.

Політичний і соціальний устрій Слобідської України в ХVII ст. (8 кл.) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4960
Скачать документ

Тема: Політичний і соціальний устрій Слобідської України в ХVII ст. (8
кл.)

Мета. Охарактеризувати становище Слобідської України в другій
половині ХVIIст.; адміністративно-політичний та соціальний
устрій Слобожанщини; сформувати уявлення про заснування слобідських
міст; показати значення окремих регіонів у загальному розвитку країни.
Формувати вміння аналізувати історичні події та факти, користуватись
історичною картою, визначати історичні поняття. Виховати інтерес до
історії рідної країни та почуття патріотизму.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Тема розглядається шляхом роботи з документом, картами.

Обладнання уроку: підручник, історична карта, атлас, історичний
документ.

Основні терміни та поняття: слобода, займанщина, колонізація,
Бєлгородська лінія, соціальна структура, слобідський полк, автономія,
Дике Поле.

Основні дати: 30-40 роки ХVII ст. – Перша хвиля переселень

50 роки ХVII ст. – Друга хвиля переселень, утворення слобідських
полків.

Історичні діячі: полковники Іван Дзиковський, Герасим Кондратьєв.

Навчально-методичне забезпечення:

Програма для середньої загальноосвітньої
школи. Власов В. Історія України 8 клас. – Київ 2003. Сас П. Історія
України XV – ХVIII ст. Навчальний посібник. – Львів 2001. Швидко Г.
Історія України XVI – XVIII ст. 8 клас. Генеза. – Київ 1997. Буштрук К.
Історія України 7-8 клас. Навчальний посібник. – Харків 2005.
Нетрадиційні уроки. Історія 5-11 класи. Торсінг +. – Харків 2006.
Історичний атлас. Україна 8 клас. – Київ 2005.

Очікувальні навчальні результати. Після уроку учні зможуть:

Охарактеризувати політичний і соціальний устрій Слобідської

України в другій половині ХVII ст. Розуміти та пояснювати

основні терміни та поняття уроку. Визначати на історичній карті процес
колонізації Дикого поля в другій половині ХVII ст. Аналізувати
історичні події й робити висновки на основі історичних фактів і
документів.

Структура уроку:

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань учнів

Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми.

Вивчення нового матеріалу:

Українська колонізація земель у верхів’ях Псла, Ворскли і Сіверського
Дінця.

Заснування і розвиток слобідських міст

Політичний устрій Слобідської України

Соціальній устрій Слобожанщини

Закріплення нових знань.

Підсумки уроку

Організація домашнього завдання

Хід уроку:

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань учнів.

Завдання на повторення. Період повстань 30 – 40 р. XVII ст.

Учитель проводить репродуктивну бесіду:

Вивчаючи історію України в 8 класі, ми зустрічали назви територій:
Гетьманщина, Запорозька Січ, Лівобережна та Правобережна Україна.
Покажіть на карті і визначте поняття «Слобідська Україна».

(Слобідська Україна – територія нової української козацької колонізації.
Назва походить від «слобод, що заснували на цій території переселенці з
Правобережної, Лівобережної України»).

Пригадайте, коли й у зв’язку з якими подіями заселялася територія
Слобожанщини.

(У зв’язку з повстаннями 30 – 40 років XVII ст. проти Польщі. Після
придушення повстань частина козаків прибула на порубіжні з Московією
землі).

3. Робота з картою

А) Розорніть атлас на стор. 7. Ми бачимо, як один із повстанських
загонів на чолі з Я.Остряниним відходить на територію Московії.

Б) На карті с.11 (Козацька держава за гетьмана Б.Хмельницького) ми
бачимо, що в Московії є території, які замальовані в такий же колір, як
і територія Гетьманщини. Як ви думаєте, чому?

(Це україномовні території, де розселялись українці)

В) Розгорніть карту с.20 (українська колонізація Дикого Поля 2 пол.
XVII-XVIIIст. Слобідська Україна). Завдання: спробуйте сформулювати тему
сьогоднішнього уроку. Учитель може назвати ключові слова: Слобожанщина,
устрій, Слобідська Україна. (метод міні-проекту)

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку.

Підсумувавши відповіді учнів, учитель говорить: Сьогодні на уроці ми
познайомилися з вами з політичним та соціальним устроєм Слобідської
України в 2 пол. XVII ст. На протязі уроку спробуймо дати відповідь на
ключове питання: Яке місце займала Слобідська Україна в 2 пол. XVII ст.?

