Тема. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту.
Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів.

Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти
голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв’язні висловлювання;
розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне
мовлення; виховувати екологічну культуру, шанобливе ставлення до
природи.

Обладнання. Малюнки із зображенням квітів, тварин, картки для позначення
звуків.

Хiд уроку

I. Органiзацiя класу.

1. Римованi рядки.

Ма-ма-ма – ой минула вже …(зима).

Оз-оз-оз – утiка вiд нас…(мороз).

На-на-на – надiйшла …(весна).

Ки-ки-ки – дзюркотять… (струмки).

Ва-ва-ва – зеленiє … (трава).

Хи-хи-хи – прилiтають …(птахи).

Ла-ла-ла – квiтка … (розцвiла).

Ло-ло-ло – сонце … (запекло).

2. Калiграфiчна хвилинка.

— Прочитайте слова.

березень, квiтень, травень

— Яка це пора року?

— Записуємо лiтери в , В.

— В наступному рядку слово ве ес сн на весна.

II. Основна частина.

1. Оголошення теми уроку.

— На цьому уроцi ми будемо повторювати i закрiплювати вивченi лiтери
українського алфавiту. Вправлятися у звуко-буквеному аналiзi слiв.

2. Бесiда.

Ой, iде, iде весна –

Наче райдуга ясна!

Сяє сонечко вродливе…

Зеленiють щастям ниви.

— Яка пора року оспiвана у цьому вiршi?

— У кожного з нас своя улюблена пора року. I все ж одна з них навiває
особливу радiсть. Це – весна.

З року в рiк ми з великим нетерпiнням чекаємо приходу весни. Ми
рахуємо днi, виглядаємо, коли пташки на своїх крилах принесуть нам з
далекого вирiю весну-красну.

Ми, чекаємо, коли весна прожене холод, устелить землю молодою
травичкою, прикрасить квiтами, а пташки наповнять гаї та дiброви своїм
голосним, веселим щебетом.

Ось i цей урок, я думаю, приблизить прихiд весни ще на один крок своїми
цiкавими завданнями-iграми.

— Чи любите ви весну? За що?

( — За тепло, за квiти, спiв птахiв, теплий вiтерець, усмiхнене
сонечко.)

— Весна теж любить всiх i сьогоднi для вас вона подарувала свої першi
квiти.

(Показ картинок первоцвiтiв: пiдснiжник, фiалка, первоцвiт,
конвалiя, медунка.)

Загадки.

1. Я перший розцвiтаю серед гаю

Бiлий, наче снiг, я колiр маю.

Хто я? Вiдгадайте!

Ви мене не ображайте,

Не зривайте, не топчiть,

Хочу довго-довго жить.

Тож хто я? Пiдкажiть. (Пiдснiжник).

2. Я найперша зацвiтаю

Синiм цвiтом серед гаю.

Вiдгадайте, що за квiтка,

Бо мене не стане влiтку. (Фiалка).

3. Цвiте травневою порою,

Знайдеш в затiнку лiсовому.

На стебельцi, як намистинки в ряд.

Квiти духмянi висять. Хто я? (Конвалiя).

4. Лiкувальну силу маю,

Жовтим цвiтом розцвiтаю.

Називають – ключ весни.

Як я звуся? Ти скажи! (Первоцвiт).

5. На стеблинцi волохатiй

Шiсть пелюсток лiлуватих.

Гарна квiтка – навiть в снi

Усмiхається веснi.

Хто я? (Сон-трава).

-Кожна квiтка прийшла до вас з завданнями- iграми.

I квiтка. Гра «Допомога»

Назвати веснянi мiсяцi, назви квiтiв i подiлити iх на склади для
переносу. Записати.

®

A

?

( n ? ? 4

p

°

?

Бе-ре-зень, квi-тень, тра-вень, про-лi- сок, фi- ал-ка, кон-ва-лiя.

II квiтка. Гра «Фотограф ».

Списати з друкованого писаними лiтерами. У видiлених
словах зробити звуко-буквений аналiз.

Березень встає зi снiгу,

кличе весело весну.

III квiтка. Гра «Змiйка».

I група II група
III група

Весна Березень
Встає

1-й учень – складає модель слова;

2-й учень – визначає кiлькiсть звукiв у словi;

3-й учень – визначає кiлькiсть букв;

4-й учень – визначає кiлькiсть складiв.

Фiзкультхвилинка

Прокидаються квiтки,

Розпускають пелюстки.

Вiтерець дмухнув легенько,

Пелюстки гойднув легенько.

Сутеніє, i квiтки

Закривають пелюстки,

Тихо засинають,

Голiвками гойдають.

IV квiтка. Робота на картках.

Вчитель показує картинки з тваринками. Дiти називають слова i
самостiйно роблять звуко-буквений аналiз слiв.

Загадки.

1. Котиться клубочок, зовсiм без ниточок,

Замiсть ниточок триста голочок. (Iжак).

1. Довгi вуха, куций хвiст –

Моркву i капусту iсть. (Заєць).

2. Лiтом наїдається, взимку висипається. (Ведмiдь).

4. В темнiм лiсі проживає,

Довгий хвiст пухнастий має.

Їй на мiсцi не сидиться,

А зовуть її … (лисиця).

V квiтка. Гра « Вiднови речення »

Теплогрiєвеснянесонечко.

VI квiтка. Гра «Коментоване письмо».

Списати, пiдкреслити твердi i м’якi приголоснi.

Квiтень вийшов на грядки

I розсаджує квiтки.

Фiзкультхвилинка

Думай, думай голiвонько

Пиши, пиши рученько,

Та трошки вiдпочинь

А спинка, мов лiнiєчка

усi турботи скинь.

VII квiтка. Гра «Зайвий»

Почуй зайве слово i сплесни у долонi.

(Всi слова стосуються весни.)

Квiти, урок, березень, квiтень, книжка, сонечко, райдуга, пенал.

VIII квiтка. Гра «Вiдшукай лiтери»

Лисичка – хитрунка вирiшила пограти з вами. Махнула
хвостиком i витерла букви. Повернiть букви словам.

Трав.нь рад.й до забав,

Брод.ть бос.й серед трав.

IХ квiтка. Гра «Плутанка»

III. Пiдсумок уроку.

1.Дiалог «Весна»

— Що з весною настає?

— Снiг у полі розстає.

— А чому то так буває?

— Сонце його пригрiває.

— Що ж синiє на землi?

— Нiжнi пролiски малi.

— А що пнеться з-пiд листа?

— То травичка вироста.

— А над полем що бринить?

— Любий жайворон дзвенить.

2.Iнтерактивна технологiя «Мiкрофон».

Дiти висловлюють свою думку.

— Менi сподобалося на цьому уроцi …

Додаток

1. Лисиця – зв., б., скл.

Iжак – зв., б., скл.

Ведмiдь – зв., б., скл.

2. Теплогрiсвеснянесонечкко. 2.
Теплогрiсвеснянесонечко.

Похожие записи