.

Шеремет С.І., зав. НМЛ проблем виховання ООІУВ, Руденя О.В. класний керівник Одеської школи № Досвід патріотичної діяльності в навчальних закладах Од

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1821
Скачать документ

Досвід патріотичної діяльності

в навчальних закладах Одеської області

Патріотична діяльність в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах області здійснюється у відповідності до нормативно – правових
документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а
саме: Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2009-2015 роки», Концепції національно – патріотичного виховання молоді
(наказ МОН України від 27.10.2009р. № 3754/981/538/49, Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 08.12.09 р. № 1494-р «Про затвердження
плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської
та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних
екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2010р.
№28 „Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від
08.12.2009р. № 1494-р” розроблено План організаційно-практичної роботи з
реалізації плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді Одещини шляхом проведення на постійній
основі тематичних екскурсій до об’єктів культурної спадщини (наказ
управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації
від 01.03.2010 р. № 115 – ОД).

Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, обласний
інститут удосконалення вчителів, обласний гуманітарний центр
позашкільної освіти та виховання спрямовує діяльність загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладах області на реалізацію Концепції
національно – патріотичного виховання молоді, як складової загального
виховного процесу підростаючого покоління.

З цією метою обласний гуманітарним центром позашкільної освіти та
виховання (генеральний директор Довгий В.В.) туристсько – краєзнавчим
підрозділом (заст. директора з НВР Григор’єва С.М., зав. відділами Аль –
Алі І.Ф., Проданов Д.М.), обласним інститутом удосконалення вчителів
(директор Кавалеров В.А.), кефедрою педагогіки і психології (зав.
Унтілова Е.А.) проводиться системна та цілеспрямована діяльність щодо
підвищення рівня патріотичного виховання учнівської молоді Одещини.

Відповідно до річних планів роботи в загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах області сплановані культурно-просвітницькі заходи та
визначені завдання з патріотичного виховання, які формують готовність
молоді до виконання громадянських і конституційних обов’язків,
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої
культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української
держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної,
інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Належно сплановані та змістовно наповнені декади та тижні національного,
військово- патріотичного, громадянського виховання. На високому рівні
проходять різнопланові заходи з відзначення дат державного та
національного календаря, в рамках яких організовано й проведено обласну
пошуково – дослідницьку конференцію «Дерево мого козацького роду»,
обласну туристсько – краєзнавчу конференцію «Скарбнички мого краю –
Одещини неньки», конференції «Духовна спадщина України», «Ти – патріот
свого народу»; «круглі столи», зустрічі.

Значна робота проводиться педагогами загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів області по залученню школярів в гуртки, студії
військово – патріотичного напряму. Подаємо кількісний аналіз охоплення
школярів гуртковою роботою даного напряму в 2010 – 2011 н.р.

Місто/ район Військово-патріотичного напряму

Усього в районі, місті У тому числі

в позашкіл. закладах в школах

К-сть гурт. Охопл. учнів К-сть гурт. Охопл. учнів К-сть гурт. Охопл.
учнів

Малиновський район 17 262 – – – –

Суворовський район 3 45 3 45

м. Б.-Дністровський район 11 180 – – 11 180

м. Котовськ район 13 195 – – 13 195

Балтський район 2 35 – – 2 35

Березівський район 15 125 – – 15 125

Ізмаїльський район – 30 – – – –

Красноокнянський район 5 157 – – 5 157

Овідіопольський район 17 238 – – 17 238

Любашівський район – 35 – – – –

Савранський район – 45 – – – –

Татарбунарський район 12 197 – – 12 197

Цікава пошукова робота, присвячена 66-й річниці Перемоги над фашизмом у
роки Великої Вітчизняної війни проведена у навчальних закладах області.
В рамках акції “Обеліск” відбулися: уроки пам’яті, уроки мужності, акції
“Грані добра”, “Ніхто не забутий, ніщо не забуте”, трудові десанти з
впорядкування пам’ятників загиблим воїнам та братських могил.

В рамках Всеукраїнської акції учнівської та студентської молоді “Шляхами
подвигу і слави” було проведено обласний огляд музеїв історичного
профілю навчальних закладів (35 музеї) та обласну конференцію (150
учасників). Учні та педагоги районів та міст області обмінялися досвідом
з організації краєзнавчих досліджень, продемонстрували свої здобутки.

Учнівська молодь залучається до проведення оглядових і тематичних
екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини,
історико-культурних заповідників і музеїв. Так, у 2010 році здійснено
176 екскурсій, в яких взяли участь 2830 учнів до національно-культурних
заповідників та музеїв України (Білгород-Дністровська фортеця, м. Умань,
м. Кам’янець-Подільський, м. Львів, м. Миколаїв). Тільки в м. Одесі
музеї відвідали близько 19068 учнів загальноосвітніх закладів у
позаурочний час. Спостерігається позитивна динаміка збільшення
чисельності відвідування музеїв учнівською та студентською молоддю.

