.

Редька Л.В. Інноваційні форми роботи у діяльності позашкільного навчального закладу.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 2498
Скачать документ

Лариса Володимирівна Редька

директор Золотоніського РБДЮТ

вул. Леніна, 4

с. Гельмязів

Золотоніського району

Черкаської області

р. (0237)44256

м. 0936377398

Відповідно до «Концепції Державної цільової програми розвитку
позашкільної освіти» першочергового значення на сучасному етапі набуває
необхідність оновлення змісту діяльності позашкільного навчального
закладу, впровадження сучасних технологій організації
навчально-виховного процесу, поліпшення його науково-методичного
забезпечення та роботи з педагогічними кадрами. Усвідомлюючи, що
майбутнє дитини визначається тим, що закладене та сформоване в ній уже
сьогодні, батьки підшуковують для своїх дітей не просто комфортні або
престижні заклади освіти, зокрема і позашкільні, а такі, де
взаємовідносини у системі “дитина – педагог” будуються на таких
критеріях, як партнерство, зайнятість, допомога, “поле успіху і
досягнень” тощо. Однак зрозуміло, що реалізація подібних сучасних
інноваційних моделей позашкільного навчального закладу потребує
насамперед нового педагога, готового до професійної діяльності в умовах
змін і вдосконалення фахової майстерності.

За результатами моніторингових досліджень у Золотоніському РБДЮТ,
які проводилися з метою з’ясування превалюючих напрямів роботи, а також
тих, які потребують додаткової уваги і зусиль, було встановлено, що
поряд зі значними успіхами у конкурсно-концертній діяльності присутнє
відставання в роботі над накопиченням та систематизацією методичного
матеріалу, недостатньо активною є участь педагогів у роботі
методоб?єднань, педагогічних рад. Загалом же за результатами оцінювання
діяльності педагогів, відповідно до встановлених критеріїв, було
виявлено, що саме показники блоку “Творче зростання педагога” є слабкою
ланкою методичної роботи закладу.

Саме тому головними соціальними завданнями діяльності Золотоніського
районного будинку дитячої та юнацької творчості було визначено
наступні:

створення умов для розвитку здібностей, талантів, обдарувань дітей та
молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у
професійному визначенні;

сприяння підвищенню професійної майстерності, ерудиції та загальної
культури педагогів, розвитку їх ініціативи і творчості, активізації
роботи з упровадження в практику сучасних педагогічних технологій та
передового досвіду і, як наслідок, підвищення ефективності
навчально-виховного процесу в позашкільному закладі.

Розв?язання означених завдань методична служба РБДЮТ вбачає в
організації роботи колективу навколо єдиної педагогічної проблеми. Так,
починаючи з 2009 – 2010 н.р. педколектив РБДЮТ працює над оновленням
традиційних та впровадження інноваційних технологій в управління
закладом та у навчально-виховний процес шляхом реалізації програми «З
вірою в майбутнє Золотоніщини».

Робота над проблемою була розділена на етапи відповідно до
компонентів якості освіти:

якість навчально-виховного процесу та педагогічої діяльності ;

якість педагогічних кадрів, їх кваліфікація;

якість робочих навчальних програм;

якість виховного середовища навчального закладу.

Відповідно до цих компонентів, етапи роботи над педагогічною темою
визначено таким чином:

упровадження інноваційних форм роботи в гуртках;

участь у конкурсах педагогічної майстерності;

розробка та впровадження адаптованих навчальних програм;

впровадження проектних технологій у виховний процес.

Як наслідок, було визначено прогнозований результат роботи над
проблемою, а саме :

створення банку розробок нестандартних занять у гуртку та моделей
виховної системи;

проведення традиційних щорічних конкурсів педагогічної майстерності на
рівні ЧОІПОПП;

зростання кількості та якості адаптованих навчальних програм.

Працюючи над першим етапом реалізації проблеми «Інноваційні форми роботи
в гуртку», педагоги внесли до планів самоосвіти завдання вивчення
фахової літератури щодо впровадження у педагогічну діяльність
інноваційних технологій, обговорення на засіданнях методоб’єднань теорії
та практики впровадження інноваційних технологій за конкретними
напрямами роботи тощо. З цією метою була створена творча група
педагогічних працівників, які здійснюють:

презентацію новинок публікацій з означеної теми на засіданнях
методоб?єднань;

підготовку розробок занять із використанням інноваційних технологій та
апробацію таких занять у гуртках;

розробку методичних рекомендацій для впровадження інноваційних
технологій у гурткову роботу.

Зі свого боку координаційна рада проекту здійснює:

загальне керівництво роботою над проблемною темою: узагальнення,
систематизацію та прогнозування подальших кроків діяльності;

складання корекційних програм діяльності методоб?єднань та методичних
рекомендацій для подолання виявлених проблем;

висвітлення на нарадах при директорові, на інформаційних стендах
проміжних результатів роботи творчої групи та окремих педагогів;

забезпечення необхідною інформацією щодо того, де можна знайти
публікації із зазначеної проблематики;

|

a

“&BDtA?Oiio?

