1. Автор: Сердюк Любов Олексіївна

2. педагог-організатор

2. Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16

Дана робота містить матеріал про роль учнівського самоврядування в
організації патріотичного виховання в умовах розвитку демократичного
суспільства.

Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання.

На сучасному етапі національно-духовного відродження України все
більше гостроти набуває проблема формування у школярів патріотизму,
національної свідомості. Причиною багатьох кризових явищ, притаманних
українському соціуму, є криза патріотичної свідомості молоді, яка
потребує нагального вирішення.

Виховання патріота і громадянина, є одним з провідних завдань
національної освіти, що знайшло своє підтвердження у Державній
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття ), Законах України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції виховання
особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції
громадянського виховання особистості», «Концепції патріотичного
виховання». У них підкреслюється необхідність виховання у підростаючого
покоління любові до батьківщини, формування громадянського обов’язку на
основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження
якостей громадянина патріота України, як світоглядного чинника розвитку
культурного і творчого потенціалу нашого народу.[2]

Успішне виховання патріотичних якостей у молодого покоління не
можливе без участі самих дітей, тому в школі й створена мікромодель
майбутнього суспільства – молодіжна організація « Нова генерація
лідерів». Основи громадянського становлення та демократії закладаються з
дитячих років, самоврядування допомагає учням формувати особистість
патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної
європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в
сучасних реаліях, формувати в учнів національну свідомість, людську
гідність, виховувати особистість демократичного світогляду й культури,
яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій,
культури народів світу.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів,
яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського
колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості.
Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній і
глибоко змістовній роботі навчального закладу, залучає їх до управління
справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та
обов’язки,формує у них почуття патріотизму, громадянської свідомості.[3]

Одним із провідних напрямків роботи учнівського самоврядування школи
є робота центру патріотичного виховання «Пам’ять», який співпрацює з
ветеранськими організаціями міста, сприяє підвищенню інтересу учнів до
історії рідного краю, розвитку свідомого відношення до минулого своєї
Батьківщини, культури та традицій рідного краю. Члени центру
організовують зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни,
учасниками бойових дій в Афганістані з військовослужбовцями діючих
Збройних Сил України. Учні школи взяли шефство та надають посильну
допомогу ветеранм Великої Вітчизняної війни. Щомісячно проводяться для
ветеранів літературно-музичні композиції, тематичні виставки,
організовуються поздоровлення до свят.

O

»

,

»

8знайомилися з експозиціями «Визволення рідного краю від
німецько-фашистських загарбників», «Вічна слава героям», «Герої
Смілянщини».

Співпрацюючи з активом шкільної бібліотеки члени центру
патріотичного виховання організовують та проводять тематичні виставки
художньої та документальної літератури: «Безсмертна пам’ять», «Війна,
яку ніколи не забути», читацькі конференції з представниками підпільного
та партизанського руху Смілянщини, загальношкільні тематичні лінійки:
«День партизанської слави», «З попелу забуття», «Війна, яку ніколи не
забути», «Дорогами війни», «Волі народної дзвін», усні журнали: «Світло
безсмертного подвигу: визволення Смілянщини», конкурси малюнків і
літературних творів, оповідань, віршів: «Що я знаю про Велику Вітчизняну
війну», «Славна Перемога», «Я малюю мир», «Нам не потрібна війна», «Моя
Україна», «Бережімо мир» та інші. Конкурс малюнків на асфальті «Земле,
Перемогу не забудь!», «Герої в моїй сім’ї»;

З метою дослідницько-пошукової роботи з увічнення бойових подвигів
захисників Батьківщини, формування у підростаючого покоління
патріотичної свідомості, виховання поваги до історичного минулого, члени
центру «Пам’ять» та члени шкільного пошукового загону «Пошук» провели
конкурс з військово-патріотичного виховання, присвячені 66-й річниці
Перемоги: «Безсмертний подвиг українського народу». Головним завданням
конкурсів була активізація роботи учнів щодо вивчення історичного
минулого краю, пов’язаного з подіями Великої Вітчизняної війни, зокрема,
спогадами ветеранів, що увічнюють їх бойові подвиги.

Проведені акції «Історія міст і сіл», «Моя Батьківщина-Україна»,
«Шляхами слави і безсмертя», «Шляхами подвигу і слави», «Безсмертний
подвиг українського народу», «Золота підкова Черкащини», «Заради життя
на землі…».

Ведеться шефство над братськими могилами, одинокими похованнями
воїнів, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни на території
мікрорайону школи.

Ще одним з напрямків роботи центру патріотичного виховання «Пам’ять»
є підвищення інтересу учнів до історії рідної школи, розвиток свідомого
та поважного відношення до минулого навчального закладу. За ініціативою
членів учнівського самоврядування в школі створена музейна кімната
історії школи. Робота? щодо збирання та упорядкування експонатів і
матеріалів для музейної кімнати ведеться усіма учнями навчального
закладу.

Підсумовуючи сказане, зазначу, що правильно організоване за змістом і
формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал,
розвиває лідерські якості, виховує активних громадян, відіграє значну
роль в організації патріотичного виховання, яке спрямоване на формування
у дітей любові до Батьківщини, прагнення її розбудувати, формувати імідж
України, як європейської держави, дбайливо ставитись до рідної землі,
оточуючих людей, мови, традицій, культури; нести відповідальніть за долю
України.

Список використаної літератури:

1.Ващенко Г. Виховний ідеал – Полтава: Полтавський вісник, 1994.- 208с.

2.Гавлітіна Т.М. Націрнально- патріотичне виховання підлітків в умовах
позашкільного навчального закладу: Навчально-методичний посібник-
Рівне:,2007.-252с.

3.Самоврядування: учнівське, вчительське, батьківське: // Директор школи

№ 39, жовтень 2005

Похожие записи