Розроблено ряд екскурсійних маршрутів, пов’язаних з історичними подіями
на території Одещини – Балтського, Ізмаїльського,
Білгород-Дністровського, Савранського районів. Зазначені маршрути
рекомендовані до відвідування учнями загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів.

Ураховуючи те, що молодь віддає перевагу сучасним джерелам інформації
працівниками Одеського міського відділу освіти, з метою модернізації
форм залучення відвідування екскурсій створено власний веб-сайт з
електронною базою даних про екскурсійні маршрути, історико-культурні
заповідники, музеї та інші об’єкти.

Велике значення в системі освітньо – виховної роботи щодо формування
патріотизму в підростаючого покоління є музеї бойової та трудової Слави
періоду Великої Вітчизняної війни при навчальних закладах освіти. Участь
школярів у збереженні історико – культурної спадщини, залучення їх до
вивчення, дослідження героїзму українського народу формує героїко –
патріотичні почуття, прищеплює первинні трудові навички, породжує
інтерес до пошуково – дослідницької роботи. В навчальних закладах
області діє 157 музеїв, яким надано окремі приміщення для їх
функціонування, із них – 34 військово – історичного спрямування. У 2010
– 2011 навчальному році проведено близько 1843 екскурсій.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
01.02.2010р. №60 та з метою удосконалення діяльності музеїв, підвищення
їх ролі у вихованні учнівської молоді проведено обласного огляду музеїв
при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства
освіти і науки України (наказ управління освіти і наукової діяльності
від 01.03. 2010 р. № 118). За підсумками обласного огляду (наказ
управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.12. 2010 р. № 638
– ОД) у заході взяли участь 111 музеїв загальноосвітніх, позашкільних,
вищих навчальних закладів освіти з 26 районів і міст області.
Переможцями та дипломантами стали:

– шкільний історико-краєзнавчий музей Городненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Болградського району (керівник Пінті М. Д.);

– військово-історичний музей Червонопрапорної Дунайської флотилії центру
позашкільної роботи та дитячої творчості ім. А.П.Гайдара м. Ізмаїл;
(керівник Пойда І. К.);

– краєзнавчий музей навчально-виховного комплексу «Балтська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Олеся Гончара – ліцей»
Балтського району (керівник Ткач П. А.).

18 музеїв нагороджені грамотами управління освіти і науки Одеської
облдержадміністрації за просвітницьку діяльність і пропаганду пам’яток
історії та культури.

Слід відзначити різноманітне спрямування музеїв. За профілями:

Профілі Кількість музеїв Відсоток від загальної кількості

Історичні (із них музеїв бойової слави) 62 (27) 68,82%(29,97%)

Археологічні

Краєзнавчі 19 21,09%

Природничі 2 2,22%

Літературні 2 2,22%

Мистецькі

Етнографічні 16 17,76%

Технічні

Галузеві

Інші

(історико-краєзнавчі) 10 11,1%

Найбільш поширені історичні, краєзнавчі та етнографічні музеї при
навчальних закладах освіти, які стають центром уваги як основа
відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, національного
відродження, утвердження державності і демократизації суспільства.

У центрі уваги музеї бойової Слави, які стають ефективним засобом
виховання підростаючого покоління, матеріали зібрані під час розшуку
учасників громадянської і Великої Вітчизняної воєн, подій в Афганістані
стають джерелом нових знань з історії України. Як приклад – діяльність
військово-історичного кіномузею „Пам’ять” ЗОШ № 56 І-ІІІ ступенів м.
Одеси (керівник Бурлака А. М.), на базі якого традиційним є проведення
уроків, лекцій, екскурсій, перегляд та обговорення фільмів про Велику
Вітчизняну війну, творчих зустрічей тощо.

Цікавий досвід творчих надбань є у військово-історичному музеї
партизанської слави ЗОШ № 65 І-ІІІ ступенів м. Одеси (керівник Старих Л.
К.); у військово-історичному музею „Пам’ять” ЗОШ № 27 І-ІІІ ступенів м.
Одеси (керівник Гаря Н.О.).

a

a

a

a

a

kdl

a

kdc

a

a

a

kdX

a

gdRR’

kdO

a

5 пересувні виставки та тимчасові експозиції у школах й організаціях
міст області з тематики: „ Пам’ятки військової доблесті”, „Бойові дії
Дунайської військової флотилії під час визволення Придунайського краю”,
„Юнги Червонопрапорної Дунайської військової флотилії”, „На чолі
Дунайської флотилії – адмірал флоту С.Г. Горшков”; „Катакомби”, „Оборона
та визволення Одеси”, „Сталінградська битва”, „Це було у Краснодоні”.