(Учні під час уроку приходять до висновку, що Слобідська Україна мала
обмежену автономію в складі Російської держави.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Українська колонізація земель у верхів’ях Псла, Ворскли і Сіверського
Дінця.

А) Розповідь учителя

Після Білоцерківського миру 1651р.; підписаного після поразки армії
Б.Хмельницького під Берестечком, почалася друга хвиля переселень
українських козаків, міщан, селян на схід, у межі Московської держави.
Територія, яку заселяли переселенці, була незаймана. У 1652р. козаками
було засновано місто Острогозьк. Інший великий гурт переселенців того
самого року заснував місто Суми. У 1654р. було засновано місто Харків.

Б) Проблемні запитання

1) Чому московський уряд був зацікавлений у заселенні слобідських
земель?

(Відбувалося господарське заселення краю. Утворилися нова захисна
смуга від татар)

2) Назвіть причини масової міграції українців.

(Посилення польського гніту. Події Визвольної війни. Після
Білоцерківського договору відбулося повернення польської шляхти і
чиновників.)

В) Робота з картою

Знайдіть на карті атласу с.20 Бєлгородську укріплену лінію.

2) Питання до класу:

а) де в основному селилися переселенці?

(За укріпленням Бєлгородської лінії)

б) Як селилися переселенці?

(Компактно, разом проживали на спільній території)

в) Назвіть річки, в басейнах яких жили переселенці.

г) Як називалася раніше територія, яку засиляли переселенці?

(Дике Поле)

Проміжний висновок: масова колонізація Слобожанщини українським
населенням спричинялася воєнними лихоліттями, які випали на долю України
в 2 пол. XVII ст. Завдяки переселенню на нові землі були врятовані від
фізичного знищення тисячі людей. Вони своєю працею обжили величезні
масиви земель колишнього так званого Дикого Поля. Це сприятливо
позначилося також на подальшому розвитку Гетьманщини і Запорожжя.

2. Заснування і розвиток Слобідських міст

А) робота з підручником.

Учитель дає завдання: прочитайте матеріал підручника і дайте відповіді
на запитання:

а) У чому ви бачите особливості заснування слобідських міст?

(Переселялися молоді, енергійні, працелюбні козаки на чолі з
полковником, який керував процесом)

б) Назвіть, користуючись картою, найбільші міста, які були засновані

?

?

?

?

.|i?

в) Чи дозволяв царський уряд селитися в містах, які вже були збудовані?

(Так. Бо козаки продовжували розбудову регіону)

г) Чим займалися міщани?

(Ремеслом і торгівлею)

д) Чи була перспектива у заснованих містах?

є) У підготовленому класі. Що нового в розвитку ремесла перенесли у
Слобожанщину з України?

(Цеховий устрій, який не існував в Росії. У 1685р. у Харкові існувало 5
ремісничих цехів. На Слобожанщині найбільш поширеними були винокуріння і
соляний промисел)

Б) Доцільно опрацювати документ, який подається на кожну карту

Запитання

Як українські поселенці на Слобожанщині оцінювали свою роль в освоєнні
Дикого Поля?

На яких умовах відбувалося формування земельної власності на
Слобожанщині?

Проміжний висновок: Наприкінці XVII ст. на Слобідських землях існували
десятки міст і містечок. У них успішно розвивалися ремесла, промисли,
торгівля. Це сприяло економічному зростанню Слобожанщини.

3. Політичний устрій Слобідської України

Учитель працює з класом щодо визначення історичних понять.

А) Запитання на повторення: Які питання ми будемо з вами розглядати щодо
поняття «політичний устрій»?

(Адміністративно-територіальні питання, існування
військово-територіальних одиниць)

Б) Робота з картою.

Подивіться на карту. Полковники, які привели козаків на нові землі,
селилися компактно, щоб була можливість керувати цими територіями. Як ви
думаєте, скільки землі можна було привласнити?

(Стільки, скільки зможеш обробити)

В) Розповідь учителя.

Російський уряд був зацікавлений у швидкому заселенні земель, тому
існувало право «займанщини», більше того, переселенці не платили
податок, а тільки відбували військову повинність. На початку колонізації
царський уряд зберігав козацьке самоврядування. Визнання влади царя
виявлялося в складанні присяги. Територія Слобідської України охоплювала
сучасні Харківську, Сумську, північ Донецької та Луганської областей, а
також південні частини Воронезької, Курської та більшу частину
Бєлгородської областей сучасної Російської Федерації.

Слобідська Україна в адміністративно-політичному й військовому
відношенні поділялася на 5 полків.

