Реферат на тему:

Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для
загальноосвітніх навчальних закладів

Електронний підручник або програмований педагогічний засіб (ППЗ)
останнім часом посідає чільне місце серед інших засобів навчання історії
у школі.

Питання розроблення, використання та методичного забезпечення ППЗ,
зокрема і з історії, розглядалися різними авторами. Проблема
використання персонального комп’ютера як універсальної складової
оптимізації роботи вчителя досліджено О. Мокрогузом [6], загальні
принципи використання комп’ютера на уроках різних типів подані у П.А.
Гевал [1], проектування комп’ютерних систем навчального призначення
розроблялися А.В. Солововим [7], загальні принципи та методи розробки
електронних підручників визначено А.І.Шевченком [10], електронні
підручники як засоби навчання стали предметом дослідження А.М.Гуржій та
інших [2; 3], головні принципи роботи з електронними підручниками на
уроках різних типів запропоновано у працях у А. Фоменка та О. Пометун
[8], методологічні, ергономічні, інформаційні та технологічні аспекти
електронних посібників, комп’ютерних курсів і навчальних програм
розроблені А.Фоменком [9].

З появою ППЗ з історії України та всесвітньої історії з’явилися
публікації, в яких аналізується зміст засобів, даються методичні
рекомендації щодо їх використання на уроках [4], а також розробки
конкретних уроків, на яких було використовується ППЗ [5].

Аналізуючи порівняно недавно (2002 р.) наявні українські комп’ютерні
продукти та ППЗ, спрямовані на допомогу вчителеві у процесі вивчення
суспільних дисциплін у школі, А. Фоменко та О. Пометун зробили невтішний
висновок про відсутність на ринку навчальних комп’ютерних програм, що
відповідали б вимогам сучасної школи і задовольняли потреби вчителів
історії [3].

Проте на сьогодні (2006 р.) ситуація змінилася на краще. Звичайно, що
пропозиція українських виробників комп’ютерних програм з історії далеко
не повна, проте з’явилися повноцінні електронні підручники та електронні
атласи для деяких класів.

Вихід на ринок ППЗ з історії, впровадження їх у процес навчання протягом
останніх років дає змогу проаналізувати та порівняти головні елементи
ППЗ, вийти на методичні рекомендації для виробників ППЗ.

Використовуючи запропоновані А.Фоменко підходи [9] та внісши до них
доповнення, нами проаналізовано найбільш поширені у сьогоденні
електронні підручники — з всесвітньої історії для 10 класу (фірма
«АВТ»), з історії України для 9 класу та 11 класу («Історія України»,
«Всесвітня історія» — фірма «Дієз-продукт»), загальний курс історії
України (творча група «AGG»).

Порівнявши наявні ППЗ, можна запропонувати рекомендації їх розробникам.
ППЗ з історії, на нашу думку, повинні включати в себе наступні
компоненти:

обов’язкове встановлення ППЗ на жорсткий диск (можливість запуску
безпосередньо з зовнішнього носія є формою захисту авторських прав,
проте в умовах школи не рекомендується, оскільки це призводить до
швидкого зношування диску, а отже, – й ППЗ);

можливість запам’ятовування перерваної ситуації і продовження роботи
через певний час;

конструктор уроків;

обов’язковий комплект паперового підручника з ППЗ, оскільки читання
тексту з екрану призводить до швидкого псування зору учнів;

методичний посібник для вчителя, у якому розкрито питання використання
ППЗ на уроках різних типів;

повний текст паперового підручника в ППЗ, можливість пошуку за текстом;

база історичних документів з можливістю пошуку;

база біографій з можливістю пошуку;

словник термінів та понять з можливістю пошуку;

???????????база відеоматеріалів (перехід на більш ємний формат запису
даних — DVD — надає змогу збільшити кількість та якість відео- та
аудіоматеріалів);

база графічних матеріалів (портрети діячів, ілюстрації, навчальні
картини тощо);

база історичних карт з можливістю анімації та масштабування;

наявність аудіолекцій (бажано — слайд-шоу з ілюстрацій та відео);

різнорівневе тестування за різними формами, можливість звертання до
матеріалу тексту з невідомого питання;

допомога користувачеві на диску.

Одним з головних недоліків електронних підручників, окрім курсу з
історії України, є відсутність можливості прослухати лекцію. ППЗ повинен
бути не повторенням паперового підручника, хоча його текст обов’язковий,
а насамперед, аудіо- та відеопомічником учню та вчителю. Необхідна
інформація повинна сприйматися, передусім, на слух та зір, проте це не
повинен бути текст. Наголошуємо, що читання великого обсягу матеріалу з
екрана — найгірший із варіантів для збереження зору школярів.

Створені останнім часом ППЗ з історії заслуговують на увагу до них, їх
потрібно використовувати на уроках, проте, вважаємо, у їх розробників є
можливості для покращення електронних підручників.

Список літератури:

Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних
типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2000. — № 3.

Гуржій А. М., Жук Ю. О., В. П. Волинський. Засоби навчання: Навч.
посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів та слухачів системи
післядипломної освіти; АПН України, Інститут педагогіки. — К., 1997.

Гуржій А. М., Орлова I. В., Шут М. I., Самсонов В. В. Засоби навчання
загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи):
Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів та слухачів системи
післядипломної освіти: Національний педагогічний ун-т ім. М. П.
Драгоманова. — К., 2001.

Дрібниця В.О. Електронний підручник — сучасний засіб навчання // Історія
в школі. — 2004. — № 2.

Дрібниця В.О. Електронний підручник з історії для 11-го класу //
Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2004. — № 3.

Дрібниця В.О. Електронний підручник — сучасний засіб навчання // Історія
України. — 2004. — № 14.

Дрібниця В. Використання комп’ютера на уроках суспільно-гуманітарних
дисциплін // Історія та правознавство. — 2005. — № 14 (42).

Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії —
новий крок до оволодіння навчальним матеріалом // Історія в школах
України. — 2005. — №4.

Дрібниця І., Дрібниця В. До джерел землеробства. Конспект уроку з
використанням комп’ютерної програми “Трипільська культура”. Історія
України, 7 клас // Історія в школах України. — 2005. — № 3.

Дрібниця І., Дрібниця В. Розробка уроку з історії України за темою
“Найдавніші землероби і скотарі” з використанням комп’ютерної програми
“Трипільська культура”. 7 клас // Історія та правознавство. — 2005. — №
16—18.

Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (з
практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) //
Історія в школах України. — 2005. — №1.

Соловов А. В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения:
Учебное пособие. — Самара, 1995.

Фоменко А., Пометун О. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з історії
та підходи до їх використання на уроках // Історія в школах України. —
2002. — №3.

Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних
програм (комп’ютерних посібників) з історії // Історія в школах України.
— 2003. — №1.

Шевченко А. I. Методика розробки електронних підручників для
загальноосвітніх середніх шкіл України. — Донецьк, 2001.

Похожие записи