.

Професійна спрямованість навчання студентів за фахом вчитель інформатики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2227
Скачать документ

Реферат на тему:

Професійна спрямованість навчання студентів за фахом вчитель інформатики

Система методичної підготовки майбутнього вчителя інформатики повинна
виходити з цілей середньої освіти. Під системою методичної підготовки ми
розуміємо сукупність видів занять, що взаємодіють між собою в напрямку
строга визначеної мети забезпечення професійній підготовки студентів у
галузі інформатики, а саме цілями, змістом, методами, засобами та
організаційними формами навчання предмету. Адже професійно-педагогічна
підготовка вчителя у педагогічному закладі являє собою багатобічну
систему, що поєднує відносно самостійні, але взаємопов’язані системи
підготовки: суспільно-політичну, спеціально-наукову,
психолого-педагогічну і загально-культурну (1,24).

Особливістю педагогічної діяльності є нестандартність педагогічних задач
і ситуацій та ймовірностний характер фахових рішень цих задач. Якість
підготовки спеціаліста в даній професійній галузі вимірюється творчим
внеском особистості у професію, спроможністю до модифікацій практичного
досвіду. Отже, професійна діяльність молодого вчителя значною мірою
характеризується не тільки комплексом спеціальних теоретичних знань та
практичних навичок, що придбані у результаті спеціальної підготовки, але
і розвитком його творчих здібностей, неординарністю мислення. Такий
підхід знаходить реалізацію у професійній спрямованості системи
підготовки вчителя інформатики.

Професійні можливості навчального процесу обумовлені специфікою вмісту
освіти, що являє собою систему навчальних предметів ієрархічної
градації. Навчальні предмети являються структурними елементами змісту
спеціальній підготовки вчителя-предметника будь-якої спеціальності. У
свою чергу, навчальні предмети мають складну структуру і підрозділяються
на окремі розділи. Так, у Мелітопольському державному педагогічному
університеті навчальний предмет інформатика складається з розділів:

?              «Основи інформатики й обчислювальної техніки»

?              «Основи алгоритмізації і програмування»

?              «Програмування»

?              «Комп’ютерні технології»

?              «Проектування баз даних»

?              «Обчислювальні машини і комп’ютерні мережі»

?              “Візуальне програмування”

За кожним розділом проводяться лекції, практичні заняття та лабораторні
роботи. З окремих актуальних питань з інформатики студентам
пропонується теми до курсових робіт.

Відповідно до навчальних планів підготовки вчителя інформатики можна
виділити декілька блоків професійній підготовки студентів.

Перший блок – заняття по спеціальних дисциплінах (лекції, практичні і
лабораторні заняття з інформатики, спецкурси, курсові та дипломні роботи
з інформатики), де можливо надбання певних спеціальних і окремих
професійних знань, умінь і навичок. Викладання спеціальних дисциплін
кафедри має чітку професійну спрямованість. Лабораторні і практичні
завдання добираються таким чином, щоб студенти паралельно із виробленням
безпосередніх навичок і умінь, також оволодівали на початковому рівні
прийомами майбутньої педагогічної діяльності, поповнювали багаж завдань
і прикладів, які зможуть згодом запропонувати учням на уроках
інформатики (2), (3), (4). Постійне оновлення, нестабільність
інформатики і як науки, і як учбового предмету вирішується динамічністю
викладання спеціальних дисциплін. Для ознайомлення студентів з новиною і
сьогоденням інформаційних та комп’ютерних технологій, науковими
досягненнями в інформатиці призначені спеціальні навчальні курси
(спецкурси). Великі можливості для розвитку професійних знань, умінь і
навичок майбутніх вчителів інформатики закладені в тематиці виконуваних
студентами курсових і дипломних робіт з інформатики. Теми курсових і
дипломних робіт сформульовані так, щоб студент у процесі їх виконання не
тільки займався теорією досліджуваної проблеми, а і аналізував
співвіднесення колективних (фронтальних), групових і індивідуальних
форм навчання, розроблював фрагменти педагогічних програмних засобів і
методику їх використання в навчальному процесі (“Використання мережі
Internet у навчальному процесі”, “Принципи побудови дистанційних
навчальних систем”, “Макромова для розробки навчальних та контролюючих
програм” та інші).

