.

Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5056
Скачать документ

Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили

Завдання виховання в школі реалізують у процесі навчання і в спеціальній
виховній роботі з учнями в позаурочний час у школі та за її межами.

Процес виховання — система виховних заходів, спрямованих на формування
всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Він має свою специфіку, передусім цілеспрямований характер. Наявність
конкретної цілі робить його систематичним і послідовним, не допускає
випадковості, епізодичності та хаотичності у проведенні виховних
заходів. Особлива роль у формуванні людської особистості належить
шкільному вихованню, оскільки цілеспрямований виховний вплив на неї
передбачає не лише виховання позитивних якостей, а й подолання наслідків
впливу негативних об’єктивних чинників.

Процес виховання залежить від об’єктивних і суб’єктивних чинників.

Об’єктивними чинниками є: особливості розбудови України взагалі та
системи закладів освіти зокрема; перебудова економіки на ринкових
засадах; особливості розвитку соціальної сфери; відродження національних
традицій, звичаїв, обрядів, народної педагогіки; розширення сфери
спілкування з іноземними громадянами; вплив природного середовища.

До суб’єктивних чинників відносять: соціально-педагогічну діяльність
сім’ї та громадських організацій; навчально-виховну діяльність закладів
освіти в особі їх працівників; цілеспрямовану діяльність засобів масової
інформації; діяльність закладів культури; виховну діяльність
позашкільних установ та діяльність церкви.

«Виховує, — писав А. Макаренко, — все: люди, речі, явища, але насамперед
і найбільше — люди. З них на першому місці — батьки і педагоги. З усім
складним світом навколишньої дійсності дитина входить у незліченні
стосунки, кожен з яких неминуче розвивається, переплітається з іншими
стосунками, ускладнюється фізичним і моральним зростанням самої дитини.

Увесь цей «хаос» не піддається начебто жодному облікові, проте він
створює в кожен даний момент зміни в особистості дитини. Спрямувати цей
розвиток і керувати ним — завдання вихователя»1.

Ефективність процесу виховання значною мірою залежить від того,
наскільки збігаються впливи організованої виховної діяльності та
об’єктивних умов. Результати цього процесу не настають одразу після
застосування виховного впливу, вони дещо віддалені в часі. Виховний
процес є двостороннім, тобто у ньому обов’язкова участь і взаємодія
учителя-вихователя та вихованця.

Перебудова навчально-виховного процесу на демократичних засадах
передбачає створення умов для співпраці педагогів і учнів, за яких
останні діяли б як суб’єкти власного виховання.

У процесі виховання формується внутрішній світ дитини, проникнути в який
дуже важко. Потрібні методики, які давали б змогу виявляти погляди,
переконання і почуття кожного вихованця, щоб збагачувати внутрішній світ
кожної особистості й вносити в нього певні корективи.

Процес виховання характеризується розмаїттям завдань і напрямів,
систематично поповнюється новими, що випливають з динаміки
суспільно-економічного життя. Його ефективність значною мірою залежить
від того, наскільки виховання здатне передбачити необхідність
розв’язання конкретних виховних завдань. Цей процес є неперервним, у
ньому канікул бути не може. Вільний від навчання час має бути заповнений
корисними справами, які сприяють формуванню позитивних рис особистості.
Це особливо стосується виховної роботи з педагогічне занедбаними учнями,
неповнолітніми правопорушниками. Виховання — тривалий процес. Людина
виховується з дитинства до зрілості. «Я продовжую ще вчитися, — писав
К.-А. Гельвецій, — моє виховання ще не завершене. Коли ж воно
закінчиться? Коли я не буду більше здатним до нього: після моєї смерті.
Все моє життя і є, власне, тривалим вихованням»1.

Процес виховання складається з мети і завдання, змісту й методики
організації виховного впливу, а також його результату та корекції. Щодо
формування особистості структура процесу виховання має такі компоненти:
свідомість особистості, емоційно-почуттєва сфера, навички та звички
поведінки. Провідну роль відіграє розвиток її свідомості.

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає у
відображенні об’єктивних властивостей предметів і явищ навколишнього
світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій, у попередньому
мисленному накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні
відносин людини з людиною і соціальною дійсністю.

