.

Права й обов\’язки зі збереження та зміцнення здоров\’я (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2747
Скачать документ

Права й обов’язки зі збереження та зміцнення здоров’я

До редакції продовжують надходити матеріали на конкурс від учителів,
педагогічних колективів шкіл і позашкільних навчальних закладів, кращі з
них стають переможцями. Презентуємо роботу О. Усової, старшого вчителя
Лебедівської школи з інтерактивними формами тематичного оцінювання

Як учитель, напередодні уроку ставила перед собою мету: оцінити рівень
навчальних компетенцій учнів шляхом застосування інтерактивних
технологій.

Перш ніж оцінити учнів, опрацювала максимальний обсяг методичної
літератури, яка й допомогла мені визначити критерії оцінювання.
Передбачено, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умови
застосування інтерактивних технологій відбуватиметься у формі схвалення
будь-яких, бодай щонайменших, успіхів і зусиль учнів. Коментарі до
учнівських дій, навіть ті, що містять критику, мають починатися з
позитивних зауважень.

В інтерактивному навчанні важливими є такі вміння, як здатність
відстоювати свою думку чи аргументувати свою позицію під час дискусії
або проблемної ситуації. Тому оцінювання мусить базуватися саме на цих
найважливіших уміннях. Бажано оцінювати також те, як учень бере участь у
навчальній діяльності, будь то його активність на уроці, спосіб
спілкування з товаришами, готовність до співпраці, дотримання правил
обміну думками й інших правил і норм поведінки на уроці.

Ураховуючи всі рекомендації, на початку уроку ознайомила учнів з
очікуваними результатами та критеріями оцінювання їхньої праці. Бажано,
щоб вони були вивішені на дошці, аби учні мали можливість упродовж уроку
звертатись до них. Чому саме на початку уроку? Щоби спонукати дитину до
плідної діяльності, щоби встановити, що дитина знає або знає не в
повному обсязі, уміє або не вміє, у чому учневі треба допомогти, щоби
встановити рівень опанування необхідних навчальних компетенцій із теми у
процесі роботи на уроці. Найкраще заохочувати дітей системою оцінювання,
за якої вони самі розуміють як свій результат, так і результати роботи
своїх товаришів, завершуючи певний обсяг роботи.

Наприкінці уроку ми знову звернулись до очікуваних результатів і
з’ясували, як кожний учень виконував свої навчальні завдання. Потім учні
на листочках за кожним із критеріїв оцінили свою роботу на уроці, тобто
відбулася самооцінка. Застосувавши цей метод, змогла багато чого
дізнатися про себе та своїх учнів, а також про якість навчального
процесу.

Наступний крок – взаємна оцінка в парах: учні вголос оцінювали своїх
товаришів, учились коментувати оцінки. Застосування цього методу
свідчить, що учні починають розуміти труднощі оцінювання та привчаються
дивитись іншими очима на свою роботу та роботу оточуючих.

І третій крок – оцінка вчителя, тобто моя. За підсумками всіх видів
робіт, з урахуванням підготовки до уроків упродовж вивченої теми,
самооцінки та взаємної оцінки дозволила собі, за погодженням з учнями,
втрутитись в оцінювання та виставити загальний бал кожному учню.

Досягненням уроку вважаю те, що дітям дуже сподобалось працювати за
інтерактивними вправами, як і те, що вони набули навичок самооцінювання
та взаємного оцінювання. Тому інтерактивні технології найбільшим чином
сприяють формуванню в учнів комунікабельності, упевненості в собі,
створюють атмосферу співробітництва, розвивають уміння оцінити себе й
інших.

Хочу, щоб зростали мої учні, зростали їх досягнення та разом із ними
зростала моя педагогічна майстерність. Для мене життєвим кредо є слова
Уільяма Артура Уорда: «Посередній учитель викладає, хороший учитель
пояснює, видатний учитель показує, великий учитель надихає».

Мета:

оцінити рівень навчальних досягнень учнів із вивченої теми шляхом
застосування інтерактивних технологій;

розвивати вміння працювати у групах, парах;

виховувати почуття переживання за товаришів.

Обладнання: тексти (Конституція України, Конвенція прав дитини), малюнки
тварин, сигнальні картки, картки зі схематичним зображенням емоцій
людини, сімейні фотографії учнів, висловлювання про здоров’я, плакати з
ілюстраціями насильства над дітьми, папір великого формату.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

узагальнити отриману навчальну інформацію;

визначати рівень своїх навчальних досягнень у процесі опанування теми;

працювати за інтерактивними вправами;

взаємодіяти у групах, парах;

набути навичок самооцінювання та взаємного оцінювання.

Порядок роботи та методи проведення

Вступна частина

Представлення теми, мети, основних завдань та очікуваних результатів
навчальної діяльності.

І. Мотивація

1. Привітання. Створення ситуації успіху

Учитель. Сьогодні в нас урок незвичайний, але я сподіваюсь, що він для
вас буде цікавим. А задля того, щоб він був саме таким, щоб ви себе
впевнено почували, цей урок потрібно звільнити від страху – ніхто нікого
й нічого не боїться, ніхто нікого не лякає, на уроці в нас має панувати
атмосфера абсолютної довіри.

