.

Проектно-пошукова діяльність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1013
Скачать документ

Проектно-пошукова діяльність

План

І. Основні завдання.

ІІ. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів.

ІІІ. Етапи роботи над проектом.

ІV. Переваги методу проектів.

V. Зразки проектних робіт.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати
ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових
пізнавальних і практичних завдань.

2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності
працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі
(лідера, виконавця, посередника тощо).

3. Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами,
різними точками зору на одну проблему.

4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами:
збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору,
висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Зміст освіти та весь навчально-виховний процес має бути підпорядкований
кожній дитині особисто, а навчальні предмети зосереджуватися навколо
дитини, не руйнуючи її природу. Зміни в освітній політиці відбуваються
на основі затвердженою постановою Кабінетів Міністрів Державного
стандарту 4- річної початкової школи, що мають на меті: формувати
людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися: яка вміє сприймати
інформацію, працювати з інформацією, сортувати її, осмислювати,
аналізувати, творити.

Суть методу проектів полягає в досягненні дидактичної мети через
детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним
практичним результатом (проектом). Проектом може бути відеофільм,
стіннівка, альбом, доповідь, комп’ютерна презентація тощо.

У свідомості учня це має такий вигляд: ”Все, що я пізнаю, я знаю, для
чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати”.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність
учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж
визначеного відрізка часу.

Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів
будь-якої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання
різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування
знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності
дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів,
засобів.

Таким чином, суть проектно-пошукової діяльності стимулювати інтерес
учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначною сумою
знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї
або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час
освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід
проектної діяльності учня.

Під час використання проектно-пошукової діяльності вирішується ціла
низка різнорівневих дидактичних, виховних і розливальних завдань:

· Розвиваються пізнавальні навички учнів;

· Формується вміння самостійно конструювати свої знання;

· Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

· Активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації.

Проекти

прикладні

дослідницькі

творчі

рольові

інформаційні

Розрізняють такі типи проектів

6 r ? ¬ I ,

? b

Дослідницькі проекти – вони повністю підпорядковані логіці дослідження і
мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її
актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів,
визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання
проблеми і намічення шляхів її розв’язання.

· Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому
результату ( рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір,
свято тощо.)

· Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені
характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі,
так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові
стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями.

· Практико – орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко
визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси
учасників (документ, програма, рекомендації, проекти закону, словник,
проект шкільного саду).

Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який –
небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією
інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Складається сценарій всієї
діяльності учасників, визначається функція кожного з них.

Етапи роботи над проектом

· Оголошення теми, мотивація

· Вибір теми та форми проекту, прогнозування результатів

· Вибір методів дослідження, розподіл обов’язків між членами групи

· Консультація вчителя щодо підбору джерел інформації та втілення
проекту

· Збір інформації учнями (самостійна робота), обговорення, аналіз,
висновки

· Розподіл обов’язків щодо представлення результатів роботи

· Оформлення проекту, підготовка виступу

Робота починається з вибору теми і підтем проекту.

· Учитель висуває проблему і просить дітей ставити запитання.

· Якщо запитань багато і тема зацікавила, починається робота.

· Тема розбивається на підтеми при аналізі питань та їхньому об’єднанні
за змістом і спрямованістю.

· Клас поділяється на підгрупи, кожна одержує свою підтему для розробки.

· Дається час на підготовку. Діти самі шукають літературу й інформацію з
інших джерел, аналізують її, роблять висновки і готують повідомлення.

У ході роботи над проектом учитель має на меті:

· допомогти розробити програму дослідження; знайти необхідні джерела
інформації;

· заохочувати і підтримувати ентузіазм;

· допомагати, якщо виникають труднощі;

· підтримувати зворотній зв’язок.

Працюючи над проектом, потрібно враховувати такі вимоги:

· використання загадок, головоломок, ігор, що демонструють поняття, яким
навчають;

· привабливо оформлені класне приміщення і парти;

· урок забезпечується музичним супроводом, використовуються плакати, що
відносяться до досліджуваного матеріалу; на уроки запрошуються гості;

· навчальну інформацію пов’язують із життєвим досвідом школярів.

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ “ПРОЕКТІВ”

· розвиваються пізнавальні інтереси;

· використовуються різні форми роботи: дискусії, робота з літературою,
збір інформації;

· відбувається мотивування, з’являється задоволення від діяльності, діти
бачать результат своєї праці;

· відсутній формалізм знань;

· у випадку використання групових проектів розвивається вміння
співробітництва;

· встановлюється зв’язок із життєвим досвідом;

· розвивається вміння ставити мету й саморегуляція в діяльності.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019