oe

gdAe/

методики викладання інформатики, лекції і лабораторно-практичні заняття
по комп’ютернім технологіях у навчальному процесі, лекції і
лабораторно-практичні заняття з ТЗН і ОТ), де надбання професійних
знань, умінь і навичок проходить цілеспрямовано, послідовно
опрацьовуються можливі елементи підготовки студентів до проведення
уроків інформатики в загальноосвітній школі. Предмет “Основи інформатики
та обчислювальної техніки” (ОІОТ) існує у програмі загальної освіти біля
15 років, тому особливо актуальним є формування методичної системи його
викладання. Особливістю методичної підготовки студентів – майбутніх
вчителів інформатики є багатоваріантне трактування змісту шкільного
курсу ОІОТ. З появою профільних класів (математичних, технічних,
економічних та інших напрямків) спеціалізованих шкіл, де інформатика
вивчається поглиблено або починаючи з молодших класів, виділилося три
блоки навчання – пропедевтичний, базовий і поглиблений. На заняттях з
методики викладання інформатики зі студентами розглядаються варіативне
викладання окремих розділів шкільного курсу ОІОТ.

Третій блок – педагогічна практика студентів. На час педагогічної
практики студенти одержують додаткові індивідуальні завдання з методики
викладання інформатики. На четвертому курсі це розробка дидактичних
матеріалів за заданою темою шкільного курсу ОІОТ із урахуванням віку,
ступеню зацікавленості і рівнем підготовленості учнів. На п’ятому курсі
за індивідуальними завданнями студенти виконують логіко-дидактичний
аналіз окремих тем шкільного курсу ОІОТ із визначенням послідовності і
змісту навчального матеріалу, обгрунтуванням доцільності запропонованих
ними типів і структури уроків, методичних прийомів навчання. З метою
поліпшення викладання дисциплін на кафедрі, вдосконалення методичної
підготовки і більш поглибленого аналізу результатів педагогічної
практики здійснюється анкетування студентів-випускників.

Четвертий блок – обчислювальні практики на ЕОМ. Учбовим планом
передбачені для студентів-інформатиків дві обчислювальні практики. На
другому курсі практика відбувається у 4-му семестрі і розрахована на 36
годин. За цей час студенти удосконалюють в основному спеціальні знання,
використовуючи графічні можливості мов програмування QBASIC i Turbo
Pascal для створення елементів ділової графіки у програмах. Вони
самостійно розробляють алгоритми розв’язування задач, складають та
відлагоджують програми з графічною ілюстрацією одержаних результатів. На
четвертому курсі практика відбувається у 8-му семестрі (108 годин). Її
завдання – надати професійної спрямованості одержаним спеціальним
знанням. Студенти складають та відлагоджують учбові програми заданого
типу (навчаючі, контролюючі, демонстраційні, тренажери тощо) відповідно
психолого-педагогічним вимогам до вмісту та інтерфейсу педагогічних
програмних засобів.

Таким чином, запропонована система підготовки вчителя інформатики до
професійній діяльності показує, що спадкоємність і взаємозв’язок у
викладанні спеціальних і методичних дисциплін, визначення блоків
навчання студентів, вироблення загальних вимог до суб’єктів навчання і
єдиний напрямок у організації та методики проведення занять усіх видів
допоможуть у значній мірі підвищити якість фаховій підготовки.

 

Література

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего
педагогического образования. М., Просвещение, 1990 г.

Методичні розробки для диференційованого навчання студентів.
Інформатика: комп’ютерні технології створення і обробки електронних
таблиць. /Укладач Шугайло Г.В. Мелітополь, 2001.

Методичні розробки для диференційованого навчання студентів.
Інформатика: опраційна система WINDOWS’95. /Шугайло Г.В. Мелітополь,
2001

Операційна система MS DOS/ Методичні розробки до лабораторних робіт по
інформатиці для диференційованого навчання студентів та школярів у
класах з поглибленим вивченням інформатики. Укладачі Єрємєєв В.С.,
Звягінцева Т.Д. Мелітополь, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020