.

Принципи управління освітою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 7903
Скачать документ

Принципи управління освітою

Важливим розділом педагогіки є школознавство.

Школознавство — галузь педагогічної науки, що має своєю метою
дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття
особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.

Управління — діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію
контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і
підведення підсумків на основі достовірної Інформації.

Науково обґрунтоване керівництво закладами освіти можливе за дотримання
таких принципів управління:

Принцип державотворення. Суть його в тому, що діяльність усіх ланок
закладів освіти спрямовується на утвердження і розвиток державності
України, піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів.

Принцип науковості. Передбачає врахування під час організації
навчально-виховного процесу в закладах освіти досягнень педагогіки,
психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології,
гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей
процес на наукових засадах.

Принцип демократизації. Полягає в тому, що при вирішенні проблем
діяльності закладу освіти керівник маєзважати на думку членів
педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського
колективу, систематично звітувати про свою роботу перед колективом
працівників школи.

Принцип гуманізації. Потребує налагодження гуманних стосунків у ланках
взаємовідносин: дирекція—учителі, учні, батьки; учителі—учні, батьки;
учителі—учителі; учні—учні; учнівське самоврядування—рядові вихованці;
батьки — діти; передбачає формування гуманної особистості гуманними
засобами. Якщо керівник гуманна людина, уважний, доброзичливий,
справедливий і тактовний, то педагогічний колектив йде за ним і вірить
йому.

Принцип цілеспрямованості. Передбачає постановку перед педагогічним і
учнівським колективами близької, середньої й далекої перспектив,
розв’язання конкретних завдань для їх досягнення.

Принцип плановості. Потребує чіткого перспективного і щоденного
планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської
діяльності закладу освіти з урахуванням його умов та можливостей.

Принцип компетентності. Згідно з ним усі педагогічні та інші працівники
закладу освіти повинні мати високий рівень професійної підготовки,
сумлінно виконувати службові обов’язки. Широка загальна ерудиція,
високий рівень професіоналізму, врахування реальних умов праці дають
змогу керівникові творчо вирішувати складні педагогічні завдання.

Принцип оптимізації. Полягає у створенні в закладі освіти належних умов
для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності.

Принцип ініціативи й активності. Передбачає наявність цих якостей у
керівництва закладу освіти та створення умов для творчих пошуків усіма
педагогами.

Принцип об’єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти
своїх обов’язків. Мається на увазі систематичний контроль за діяльністю
працівників закладу, об’єктивна оцінка її результатів, гласність і
врахування думки педагогічного колективу.

Принцип поєднання колегіональності з персональною відповідальністю. Його
суть у тому, що директор школи несе повну відповідальність за
навчально-виховну діяльність перед державними органами, але під час
прийняття важливих рішень з питань діяльності школи зобов’язаний
ураховувати думку членів колективу, якщо вона не суперечить законам
України.

Органи освіти: їх функції та структура

Відповідно до Закону «Про освіту» в Україні створено таку систему
органів державного управління і систему органів громадського
самоврядування.

Рис 2. Структура органів управління освіти

Органами державного управління освіти в Україні є Міністерство освіти і
науки України; міністерства і відомства України, які мають
навчально-виховні заклади; Вища атестаційна комісія (ВАК) України;
відділи (управління) освіти місцевих державних адміністрацій.

Центральні органи державного управління освіти беруть участь у
виробленні та втіленні в життя державної політики в галузі освіти,
професійної підготовки кадрів, у визначенні перспектив та напрямів
розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня й обсягу, нормативів
матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчально-виховних
закладів; здійснюють координаційні, науково-методичні, контрольні
функції та державне інспектування; забезпечують зв’язки з Іншими
державами; організовують впровадження у практику досягнень науки і
передового досвіду; проводять атестацію та акредитацію
навчально-виховних закладів.

Місцеві органи влади фінансують навчальні заклади, визначають їх мережу,
беруть під соціальний захист працівників цих закладів і дітей, ведуть
облік дітей шкільного віку і здійснюють контроль щодо їх навчання до 15
років, встановлюють опіку над дітьми, які не мають батьків.

До органів громадського самоврядування в системі освіти належать
загальні збори (конференція) колективу; рада навчально-виховного
закладу; районна, міська, обласна конференції працівників освіти;
районна, міська ради з питань народної освіти; всеукраїнський збір
працівників освіти.

Змістом діяльності самоврядування є самостійне планування роботи,
вирішення питань навчально-виховної, наукової, методичної,
фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності; участь у
формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням
державного замовлення та замовлень місцевого значення; визначення змісту
шкільного комплексу освіти, форм і методів навчання; прийняття на роботу
педагогічних та інших працівників; здійснення громадського контролю за
організацією харчування в навчально-виховних закладах.

Важлива функція органів освіти — інспектування діяльності закладів
освіти. Під інспектуванням розуміють систему державного контролю за
станом виконання закладами й установами освіти постанов, директив і
вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів та програм,
інструкцій, наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною
практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо
запобігання й усунення недоліків.

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і науки
України, інспекторів управління освіти обласної державної адміністрації,
інспекторів відділів освіти районної державної адміністрації.

Під час інспектування школи перевіряють її діяльність щодо забезпечення
загальної середньої освіти молоді; організаційну роботу, розстановку й
використання педагогічних кадрів; стан внутрішкільного керівництва,
методичну роботу; систему праці вчителів, уроки та інші форми
організації навчання; стан виховної роботи, зокрема трудового виховання
і навчання у школі, діяльність учнівського самоврядування, позакласної
та позашкільної роботи з учнями; зв’язок школи з сім’єю і громадськістю;
навчально-матеріальну базу школи, виконання планових бюджетних витрат;
облік роботи і звітність школи; адміністративно-господарську діяльність.
Інспектування шкіл може бути:

— фронтальним — передбачає перевірку усіх сторін діяльності школи. Дає
змогу оцінити роботу педагогічного колективу, зробити правильні
висновки, встановити передумови успіхів і причини недоліків у діяльності
вчителів;

— вибірковим — передбачає перевірку лише окремих ділянок роботи школи.
Таку перевірку проводять за потреби вивчення конкретних питань, що мають
важливе значення або незадовільно вирішуються на практиці;

— тематичним — спрямоване на поглиблене вивчення, вирішення важливої
проблеми певною групою шкіл.

Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація
закладу, яку проводять не рідше одного разу на 10 років у порядку,
встановленому Міністерством освіти України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020