Шевченко В.М.,

методист методичного кабінету

відділу освіти Смілянської міської ради;

Котова І.С.,

заступник директора з навчально-

виховної роботи Смілянської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Правовиховна робота у навчальному закладі

як передумова формування правової свідомості

( з досвіду роботи)

Становлення правової свідомості — один з основних напрямів формування
громадянина. У сім’ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися
поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі,
толерантно ставитись до інших поглядів, шанувати права кожного на
самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у
політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера виховання,
передусім з точки зору потреб державотворення

О. Вишневський

Перші цеглини правової освіти дитини закладають у ранньому дитинстві
батьки, проте, відповідальність за основну «вибудову» правової
свідомості, її якість, довершеність несе освіта, зокрема школа.

Загальноосвітніми навчальними закладами міста систематично проводиться
робота щодо виявлення дітей, які схильні до пропусків уроків без
поважних причин, опинились у складних життєвих обставинах, проживають у
неблагополучних сім’ях.

У навчальних закладах ведеться облік дітей, схильних до правопорушень,
бродяжництва. Станом на 01.10.2010 на обліку у закладах освіти перебуває
81 дитина, схильна до правопорушень, що на 11 осіб менше ніж у минулому
році. За кожною дитиною закріплено наставників із числа учителів,
авторитетних учнів, представників батьківських комітетів.
Адміністраціями шкіл, класними керівниками проводиться щоденний контроль
за відвідуванням дітьми школи. Учнів, схильних до пропусків уроків,
разом з їх батьками або особами, які їх замінюють, запрошують для бесіди
на педагогічні ради, інструктивно-оперативні наради, батьківські
конференції, збори, засідання учнівського комітету, Ради профілактики
правопорушень, громадської комісії.

У випадках пропусків дитиною уроків без поважних причин більше 10 днів,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів повідомляють про це
відділ освіти, який для вирішення означеного питання один раз на місяць
збирає координаційну раду. Членами ради є представники адміністрації
відділу освіти, шкіл міста, служби у справах дітей, кримінальної міліції
у справах дітей. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» тощо.
Лише у 2009-2010 навчальному році на засіданнях координаційної ради
розглянуто 18 подань із шкіл. Рада є органом, який на психологічному
рівні, силою авторитету її членів, намагається вплинути на свідомість
батьків або дітей та змінити їх поведінку. У більшості випадків,
робота ради дає позитивний результат. Інколи відділ освіти ініціює
розгляд питання на дорадчому органі, що діє при міськвиконкомі для
здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які
опинились у складних життєвих обставинах та у яких скоєно насильство.
Спільними зусиллями всіх соціальних служб міста коригується поведінка
дітей, батьків, контролюються навчання, виховання, умови проживання,
вирішуються подальші долі дітей.

У місті налагоджено систему роботи із дітьми, схильними до
правопорушень. Найпершою ланкою цієї роботи є школа. У всіх закладах
складено тристоронню угоду про співпрацю членів педагогічного колективу,
батьківського комітету та учнівського самоврядування.

Щороку відділом освіти серед шкіл міста проводиться конкурс на кращу
організацію правової освіти та виховання. Переможцями у 2009-2010
навчальному році стали школи №№2,4.

Певний досвід організації правовиховної роботи накопичено у всіх
загальноосвітніх навчальних закладах.

Зокрема, у Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2
правовиховна робота проводиться у співпраці школи, сім’ї, правоохоронних
органів, здійснюється як у процесі формування правових знань під час
навчальної діяльності, так і в позаурочній та позакласній роботі і
спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок
правомірної поведінки школярів.

 Робота з правої освіти проводиться у співпраці учнів, батьків та
вчителів за участю працівників міськрайонного управління юстиції,
міської прокуратури, кримінальної міліції у справах дітей. У школі
видається наказ щодо проведення заходів з правової освіти. Розроблено
модель роботи школи з правової освіти та виховання. У центрі — учень –
об’єкт виховання (додаток 1).

Забезпечується реалізація Програми державної підтримки у сфері боротьби
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2006 – 2010 роки, “Молодь на роздоріжжі”, Програми
подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006–2010 роки,
шкільної Програми правової освіти педагогічних працівників, батьків та
учнів на 2006–2010 роки.

