.

Присяжнюк Галина Іванівна З досвіду роботи бібліотекаря Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1337
Скачать документ

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання
електронних інформаційних ресурсів

Присяжнюк Галина Іванівна

Павлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

шкільний бібліотекар

Черкаська обл.

Жашківський р-н

Ми з вами живемо у ХХІ столітті, яке є ерою інформаційного суспільства.
Інформація визначається, як основний ресурс майбутнього, і підвладна
тим, хто володіє знаннями і добре підготовлений до навігації в
інформаційному просторі. Сьогодні неможливо уявити жодної галузі
діяльності людини, де б не використовувалися новітні інформаційні
технології, що сприяють швидкому прогресу в різних галузях науки і
техніки.

Зараз у нашій країні відбувається модернізація освітньої галузі.
Перед сучасним навчальним закладом поставлені складні завдання, які
ведуть до оновлення змісту освіти.

Освіта ХХІ сторіччя – це час переходу до високотехнічного
суспільства, де накопичення інформації відбувається дуже швидкими
темпами. За таких умов загальна середня освіта України набула
радикальних змін. Школа – це місце, де дитина не лише навчається, а й
готується до життя. Тому вся діяльність нашого навчального закладу,
побудована таким чином, щоб сприяти розвитку особистості.

Сучасна школа нового типу потребує і нового підходу до інформаційного
забезпечення. Звідси виникла необхідність впроваджувати і
використовувати нові інформаційні технології в шкільній бібліотеці.

Шкільну бібліотеку сьогодні слід розглядати як:

– інформаційно-методичний центр;

– центр соціально-культурного розвитку дітей і дорослих;

– основну базу навчання.

У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку
навчально-виховного процесу;

виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе
ставлення до книги як головного джерела знань;

забезпечувати ріст професійної компетентності кадрів;

сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів
і педагогів, забезпеченню літературою їхніх культурних потреб;

підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу.

Сьогодні шкільні бібліотеки перетворюються в сучасні інформаційні
центри навчальних закладів. Упроваджуючи у свою роботу нові інформаційні
технології, використовуючи Інтернет, ми намагаємося створити умови для
повноцінного забезпечення інформацією педагогів і учнів. Із розвитком
глобальної інформаційної мережі Інтернет, появою нових нетрадиційних
носіїв інформації змінюється уявлення про бібліотеку як автономне
книгосховище з обмеженим доступом до інформаційних ресурсів. Це зумовлює
якісно нову роль бібліотеки в сучасному інформаційному просторі.
Інформація, її доступність, якість, відповідність потребам конкретної
особистості у вирішальному ступені визначають стан інтелектуального
потенціалу сучасного суспільства. Сформована практика комплектування
бібліотечного фонду орієнтує бібліотеки на закупівлю якомога більшого
числа найменувань і примірників літератури на випадок виникнення
необхідності в ній потенціального читача. Спроба в такий спосіб
задовольнити будь-які інформаційні запити, навіть при добре поставленій
роботі з вивчення читацького попиту, на практиці призводить до того. Що
значна частина фонду стає незатребуваною, а інформаційні запити –
незадоволені.

Розумним вбачається шлях оперативно замовляти саме той ресурс,
необхідність у якому виникла в даний момент. Доставка копії
інформаційного ресурсу користувачу бібліотеки можлива і при відсутності
її в даній бібліотеці. Комп’ютерне відтворення копії інформаційного
продукту істотно дешевше будь-якого масового виробництва копії інших
товарів. Якщо раніше читач тяжів до бібліотек з максимальним фондом, то
зараз найбільш цінними стають зручність і швидкість доступу.

Кардинально змінюється і роль бібліотекаря в школі: від працівника,
який рекомендує гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі
нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями в
питаннях системного підходу до роботи з інформацією з навчальних
предметів, щоб з перших років навчання в школі пошук і отримання
інформації стали б повсякденною потребою учнів.

Шкільній бібліотеці доведеться чимало попрацювати, щоб задовольнити
сучасні вимоги до інформаційного забезпечення навчального процесу.

