київ будували

І пестили його з прадавнiх лiт,

Свою майстернiсть i любов вкладали,

Творили неповторний дивосвiт.

Люблю я рiдне мiсто взимку, влiтку,

В осiннiй позолотi й навеснi.

Воно росте i змiнюється швидко,

Та всюди гарно й любо тут менi.

Я хочу жити в Києвi й творити,

Його красу одвiчну берегги,

І все своє життя його любити.

Мiй рiдний Києве, а ти завжди цвiти!

— Чи сподобався вам цей вiрш? А вам я пропоную просто зараз узяти участь
у лiтературному конкурсi.

Завдання 3.

Складiть невеличкий усний твiр на одну з поданих тем:

• Гордiсть вiдчуваю я за те, що ця земля — моя.

• Дiла великi i малi творити нам на цiй землi.

Учнi за бажанням беруть участь у конкурсi. Решта — журi. Переможцi
нагороджуються дипломами.

Завдання 4.

Робота з кросвордом.

— У горизонтальнi рядкя сiтки кросворда впишiть вiдповідi на запитання.
У зафарбованих клiтинках має утворитися слово, яке позначає те, що нас
єднає, що всi ми любимо, заради чого готовi сумлiнно вчитися i
працювати, що в нас одне на всiх. (Вiтчизна.)

1. Яке iм’я мав великий київський князь, прозваний Мудрим? (Ярослав).

2. Як звати видатного українського спортсмена сучасностi, одного з двох
братiв-боксерiв? (Вiталiй.)

З. Назвiть прiзвище вiдомого на весь свiт українського авiаконструктора.
(Антонов.)

4. Хто став першим президентом пiсля здобуття Україною незалежностi в
1991 роцi? (Кравчук.)

5. Який обласний центр України має у своїй назвi два дуже приємнi
кожному українцю слова? (Житомир — жито, мир.)

6. Яку назву має відомий вiрш Т.Г.Шевченка, який починається словами «Як
умру, то поховайте…»? («Заповiт».)

7. Яке мiсто України є «шахтарською» столицею? (Донецьк.)

8. Яка гора в Карпатах найвища? (Говерла.)

V. Пiдсумок уроку.

— Від нас, українцiв, залежить сьогодення i майбуття нашоi країни. За
кiлька рокiв ви, нинi учнi, будете вирiшувати її долю.

Сумлiнно вчiться, набувайте ґрунтовних знань i вмiнь, щоб вiддати їх
людям, заради процвiтання України.

Здолає все могутнiй наш народ,

Талановитий, мудрий i завзятий.

Я вiрю в справедливiсть i добро,

І в душу його щиру i крилату.

Я вiрю в український наш народ,

Який собi збудує кращу долю,

Досягне ще не звiданих висот,

Зберiгши честь свою, культуру, волю.

Нехай Тризуб як вiчний знак життя

Завжди сiяє гордiстю i честю,

Хай прапор наш несе у майбуття

І золото ланiв, i шир небесну!

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019