Музейна діяльність Одещини є плідним напрямом роботи, складовою частиною
найважливіших і невідкладених завдань – відродження багаточисленних
традицій Української культури.

Важливим напрямком патріотичного виховання є координація краєзнавчої
роботи, проведення обласних етапів Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих
експедицій учнівської молоді „Краса і біль України”, „Історія міст і
сіл України”, „Україна вишивана”, руху учнівської молоді „Моя земля –
земля моїх батьків” , які були направлені на виконання обласної програми
розвитку краєзнавства на період до 2010 року (рішення Одеської обласної
ради від 08.2003 р. №178-ХХІУ) .

У ході обласного етапу Всеукраїнської історико – краєзнавчої акції
учнівської та студентської молоді «Шляхами подвигу і слави» в навчальних
закладах Одеського регіону проведені наступні заходи:

конкурси рефератів «Одеса в роки Великої Вітчизняної війни»;

конкурси учнівських робіт-презентацій родинних літописів «Дослідження
долі моєї родини в роки Великої Вітчизняної війни»;

акцію «Ветеран живе поруч»;

конкурси стіннівок «Солдатській славі низький уклін»;

конкурси творчих робіт «Про подвиг Ваш ми пам’ятаєм»;

круглі столи «Маловідомі сторінки Великої Вітчизняної війни»;

конкурси малюнків «Пам’ять серця»;

краєзнавчі екскурсії «Місцями бойової слави» (Пояс Слави, 411 батарея,
катакомби с. Нерубайське);

історико-краєзнавчі конференції «Пам’ять не знає сивини», «Цей день ми
наближали, як могли…»;

святкові зустрічі з ветеранами до Дня визволення України, Одещини від
фашистських загарбників;

тематичні екскурсії в шкільних музеях;

проектні роботи на воєнну тематику.

Створено аматорський документальний фільм «Десант в історію» та
відеосюжет про Червонопрапорну Дунайську флотилію.

Значна увага відводиться розвитку волонтерського руху для надання
допомоги ветеранам, вдовам загиблих і померлих учасників Великої
Вітчизняної війни. Роботу цю проводить кожний заклад зокрема.

Понад 40 років важливу діяльність з патріотичного виховання проводить
Пост №1 на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому матросу. Почесну вахту
біля Вічного вогню несуть кращі учні шкіл міста. В 2005 році на базі
міського штабу Поста № 1 почав діяти Одеський міський Центр військово –
патріотичного виховання молоді.

Це унікальний заклад, який здійснює роботу з координації діяльності
органів місцевого самоуправління, наукових, освітніх установ,
ветеранських, молодіжних та інших громадських організацій, творчих
союзів з вирішення комплексних проблем патріотичного виховання молоді
міста Одеси. В 2006 році був відкритий Пост № 2 біля пам’ятника Воїнам –
інтернаціоналістам.

Щорічно, з квітня по листопад, Почесну Вахту пам’яті на Посту № 1 та
Посту № 2 несуть більше 1500 учнів шкіл. Вихованці Центру приймають
активну участь в акціях «Рейди пам’яті», проходять зустрічі з ветеранами
війни, воїнами – Інтернаціоналістами.

В рамках Міжнародної акції «Вахта пам’яті» близько 600 школярів несли
Почесну вахту пам’яті біля Вічного вогню в усіх 13 містах – героях. До
40 – річчя створення Поста № 1 відкрито музей меморіального комплекс
«Алея Слави».

У квітні 2011 року розпочав свою діяльність Меморіальний комплекс
Захисникам Вітчизни в смт. Комінтерново.

Значна робота проводиться працівниками секцій історичного напрямку Малої
академії наук по залученню школярів до дослідницько – пошукової роботи,
в якій беруть участі, понад 200 учнів щорічно. Наукові дослідження юних
істориків військово – патріотичного характеру розкривають особливості
історичного поступу України 40-х та 80-х років XX ст.- років ВОВ та
Афганської трагедії. Так у 2009- 2010 навчальному році після І
(районного) етапу до конкурсу-захисту надійшло 110 робіт, на II
(обласний) етап – 25. Роботи Шмиговського Андрія, учня 11 класу гімназії
№ 8 м. Одеса «Підпільний та партизанський рух на Одещині»; Стойкова
Івана, учня 8 класу Миколаївської ЗОШ І- ІІІ ст. Білгород-Дністровського
району «Братська могила села Миколаївки – незвідана сторінка ВВВ 1941-45
рр»; Крижанівськаї Катерини, учениці 11 класу НЗК «ЗОШ гімназія”смт.
Любашівка «Остарбайтери Любашівщини у роки II Світової війни» посіли
призові місця у II обласному етапі конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Слід
відзначити, що 44% загальної кількості учасників – це школярі
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Одеси та міст
області, 56 % – районів області. Більш зацікавлені
військово-патріотичною тематикою учні 10-11 -х класів, що становить 78 %
від загальної кількості учасників, відповідно 22% – учні 8-9-х класів.

