.

Пухно Світлана Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Лебединського медичного училища імені професора М.І.Сітенка Сумської області.Вихованн

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1496
Скачать документ

Виховання патріотизму – невід’ємна складова виховання студентської
молоді

Пухно Світлана Михайлівна, заступник директора з виховної роботи
Лебединського медичного училища імені професора М.І.Сітенка

У статті приведені приклади із досвіду роботи Лебединського
медичного училища імені професора М.І.Сітенка по патріотичному вихованню
молодого покоління.

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства,
оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу
і незалежність, людина не може бути громадянином.

«Патріотичне виховання, – зазначає В.О. Сухомлинський, – це сфера
духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується».

«Метою патріотичного виховання є сприяння вихованню у
молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на
засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення
умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації
науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, а також
сприяння ефективній діяльності центрів патріотичного виховання молоді» –
зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

У Лебединському медичному училищі імені проф.М.І.Сітенка важливе місце у
навчально-виховному процесі займає виховання молоді у дусі
українознавства та патріотизму, створення сприятливих умов розвитку та
саморозвитку для кожного студента, формування національно зорієнтованої
особистості, здатної згармонізувати свої стосунки з природою,
суспільством, собою, вступати в діалог, полі культурне середовище.

Науково-педагогічні і виховні проблеми, над вирішенням яких
працює колектив училища:

– формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис
громадянина України, розвиненої духовності, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

– набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних
взаємин;

– переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення
престижу інтелекту і загальної культури особи, формування
високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості;

– формування гармонійно розвиненої особи, що поєднує в собі духовне
багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне
становлення.

Сьогодні розвиток людини розглядається як найважливіша мета й ключовий
показник соціального прогресу, про що йдеться в Національній доктрині
розвитку освіти України у XXI столітті. Впродовж навчання в училищі
кожен студент має здобути не лише професійні знання, алей сформуватись
як особистість.

Весь комплекс виховної роботи педагогічного колективу з формування
патріотичної свідомості як фактора цілісного формування особистості
студентської молоді зосереджений в єдиному плані виховної роботи
училища. який складається на навчальний рік, обговорюється і
затверджується на засіданні педагогічної ради, узгоджується з планами
роботи циклових комісій, бібліотеки , керівниками фізичного виховання і
художньої самодіяльності, відображає значну частину тематичних заходів,
що проводяться в училищі.

Так, наприклад: у рамках відзначення Дня Української
писемності і мови випускаємо стіннівку «Мова моя калинова», проводимо
конкурс творів «Мова моя рідна, українська, лінійку, присвячену
відкриттю міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика
та конкурсу української мови та літератури імені Т.Г.Шевченка. До дня
відзначення Міжнародного дня рідної мови проводимо конкурси
«Найрозумніший», кросвордів лінгвістичної тематики «Люби і знай рідну
мову», та інше.

Змістом виховної роботи передбачено проведення родинних та
обрядових свят, вивчення родинних дерев, проведення мистецьких
конкурсів, конкурсів народних ремесел, спортивних змагань, екскурсій з
метою ознайомлення з рідним краєм: розвиток творчих здібностей студентів
шляхом участі у районних та міських конкурсах юних літераторів та
екологів, проведення виховних годин «Доброта починається з тебе», «
Дружба та кохання». Традиційно студенти училища беруть участь у
міському конкурсі читців , присвяченому дню народження Т.Г. Шевченка.
Проводяться читацькі конференції літературознавців , наприклад,
«100-річчя поета Богдана-Ігоря Антонича», до 80-річчя Ліни Костенко –
конкурс «Українкою я народилася», метою якого було відродження
українських звичаїв та традицій.

PAE

®

°

NPT|‚„AAAeEEA

A

“а духовністю в храми і собори», в Нову Слободу Путивльського району,
де вшанували пам’ять безвинно загиблих жителів.