В інформаційній роботі використовуємо індивідуальне, групове та
масове інформування:

практикування своєчасного і постійного інформування вчителів
предметників щодо нових публікацій, обов’язкове повідомлення про
наявність нових програм, методичних посібників та підручників;

завчасно готуємо бібліографічні довідки для доповідей, літературних
заходів, які плануються для проведення уроку, особливо при організації
нетрадиційніх уроків;

інформування вчителів-філологів про наявність та кількість примірників
програмних творів у шкільній бібліотеці;

складання інформаційних списків нових ндходжень;

проведення тематичних і комплексних виставок-переглядів;

ведення тематичних папок;

ведення картотеки газетно-журнальних статей із періодичних видань;

особлива увага приділяється краєзнавчій роботі.

Метою роботи стоїть необхідність створення в шкільній бібліотеці умов,
які б стимулювали самоосвіту і саморозвиток особистості дитини і потребу
в самостійному пошуку, відборі та використанні інформації, умінні
критично оцінювати, в опануванні основ інформаційної культури загалом.
Усе це сприяє інформаційній підтримці шкільної програми, активізації
навчальної діяльності учнів.

Основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток
інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосуванням знань,
розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною
відповідальністю за свої вчинки пов’язують перспективи людського
існування.

Поява комп’ютера в шкільній бібліотеці викликає багато суперечок,
але, здається, вже ні в кого не викликає сумнівів, що він є гарною
альтернативою книжці. Досить часто електронна машина сприймається, як
зло, як дорога та шкідлива розвага. Між тим, очевидно – зло полягає не в
самому комп’ютері, а в його неправильному використанні. Тому завданням
бібліотеки залишається не тільки забезпечення можливостей доступу до
інформаційних ресурсів, але й виховання інформаційної культури,
перетворення бібліотеки на центр інтелектуального розвитку дитини. Все
це досягається різними формами роботи, починаючи від індивідуальних і
групових занять з виховання бібліографічної грамотності.

!Бібліотека має не тільки допомогти учневі разом з учителем засвоїти
шкільну програму, але й доповнити знання, закласти в кожній дитині
основи незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з
різноманітними джерелами інформації, виховати людину, яка цінує не
тільки свої думки і погляди, але й інформацію, що є у суспільному
користуванні. Основною ідеєю в роботі з учнями має бути закладання
ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації. Читачам
бібліотеки стає доступним гігантський обсяг інформації і баз даних,
комп’ютеризовані архіви, довідники та енциклопедії. Комп’ютеризована
бібліотека сьогодні виконує особливу місію – забезпечує читачам
оперативний доступ до світових інформаційних ресурсів. Але разом з
комп’ютеризацією шкільних бібліотек перед бібліотекарями постало багато
проблем. Не всі бібліотекарі можуть плідно працювати з комп’ютером і це
не тому, що вони не хочуть використовувати нові методи роботи, а тому що
у них не було можливості навчитися. Є ще ряд проблем з якими ми
зіткнулися. Інтернет, який став

обов’язковим у кожній шкільній бібліотеці не завжди можуть
використовувати бібліотекарі і користувачі шкільних бібліотек у селах.
Старі АТС не дають змоги для підключення стаціонарного Інтернету, а
модеми також можна використовувати тільки тоді, коли є бездоганне
покриття. Фінансування комп’ютеризації шкільних бібліотек лягло на
школи додатковим пунктом витрат, а в маленьких сільських школах
спонсорів знайти нелегко. Але ж звідси й випливає й те, що якщо школа
маленька, то відповідно й бібліотечний фонд також невеликий, та ще й
часто морально застарілий, тому просто необхідно, щоб кожна шкільна
бібліотека мала вихід в Інтернет, щоб сільські діти мали змогу
отримувати інформацію нарівні з міськими.

