.

Розвиток Української революції в липні—вересні 1917 р. (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3239
Скачать документ

Розвиток Української революції в липні—вересні 1917 р.

Мета: з’ясувати особливості суспільно-політичного життя даного періоду;
удосконалювати навички учнів аналізувати історичні явища та співставляти
історичні факти; з’ясувати зміст II Універсалу, вдосконалюючи навички
аналізу історичного документа; продовжити розвивати вміння аналізувати
статистичний матеріала.

Основні поняття: II Універсал ЦР; липнева політична криза; «Тимчасова
інструкція для Генерального секретаріату Тимчасового Правительства в
Україні»; Корніловський заколот; загальнонаціональна криза;
більшовизація Рад; з’їзд народів Росії.

Основні дати: 3 (16 липня) 1917 р.— II Універсал ЦР; 3—5 липня 1917 р.—
липнева політична криза у Петрограді; 4—6 липня 1917 р.— виступ
самостійників; 4 серпня 1917 р.— «Тимчасова інструкція для Генерального
секретаріату Тимчасового Правительства в Україні»; 25— 30 вересня 1917
р.— з’їзд народів Росії у Києві; вересень 1917 р.— більшовизація Рад.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I.      Організаційний момент

II.      Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III.      Вивчення нового матеріалу

1.  II Універсал ЦР

2.     Липнева політична криза. Виступ самостійників.

3.     ЦР — крайовий орган влади.

4.     Загальнонаціональна криза.

IV.      Закріплення нових знань і вмінь учнів

V.            Підсумки уроку

VI.      Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Опитування.

Здійснюється перевірка домашнього завдання за запитаннями і завданнями
підручника. Перевіряється також таблиця «Українська революція».

III.      ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

І. II Універсал ЦР.

Розповідь учителя.

Активна державотворча діяльність (прийняття І Універсалу, створення ГС)
ЦР викликала занепокоєння в Петрограді. ТУ в умовах послаблення його
позицій внаслідок червневих демонстрацій у столиці Росії, поразки на
Південно-Західному фронті, що призвели до втрати Галичини, гострої
політичної кризи, змушений був шукати порозуміння з українським урядом.
Саме тому наприкінці червня до Києва прибула делегація у складі О.
Керенського, М. Терещенка та І. Церетелі, маючи на меті утримати
ситуацію під контролем.

Переговори на деякий час зняли напругу в стосунках ЦР з центром.
Домовилися відкласти остаточне вирішення питання про статус України до
Установчих зборів, тим часом «готувати автономний устрій».

2 липня на засіданні ТУ було розглянуто звіт делегації про переговори з
ЦР та їх підсумки, а наступного дня опубліковано II Універсал ЦР.

Робота з історичним документом.

Ознайомлення класу з документом може провадитись особисто викладачем як
методом цитування основних тез і стислих коментарів до них, так і шляхом
самостійної роботи учнів над текстом II Універсалу [22, с. 12—13, текст
№ 5].

У ході опрацювання матеріалу підкреслюється, що II Універсал:

визначив правовий статус ГС як вищого крайового органу;

покладав на ЦР підготовку проекту закону про автономний устрій;

зобов’язував ЦР зміцнювати новий лад і виступати «проти замірів
самовольного здійснення автономії України до Всеросійського
Учредительного Зібрання»;

запросив до складу ЦР представників усіх національностей в Україні.

Запитання.

1. Що засвідчує компромісний характер II Універсалу?

Після висловлювання припущень з цього приводу учні перевіряють відповідь
за допомогою підручника [21, с. 24] або [36, с. 59].

2. Як ви гадаєте, чи був II Універсал-кроком уперед у розвитку

Української революції? Обґрунтуйте свою думку.

2. Липнева політична криза. Виступ самостійників.

Розповідь учителя.

Знайдений компроміс став причиною урядової кризи в Росії. Три / міністри
від партії кадетів виступили проти надання Україні автономії і на знак
протесту вийшли з ТУ.