Ви сьогодні будете вчитись працювати колективно, у групах, парах. На
цьому уроці опануємо й будемо використовувати цікаві методи. А для цього
на уроці ми повинні дотримуватись певних правил:

працюють усі й кожний;

радують цікава думка й успіх кожного;

усі вдячні кожному й кожний вдячний за свої успіхи;

довіряють учителю та один одному;

«правої руки».

Дуже важливо, щоб урок починався з позитивних емоцій, гарного настрою. Я
вам пропоную пограти у гру.

Вправа «Урок починається з посмішки»

Учитель. Станемо в коло, візьмемося за руки. Сподіваюсь, що я вам не
відкрию таємницю – дружба починається з посмішки. А ви всі ж друзі?
Посміхніться один одному. Посмішку можна дарувати. Я до вас
посміхнулась, тобто я вам подарувала посмішку, вам стало приємно. А
тепер подаруйте посмішку один одному. А ще я вам передаю заряд успіху на
уроці, потискуючи вам руку, а ви передайте позитивний заряд по колу.
Отже, сподіваймось, що успіх у ваших руках.

Учні виконують інтерактивну вправу для створення позитивного
мікроклімату на уроці.

Вправа «Ау»

Учитель. Зараз ми об’єднаємось у робочі групи. Кожному учню даю картку
із загадкою. Розгадавши загадку, учні за відгадкою знаходять членів
своєї робочої групи (ведмеді, зайці, білки).

Учні виконують інтерактивну вправу та створюють тимчасові навчальні
групи.

Ось ми і створили за допомогою цікавої вправи три групи.

Давайте пригадаємо, які питання ми розглядали впродовж вивчення теми
«Права, обов’язки підлітків зі збереження та зміцнення здоров’я».

Вправа «Вільний мікрофон»

Кожний учень виступає, тримаючи в руках уявний мікрофон, і пригадує
основні питання теми.

Робота з прислів’ям

Учитель. Як ви розумієте таке прислів’я:

«Грош загубив – небагато загубив, час загубив – багато загубив, а
здоров’я загубив – усе загубив»?

Організується робота учнів з обговорення прислів’я у групах.

Вправа «Бліц-інтерв’ю»

Учитель. Давайте обговоримо такі питання.

Чия відповідь найповніша?

Чиї висловлювання були найбільш аргументованими?

Учні висловлюються.

Учитель. Отже, ми можемо зробити загальний висновок, а саме – відповісти
на запитання.

3/4

A

A

Які ж права мають діти в нашій державі?

Вправа «Карусель»

Учні збирають інформацію із запропонованого запитання, спілкуючись із
однокласниками.

Далі вони утворюють два кола: внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє –
рухливе.

За сигналом усі учасники пересуваються на один крок управо, стають перед
новим партнером. Мета вправи – пройти все коло.

Використовуючи вправу «Мозковий штурм», учні називають права дітей.
Учитель фіксує відповіді учнів на дошці. Аналізують записи.

Учитель. У сучасному світі існує низка документів, що регулюють
ставлення суспільства до дітей, обґрунтовують необхідність піклуватись
про їхнє життя, освіту, виховання.

Які ви знаєте основні документи, що захищають права дітей в Україні?
Пригадайте, в якому році вони були прийняті.

Точиться обговорення у групах. Відповіді дітей записати на листочках.
Взаємоперевірка варіантів відповідей по колу.

Вправа «Дай оцінку ситуації»

Учитель. Оленка вважає, що за здоров’я відповідає мама, а Сергій каже,
що за його здоров’я відповідає лікар. А як ви гадаєте? Хто відповідає за
ваше здоров’я?

Учні висловлюють власні думки.

Вправа «Акваріум»

Одна із груп займає місця в центрі класу, уголос обговорює ситуацію, усі
інші учні висловлюють свої думки. Інші групи уважно слухають, не
втручаючись у перебіг обговорення.

Учитель. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

Далі друга та третя групи по черзі виходять у коло й обговорюють свою
ситуацію.

Учитель. Отже, ми робимо висновок: моє здоров’я – це тільки моє
здоров’я, тобто за нього відповідаю я сам.

Вправа «Струмок ідей»

Організується робота у групах за рубриками (рубрики розігруються):

Ознаки доброго здоров’я.

Це шкодить здоров’ю.

Корисні поради.

Учитель. Ви вибрали рубрику й готуєте матеріал. Спікери (або керівники
груп) презентують свої рубрики. Приймаються доповнення інших груп.

Організується робота учнів у групах відповідно до вибраних рубрик.

Учитель. Часто можна почути таке висловлювання: «Здоров’я починається в
сім’ї». Що ви можете сказати з цього приводу? Чи насправді здоров’я
дитини починається в сім’ї?

Організується обговорення у групах. Відповіді учнів по групах.

Учитель. Відповідь якої групи була найпереконливішою?