Завдання, які стоять перед бібліотекою ХХІ століття школа не може
вирішити сама, так як один комп’ютер не дасть змоги задовольнити
інформацією всіх користувачів. Навіть в маленькій шкільній бібліотеці
комп’ютер не повинен бути в одному екземплярі. А ще в обов’язковому
порядку потрібно мати принтер, сканер, ксерокс, а це не по силі
маленьким школам. Для цього потрібна підтримка держави. І тоді
бібліотеки усіх навчальних закладів будуть в рівних умовах, а тісний
взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти
утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного,
інформаційного і освітнього центру.

Комп’ютеризована шкільна бібліотека є центром виховання інформаційної
культури молодого покоління.

У результаті підключення шкіл до комп’ютерних мереж у дітей
відкривається доступ до практично необмеженої кількості інформаційних
джерел. Комп’ютер існує в бібліотеці як реальний інструмент для
найповнішого розкриття фонду та забезпечення інформаційних потреб учнів
і вчителів при необмеженій кількості звертань.

Застосування мультимедійного обладнання при проведенні бібліотечних
уроків дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити дітей з
різноманітною інформацією. Використання ілюстрацій до книжок на екрані,
електронних довідників, атласів зробить вікторину, конкурс або книжкове
свято сучасним і цікавим. Під час бібліотечних занять «Пошук інформації
за допомогою комп’ютера» учні вчаться самостійно шукати інформацію за
допомогою комп’ютера, ознайомлюються з різними джерелами інформації,
визначають кращого ерудита, вони розуміють що для них інформаційні
технології відкривають доступ до інформації, а значить і до знань, дають
зовсім нові можливості для навчання і творчості, залучають до цінностей
світової культури.

Усе більше вчителів та учнів урізноманітнюють навчальний процес
мультимедійними презентаціями до певних тем з географії, біології,
історії та інших предметів, матеріали з яких допомагає знаходити
бібліотекар при наявності необхідної бази.

Нові інформаційні технології дозволяють розв’язати деякі проблеми
зберігання фондів і обслуговування, тобто задоволення потреб
користувачів. Вони дають можливість збільшити обсяг інформації, яка
збирається та зберігається, прискорювати пошук, надають можливість
розширити діапазон функцій бібліотек, подолати просторові й часові
бар’єри і, отже, зробити більш доступною інформацію, яка міститься в
фондах бібліотек у будь-якому місці земної кулі.

Навчити читачів орієнтуватися у світі інформації, користуватися
джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну
літературу з певної теми – основне завдання у вихованні інформаційної
культури. У навчанні цієї грамотності значна роль належить використанню
матеріалів новітніх засобів інформації: електронних дисків, відео та
аудіокасет, глобальної мережі Інтернет, інших сучасних медіа-ресурсів.

Пріоритети застосування новітніх технологій у шкільній бібліотеці:

значне скорочення часу на обслуговування читачів;

збільшення кількості відвідування та книговидачі;

можливість підбору інформації за максимально короткий строк із
максимальної кількості джерел;можливість самостійного пошуку інформації;

уміння працювати з різними видами джерел інформації;

найповніше розкриття фонду бібліотеки;

осучаснення навчального процесу;

збільшення інтересу до бібліотеки.

Роль бібліотекаря у навчально-виховному процесі щораз збільшується, але
не потрібно забувати, що збільшуються й вимоги до працівників бібліотек.
Сучасний бібліотекар повинен вміти:

створювати власний інформаційний продукт (це може бути і список нових
надходжень, і друкований рекомендаційний покажчик і т.д.);

грамотно працювати з інформаційними ресурсами, знаходячи та
представляючи інформацію в тому вигляді, в якому вона потрібна
користувачу;

підтримувати комп’ютерну техніку, мережі в робочому стані, вміти
працювати на всіх видах техніки, які є в бібліотеці.

Бібліотека – це вічне, а Інтернет – це те, без чого вже не буде
повноцінної роботи, вони повинні йти поруч.

В завершення хочеться сказати словами Мелвіл Д’юї: «Якщо стара
книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі до знань, то нова –
це водогін, що розносить живильну вологу по домівках».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020