Започаткована II Універсалом криза ТУ стала прологом загальної
політичної кризи в Росії, в основі якої лежали катастрофічні поразки на
фронті, погіршення економічного становища, посилення між-партійного
протистояння. За цих обставин спроба більшовиків З—5 липня розпочати
збройне повстання в Петрограді проти ТУ ще більше загострила й
ускладнила ситуацію. ТУ розігнав антивоєнну демонстрацію, почав
переслідування більшовиків на чолі з В. Леніним. Внаслідок липневої
кризи був сформований новий склад ТУ на чолі з О, Керенським.

Проміжний підсумок.

Липнева криза сприяла зростанню популярності більшовицької партії.
Оскільки есеро-меншовицька більшість Петроградської ради була солідарна
з розгромом антивоєнної демонстрації, більшовики зняли з порядку денного
гасло «Вся влада Радам!» і в серпні 1917 р. на своєму напівлегальному VI
з’їзді оголосили про початок боротьби за владу через підготовку
збройного повстання.

Якщо в Росії II Універсал засудили кадети, то в Україні проти нього
виступили самостійники.

Запитання.

1. Хто був лідером самостійників?

2. У чому полягала розбіжність програми самостійників та II Універсалу?

Розповідь учителя.

4—6 липня самостійники вдалися до спроби примусити ЦР проголосити
самостійність України, спираючись на українізовані частини полку ім.
Полуботка. Але ЦР придушила це повстання, а його активісти на чолі з М.
Міхновським були заарештовані або відправлені на фронт.

Запитання.

Про що свідчив виступ полуботківців?

Чому ЦР не підтримала виступ полуботківців?

Підсумовуючи відповіді учнів, учитель підкреслює, що виступ
полуботківців свідчив про розкол у національному русі, небажання його
керівників-автономістів поглиблювати революційний процес, прагнення
лідерів ЦР продовжувати політику компромісу з ТУ.

3. ЦР — крайовий орган влади.

DDDhFdI?IueIDK?K6Liiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiii

Робота зі статистичним матеріалом.

Розгляд питання про реалізацію положення II Універсалу стосовно
поповнення ЦР представниками неукраїнської революційної демократії
доцільно проводити з використанням статистичних даних, що демонструються
на дошці (екрані).

Завдання.

Зробіть висновки за даними таблиці щодо національного, соціального
складу ЦР. (1. ЦР об’єднала переважну більшість організацій, що виникли
після березня 1917 р. в Україні. 2. ЦР стала не лише національним, а й
територіальним представницьким органом.)

Розповідь учителя.

У середині липня 1917 р. українська урядова делегація виїхала до
Петрограда узгодити питання практичної реалізації II Універсалу. У
зв’язку з липневими подіями в Петрограді українська делегація пробула в
Росії кілька тижнів і повернулась до Києва без жодних результатів.

16 липня ЦР приймає «Статут вищого управління України», в якому
визначила обов’язки, права і межі компетенції ГС. Фактично це була
основа конституції, що базувалася на принципах автономного устрою. Проте
ТУ не затвердив цього документа, а сам 4 (17) серпня видав «Тимчасову
інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового Правительства в
Україні» за підписом О. Керенського.

«Тимчасова інструкція…»:

1) оголосила своїм урядом в Україні не ЦР, а ГС;

українська територія з 9 губерній звужувалася до 5 (Київської,
Волинської, Подільської, Полтавської, Чернігівської) — учні знаходять ці
території в атласі (с. 4);

зменшила склад членів ГС з 14 чоловік до 9, самочинно увівши до нього 4
неукраїнців;

4) позбавила ЦР законодавчих прав.

— Дайте оцінку «Тимчасовій інструкції…». (Суттєве обмежування прав
України.)

Проміжний підсумок.

Після бурхливих дебатів (частина членів ЦР пропонувала відхилити
«Інструкцію» і перейти до збройної боротьби з російським урядом) ЦР
узяла цей документ «до відома» і стала очікувати розвитку подальших
подій.