Традиційними у закладі стали декади правових знань та превентивного
виховання. Зокрема, у 2009 – 2010 навчальному році у рамках декади
проведено:

— шкільну виставку юридичної літератури з питань захисту прав дитини;

— правознавчий турнір серед членів клубу «Феміда» для учнів 9-10
класів;

— правову вікторину для учнів 9 класів «Знавці історії державності і
правознавства»;

— зустріч учнів 6-х класів у клубі інтелектуальних ігор «Золота сова»
на тему: «Абетка прав людини»;

— конкурс кросвордів, плакатів, стіннівок, рефератів на правову
тематику — для учнів 5-11 класів;

— конкурс ерудитів «Правознавець 2010»;

— анонімне анкетування учнів 6-11 класів з питань права, дотримання
правових норм батьками та вчителями;

— рейд-перевірку дотримання учнями «Правил внутрішнього розпорядку»;

— засідання шкільного Парламенту;

— засідання круглого столу «Перше і останнє знайомство з Кримінальним
кодексом» — для учнів 6-8 класів;

— брейн-ринг «Його Величність Закон» — для учнів 10 класу ;

— гру-подорож «Мораль, право, закон» — для учнів 5-6 класів;

— зустрічі із працівником юридичної колегії Петренком В.М.,
лікарем-наркологом Попандопуло П.М.;

— засідання круглого столу на тему «Право і обов(язок», «Людина і
право» ;

— уроки-диспути «Я – громадянин», «Причини насильства серед
неповнолітніх», «Торгівля дітьми», «Неформальні об’єднання молоді»,
«Духовний світ старшокласника»;

— години спілкування учнів 5-7 класів «Знаю права – виконую обов’язки»;

— виступи лекторської групи старшокласників на теми: «Основні принципи
Декларації прав дитини», «Статті Конвенції про права дитини говорять
про…».

Учні початкових класів беруть участь у пізнавально-рольових іграх,
вікторинах та конкурсах. Отримані знання на уроках читання та курсу «Я і
Україна» стають базовими і закладають підвалини для подальшого вивчення
основ правознавства, громадянської освіти, етики.

B*

YiZ]Z^*_paecvf–h¬k2o?p?saetwoccccccssssssOcccssCoococ

8методи виховання, спрямовані на утвердження в учнів загальнолюдських
цінностей, виховання відповідальності перед собою, школою, суспільством,
дотримання правових та моральних норм поведінки, формування у школярів
навичок здорового способу життя (додаток 2). Ефективною формою роботи є
вправи – тренінги «У пошуках власного Я», «Лист другу, який опинився у
скрутному становищі», «Бесіди про мораль без моралі».

Традиційним стало проведення тижнів профілактики правопорушень,
тематичних виховних заходів, зустрічей з працівниками правоохоронних
органів. З метою профілактики правопорушень, пропаганди здорового
способу життя, у школі проводяться тематичні дні боротьби з курінням,
зі СНІДом. Цікавими були тематичні вечори: «Молодь проти СНІДу»
(керівник Петрушевець Л.В.), “Козацькі розваги” (керівник Сулима В.І.).
Ефективними є зустрічі у відеоклубі «За здоровий спосіб життя». Школа
тісно співпрацює з громадськими організаціями: Смілянська Козацька
сотня, міська організація Товариства Червоного Хреста, християнська
організація «А СЕТ».

У закладі працює загін юних інспекторів дорожнього руху. Для учнів 1-4
класів діє «Школа світлофора Моргайка».

На виховних годинах діти вивчають закони нашої держави,
дізнаються про свої права та обов’язки, аналізують поведінку своїх
однокласників, шкільних товаришів, знайомляться з правилами та культурою
поведінки у громадських місцях.

Учнями школи реалізовано проект «Правова освіта у творах усної
народної творчості». Зібрано більше ста прслів’їв, приказок, загадок,
казок, які формують знання щодо прав та обов’язків членів суспільства,
дають поради щодо життєвих компетенцій в області права.

У шкільному кабінеті суспільних дисціплін (вчитель Петрушевець Л.В..)
та у шкільній бібліотеці (бібліотекар Туренко А.Б.) оформлено
постійнодіючі куточки правових знань.

У роботі класних керівників та педагогів з учнями важливе
місце займає індивідуальна робота.

87% учнів залучені до роботи у 24 шкільних гуртках, клубах, спортивних
секціях. У закладі діють гуртки «Школа проти СНІДу» (керівник, Сулима
В.І.), «Рівний-рівному» (керівник, Клименко А.О.), систематично
проводяться заходи, спрямовані на профілактику тютюнопаління,
ВІЛ-інфекції.

Система учнівського самоврядування сприяє формуванню правових навичок у
громадській роботі. Діти із групи ризику залучаються до участі у акціях
«Здоровим бути здорово», «Що ти знаєш про шкідливі звички?», діяльності
волонтерського загону «Добродій», роботи над проектами, ініційованими
учнівським самоврядуванням.