З метою врахування значення християнських традицій в історії і
розвитку українського суспільства, викладачами християнської етики
серед студентів проводяться круглий стіл «Хрещення Русі – важливий
політичний крок князя Володимира», кінолекторій «Русь Київська», конкурс
презентацій «Храми Сумщини», конкурс рефератів «Видатні історичні
постаті, пов’язані з хрещенням Київської Русі», «Володимир Великий-князь
Київської Русі», конкурс малюнків «Я ілюструю Біблію».

У ході вивчення соціології студенти готують презентації «Течії
вірувань», «Молодіжні рухи на Україні», «Українські церкви», «Політична
соціологія України», «Освіта України», соціальне опитування «Медична
соціологія», «Соціальна структура і стратифікація», «Додатково-державна
фіскальна політика України і Росії».

З метою забезпечення вшанування героїчного подвигу захисників Вітчизни
та збереження пам’яті про масовий героїзм, стійкість у війні з
фашистськими загарбниками та виховання патріотизму у студентської молоді
традиційними стали проведення училищного конкурсу читців «Муза в
солдатській шинелі», конкурсу фотографій, присвячений Дню партизанської
Слави, уроку мужності «В ім’я твого й мого життя». Створений училищний
Web-сайт, де студенти розміщають свої твори-роздуми «Про що болить моя
душа», «Роздуми біля Вічного вогню», «Спогади мого дідуся», «Пам’ятати
навіки», «Пам’ять не згасне», а також власні вірші на фото.

В училищі щорічно проводиться фестиваль-конкурс «Люби і знай свій
рідний край», присвячений річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні,
де беруть участь всі студентські групи. Кожна група готує
літературно-музично-патріотичну композицію «В ім’я мого й твого життя»,
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто», де студенти представляють спогади
ветеранів, розповіді про героїчні бої на Сумщині, про місця поховань
героїв Великої Вітчизняної війни, наприклад : «Сумщина в роки Великої
Вітчизняної війни», «Спогади сім’ї ветерана війни і праці М.С.
Карпенка», «Спогади ветерана Великої Вітчизняної війни Супруна»,
«Лебединщина в роки Великої Вітчизняної війни», «Партизанський рух на
Сумщині», «Партизанський рух на Лебединщині», «Герої Радянського Союзу
Лебединщини», «Герої Радянського Союзу, які поховані на Лебединщині».
Проводиться конкурс фотографій «Екскурсії по місцях бойової слави»,
конкурс-вікторина «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», присвячену річниці
Перемоги.

Традиційно в переддень травневих свят всі студенти та викладачі
училища ходять в похід «Дорогами війни». Завдання кожного члена групи є
проведення індивідуальної пізнавальної, краєзнавчої діяльності.
Сукупність названих робіт має на увазі:

вивчення району майбутнього маршруту туристського походу партизанськими
стежками ;

підготовку історичного усного звіту за зібраним матеріалом з наступним
звітуваннями перед групою;

під час походу – збір краєзнавчого матеріалу відповідно до посадових
обов’язків, проведення відповідної пізнавальної та краєзнавчої
діяльності;

аналіз результатів спостережень, досліджень з описом у літературі, за
фотографіями чи розповідями .

Патріотичне виховання — планомірна HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8F” \o “Виховання” виховна діяльність, спрямована на
формування у вихованців почуття HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D0%B7%D0%BC” \o “Патріотизм” патріотизму , тобто доброго
відношення до батьківщини та до представників спільних культури або
країни. Таке виховання включає розвиток любові до батьківщини,
національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної
мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни;
потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до
міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її
народу.  

Рік у рік, день у день виховуємо у студентів високі почуття
громадянина України, повагу до людей праці, любов до своєї Батьківщини,
готовність віддати для її блага всі свої сили і професіоналізм.

Використана література:

Концепція національно-патріотичного виховання молоді – 2008.

Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-34.

Вихованнягромадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко,
В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. –
 № 8. –  С. 3-19.

Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання
в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С.
35-36.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020