4. Загальнонаціональна криза.

Розповідь учителя.

Прогресуюча економічна розруха, загострення соціальних і міжнаціональних
конфліктів, безсилля державної влади значно активізували крайні
політичні сили — як контрреволюційні, так і радикально-революційні.

Генералітет російської армії тяжів до встановлення відкритої військової
диктатури. Наприкінці серпня відбулася спроба заколоту, який очолив
генерал Л. Корнілов. 26 серпня він направив у військове міністерство
телеграму з вимогою надати йому всю повноту влади. Військам було
наказано зайняти Петроград, а також встановити контроль над українськими
губерніями. Однак наступ на Петроград зірвався. В Україні революційні
сили перед загрозою військової диктатури зуміли консолідуватись: було
створено Комітет порятунку революції. Найактивніше протистояли
контрреволюції більшовики.

Заколот військових провалився, маси врятували уряд О. Керенського, але
наслідком розгрому Л. Корнілова було зростання впливу більшовиків у
суспільному житті. У великих містах, військових частинах виникали нові
більшовицькі організації, вони брали під свій контроль профспілки,
солдатські об’єднання, Ради. Цей процес отримав назву «більшовизація
Рад». 31 серпня 1917 р. Петроградська, а 5 вересня і Московська Ради
прийняли більшовицьку резолюцію про необхідність переходу влади до Рад.
Те ж саме трохи повільніше, ніж у Росії, відбувалось і в робітничих
центрах України.

Ні ТУ, ні ЦР тоді не розуміли, що ліквідацією «корніловщини» вони
відкривають шлях для більшовицького перевороту. Знаменно, що в 1967 р.
колишній прем’єр Росії О. Керенський (він помер 1970 р. у СІЛА) назвав
ліквідацію виступу Л. Корнілова основною політичною помилкою очолюваного
ним уряду.

Серпнева спроба реакційного корніловського заколоту, хаос, безладдя й
анархія восени 1917 р. підштовхнули ЦР до активних дій. З її ініціативи
наприкінці вересня у Києві відбувається з’їзд народів Росії, який
засудив державну централізацію. З’їзд прийняв рішення про необхідність
перебудови Російської держави на федерацію демократичних республік.
Згодом ЦР розпочала підготовчу роботу до скликання Українських
установчих зборів. У відповідь на це міністр юстиції ТУ порушив слідчу
справу проти членів ЦР. Водночас для переговорів до Петрограда були
викликані лідери ГС. Ситуація наближалася до критичної.

IV.      ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Тестування.

Учні заперечують або стверджують наведені положення.

1.     Делегацію ТУ наприкінці червня 1917 р. на переговорах у Києві
очолював Г. Львов.

2.     II Універсал був компромісом між ЦР і ТУ.

3.     У II Універсалі ЦР зобов’язувалася не проголошувати самочинно
автономію України.

4.     II Універсал призвів до урядової кризи в Петрограді.

5.     Усі політичні сили в Україні підтримали II Універсал.

6.     ЦР придушила виступ самостійників.

7.     Після липневої політичної кризи більшовики зняли гасло «Вся
влада Радам!».

8.     «Тимчасовою інструкцією…» петроградський уряд розпалював
конфлікт між законодавчою і виконавчою владою в Україні.

9.     Головну роль у розгромі корніловського заколоту відіграв уряд 0.
Керенського.

10.                     Після придушення заколоту Л. Корнілова зростає
вплив більшовиків.

V.      ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

У липні—вересні 1917 р. відбулись такі головні події: прийняття ЦР II
Універсалу, липнева криза в Росії, виступ самостійників, кор-ніловський
заколот.

Восени 1917 р. у країні визрівала загальнонаціональна криза.

VI.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект і текст підручника.

2. Підготувати відповіді на запитання і завдання [21, с. ЗО] або

1—3 [36, с. 61].

3. Продовжити складання таблиці «Українська революція».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020