Протягом 9 років у закладі діє соціально-психологічний театр «Батьки і
діти», до роботи в якому залучаються діти, які потребують посиленої
педагогічної уваги. Тематика підготовлених виступів протягом року була
спрямована на виховання навичок здорового способу життя, створення
позитивного світосприймання, моралі та права.

Важливу роль у профілактиці правопорушень серед підлітків
відіграє шкільна громадська комісія «Ми поруч». Робота комісії дає
позитивний результат: змінюється поведінка школярів, їхнє ставлення до
навчання. За період 2010-2011 років проведено 9 засідань комісії.

Проводиться правопросвітницька робота з батьками: діє
батьківський університет психолого-педагогічних знань, проводяться
загальношкільні та класні батьківські збори. До роботи батьківського
університету залучаються представники кримінальної міліції у справах
дітей, психолог Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
спеціалісти служби у справах дітей міськвиконкому, лікарі.

Практикується психологічне навчання та просвітницька робота серед
батьків щодо захисту дитини, попередження насилля в сім’ї. З 2008-2009
навчального року у закладі діє цільова творча програма «Філософія
життєтворчості. Я і моя сім’я», продовжив свою роботу семінар для
батьків та класних керівників: «Складові частини батьківської любові».
Для батьків проведено міні-тренінги: «Вплив батьків на самоствердження
підлітка»», «Довіра породжує довіру».

Протягом навчального року випущено буклет з питань правової освіти та
родинного виховання «Гострі кути родинного кола», поради для батьків
«Стратегія поведінки підлітків».

Активно діє піклувальна рада школи, представники якої разом з
адміністрацією, батьківськими комітетом, членами шкільного Парламенту
беруть участь у рейдах щодо перебування учнів школи у громадських місцях
у вечірній час, відвідують неблагополучні родини. Протягом року були
сплановані та проведені рейди у місця відпочинку молоді у вечірній час,
комп’ютерні клуби, дискотеки, кризові родини.

Стан відвідування учнями уроків проаналізовано на нарадах при директору,
педагогічних радах, інструктивно-оперативних нарадах, загальношкільних
батьківських зборах.

Класні керівники, соціальний педагог, представники Ради школи,
піклувальної ради відвідують учнів, які потребують особливого
педагогічного впливу або проживають у сім`ях, де батьки ухиляються від
виконання батьківських обов`язків та схильні до протиправної поведінки.

Отже, члени педагогічного колективу «Школи Довіри-школи життєтворчості»,
батьки, представники органів учнівського самоврядування використовують
усі можливості для поліпшення правового виховання, тим самим
забезпечуючи формування правової свідомості особисті як одної складової
життєвої компетентності громадянина українського суспільства.

Проведення вищевказаних заходів сприяє зменшенню кількості учнів, які
перебувають на внутрішкільному обліку. У закладі нема учнів, які скоїли
злочин, чи стоять на обліку у кримінальній міліції. Значно зменшилась
кількість учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

Додаток 1

Модель роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

з правової освіти і виховання

Додаток 2

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Виховання законослухняного громадянина з дотриманням громадських норм
поведінки

Бесіди з антиалкогольної та антинікотинової пропаганди

Клуб інтелектуальних ігор “Золота сова”

Соц.-псих. театр “Батьки і діти”

Анкетування

Рейди

Робота громадської комісії ”Ми поруч”

Зустріч з лікарями — спеціалістами: наркологом, венерологом,
гінекологом

Класні виховні години на правову тематику

Облік дітей, які потребують посиленого контролю

Зустріч з працівниками правоохоронних органів

Година запитань і відповідей

Декада правових знань

Відеоклуб

Батьківський університет

Класний

керівник

Клуб “Феміда”

Уроки

правознавства

УЧЕНЬ

Дирекція школи

Клуб інтелектуальних ігор «Золота сова»

Декада правових знань та первентивного виховання

Пізнавально-рольові ігри для молодших класів

Діяльність

волонтерського загону «Добродій»

Тренінги для учнів з девіантною поведінкою «Пошуки власного «Я»

Акції: «Здоровим бути здорово»,

«Що ти знаєш про шкідливі звички?»

Соціально-психологічний театр «Батьки і діти»

Відеоклуб

«За здоровий спосіб життя»

Правовий клуб «Феміда»

Форми і методи морально-правового виховання

Анкетування, соціологічне дослідження

Тиждень профілактики правопорушень

Засідання громадської комісії

«Ми поруч»

Факультативні та гурткові заняття: «Молодь на розпутті»,«Рівний
рівному», «Школа проти СНІДу», «Основи християнської етики»

Похожие записи