?

Ae

AE

O

th

$ h\L

OJQJ_H

OJQJ_H

&

&

турнір, інтерактивні методи навчання, професійні конкурси, тренінги,
презентації тощо);

приділення уваги конкурсам педагогічної майстерності як дієвому методу
активізації творчого потенціалу педагогів;

підготовка педагогічної виставки-презентації методичних матеріалів за
підсумками роботи творчої групи.

Докладаючи зусиль щодо запровадження змін у навчальному закладі, творча
група педагогів РБДЮТ насамперед ініціювала зміну практики
«присутності-відбування» на педрадах, засіданнях методоб?єднань на
практику активної співпраці, взаємодії, бажання навчитися будувати
заняття в гуртку не як виступ одного актора-педагога, а як поле
організації діяльності дітей, де на основі визначення близького за
вподобанням виду діяльності для тієї чи іншої дитини (танець, спів,
малювання, вишивка, аплікація, гра на музичних інструментах тощо),
формуються компетентності, які стосуються життєвих умінь дітей, їх
пристосованості до життя і, зрештою, їх долі.

Однією з улюблених форм роботи, на думку гуртківців та педпрацівників
закладу, є участь у різноманітних проектах та програмах. Так, у
2009-2010 н.р. був успішно реалізований проект «Екологічний набат» у
рамках Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе» (координатор
Л.І.Глоба, директор РБДЮТ), який увійшов до 100 кращих проектів України.

У 2010-2011 н.р. стартують підпроекти програми «З вірою у майбутнє
Золотоніщини», зокрема наступні:

«Партнерство в ім’я дитини» (координатор Л. В. Редька, директор РБДЮТ)
– співпраця РБДЮТ з місцевою ЗОШ І-ІІІ ст., службою у справах дітей,
РЦССДСМ, КМСН, ССД, дитячою спортивною школою з метою привернення уваги
громадськості, органів влади до проблем виховання, виявлення і підтримки
ефективного досвіду у вихованні дітей, популяризації педагогічних
здобутків);

«Турбота» (координатор Л. В. Редька, директор РБДЮТ) –підтримка дітей із
функціонально неспроможних сімей;

«Передай тепло свого серця» (координатор Л. В. Редька) – підтримка
дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями;

«Наш вибір – здоров’я» (координатор Т. О. Захарченко, керівник гуртків
РБДЮТ);

«Кольори твого світу» (координатор В. Г. Кобзаренко) – випуск
літературного альманаху, в якому друкуються твори гуртківців зразкової
літературної студії «Пролісок»;

«Умію сам – навчу іншого» (координатор О. М. Дігтяренко);

«Країна мрій» (координатор Н. М. Камша);

Також протягом семи років успішно працює студія комплексного
естетичного виховання «Веселочка» для учнів 1-3 класів, де за допомогою
ігрових форм реалізується допрофільна позашкільна освіта учнів.

Проте головним результатом упровадження інноваційних підходів у
нашому навчальному закладі стало розуміння педагогами закладу
значимості та необхідності включення до навчально-виховного процесу
інноваційних технологій не просто в якості родзинок, які час від часу
використовуються в процесі роботи та оживляють її, а як системної
дослідницької праці, яка передбачає тему, мету, технологію впровадження,
презентацію, аналіз і відповідно вихід на новий рівень освітньої
діяльності, націленої на формування життєво компетентного вихованця,
здатного відкрито взаємодіяти зі світом, діалогічно спілкуватися, творчо
мислити та самореалізовуватися.

«Дитина готова віддати себе цьому світові всю себе. Вона хоче бути
доброю, корисною, милою, бажаною. Інакше – вона каже «ні». Вона кричить
«ні». Вона волає: «Знайдіть, чим я можу бути корисною, щоб мені було
добре, щоб мене любили!». Дитина залюбки освоює стрибки та роботу з
м’ячем. І при правильному тренуванні вона буде ідеальним знаряддям
творення. Вона рада здійснювати осмислену роботу. Але для цього робота
повинна бути комусь потрібна. Не для оцінки, а для побудови реальності,
– вважає педагог Щетинін. – Починаючи з малого – вона буде підніматися,
набираючи сил і вмінь. А після цієї важливої творчої роботи вона з такою
ж ретельністю буде освоювати знання – тому що вони потрібні Батьківщині»
[1].

Отже, створення саме таких умов для гуртківців, педагогів, коли вони
стають здатними продукувати ідеї, розробляти шляхи впровадження,
прагнуть до презентації своїх досягнень – саме це і є метою роботи
методичної служби нашого позашкільного закладу.

Література

1. Щетинин М.П. Объять необъятное: Записки педагога // HYPERLINK
“http://www.koob.ru/shetinin” http://www.koob.ru/shetinin

2.Закон України «Про позашкільну освіту» // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 2000. – № 46. – С.393.

3. Волкова Н.П. Позашкільні заклади в системі освіти і виховання// В
кн.: Педагогіка. Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

4. Основні напрями та зміст позашкільної освіти та виховання //
HYPERLINK “http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1306.html”
http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1306.html

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020