.

Поліщук Наталія Іванівна З досвіду роботи бібліотекаря Монастирищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Монастирищенської районної ради 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1361
Скачать документ

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання
електронних інформаційних ресурсів

Поліщук
Наталія Іванівна бібліотекар

Монастирищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Черкаська область

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, міста, де
зароджуються і горять найбільш яскраві думки й почуття, вона – центр
культури, де закладається духовне здоров’я нації.

Незаперечна істина, що книга духовно збагачує, сприяє освіті, фаховому
зростанню, задовольняє найвибагливіші наукові та культурні потреби. Саме
тому важлива роль книги й бібліотеки для нації та окремої людини.
Бібліотека сьогодні має бути не лише інформаційним центром освіти, а
значною мірою й центром освіти, формування духовності та психологічного
розвантаження.

Освітній процес у сучасній школі спрямований на формування
конкурентноспроможної особистості, яка вміє знаходити інформацію.

Формування системи інформаційної підтримки освітнього процесу в
навчальних закладах передбачає впровадження нових ефективних технологій
у тісному взаємозв’язку з педагогічним колективом, бібліотеками інших
систем.

Упроваджуючи сучасні види інформування та оптимізуючи процес
обслуговування користувачів, шкільна бібліотека розширює їхні можливості
у сфері пошуку інформації, забезпечуючи інформаційні потреби, розвиваючи
пізнавальні інтереси.

Процес самоосвіти та підвищення інформаційної культури користувача
пов’язаний з проблемою взаємозв’язку між умінням віднайдення необхідних
джерел інформації, їх аналізу та практичним досвідом використання.
Тільки інноваційна школа з розбудованим освітнім середовищем може
називатися сучасною школою, спроможною забезпечити оптимальний розвиток
кожної дитини, школи рівних умов для повної реалізації їх здібностей,
таланту, усебічного розвитку.

Сьогодні сучасну бібліотеку неможливо уявити без
інформаційно-методичного центру (ІМЦ).

Бібліотечно-інформаційні ресурси навчального закладу знаходяться на
різних носіях: паперовому (книжковий фонд, фонд періодичних видань),
цифровому (CD та DVD), комунікаційному( комп’ютер).

Оснащення ІМЦ сучасними інформаційними засобами дає можливість
удосконалювати навчально-виховний процес, покращує індивідуальну,
групову, самостійну, науково-пізнавальну, творчу діяльність учнів,
забезпечує вільний доступ до життєдіяльності в сучасному суспільстві,
формує навички самостійного отримання необхідних знань.

Інформаційна робота є одним із найважливіших напрямків роботи.
Необхідною умовою успішності інформаційного обслуговування є визначення
конкретних груп читачів. Тому інформаційна робота в бібліотеці
проводиться за такими напрямами :

– надання інформаційно-методичної допомоги вчителям в організації
навчально-виховного процесу;

– надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами
наук;

– надання інформаційно-методичної допомоги батькам в організації читання
і виховання дітей.

Виконуючи ці функції, бібліотека сприяє формуванню всебічно розвиненої
особистості з інформаційними потребами й навичками.

Уся діяльність бібліотеки спрямована на підвищення інформаційної освіти.
Проте суто інформаційна грамотність та її розповсюдження серед
користувачів бібліотеки передбачає ознайомлення читачів з можливостями
та інформаційно-документальними ресурсами бібліотеки; виховання
довірливого ставлення до неї; бажання стати її постійними відвідувачами;
формування в читачів знання основних інформаційних джерел та навичок у
сфері бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп’ютерних знань.

Важливу інформаційну підтримку одержують від бібліотеки класоводи та
класні керівники при проведенні різноманітних виховних годин. Така
співпраця з педагогічним колективом визначає важливе місце ІМЦ у
навчально-виховному процесі.

Підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної культури читача
сприяють книжкові експозиції, які постійно готуються в бібліотеці.

Різні види книжкових виставок спрямовані на пропагування художньої та
галузевої літератури. Використовую різні види експозицій: тематичні до
предметних тижнів, до знаменних подій, присвячені життю та діяльності
видатних особистостей, виставки нових надходжень, презентації нових
книг.

Бібліотека школи як інформаційний центр стимулює самоосвіту й
саморозвиток особистості учня, виховує потреби в самостійному
пошуку,відборі та використанні інформації, умінні критично оцінювати її
через організацію таких постійно діючих книжкових виставок:

«Безсмертний Кобзар»;

«Мужай, прекрасна наша мово»;

«Наша історія»;

«За сторінками твого підручника»;

«Література Черкащини»;

«Джерела знань про рідний край»;

«Поезії чаруюча краса»;

«Новинки літератури»;

«Сьогодні на урок»;

«Твої перші книжки»

Набувають популярності нетрадиційні виставки з використанням
різноманітних експонатів, заставок, репродукцій картин, дитячих
малюнків, інформаційних бюлетенів, що привертають до себе увагу
читачів-учнів.