Вислуховуються думки учнів із поставленого запитання.

Учитель. Дитинство без щастя важко собі уявити. Зігріті промінцями щастя
в сім’ї, діти по-іншому входять у дорослий світ. Ощасливлена у своїй
родині дитина вирізняється своїм надлишком позитивних емоцій, активність
б’є ключем, вона цілеспрямована, сильна, упевнена.

У своїй родині дитина має право на тепло, їжу. Вона повинна бути
зігрітою, ситою, бо з цим пов’язане здоров’я. Дитина має право на ласку,
захист, потреби, спільність з рідними.

Як ви вважаєте, чи є важливим для здоров’я дитини родинний клімат?

Обговорення у групах. Відповідають спікери груп.

Учитель. Яка з груп дала обґрунтовану відповідь?

Вислуховуються думки учнів із поставленого запитання.

Учитель. Прикладом для дітей у сім’ї є батьки. Характер кожної дитини,
душевні риси формуються передусім у родині.

Вправа «Колаж»

Кожна група робить «колаж» із найулюбленіших сімейних фотографій,
презентує його.

Розповіді дітей про традиції та стосунки в сім’ї.

Гра «Дзеркало». Робота в парах

Учитель. Уявіть, що навпроти вас сидять ваші рідні: мама, тато, бабуся,
дідусь, сестричка, братик. Мімікою та жестами покажіть свої почуття до
них.

Діти відтворюють ситуацію з вибраної пропозиції.

Учитель. Отже, висновок: «Здорові діти – здорова сім’я, а здорова сім’я
– здорова держава».

Діти повинні знати свої права й одночасно виконувати свої обов’язки.

Які обов’язки виконуєте ви у вашій сім’ї?

Вправа. «Мозковий штурм».

Проблемна ситуація

Учитель. Мама Оленки готувала вечерю та попросила дівчинку доглянути
братика, але Оленка відмовилась, мотивуючи це тим, що вона ще не вивчила
напам’ять вірш.

Оцініть учинок Оленки. Він викликає у вас схвалення чи осуд?

Обговорення змодельованої ситуації у групах.

Вправа «Бліц-інтерв’ю»

Учитель. Які враження справила ситуація?

Хто зумів зробити глибокі висновки?

Вислуховуються думки учнів із поставлених запитань.

Випереджальне домашнє завдання

Учениця читає вірш «Чужого лиха не буває».

Учитель. Про кого йде мова у вірші?

Кого відносять до людей з обмеженими можливостями?

Відповіді учнів за правилом «правої руки».

Учитель. З усіх згаданих категорій людей які потребують соціального
захисту?

Вислуховуються думки учнів із поставлених запитань.

Хто заслуговує на особливу увагу?

Вислуховуються думки учнів із поставлених запитань.

Учитель. Третього грудня – Міжнародний день інваліда. Запам’ятайте цю
дату. У міру своїх можливостей надавайте посильну допомогу цим людям.

Бліц-опитування

Учитель пропонує низку запитань:

Як ви зустрінете у своєму класі дитину-інваліда?

Не покажете своєю поведінкою, що вона відрізняється від вас, будете їй
допомагати?

Не будете з нею спілкуватися взагалі?

Спілкуватиметесь, але не завжди, тому що вона не така, як ви?

Вислуховуються думки учнів із поставлених запитань.

Учитель. Хвороба приходить, не питаючи ні про вік, ні про статки, – їй
байдуже, кого вразити. Те, що відібрала в них хвороба, можуть і повинні
дати здорові люди.

Як називається суспільство, в якому здорові люди беруть на себе
зобов’язання з догляду за людьми з обмеженими можливостями?

Вислуховуються варіанти відповідей учнів за правилом «правої руки».

Учитель. Отже, висновок: «Не будьмо байдужі!»

Що означають слова, записані на плакаті? (ВІЛ, СНІД.)

Вислуховуються варіанти відповідей учнів за правилом «правої руки».

Ситуація

Учитель. У яких випадках можливе зараження ВІЛ?

Вправа «Ланцюжок. Так-Ні»

Перша група – вправа «Рукоcтискання».

Друга група – вправа «Ін’єкція у вену».

Третя група – вправа «Близьке сусідство за столом».

ІІ. Підбиття підсумків уроку

Вправа «Займи позицію»

Учитель. На дошці два малюнки із зображеннями емоційного стану людини.

Виберіть для себе ту схему – зображення на малюнку, яка відповідала
вашому настрою впродовж уроку (інтерес, нудьга). Доведіть й аргументуйте
свій вибір.

Вислуховуються думки учнів.

Вправа «Колективна рефлексія»

Учитель. Чи досягли ми очікуваних результатів?

Вислуховуються відповіді учнів.

Пропоную учням оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі від 0 до
3-х балів за кожним із критеріїв.

1. Я активно працював(ла) у групі – … .

2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою – … .

3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував (ла) їх до роботи – … .

4. Я узагальнював(ла) думки інших і просував(ла) роботу групи вперед –
… .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020