Важливо зазначити, що з 2007 року започатковано і проводиться щорічно
обласний фольклорно-етнографічний конкурс “Обряди та звичаї в традиціях
Одещини”, який мас на меті формувати національний патріотизм учнівської
молоді на основі вивчення, збереження та пропагування духовних надбань
народів, виражених через їх звичаї та обряди, які проживають в Одеській
області.

Значна увага в патріотичній діяльності відводиться дитячому та юнацькому
спорту. Щорічно проводиться обласний етап дитячо-юнацької військово-
спортивної патріотичної гри українського козацтва «Сокіл» («Джура»).
Вихованці гуртків спортивного туризму Одеської області є постійними
учасниками змагань Всеукраїнської військово – спортивної патріотичної
гри українського козацтва “Сокіл” (“Джура”), де отримують призові місця.
Традиційні військово-спортивні ігри “Нащадки козацької слави ‘ та
“Козацький гарт”, фестиваль учнівської молоді “Роде наш красний”
(Фрунзівський район). “Козацькі Забави”, “Сімейний бомонд”, “Зустрічі
друзів”, “Здорова сім’я – здорова держава” (Біляївський район)
демонструють якісно нові результати в художньо-естетичному, спортивному,
духовно-моральному вихованні.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерства оборони України, Товариства сприяння обороні
України (ДТСААФ) від 23.03.2011 р. № 252/157/32 та з метою формування
почуття патріотизму в підростаючого покоління, набуття школярами знань,
умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини та виховання
громадянських якостей у школярів проводиться системна робота з
підготовки, проведення обласного етапу та участі команд навчальних
закладів у Всеукраїнській військово- патріотичній спортивній грі
“Зірниця”.

Управлінням освіти і науки Одеської облдержадміністрації (начальник
Ткачук А. Л.), обласним інститутом удосконалення вчителів (директор
Кавалеров В.А.), обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та
виховання (генеральний директор Довгий В.В.) здійснюється системна
робота з навчання кадрів, проводяться семінари, наради, практикуми для
різних категорій працівників.

З метою подальшого вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних
працівників та організації якісної діяльності з патріотичного виховання
в навчальних закладах проведено:

обласний семінар для методистів РМК/ММК відділів освіти, секретарів
музейних комісій «Шкільне музеєзнавство Одещини: стан, проблеми,
перспективи» (жовтень, 2010 р.) ООГЦПО;

обласний семінар для керівників гуртків за напрямами історичного,
географічного, географічного, літературного, етнографічного
краєзнавства, народознавства «Краєзнавство у навчально- виховному
процесі закладу освіти» (лютий, 2011р.) ООГЦПО;

обласний семінар для методистів РМК/ММК відділів освіти, вчителів
фізичної культури, «Захисту Вітчизни», керівників РМО з проблеми «Умови
підвищення ефективності військово – патріотичного виховання учнівської
молоді в світлі Концепції національно – патріотичного виховання молоді
(лютий, 2010р., Одеський юридичний ліцей);

обласну наукову – практичну конференцію «Велика Перемога над фашизмом і
роль України в ІІ Світовій війні» (березень, 2010р., Одеський військовий
ліцей). Рекомендації конференції надруковані в науково – методичному
журналі «Наша школа», № 3, 2010р.);

обласний семінар для методистів РМК/ММК відділів освіти, вчителів
фізичної культури, «Захисту Вітчизни», керівників РМО з проблеми
«Формування мотиваційно – ціннісного ставлення учнів до фізичної
культури, спорту та захисту Вітчизни (грудень, 2010р., Олександрівська
ЗОШ Комінтернівського району;

«круглий стіл» дія методистів РМК/ММК відділів освіти, вчителів фізичної
культури, «Захисту Вітчизни», керівників РМО з проблеми «Роль і місце
освіти у правдивому висвітленні проблем ІІ Світової війни» (квітень,
2011р., Іллічівська ЗОШ № 1).

В навчальна – тематичних планах курсів підвищення кваліфікації для
заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів,
вчителів фізичної культури, «Захисту Вітчизни», керівників гуртків
висвітлюється питання системної роботи педагогів в організації та
проведенні ефективної патріотичної діяльності в закладах освіти.

Кращий досвід патріотичного виховання пропагується та розповсюджується
засобами масової інформації (телерадіокомпанії: “38 канал”. “Град”,
“АРТ”, “Глас”), що сприяє широкому усвідомленню ролі виховання
учнівської та студентської молоді, поглибленню духовної єдності
поколінь.

Зав. НМЛ проблем виховання ООІУВ

Шеремет С.І.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020