Структурними елементами свідомості є відчуття, мислення, емоції, воля,
самосвідомість. Свідомість відіграє провідну роль у діяльності й
поведінці людини. Через свідомість учні в процесі навчання і виховання
набувають знань, умінь та навичок, засвоюють досвід поведінки, їх
свідомість виявляється у ставленні до навчання та інших видів
діяльності, до людей і суспільства загалом, до самих себе, навчальних та
інших обов’язків.

Не менш важливі у формуванні особистості й почуття, в яких виявляється
ставлення людини до навколишньої дійсності й до самої себе.

Почуття — психічні стани і процеси, в яких відображено емоційний бік
духовного світу людини, її суб’єктивне переживання подій та емоційне
ставлення до навколишнього світу.

Виховання свідомості та емоційно-почуттєвої сфери має поєднуватися з
формуванням навичок і звичок поведінки.

Навичка — психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний
виконувати певну дію, раціонально, з належною точністю і швидкістю, без
зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії.

Звичка — схильність людини до відносно усталених способів дій.

«Гарна звичка — це моральний капітал, — писав К. Ушинський. — Капітал
звички від уживання зростає і дає людині можливість, як капітал
матеріальний в економічному світі, дедалі плідніше використовувати свою
найдорогоціннішу силу — силу свідомої волі і зводити моральну будову
свого життя дедалі вище, не починаючи щоразу своєї будівлі з фундаменту
і не витрачаючи своєї свідомості і своєї волі на боротьбу з труднощами,
які були вже раз переможені»1.

Навички і звички поведінки формуються у процесі цілеспрямованої,
систематичної діяльності учнів, у якій вони набувають необхідного
досвіду поведінки. Тому важливо враховувати наявний у школярів досвід
попередньої поведінки, збагачуючи позитивне надбання й долаючи негативні
звички. Формування навичок і звичок поведінки потребує поступовості й
систематичності вправляння, посильності та доцільності поставлених
вимог, відповідності їх рівневі розвитку учнів і є успішним лише за
дотримання педагогами і батьками єдиних вимог до учнів.

У процесі виховання можуть формуватися й негативні звички через
засвоєння дитиною хибного досвіду поведінки в ненормальному середовищі,
в якому вона в силу життєвих умов перебувала чи перебуває. Подолання
таких звичок потребує спеціальної виховної роботи, а їх викорінення
передусім пов’язане із з’ясуванням причин появи, їх усуненням.

Процес виховання — динамічний, неперервний, безупинний. Його рушійними
силами є сукупність суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню до
нових цілей. Розрізняють внутрішні й зовнішні суперечності.

Внутрішні суперечності:

а) суперечність між зростаючими соціальне значущими завданнями, які
потрібно розв’язати вихованцю, і можливостями, що обмежують його вчинки
та дії, спрямовані на їх розв’язання. Ця суперечність супроводжує
виховання особистості, тому її розвиток може призупинитися, якщо не
ставити перед нею нових ускладнених завдань;

б) суперечність між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями
вихованця. Виховний процес повинен будуватися таким чином, щоб його
зміст або форми реалізації цього змісту не викликали спротиву вихованця.
Зовнішні суперечності:

а) невідповідність між виховними впливами школи і сім’ї. Нерідко батьки
не дотримуються вимог, які висуває до їх дітей школа, внаслідок чого
порушується єдність вимог, що негативно позначається на вихованні
школярів;

б) зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом
на школярів навколишнього світу. Серед таких негативних чинників, —
вуличні підліткові групи, зарубіжні телефільми-бойовики та ін. Вирішення
цієї суперечності можливе лише за умови формування у школярів
внутрішньої стійкості й уміння протистояти негативним явищам;

в) неоднакове ставлення до учнів учителів, які не завжди дотримуються
принципу єдності вимог, внаслідок чого в учнів формується ситуативна
поведінка, пристосовництво, безпринципність, що негативно позначаються
на виховному процесі взагалі;

г) суперечність, породжена тим, що окремі учні, які мають досвід
негативної поведінки, постійно конфліктують з педагогами,
однокласниками, батьками. Йдеться про сформований динамічний стереотип,
який характеризується наявністю постійних, стабільних, стійких
негативних нервових зв’язків, що створює особливі труднощі у
перевихованні. Ця категорія школярів потребує спеціальної виховної
роботи.

Хоча зовнішні суперечності є тимчасовими, вони можуть знижувати
ефективність виховного процесу. Тому виявлення їх і усунення повинні
перебувати завжди в центрі уваги педагогів. Але найважливіший чинник —
профілактична робота щодо запобігання таким суперечностям.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020