Не менш ефективними для розширення читацького кругозору є проведення
бібліографічних оглядів літератури. Огляди літератури – це цікава,
емоційна розповідь про кращі книги. Вони оживляють урок літератури,
читацьку конференцію, виставку. За своїми видами огляди поділяються на
тематичні, персональні, огляди нових книг, періодичних видань.

Практичний досвід показує, що для школярів дуже важливі
бібліотечно-бібліографічні консультації. Це поради бібліотекаря читачеві
з якоїсь проблеми, пов’язаної з вибором літератури для підготовки
виступу, повідомлення, реферату. Так, готуючись до виховної години в 5
класі на тему:»Державні та народні символи України», була підібрана
книжкова виставка з такими книгами:

1. Дитяча енциклопедія. Що? Як? Чому? Світ моєї України.

2. О.Апанович. Козацька енциклопедія для юнацтва.

3. Молода Україна. Вірші, оповідання, казки, байки, загадки. Упорядник
О.Таланчук.

4. Книга з позакласного читання для учнів середнього шкільного віку.
Навчальний посібник. Упорядник П.П.Кононенко.

5. Довідник з історії України. Автори І.З.Підкова, Р.М.Шуст.

6. Т.Каляндрук Загадки козацьких характерників.

7. М.Дмитренко Українські символи.

8. А.Сокульський Національна символіка України.

9. І.Крип’якевич Історія України.

10. О.Я.Єфименко Історія України та її народу.

11. М.Котляр, С.Кульчицький Шляхами віків: Довідник з історії України.

12. М.С.Грушевський Історія України.

13. В.Пепа Україна в дзеркалі тисячоліть.

14. Мала історія України. Редакція О.Кучерука.

?

?

hA

hA

hA

a$gdA

оцінювати і використовувати. А відтепер це й уміння користуватися
комп’ютером, електронними каталогами, мережами, їх інформаційними
пошуковими системами (ІПС), банками даних, програмними засобами,
створювати і підтримувати веб-сторінки тощо. Робота з комп’ютерними ІПС
потребує від користувача вміння вибирати області пошуку, користуватися
ключовими словами; дотримуватися відповідних правил у виборі інформації
з наданого масиву веб-адрес, її організації в окремі масиви з наступним
управлінням ними (редагуванням); працювати з окремими програмами тощо,
користуватися електронною поштою, електронними носіями (дискетами,
CD/DVD, відео- та аудіо касетами).

Для недосвідчених користувачів Інтернетом ми розробили план засвоєння
способів пошуку необхідної інформації. Ось деякі рекомендації щодо
пошуку інформації:

1. Перед початком пошуку користувачеві треба чітко визначитись, з якої
теми він хоче знайти інформацію, записати цю тему на аркуші та покласти
перед собою – це допоможе не перейти на якийсь інший ресурс мережі.

2. Щоб знайти потрібну інформацію на різних сайтах, спеціаліст разом з
користувачем повинен:

– підібрати ключові слова або сполучення слів, що найбільше підходять до
обраної теми;

– скласти список сайтів, пошукових систем і каталогів за темою;

– відібрати інформацію за темою;

– користувачу, який визначився з інформацією в Інтернеті, доцільно також
запропонувати інші джерела, що можуть змістовно збагатити його матеріал:
назви тем та радіопередач, друкованих джерел, відео- або аудіо
документів.

3. У процесі роботи потрібна концентрація уваги саме на обраній темі,
оскільки обов’язково будуть зустрічатися або «випливати» зайві цікаві
посилання. Їх потрібно проігнорувати або додати до списку «закладок» і в
наступному сеансі роботи передивитися.

Звертаю увагу користувача на те, що не вся інформація, знайдена на
сайтах мережі, може бути об’єктивною чи достовірною. Тому необхідно
критично оцінити зміст відібраної інформації за допомогою двох-трьох
альтернативних джерел, у т. ч. довідкової, науково-популярної, художньої
літератури,журнальних публікацій.

Роль бібліотекаря (працівника медіатеки ) полягає в спрямуванні пошуку
користувача і в намаганні оборонити його від непотрібних сайтів.

У бібліотеці діють книжкові виставки, бібліографічні огляди,
читацько-глядацькі диспути на теми:

«Книга та її кіноверсія: що цікавіше?»;

«Книги, які можна прочитати не тільки в Інтернеті»;

«Блокбастери, що стали популярними завдяки літературному твору».