Г) Робота з картою

а) назвіть ці полки і покажіть на карті

(Харківський, Сумський, Охтирський, Острогозький, Ізюмський)

б) назвіть полкові міста і покажіть на карті

(Отже, полки отримали назви по назві міста)

Д) Розповідь учителя

Полки були військовими й адміністративно-територіальними одиницями,
тобто полки включали як військові козацькі підрозділи, так і територію,
на якій мешкали представники різних верств населення, що підлягали одній
владі.

Е) Гра «Продовж речення».

Полки поділялись на… (сотні). Полком керував … (полковник). Полковник
мав владу … (військово, адміністративну, судову). Посада полковника була
… (виборна). Полковник керував разом з полковою … (старшиною). Старшину
обирали на … (козацьких радах). До полкової старшини належали …
(обозний, суддя, осавул, хорунжий, 2 писарі). Сотенне управління
здійснювали … (сотник, отаман, осавул, хорунжий, писар).

Є) Запитання до класу

Пригадайте, кому належала влада в Гетьманщині?

(Гетьману, його повноваження визначалися спеціальними статтями, що
укладалися між гетьманом и царем. Старшинській радію, куди входили
гетьман і генеральна старшина)

Ж) Розповідь учителя

У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало. Слобідські полки
підлягали владі Бєлгородського воєводи, а також центральним установам
Російської держави. Кожній полк окремо отримував царську жалувану
грамоту. Вибраних полковників погоджував воєвода, а потім пропонував
цареві на цю посаду. Реєстр усіх слобідських полків містив перелік
козаків, які мали відбувати військову службу.

З) Запитання до класу, на основі якого можна зробити проміжний
висновок.

У чому особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської
України? Учитель використовує метод «мікрофон».

4. Соціальний устрій Слобожанщини

А) Після національно-визвольної війни соціальна структура Козацької
України істотно змінилася. Зникли польські магнати, шляхта, католицьке
духовенство. Українська шляхта швидко злилася з козацькою старшиною. В
останні десятиліття XVII ст., селяни, міщани, та козаки стали втрачати
завойовані ними соціальні й майнові права

Б) Учитель пропонує скласти таблицю на основі роботи з підручником
«Соціальна структура українського суспільства в 2 пол. XVII ст. таблиця
може мати такий вигляд

Завдання на основі таблиці.

Зробіть висновок про соціальний устрій Слобідської України.

(У Слобідській Україні суспільство зберігало становий характер.)

Соціальна структура українського суспільства в 2 пол. XVII ст.

V. Закріплення нових знань.

Учитель пропонує обговорити ключове питання: Яке місце займала
Слобідська Україна в другій половині XVII ст.?

Для цього можна використати такі неповні речення:

Я добре знаю, що…

Я думаю інакше, тому що…

Я впевнений у тому що…

Я переконаний у цьому, тому що…

Я сумніваюсь у цьому, тому що…

Я не згодний з цим, тому що…

Для проведення цієї частини уроку можуть бути використані наступні
методи: «одна хвилина», «мікрофон».

VI. Підсумки уроку.

Види роботи.

1. Учитель пропонує учням продовжити речення:

«Сьогодні я навчився…» або «Сьогодні мені було цікаво…»,

2. Учитель запитує про причини: Чому? Хто? Як?

3. Учитель висловлює власну думку.

VII. Організація домашнього завдання.

Опрацювати текст підручника

Виконати завдання на контурній карті

Написати еcce на 3-5 речень на тему: «Яке місто і чому було
найважливішим на території слобідської України?»

Запитання до тематичного оцінювання.

Початковий рівень.

1.Чи перебувала Слобiдська Україна в складi Російської держави ? Так
чи нi ?

2.Чи силою українських козаків переселяли на Слобожанщину ? Так чи нi
?

3. Чи заборонялося переселенцям займатися ремеслом ? Так чи ні ?

Середній рівень.

1.Дайте визначення : «Слобожанщина», «займанщина».

2.Назвіть основні соціальні верстви населення Слобідської України.

3.Дайте назву полкам Слобідської України.

Достатній рівень.

1.Позначте на фрагменті карти територію Слобідської України, основні
міста та центри слобідських полків.

2.Складіть таблицю «Господарське життя Слобожанщини»

3.Закінчіть речення.

Територія Слобожанщини охоплювала сучасні області …

Високий рівень.

1.Землеволодіння в Слобідській Україні мало свої особливості.
Спростуйте або підтвердіть думку.

2.У чому особливість адміністративно-політичного устрою Слобожанщини?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020