.

Професійне становлення у практиці управління (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 763
Скачать документ

Професійне становлення у практиці управління

Для системи освіти особливого значення набуває проблема професійного
становлення менеджерів навчальних закладів. Нові запити, вимагають
наукового аналізу особистісних і професійних якостей керівника
навчального закладу, мотивів управлінської діяльності тощо

Варто зазначити, що рівень професійної компетентності керівника
освітнього закладу значною мірою впливає на підвищення
конкурентоспроможності та привабливості освітніх послуг. У зв’язку з цим
пріоритетними завданнями перед сферою освіти (як зазначається у
Національній доктрині розвитку освіти, державній Концепції професійної
освіти, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та
«Про професійно-технічну освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки» та ін.) є розвиток людського потенціалу, забезпечення
нового рівня якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої
особистості. Специфіка управління школою, на відміну від інших
підприємств і установ, зумовлює пріоритетне завдання формування
особистісних і професійних якостей менеджерів навчального закладу,
розширення можливостей цього процесу за рахунок підсилення його
цілісності, педагогічного аналізу функцій та особливостей їхнього
професійного становлення.

Зростанню рівня професійної компетентності менеджерів усіх ланок і
підвищенню управлінської культури присвячено багато досліджень (як
вітчизняних вчених А. Алексюка, І. Беха, В. Галузинського, В. Демчука,
М. Євтуха, Н. Ничкало, І. Зязюна та ін., так і зарубіжних Г. Емерсона,
А. Файоля, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Ф. Тейлора та ін.).
Аналіз досліджень, присвячених проблемам професійної підготовки
менеджерів і практика управління навчальними закладами вказує на
недостатню розробленість проблеми взаємозв’язку професійного становлення
керівника навчального закладу освіти та підвищення рівня його
морально-етичної культури. Дотепер актуальною є цитата: «…Школи …
тільки відображають у собі, як у дзеркалі, риси народного характеру». З
огляду на це нами здійснений аналіз досліджуваної проблеми з позицій
педагогічної теорії та практики управління навчальним закладом.

Практична діяльність і огляд наукової літератури дозволив виділити
сучасні вимоги до керівника навчального закладу, його професійних знань
і вмінь, позитивного досвіду педагогічної діяльності, його професійних і
особистісних якостей (організованість, комунікативна обізнаність,
переконливість, наполегливість, відповідальність, впевненість у власних
діях, винахідливість, висока моральність, толерантність, чуйність,
гуманність, доброта, справедливість, відповідальність,
комунікабельність, оптимізм, прагнення до самовдосконалення тощо),
виокремити функції професійної діяльності.

ння ефективності керівництва та якості освітніх послуг, основних
принципів менеджменту в освітніх організаціях тощо. Професійними
уміннями, у даному випадку, виступають: встановлення ділових контактів,
організація та планування діяльності навчального закладу, управління
конфліктами, делегування повноважень, створення спеціальних умов для
повноцінного розвитку педагогічного персоналу й учнівського колективу,
прийняття управлінських рішень тощо. Важливим є взаємозв’язок
професійних і особистісних якостей керівника навчального закладу.
Підтвердження цього знаходимо у журналі Міністерства народної просвіти:
«Школа – тот же муравейник. Там все несется, идет, движется. Каждого
муравья нельзя же пересмотреть, каждого воспитанника не возможно же
определить. Естественно, что учителя – суть первые помощники директора в
деле воспитания. Следовательно, чем чаще они, а главное, чем прямее и
откровеннее меняются мыслями, тем лучше для гимназии. Глазами учителей и
их разнообразными взглядами директор может превосходно определить
степень развития каждого питомца, ход образования в школе и процесс
воспитания. Но, такие отношения т. е. свободные, откровенные и не
разлучные с ними хорошие последствия мыслимы только тогда, когда
директор снискал себе уважение, как к человеку. Гуманизм – главное
везде, а в начальнике – главное из главных. Магнитом бы назвали мы эту
божественную черту в душе человека». Цікавим є той факт, що й зарубіжний
дослідник В. Торнболл, розглядаючи професійні й особистісні якості
керівника, виокремлював особовий магнетизм як особливу якість, завдяки
якої появляється довіра та дружба оточуючих.

Таким чином, ключовими у запропонованій схемі є професійні й особистісні
якості керівника, які визначають його здатність оптимально
використовувати свої знання та вміння, що реалізуються у функціях
професійної діяльності. Зазначимо, що під функціями професійної
діяльності керівника освітнього закладу ми розуміємо відокремлені
напрями керівництва, які повинні забезпечити управлінські дії. Основними
функціями вважаємо: організацію, планування, координацію, прогнозування,
прийняття та виконання управлінських рішень, регулювання та коригування
роботи закладу, активізацію та мотивацію педагогічної діяльності,
контроль і корекцію навчально-виховного процесу. Реалізація
функціональних обов’язків менеджера освітнього закладу передбачає
застосування спеціальних прийомів та способів керівництва, які у процесі
здійснення професійної діяльності стають неповторним та індивідуальним
стилем кожного керівника. У свою чергу, саме стиль керівництва, дії
керівника, його культура спілкування визначають ефективність професійної
діяльності менеджера, та, як наслідок – якість освітніх послуг.

Таким чином, через розвиток особистісних і професійних якостей, через
набуття професійних знань і вмінь, придбання позитивного педагогічного
досвіду, виконання спеціальних функцій, формування індивідуального стилю
керівництва, розвиток морально-етичної культури відбувається процес
професійного становлення менеджера освітнього закладу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019