Мультимедійні засоби спрямувую на формування естетичних смаків,
патріотичне виховання, популяризацію української мови, культури,
здорового способу життя, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей
шляхом прослуховування літературних творів, шедеврів класичної музики,
перегляду художніх, науково-популярних, мистецьких кінострічок,
театральних постанов, колекцій музеїв, спортивних змагань, вивчення
іноземних мов.

В умовах сучасної комп’ютеризації бібліотек в Україні та одержання ними
доступу до глобальної міжнародної мережі, важливим питанням стає
професійно грамотне та повноцінне представлення бібліотеки в Інтернеті
із своїми електронними продуктами та послугами.

Найважливіше завдання шкільної бібліотеки – виховання культури читання
учнів. Пошук інноваційних форм популяризації бібліотечно-бібліографічних
знань серед школярів, підвищення їх результативності – проблема, над
якою постійно працює бібліотека закладу.

Нині особливого значення набуває модернізація діяльності шкільної
бібліотеки, тісна співпраця вчителів з бібліотекою. На цьому шляху наша
бібліотека має деякий досвід, який полягає в організації учнівського
руху «Живи, книго!», тематичних позакласних заходів, літературних свят.
Результатами такої роботи є неодноразова перемога учнів нашої школи на
районному, обласному етапах Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач
року». А учениця школи Бабак Яна представляла Черкаську область на
фестивалі дитячого читання у місті Львові.

На сьогодні проблемою є забезпечення шкільних бібліотек навчальною
літературою, зокрема, дитячою, підлітковою, юнацькою, творами класиків
української літератури, творами зарубіжних письменників (в перекладі
українською мовою), науково-популярною літературою, енциклопедичними
виданнями, літературою для позакласного читання тощо. Крім цього, існує
проблема оновлення бібліотечних фондів. Велику допомогу у вирішенні цієї
проблеми надають учні школи, їхні батьки, педагоги.

У бібліотеці вже давно діє акція «Подаруй книгу бібліотеці». Завдяки цій
акції шкільна бібліотека на протязі останніх років поповнилась більш як
на 700 примірників. Це в першу чергу дитяча література, різні
енциклопедії, методичні посібники.

Видатний український педагог В.О.Сухомлинський наголошував: «Справжній
педагог – книголюб. Атмосфера любові до книги, благоговіння перед книгою
– у цьому полягає сутність школи і педагогічної праці. У школі може бути
все, але якщо немає книг, потрібних для всебічного розвитку людини, для
її багатого духовного життя, або якщо книгу не люблять і байдужі до неї,
це ще не школа; у школі може багато чого не вистачати, багато в чому ми
можемо бути бідними і скромними, але якщо у нас є книги, потрібні для
того, щоб перед нами завжди було широко відкрите вікно у світ, це вже
школа».

Безпосередній контакт з книгою, коли ти тримаєш її в руках і бережно
перегортаєш її сторінки, потрібен буде завжди. Душі потрібні такі
спілкування і насолода, які можна одержувати тільки тоді, коли сам
читаєш книгу. Сидить людина і читає. Очима читає і більше нічим. Але її
вуха чують, наче чують ті звуки, котрі описані в книзі, її пальці
почувають холодний дотик снігу, якщо в книзі описується сніг. Серце
б’ється частіше, якщо книжкові герої підіймаються на вершину гори. Іноді
навіть кулаки стискаються, якщо в книжці описана бійка. Тому дуже
хочеться, щоб шкільні бібліотеки одержували більше цікавих книг.

Використана література

1. Бугай Н.І. Використання інформаційних технологій при застосуванні
масових форм популяризації літератури / / Шкільна бібліотека плюс –
2008-№ 6- С. 71-73.

2. Дяченко Н.І. Творчий підхід до бібліотечної справи / / Шкільний
бібліотекар-2011-№1- С.-7-8.

3. Литвин Н. Сучасна шкільна бібліотека – центр інформації та медіа
тека / /Шк. б-ка плюс-2006-№ 23-С. 4-6.

4. Матвійчук О.Є. Умови функціонування шкільного
бібліотечно-інформаційного центру / / Директор школи-2005-№ 42-С. 22-24.

5. Мельник О. Комп?ютеризація шкільних бібліотек –вимога часу/ /
Шкільна б-ка плюс-2005-№ 3-С. 10-11.

6. Овечко Л.А. Шкільна бібліотека 21 століття / /
Шк..бібліотека-2009-№ 6 –С. 72-77.

7. Самойленко Л.Й., Турбаба О.С. Інформаційно-методичний центр
ліцею / Шкільний бібліотекар -2010- Пілотний випуск.

8. Соловей С. Використання нових інформаційних технологій / / Шк.
бібліотека-2009-№ 2- С.72-73.

9. Фуга Л. Комп?ютеризація шкільних бібліотек: сучасне і майбутнє /
/ Шк.. бібліотека плюс-2004- № 11- С. 1-5.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020